You are on page 1of 3

ECHO TV

Tóth Krisztina műsorvezető részére


1149 Budapest, Angol u. 65-69

Tisztelt Tóth Krisztina,


Több alkalommal próbáltam Önnek az info@echotv.hu email címre elküldeni egy levelet és egy
dokumentumot, azonban minden alkalommal ez az üzenet érkezett vissza:

“Delivery has failed to these recipients or groups.


The recipient's mailbox is full and can't accept messages now.
Please try resending your message later, or contact the recipient directly.”

Nem tudom, hogy az ECHO TV szándékosan blokkolta-e le a levelező fiókját, mert nem kíváncsi a
nézők véleményére, vagy csupán a rendszergazda hanyagságáról van szó.

Mivel azonban fontosnak tartom, hogy a levelemben szereplő tényeket közöljem Önnel, szó szerint
ide másolom azt a levelet, amit nem sikerült elküldeni:

Tisztelt Tóth Krisztina,


Nagy érdeklődéssel szoktam nézni a Civil Kör c. kitűnő műsorát.
Van azonban egy észrevételem.
Az Ön műsorában többször szerepelt Ferencz Orsolya űrkutató, aki azt nyilatkozta, hogy a
klímaváltozás és a széndioxid kibocsátás közötti összefüggés tudományosan bizonyított, és aki
ebben kételkedik, az nem ért hozzá.
Szeretném felhívni a figyelmét ezzel kapcsolatban néhány tényre:

2017. februárban 300 nemzetközileg elismert tudós, közöttük amerikai akadémikusok, sőt két Nobel
díjas aláírásával petíciót nyújtottak be Donald Trump elnökhöz, amelyben javasolták, hogy az USA
lépjen ki a klímaegyezményből.
Indokaik:
– nem a széndioxid okozza a klímaváltozást
– a széndioxid nem környezetszennyező, éppen ellenkezőleg, ez a növények legfontosabb tápláléka.
– ha lecsökkentjük a levegő széndioxid taralmát, csökkennek a terméshozamok.
A petíció itt olvasható:
http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/09/Letter_to_President_Trump_2017-02-23.pdf
Ennek alapján az USA 2017-ben kilépett a megállapodásból, 2018-ban pedig leváltották a NASA
vezetőjét, mert a mérési adatok manipulálásával szándékosan megtévesztette a közvéleményt.

A petíció aláírói között volt egy kiváló magyar légkörfizikus tudós, Prof. Dr. Miskolczi Ferenc, aki a
NASA munkatársaként két évtizeden keresztül vizsgálta a témát, és hat évtizedre vonatkozó több
száz millió mérési adat feldolgozása és elemzése alapján mutatta ki, hogy a bolygó hőmérséklete, az
üvegházhatás, és a széndioxid között nincs semmiféle kimutatható összefüggés. A kutatási
eredményeinek a közzétételét azonban a NASA megtiltotta, azért Miskolczi felmondta a jól fizető
állását, és magánszemélyként tette közzé az elméletét.
(Vajon hány becsületes tudós követné a példáját?)
Miskolczi egyik legfontosabb publikációja itt olvasható:
http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/09/Miskolczi-2014.pdf

Mivel a http://klimaszkeptikusok.hu/ honlap rendszeresen átveszi a témához kapcsolódó fontosabb


publikációkat, különféle szakmai-tudományos folyóiratokból, ezért ebből mutatok be, a teljesség
igénye nélkül, még egy rövid válogatást.
Nem csupán amerikai tudósok vették észre, hogy a hivatalosan támogatott klímaelmélet
tudománytalan, de magyar tudósok is, közülük idézem Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus egyik
publikációját, amely itt olvasható:
http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/11/Gondolatok-a-glob%C3%A1lis-
h%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9kletr%C5%91l-Energiagazd%C3%A1lkod%C3%A1s-2016.-3-
4.docx.pdf

Ugyancsak idézném Prof. Dr. Szarka László akadémiai doktor egyik publikációját:
http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/05/Szarka_Laszlo_irasa.pdf

Figyelemre méltó Prof. Dr. Petz Ernő véleménye is a témáról:


http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/09/a_fold_c_korfolyamata.pdf

Fontos hangsúlyozni, hogy a tudományosan megalapozatlan, sőt mérési adatokkal cáfolható


széndioxid alapú klímaelmélet világméretű terjesztése alapvetően politikai döntés volt.
Régi történelmi igazság, hogy a hatalom gyakorlásának fontos módszere az, ha az emberekben
egyszerre keltünk félelmet és bűntudatot. Márpedig most ez történik. Katasztrofális klímaváltozással
fenyegetik az embereket, és rájuk olvassák, hogy ezért ők maguk a hibásak.
No de van megoldás, bízni kell a világot irányító neoliberális politikai elit önzetlen bölcsességében,
akik majd megoldják ezt a problémát, csak engedelmeskedni kell a parancsaiknak.

Ezzel kapcsolatban Dr. Járosi Márton, az Energiapolitika-2000 Társulat elnöke úgy nyilatkozott,
hogy a klímahisztéria a globalizmus vallása. Rádió riportjának szövege itt olvasható:
https://www.enpol2000.hu/dokumentumok/interju/article/Dokument%C3%A1ci%C3%B3k/Dokume
ntumok/15-Interj%C3%BA/699-a-klimahiszteria-a-globalizmus-vallasa

Érdemes utalni még egy svéd parlamenti képviselő javaslatára is, aki szerint a klímaváltozás
tagadása ugyanolyan bűn, mint a holokauszt tagadás, és börtönnel kellene büntetni.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a nemzetekre rákényszerített ún. klímavédelmi intézkedések nem csak
fokozzák ezen nemzetek kiszolgáltatottságát és zsarolhatóságát, de olykor jelentős gazdasági, sőt
környezeti károkat is okoznak.

Ráadásul a klíma propaganda rendkívül tisztességtelen módszerekkel zajlik. A széndioxid


kibocsátást például füstölgő kéményekkel szokták szemléltetni. A levegőt szennyező büdös fekete
kéményfüst azonban nem azonos a széndioxiddal. A széndioxid színtelen, szagtalan, láthatatlan gáz.
Ha a széndioxid látható lenne, a sör, a pezsgő, az ásványvíz, és a coca-cola is füstölne, sőt a
tüdőnkből kifújt levegőt és füstként láthatnánk.

Pár hónappal ezelőtt Miskolczi professzor Magyarországon járt, és vele együtt felkerestünk egy
környezetvédelemmel és klímavédelemmel foglalkozó magas rangú politikust, hogy Miskolczi úr
kifejthesse a véleményét. Az eredetileg 30 percre tervezett beszélgetés több mint másfél óráig
tartott, és ezen részt vett a politikus szaktanácsadója is. Befejezésül azt mondták, lehet, hogy
Miskolczi professzornak igaza van, mégsem kellene ezt a kérdést nagyon kiélezni. A széndioxid
kvótakereskedelemből ugyanis az országnak jelentős állami bevétele származik.
És ez igaz is. Azonban ehhez még hozzá kellene tenni, hogy a tudománytalan természetvédelmi és
klímavédelmi intézkedések miatt már eddig is több százezer dolgozó veszítette el az állását.

A fentebb idézett publikációk persze a nagyközönség számára nehezen érthetők, ezért bátorkodtam
erről egy közérthető írást eljuttatni Brády Zoltán úrhoz, aki az írásomat a KAPU folyóirat

2
szeptemberi számában le is közölte, vállalva a kockázatot, hogy szembe megy (mint már annyiszor)
a „mainstream” irányvonallal.
Az írásom szövegét pdf formában csatolom.

Egy régebbi ismeretterjesztő könyvemben ezt a kérdést bővebben is tárgyalom, a Magyar


Elektronikus Könyvtárból innen letölthető:
http://mek.oszk.hu/17700/17704/

Ferencz Orsolya fölényes, kioktató stílusát nem kívánom minősíteni, csak sajnálom hogy egy
egyébként kiváló szakember is beállt a klímahisztéria terjesztői közé.

Kedves Krisztina, nem szerettem volna Önt megbántani, Ön igazán kitűnő műsorvezető, nagyszerű a
visszafogott, tárgyszerű kommunikációs stílusa, amihez csak gratulálni tudok.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Héjjas István


nyugalmazott kutató-fejlesztő mérnök

A fenti levélhez a többször elküldött emailben csatoltam az egyik írásom szövegét is (most is
csatolom, kinyomtatva), amely a KAPU folyóiratban jelent meg, de ez egyébként Internetről is
letölthető innen: http://klimaszkeptikusok.hu/?p=1420
Szeretném megemlíteni, hogy a pályafutásom során évtizedekig foglalkoztam lézerekkel, és optikai
műszerek kutatás-fejlesztésével, többek között olyan műszerekkel is, amelyek légkörfizikai
mérésekre is alkalmasak, továbbá három évtized óta foglalkozom a klímaváltozás kérdésével,
ismerem az ezzel kapcsolatos elméleteket, a műszereink fejlesztése és tesztelése során pedig számos
olyan mérési adatot ismertem meg, amelyek ellentmondtak a hivatalosan közzétett adatoknak.

Budapest, 2018. december

s
Dr. Héjjas István