You are on page 1of 4

Intentieverklaring deelname TETRA

De digitale transformatie van de winkel van de toekomst

Welke digitale transformatie moet een retailer ondergaan om de


consument ook in 2025 te blijven aantrekken in zijn fysieke winkel?

Beste ondernemer,

De digitaliseringsgolf overspoelt ons dagelijkse handelen. De consument past zich razend snel aan.
Het is geen evidentie voor de retailondernemer om hierop snel een antwoord te bieden. Nochtans is
dit een noodzaak om de consument te blijven aantrekken in zijn fysieke winkel.

Retailers die nieuwe technologieën slim inzetten als middel om o.a. de consument beter en
persoonlijk te bedienen, meer beleving te bieden, de keuzeparadox voor de consument te
vereenvoudigen of het aankoopproces te optimaliseren, zullen de consument blijvend voor zich
winnen.

Retailers worstelen vandaag met deze uitdagingen. Er is geen “one-fits-all” oplossing beschikbaar. De
noden van iedere retailer zijn immers anders. Bovendien ontbreekt het (kleinere) retailers aan de tijd
of de middelen om uitgebreid onderzoek te doen naar welke oplossing voor hen opportuun is. Ze zijn
zich bewust van de noodzaak om te innoveren maar weten niet goed hoe hier aan te beginnen.

Met het onderzoeksproject “De digitale transformatie van de fysieke winkel van de toekomst” willen
Expertisecentra Innovatief Ondernemen en Smart ICT van Hogeschool PXL het beslissingsproces voor
de retail vereenvoudigen en versnellen door het uitwerken van een online beslissingsmodel. De
opgedane kennis wordt getest op de winkelvloer en vertaald in concrete businesscases die voor zowel
retailer als technologieaanbieder tot concrete business inzichten leiden.

Graag vragen wij u uw schouders mee onder dit project te zetten als lid van de gebruikersgroep.

Meer informatie en de specifieke voorwaarden tot deelname vindt u op de volgende bladzijden. Wij
vernemen het graag indien jullie dit bijkomend telefonisch wensen te bespreken.

Mvg,

Hermien Raedts
Onderzoeker retailinnovatie
Hogeschool PXL - Expertisecentrum Innovatief Ondernemen
Elfde Liniestraat 24, gebouw A
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 5871
e-mail: hermien.raedts@pxl.be
website: www.pxl.be
Intentieverklaring deelname TETRA
De digitale transformatie van de winkel van de toekomst

Welke digitale transformatie moet een retailer ondergaan om de


consument ook in 2025 te blijven aantrekken in zijn fysieke winkel?

Ik heb interesse, hoe neem ik deel?


In deze fase dient enkel een intentieverklaring ondertekend te worden met een korte motivatie voor
deelname. U kan dit door onderstaand formulier in te vullen en terug te bezorgen vóór 20 december.
Bij vragen hierover, mag u ons steeds contacteren.

Organisatie
Ondernemingsnummer (voor Belgische
organisaties) of adres
Naam van de contactpersoon en functie
Tel en e-mail
Vlaamse kmo? Ja/nee (indien nee, aard organisatie toevoegen)

Bereid tot cofinanciering? Ja Nee

Rol (*):
⃝ klankbord/expertiseuitwisseling
(1.000 euro)
⃝ Actieve retailer (2.500 euro)
⃝ Actieve aanbieder technologie/digital
device(s) (4.000 euro)
⃝ Ik beslis later welke rol

Bondige motivatie tot deelname:

(*) vermelde bedragen zijn exclusief BTW

Het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan u mogelijk contacteren tijdens de
evaluatie van dit project.

Datum en handtekening:
Wat zijn de voordelen voor mij als ik deelneem?
U heeft de keuze uit volgende samenwerkingsvormen in de gebruikersgroep:

GEBRUIKERSGROEP:

1. Klankbordfunctie en expertise uitwisseling:


U heeft sterke interesse in de digitalisering. U maakt deel uit van de begeleidingsgroep:

- Inspiratie: U deelt ervaringen, helpt mee de basis leggen voor een quickscan en leert samen
met andere ondernemingen hoe technologische vernieuwingen concreet en resultaatgericht
te implementeren.
- Kennisverwerving: U heeft als eerste toegang tot de praktijkgerichte onderzoeksresultaten
van dit project.
- U helpt mee de online toolkit te modelleren en kunt er vervolgens als eerste mee aan de
slag. De online toolkit visualiseert het beslissingsmodel bij de keuze van digital devices
waardoor het beslissingstraject vereenvoudigd en versneld wordt
- Vermelding op project-website
- Deelname 1 persoon afsluitend symposium.
- Bijdrage : 1.000 euro (excl. BTW)

2. Actieve retailer:
U heeft sterke interesse in de digitalisering en wil concrete tips voor uw zaak. U bent bereid uw zaak
als mogelijke living lab ter beschikking te stellen. U maakt deel uit van de begeleidingsgroep en geniet,
naast de voordelen als observator ook van :

- Quickscan: De digitale noden van uw zaak worden in kaart gebracht op basis van quickscan
- Concrete tips & tricks voor uw retailzaak met betrekking tot het implementeren van digitale
transformatie
- Living lab: In functie van de ontwikkelde expertise zullen er max. 5 living labs met de leden
van de begeleidingsgroep opgezet worden. Deze worden geselecteerd in functie van de
criteria van het onderzoek.
Uw retailzaak of één afdeling van uw retailzaak (indien het een handelszaak van meer
dan 200 m² betreft) fungeert mogelijk als een living lab waar 1 of meerdere digital
devices als demonstrator uitgebouwd worden in functie van uw businessnoden. U
krijgt begeleiding tijdens dit traject van de onderzoekers.
- Deelname 2 personen afsluitend symposium.
- Vermelding op project-website en project-banner
- Bijdrage: 2.500 euro (excl. BTW)

3. Actieve aanbieder digital device/technologie:


U biedt technologische oplossingen voor de retailsector en wil nieuwe inzichten verwerven die uw R&D
en sales proces versnellen. U maakt deel uit van de begeleidingsgroep en geniet als aanbieder van
digital device/technologie, naast de voordelen als observator ook van :

- Demonstrator living lab: In functie van de ontwikkelde expertise zullen er max. 5 living labs
met de leden van de begeleidingsgroep opgezet worden. Deze worden geselecteerd in
functie van de criteria van het onderzoek. Indien uw digital device / technologie
geselecteerd wordt als demonstrator wordt deze getest in een echte retailomgeving
(eventueel in interactie met andere technologie) waarbij de live interactie met consumenten
en retailer u de mogelijkheid biedt om uw product(en) te verfijnen (learn & adjust methode).
o Begeleiding tijdens dit traject door de onderzoekers
o Bij selectie in living lab resulteert dit in een concrete business case
o Opname in digital device steekfiches
- Vermelding op project-website en project-banner
- Deelname 2 personen afsluitend symposium
- Bijdrage: 4.000 euro (excl. BTW) (of gelijkwaardige inbreng)

Wanneer start dit TETRA-project 1?


Dit project start in kwartaal 4 van 2019 en duurt 2 jaar.

Hoe vaak komt de begeleidingsgroep samen/ Welke inspanning wordt van mij verwacht?
De begeleidingsgroep komt op regelmatige tijdstippen samen om de goede vooruitgang van het
project te waarborgen. In de praktijk zal dit minstens 3 keer per jaar zijn. Bent u ook betrokken bij het
opzetten van demonstrators in een living lab of fungeert uw retailzaak als living lab, dan zal de
samenwerking uiteraard intensiever zijn. Ook is er een afsluitend symposium voor de volledige
begeleidingsgroep.

Welke cofinanciering wordt van mij verwacht?


Er is op dit moment nog geen financiële inbreng vereist. Pas wanneer het dossier wordt goedgekeurd
(juni 2019) en u definitief beslist om deel te nemen, is cofinanciering nodig. Dit bedrag is afhankelijk
van de door u gekozen rol (zie hoger).

Is mijn deelname definitief?


Op dit moment betreft het louter een intentieverklaring. Na de toezegging van het project wordt de
begeleidingsgroep definitief vastgelegd waarbij:

- Hogeschool PXL waakt over de diversiteit en complementariteit van de deelnemers.


- U nog steeds kan beslissen uw rol in de begeleidingsgroep te herzien.

Meer informatie en concrete afspraken


Expertisecentrum Innovatief Ondernemen
Hermien Raedts
Onderzoeker retailinnovatie
Hogeschool PXL
Elfde Liniestraat 24, gebouw A
B-3500 Hasselt
Tel. + 32 11 77 58 71
website: https://www.pxl.be/research

1 (*) Wat is een TETRA-project?


TETRA steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept bestuderen, waarvan de resultaten door
ondernemingen in Vlaanderen kunnen gebruikt worden. De projecten zijn collectief en open voor elke organisatie in de
Europese Gemeenschap.

De resultaten zijn gericht op economische valorisatie. Daarnaast kan men de resultaten ook inzetten om een
maatschappelijke uitdaging aan te pakken. TETRA stimuleert projecten die zowel economische als maatschappelijke
duurzaamheid nastreven. De onderzoeksresultaten zijn ook nuttig voor het hoger onderwijs.