You are on page 1of 11

Hari: …………….

Tarikh: ………………

Arahan : Warnakan gambar di bawah.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Tahukah adik-adik apa yang ada dalam sambutan Hari Natal?
Sebut dan warnakan.

loceng hadiah lampu

santa pokok krismas biskut

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Suaikan gambar dengan jawapan yang betul. Tuliskan semula.

loceng

hadiah

biskut

santa

pokok krismas

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Lengkapkan ruang huruf yang tertinggal sehingga mejadi


perkataan yang bermakna.

h d a h

s n t

l c n g

p k k k r s m s

b s k t

l m p

Noranin Abdullah
Day : ……………. Date : ………………

Rewrite.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Manakah antara kaum di bawah yang meyambut Hari Natal?


Warnakan.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : hari ini hari Natal. Suzi mahu menziarah jirannya.


Bantu Suzi dan rakan-rakannya untuk sampai ke destinasi.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Sambungkan titik-titik huruf A-Z hingga membentuk sebatang


pokok krismas.

pokok krismas
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Ikut semula tulisan nombor di bawah.

12

10 11

8 8 9

5 6 7

1 2 3 4

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Selesaikan operasi di bawah.

Noranin Abdullah