You are on page 1of 4

Tandakan (√) pada gambar yang menunjukkkan amalan positif dan tandakan (X)

pada gambar yang menunjukkkan amalan negatif dalam menjaga tandas.

( / 6 markah)

1. 2.

3. 4.

5. 6.
Pilih (√) amalan sahsiah diri positif anda.

( / 10 markah)

1. Saya berpegang teguh pada ajaran agama. ________

2. Saya bertegur sapa dengan jiran pelbagai kaum, ________

3. Saya sentiasa menjaga kebersihan rumah ibadat. ________

4. Saya bersahabat dengan semua rakan berlainan agama. ________

5. Saya membantu orang yang berada dalam kesusahan. _______

6. Saya meminta maaf apabila melakukan kesalahan. _______

7. Saya menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. _______

8. Saya menyayangi keluarga mengikut tuntutan agama. _______

9. Saya bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan. _______

10. Saya mengunjungi rumah rakan semasa hari perayaan. _______

Isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.


( / 5 markah)

hormat harmoni bahagia patuh mesra

1. Keluarga _____________ hidup aman sentosa dan saling


menghormati antara satu sama lain.

2. Kita harus menggunakan tutur kata yang sopan sebagai tanda


_______________________ terhadap anggota keluarga.
3. Adam _________________ akan nasihat ibu bapanya dengan hati
terbuka.
4. Hubungan kekeluargaan menjadi _______________ dengan
menyambut hari istimewa bersama.
5. Setiap anggota keluarga bertanggungjawab untuk mewujudkan
suasana yang____________________.
Tulis nilai-nilai yang sesuai untuk pernyataan dibawah.
( / 6 markah)

1. Azlin selalu mendengar dan menerima nasihat yo anggota keluarganya.


_____________________________

2. Gurmit mengelakkan diri daripada kegiatan yang menjejaskan imej


keluarganya. ________________________

3. Akma selalu mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan dan kebajikan ibu


bapanya. ________________________

4. Setiap bulan Radin menghulurkan bantuan kewangan kepada ibu bapanya.


__________________________

5. Wei Kit menggunakan tutur kata yang sopan terhadap anggota keluarganya.
__________________________

6. Manju sering membantu ibunya membuat kerja rumah tanpa disuruh.


__________________________

bertanggunjawab Hemah Tinggi Harga Diri

Kasih Sayang Baik Hati Hormat

Tulis tindakan yang perlu diambil berdasarkan situasi di bawah.

( / 6 markah)

1.

1.
Nyatakan jawapan yang sesuai.

( / 4 markah)

1. Nyatakan dua perkara yang dilarang melakukan dalam perpustakaan?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Nyatakan dua adab yang perlu diamalkan di dalam kelas ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________