You are on page 1of 66

http://daykemquynhon.ucoz.

com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L

Giáo viên:
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú
Ó
A
10
TB

00
THPT

B
TR
H- S

ẦN

Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh
0989093848
H
Ư

10.
Nguyễn Viết Trung
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
TÀI LIỆU ÔN HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9

U
Y
N
H
Ơ

1
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
N
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú
Ó
A
10
00
B
TÍNH

TR
ẦN

Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh
H
Ư

10.
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
N
H
CHỦ ĐỀ II: NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN, DI TRUYỀN LIÊN KẾT, CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI

Ơ

2
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
N
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
1.0 NỘI DUNG I- NHIỄM SẮC THỂ
NST có tính đặc trưng theo loài sinh vật và đặc trưng so với các cấu trúc khác trong tế bào ở những
yếu tố nào? Hãy giải thích và chứng minh?
Trả lời:
-Một NST có tính đặc trưng theo loài SV.
Đặc trưng bởi số lượng, hình dạng.

N
1.2 +Số lượng: Trong tế bào sinh dưỡng(xôma), tổ hợp các NST TB (2n) là dặc trưng riêng. vd...

Ơ
 Số NST trong giao tử (nguyên đơn) cũng là đăc trưng riêng. vd…

H
+Hinh dạng: có hình dạng đacự trưng riêng quan sát rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào…

N
Đặc trưng khác so với cấu trúc khác:

Y
U
-Trong tế bào 2n, NST luôn xếp thành cặp, hầu hết là các cặp …..

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Thế nào là NST kép, cặp NST tương đồng
Trả lời:

ẠO
Khái niệm:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

-NST kép là NST được tạo ra từ sự 2 NST, gồm 2 crôtit giống hệt nhau và dính nhau ở TĐ, mang tính

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
chất một nguồn gốc…

G
-Cặp NST tương đồng gồm 2 NST độc lập với nhau, giống nhau về hình dạng, kích thước,mang tíh chất 2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
1.3 nguồn gốc…

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
Phân biệt:
Cặp NST tương đồng
ẦN
NST kép
-Chỉ là 1 NST gồm 2 crômatít giống nhau, dính ở - Gồm 2 NST độc lập giống nhau về hình dạng,
TR

tâm động. kích thước.
-Mang tính chất 1 nguồn gốc -Mang tính chất 2 nguồn gốc…
B

-2 crômatít hoạt động như một thể thống nhất -Hai NST hoạt động độc lạp với nhau
00

NST là gì? Cấu trúc của NST được biểu hiện rõ nhất vào lúc nào? Hãy mô tả cấu trúc đó? Những đặc
10

trưng cơ bản của NST?
A

Trả lời
Ó

1. Khái niệm NST:
-H

NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào, dễ bị bắt màu bằng thuôc nhuộm mang tính kiềm. Có số lượng,
hình dạng, kích thước đặc trưng cho từng loài. NST có khả năng tự nhân đôi, phân li, tổ hợp ổn định qua
Ý
-L

các thế hệ. NST có khả năng bị đột biến thay đổi số lượng, cấu trúc tạo ra những đặc trưng di truyền mới.
2. NST có cấu trúc đặc trưng được biểu hiện rõ nhất, có thể quan sát được dưới kính hiển vi vào kì
ÁN

giữa của quá trình phân bào ( nguyên phân, giảm phân ), lúc này NST co ngắn cực đại.
3. Cấu trúc của NST ở kì giữa:.
TO

1.4 NST có dạng kép gồm 2 crômatit ( 2 nhiễm sắc tử chị em ) giống hệt nhau và dính với nhau tại tâm
ÀN

động( eo thứ nhất – eo thứ cấp ), là điểm đính của NST vào sợi tơ vô sắc trong quá trình phân bào, nhờ đó
khi các sợi tơ vô sắc thì các NST di chuyển được về các cực tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai ( eo thứ
Đ

cấp ) là nơi tổng hợp ARN ribôxôm.
N

NST của các loài có nhiều hình dạng khác nhau như: hình hạt, hình que, hình chữ V, hình móc.
IỄ

NST có kích thước: chiều dài từ 0,5 đến 50 muycrômet, đường kính từ 0,2 đến 2 muycrômet.
D

Crômatit cấu trúc lên NST được cấu tạo từ 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.
4. Những đặc trưng cơ bản của NST:
- Mỗi loài sinh vật đều có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng, kích thước và cấu trúc. Đây là đặc
trưng để phân biệt các loài với nhau, không phản ánh trình độ tiến hoá cao hay thấp.
- ở những loài giao phối, tế bào sinh dưỡng mang bộ NST lưỡng bội, trong đó các NST tồn tại thành

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 3
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
từng cặp tương đồng (trong đó 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ )
- Các NST còn đặc trưng về số lượng, thành phần, trình tự phân bố các gen trên mỗi NST.
Cơ chế nào đảm bảo cho bộ NST của loài ổn định? Những chức năng cơ bản của NST?
Trả lời:
1. Cơ chế đảm bảo cho bộ NST của loài ổn định:
- ở các loài giao phối bộ NST của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể nhờ sự kết hợp 3 quá
trình: Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

N
Trong đó các sự kiện quan trọng nhất là: sự tự nhân đôi, phân li, tổ hợp của các NST trong nguyên

Ơ
phân và giảm phân, sự tổ hợp các NST tương đồng có nguồn gốc từ bố và từ mẹ trong quá trình thụ tinh.

H
+ Nhờ khả năng tự nhân đôi và phân li chính xác mà bộ NST lưỡng bội từ hợp tử được sao chép y

N
nguyên cho tế bào con.

Y
+ Nhờ sự tự nhân đôi, kết hợp với sự phân li độc lập của các NST tương đồng trong giảm phân mà tạo

U
1.5 nên các giao tử chứa bộ NST đơn bội.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Trong quá trình thụ tinh 2 giao tử đơn bội của cơ thể đực và cơ thể cái kết hợp với nhau, do đó mà

TP
bộ NST lưỡng bội củat loài được khôi phục.
- ở các loài sinh sản sinh dưỡng bộ NST của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ cơ chế

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

nguyên phân.

Đ
2. Chức năng cơ bản của NST:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
- Là vật chất mang thông tin di truyền

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Có khả năng tự nhân đôi, phân li, tổ hợp trong nguyên phân, giảm phân, thụ tinh nhằm đảm bảo sự

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
truyền đạt thông tin di truyền ổn định ở cấp độ tế bào.

H
- NST chứa các gen có cấu trúc khác nhau, mỗi gen giữ một chức năng di truyền nhất định.
ẦN
- Những biến đổi về số lượng, cấu trúc của NST sẽ gây ra những biến đổi ở các tính trạng di truyền.
Cấu trúc của NST thường và NST giới tính giống và khác nhau ở những điểm nào?
TR

Trả lời
B

a. Giống nhau:
00

- Trong TB sinh dưỡng đều tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp NST gồm 2 NST đơn thuộc 2 nguồn
10

gốc. Trong TB giao tử tồn tại thành từng chiếc.
- Có kích thước và hình dạng đặc trưng cho mỗi loài.
A

- Đều có khả năng bị đột biến làm thay đổi số lượng và cấu trúc NST.
Ó
-H

b. Khác nhau:
NST thường NST giới tính
Ý

1.6 - Thường gồm nhiều cặp NST ( lớn hơn 1 cặp), - Chỉ có 1 cặp
-L

- Luôn tồn tại thành từng cặp NST tương đồng. - Có thể tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc
ÁN

không tương đồng (XY) tuỳ giới tính và tuỳ từng
- Giống nhau giữa cá thể đực, cái loài.
TO

- Khác nhau giữa cá thể đực, cái
- Gen trên NST thường tồn tại thành từng cặp alen.
ÀN

- Mang gen quy định các tính trạng thường của cơ - Gen trên NST giới tính XY tồn tại thành nhiều
Đ

thể vùng.
- Mang gen quy định tính trạng thường và gen quy
N
IỄ

định tính trạng liên quan tới giới tính
D

Trình bày vai trò của cặp NST thứ 23 trong việc xác định giới tính ở người?
Trả lời
1.7 - ở người cặp NST số 23 là cặp NST giới tính có vai trò xác định giới tính ở người, trong đó:
+ ở nam giới cặp này gồm 2 chiếc: 1 chiếc hình gậy, 1 chiếc hình móc và được kí hiệu là XY.
+ ở nữ giới cặp NST này gồm 2 chiếc giống nhau và có hình gậy, được kí hiệu là XX

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 4
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
- NST giới tính mang các gen quy định các tính trạng liên quan và không liên quan tới giới tính.
2.0 NỘI DUNG II- NGUYÊN PHÂN

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q
2. 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
Diễn biến của nguyên phân
TR

Các kì Diễn biến
- Pha G1: Tổng hợp các chất cho sựu sinh trưởng của TB và các chất cho nhân
B
00

Kì trung gian (giai đôi NST
đoạn chuẩn bị) - Pha S: NST nhân đôi
10

- Pha G2: Tổng hợp các chất cho nguyên phân.
A

- Hai trung thể tách ra và di chuyển về hai cực TB, xuất hiện thoi phân bào
Ó

1. Kì đầu:
- Màng nhân dần biến mất
-H

- Nhiễm sắc thể kép bắt đầu đóng xoắn và đính với thoi phân bào ở tâm động.
Ý

- Các nhiễm sắc thể kép xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích
-L

2. Kì giữa
đạo và dính với thoi phân bào ở 2 phía của tâm động
- Mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động thành 2 nhiễm sắc thể đơn
ÁN

2.2 3. Kì sau
- Các NST đơn chia thành hai nhóm đều nhau phân li 2 cực của tế bào
TO

- Màng nhân xuất hiện tạo thành hai nhân mới.
- Màng sinh chất co thắt (TBĐV) hoặc hình thành vách ngăn ở chính giữa
ÀN

4. Kì cuối
(TBTV) chia TB mẹ thành 2 TB con.
- Nhiễm sắc thể tháo xoắn.
Đ

-> Lưu ý: Phân chia tế bào chất ở TBĐV và TBTV.
N

- Ở Tế bào động vật: Màng tế bào thắt dần ở chính giữa để chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con
IỄ

- Ở tế bào thực vật: Hình thành vách ngăn ở chính giữa để chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con
D

- Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ tạo thành 2 tế bào con, chứa bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống mẹ
2.. Ý nghĩa nguyên phân
- Giúp sinh vật nhân thực sinh sản, sinh trưởng
- Tái sinh các mô và bộ phận bị tổn thương
2.3 Mô tả sự biến đổi hình thái của NST qua chu kì tế bào. Nêu ý nghĩa của sự biến đổi đó?
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 5
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Pha/kì Hình thái NST Ý nghĩa của sự biến đổi hình thái
Giai G1 Thể đơn, sợi mảnh Tạo điều kiện thuận lợi cho tổng hợp các ARN để
đoạn tham gia tổng hợp protein
chuẩn bị S Sợi mảnh, NST kép, gồm Nhân đôi ADN và NST. Giúp phân chia đồng đều
2 cromatit dính với nhau ở NST cho 2 tế bào con
tâm động
G2 Sợi mảnh, thể kép Thuận lợi cho tổng hợp ARN

N
Kì đầu Thể kép, đóng xoắn dần Đông đặc dần cho các ADN và NST, bảo quản

Ơ
Giai thô g tin di truyền

H
đoạn Kì giữa Thể kép, đóng xoắn cực Đông đặc NST, thuận lợi cho hoạt động xếp các

N
nguyên đại NST thành một hàng trên mặt phẳng x ch đạo của

Y
phân thoi phân bào

U
.Q
(pha M) Kì sau NST tách nhau ra ở tâm Thuận lợi cho việc phân chia đều vật chất di

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

động, tháo xoắn dần

TP
truyền
Kì cuối sợi mảnh Có lợi cho sao mã, tổng hợp chất sống

ẠO
Hãy giải thích ý nghĩa của nguyên phân đối với di truyền và đối với sinh trưởng, phat triển của cơ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

thể.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Trả lời:

G
Đối với DT:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

-NP là phương thức truyền đạt, ổn định bộ NST đặc trưng của loai qua các thế hệ TB trong quá trình phát

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
sinh cá thể ở các loài sinh sản vô tính

H
2.4
Bộ NST đặc trưng của loài được ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa 2 cơ chế  2 NST (kì TG) và
ẦN
phân li NST (Kì sau)
TR

Đối với sinh trưởng, phát triển cơ thể:
-NPsố lượng TB tăng  mô, cơ quan phát triển  cơ thể đa bào lớn lên
B

-NP phát triển mạnh ở các mô, cơ quan còn non. NP bị ức chế khi mô, cơ quan đạt tới khối lượng tới hạn
00

-NP tạo các TB mới thay thế các TB bị tổn thương( chết)
10

3.0 NỘI DUNG III- GIẢM PHÂN
A

Diễn biến quá trình giảm phân
Ó

Các kì Diễn biến
-H

- Pha G1: Tổng hợp các chất cho sựu sinh trưởng của TB và các chất cho nhân đôi
Ý

1. Kì trung gian (giai NST
-L

đoạn chuẩn bị) - Pha S: NST nhân đôi
- Pha G2: Tổng hợp các chất cho nguyên phân.
ÁN

- Hai trung thể tách ra và di chuyển về 2 cực của TB -> hình thành thoi phân
TO

bào.
- Các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, có thể xảy ra
Kì đầu I
ÀN

3.1 trao đổi chéo giữa hai crômatít trong cặp NST tương đồngvà có thể dẫn đến
hoán vị gen.
Đ

- Màng nhân và nhân con tiêu biến
N

- NST kép bắt đầu đóng xoắn và đính với thoi phân bào ở tâm động.
IỄ

2. GPI
- NST kép đóng xoắn tối đa và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của
D

Kì giữa I thoi vô sắc, đính với thoi vô sắc ở tâm động
- Thoi phân bào đính vào 1 phía của NST kép
- Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển về 2 cực của tế bào
Kì sau I
trên thoi vô sắc
Kì cuối I - Thoi vô sắc tiêu biến
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 6
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
- Màng nhân và nhân con xuất hiện.
- Hai tế bào con hình thành có số NST trong mỗi tế bào con là n kép
Kì đầu II Giông kì đầu NP
Kì giữa II Giông kì giữa NP
3. GPII
Kì sau II Giông kì sau NP
Kì cuối II Giông kì cuối NP
- Từ 1 tế bào mẹ tạo thành 4 tế bào con có số NST = ½ số NST của tế bào mẹ (n NST đơn)

N
4. Kết - Ở động vật:

Ơ
quả: + Con đực: 4 tế bào con tạo thành 4 tinh trùng

H
+ Con cái: 1 tế bào lớn tạo thành trứng, 3 tế bào nhỏ bị tiêu biến

N
- Ở thực vật: tế bào tạo thành sau giảm phân lại tiếp tục phân bào để tạo thành hạt phấn hay túi phôi

Y
- Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân là cơ chế duy trì bộ NST đặc trưng và ổn

U
.Q
5. Ý định của loài qua các thế hệ Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong giảm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nghĩa phân đã tạo ra nhiều biến dị tổ hợp giúp giới sinh vật đa dạng, phong phú → là nguyên liệu

TP
của chọn giống và tiến hoá → Sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính

ẠO
So sánh nguyên phân và giảm phân?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Giống nhau:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
- NST nhân đôi 1 lần

G
- Đều là sự phân bào có thoi phân bào

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Xảy ra các giai đoạn tương nhau: kì trước, kì giữa, kì sau, kì cuối

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
- Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoắn, tháo xoắn của NST
- Đều có hiện tượng sắp xếp NST, phân li, di chuyển NST về 2 cực của tế bào
H
ẦN
Khác nhau
TR

Ngyên phân Giảm phân
Loại tế bào TB sinh dưỡng hoặc TBSDSK TBSD chín
B
00

- 1 lần phân bào - 2 lần phân bào
- 1 lần nhân đôi NST và 1 lần phân chia - 1 lần nhân đôi NST và 2 lần phân chia NST
10

NST. - Ở kì đầu có sự tiếp hợp, TĐC giữa các
3.2
A

- Ở kì đầu không có sự tiếp hợp của các cromatit trong cặp NST kép tương đồng
Ó

NST
-H

- Ở kì grữa I các NST kép trong cặp NST
Cơ chế
- Ở kì giữa các NST kép xếp thành 1 tương đồng xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng
Ý
-L

hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi xích đạo
phân bào - Kì sau I có sự phân li của cặp NST kép
ÁN

- Ở kì sau, 2 cromatit chị em của NST trong cặp NST tương đồng
kép tách nhau ở tâm tế động để di
TO

chuyển về 2 cực của bào
ÀN

- 1 tế bào mẹ nguyên phân 1 lần tạo ra 2 - 1 tế bào mẹ giảm phân cho ra 4 tế bào con
tế bào con - Tế bào con mang bộ NST n có nguồn gố
Đ

Kết quả
- Tế bào con có bộ NST (2n) giống nhau khác nhau
N

và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ
IỄ

Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa quá trình tạo trứng và quấ trình tạo tinh trùng?
D

1. Giống nhau:
- Đều xảy ra ở các TB sinh dục ở thời kì chín
3.3
- Đều diễn ra các hoạt dộng của NST là: nhân đôi, phân li, tổ hợp tự do.
- Đều tạo thành các TB con có bộ NST đơn bội khác nhau về nguồn gốc.
- Đều là cơ chế sinh học đảm bảo kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 7
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
2. Khác nhau: https://daykemquynhon.blogspot.com

Quá trình tạo tinh trùng Quá trình tạo trứng
- Kết thúc GP I tạo thành 2 TB có kích thước bằng - Kết thúc giảm phân I tạo thành 2 TB, trong đó: 1
nhau. TB có kích thước lớn, 1 TB có kích thước bé.
- Kết thúc quá trình giảm phân tạo thành 4 TB có - Kết thúc quá trình giảm phân tạo thành 4 TB
kích thước bằng nhau, sau này phát triển thành các trong đó: có 1 TB có kích thước lớn sau này phát
tinh trùng. triển thành trứng và 3 TB có kích thước bé gọi là

N
thể định hướng.

Ơ
- Tinh trùng có kích thước bé gồm 3 phần: đầu, cổ, - Trứng có kích thước lớn và có dạng hình cầu.

H
N
đuôi.
- Cả 4 tinh trùng đều có khả năng trực tiếp tham - Chỉ có trứng trực tiếp tham gia vào quá trình thụ

Y
U
gia vào quá trình thụ tinh tinh.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

a. Phân biệt phân bào I với phân bào II

TP
Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì
Các kì
Lần phân bào I Lần phân bà II

ẠO
- 2n NST kép xoắn, co ngắn. - NST co lại cho thấy số lượng NST kép

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
- Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp trong bộ đơn bội.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Kì đầu
theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau, sau đó

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

lại tách dời nhau.

Ư
- Các cặp NST kép tương đồng tập trung và - NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
Kì giữa xếp song song thành 2 hàn ở mặt phẳng xích xích đạo của thoi phân bào.
ẦN
đạo của thoi phân bào.
3.4 - Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập - Từng NST kép tách ở tâm động thành 2
TR

Kì sau
về 2 cực tế bào. NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
- Hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ - Các NST đơn nằm gọn trong nhân của
B
00

Kì cuối NST đơn bội kép (n NST kép ) khác nhau về các tế bào con mới với số lượng là đơn
10

nguồn gốc . bội (n NST).
Từ 1 tế bào mẹ (2n NST) qua 2 lần phân bà liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có bộ NST đơn
A

Kết quả
bội (n NST).
Ó

b. Ý nghĩa của quá trình giảm phân:
-H

- Đã tạo ra nhiều loại giao tử có bộ NST đơn bội khác nhau về nguồn gốc là cơ sở cho sự xuất hiện biến dị
Ý

tổ hợp.
-L

- Cùng với quá trình thụ tinh giúp duy trì ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ cơ thể.
Trong nguyên phân, giảm phân ngoại trừ NST, các cấu trúc khác trong TB đã có những biến đổi ntn? Nêu
ÁN

ý nghĩa của những biến đổi đó.
TO

Trả lời:
-Trong nguyên phân, giảm phân ngoài NST thì trung tử, thoi phôi bào, mang nhân và nhân con, màng TB
ÀN

đều biến đổi và có ý nghĩa.
Sự biến đổi ý nghĩa của sự biến đổi
Đ

Cấu trúc
Kì trung gian nhân đôi kì đầu tách đôi
N

Trung tử - Chuẩn bị cho sự hình thành thoi phôi
3.5
IỄ

di chuyển về 2 cực của TB hình thành bào ở kì đầu
D

thoi phân bào
Thoi p.bào - Hìnhd thành ở kì đầu, hòan chỉnh ở kì - Giúp cho NST gắn lên nó (kì giữa), co
giữa, biến mất ở kì cuối rút NST di chuyển về 2 cực TB(kì sau)
Màng nhân, - Biến mất ở kì TG - Tạo điều kiện cho NST được tự do, dễ
nhân con sắp xếp trên miền xích đạo, phân li
-Xuất hiện ở kì cuối - Tái tạo trở lại cấu trúc đặc trưng của
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 8
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
TB
Mang TB chất -Phân li ở giữa TB -Phân TB mẹ 2 TB con
Giao tử là gì? Trình bày quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái ở động vật?
Trả lời:
3.6 - Khái niệm giao tử: Là những TB sinh dục đơn bội (n) được tạo ra từ sự giảm phân của TB sinh giao tử
(tinh bào bậc 1 hoặc noãn bào bậc 1) và có khả năng thụ tinh để tạo ra giao tử. Có 2 loại giao tử đực và
cái

N
So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vật

Ơ
Trả lời:

H
* Giống nhau:

N
- Đều phát sinh từ các TB mầm sinh dục

Y
- Đều trải qua 2 quá trình: nguyên phân của các TB mầm và giảm phân của các TB sinh giao tử( tinh bào

U
.Q
b1 và noãn bào b1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Đều xảy ra trong tuyến sinh dục của cơ quan sinh dục

TP
3.7 * Khác nhau:

ẠO
Phát sinh giao tử đực Phát sinh giao tử cái

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Xảy ra trong tuyến sinh dục đực( các tinh hoàn) - Xảy ra trong tuyến sinh dục cái( buồng trứng)

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
- Số lượng giao tử nhiều: 1 tinh bào b1 giảm phân cho - Số lượng giao tử ít: 1 noãn bào b1 giảm phân

G
4 giao tử( tinh trùng) cho 1 giao tử( trứng)

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Trong cùng 1 loài giao tử đực có kích thước nhỏ hơn - Giao tử cái có kích thước lớn do phải tích luỹ

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
giao tử cái nhiều chất ddưỡng để nuôi phôi ở giai đoạn đầu

H nếu xảy ra sự thụ tinh
ẦN
Trình bày quá trình ssinh giao tử đực và giao tử cái ở thực vật của hoa?
TR

Trả lời:
*Giao tử đực:
B

- Mỗi TB mẹ của tiểu bào tử giao phối ra 4 tiểu bào tử đơn bội (n) sẽ hình thành 4 hạt phấn . Trong 1 hạt
00

phấn 1 nhân đơn bội phân chia :
10

3.8 +Nhân ống phấn
+Nhân sinh sản phân chia 2 giao tử đực
A
Ó

*G iao tử cái:
-H

-Mỗi TB mẹ của đaịi bào tử → 4 đại bào tử chỉ 1 đại bào tử sống sót và lớn lên. Nhân của đại bào tử nhân
3 lần 8 nhân đơn bội nằm trong túi phôi→ giao tử cái (trứng)
Ý
-L

So sánh qua trình tạo giao tử ở động vật, thực vật
ÁN

Trả lời:
TO

*Giống nhau:
-Đều xảy ra ở cơ quan sinh sản
ÀN

-Giao tử đều đợc tạo thông qua quá trình giao phối của TB mẹ sinh ra chúng
-Trong cùng loài thì số lợng giao tử đực tạo ra luôn nhiều hơn số lợng giao tử cái
Đ

3.9 *Khác nhau:
N

Tạo giao tử ở động vật Tạo giao tử ở thực vật
IỄ

-Xảy ra ở các tuyến sinh dục của cơ quan sinh dục -Xảy ra ở hoa là cơ quan sinh sản
D

-Qúa trình xảy ra đơn giản hơn
-Giao tử đợc tạo thanh ngay sau quá trình giao Xảy ra phức tạp hơn
phối -Các TB con sau giao phối lại tiếp tục nguyen
phân rồi mới phân hoá để tạ giao tử
3.10 Khái niệm về thụ tinh. Giải thích ý nghĩa của của giao phối và thụ tinh?

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 9
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trả lời: https://daykemquynhon.blogspot.com
*Khái niệm: (SGK/135)
*ý nghĩa:
-Nhờ có giảm phân, giao tử đực tạo thanhf mang bộ NST đơn bội (n) và qua thụ tinh 1 đực + 1 cái →1
hợp tử(2n). Nh vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân, tính trạng đã đảm bảo sự duy trì
ổn định của bộ NST đặc trng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể của loài
-Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST, sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại

N
giao tử trong thụ tinh tạo thành những hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau→ BDTH phong phú ở

Ơ
những loìa sinh sản hữu tính tạo nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống. Do đó ngời ta thờng dùng phơng

H
pháp lai hữu tính để tạo nhiều BDTH nhằm phục vụ cho công tác chọn giống

N
4.0 NỘI DUNG IV- CƠ CHẾ XÁC DỊNH GIÓI TÍNH

Y
U
I. Nhiễm sắc thể giới tính

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
1. Khái niệm:
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
NST giới tính là cặp NST đặc biệt, mang gen quy định tính đực-cái, các tính trạng liên quan tới giới tính
và các tính trạng thường liên kết kèm theo.

ẠO
2. Vị trí:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Trong các tế bào lưỡng bội (2n NST) của loài, bên cạnh các NST thường (kí hiệu chung là A) tồn tại thành

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới tính, còn có một cặp NST giới tính tương đồng gọi là XX

G
hoặc không tương đồng gọi là XY. Ngoài ra còn có cặp NST XO quy định giới tính của một số loài.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

3. Đặc điểm:
- Chỉ có một cặp duy nhất trong tế bào lưỡng bội.
ÀN

- Có thể tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY ; XO).
Đ

- Khác nhau giữa hai giới trong cùng loài.
4. Chức năng:
N
IỄ

- Mang gen quy định giới tính.
D

- Mang gen quy định tính trạng thường liên kết với giới tính.
- Tính chất, vai trò:
+ Góp phần quy định tính đặc trưng bộ NST của loài.
+ Có khả năng tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp cùng với các NST thường trong nguyên phân, giảm phân và
Thụ tinh tạo nên sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ
+ Xác định hình thành tính trạng giới tính.
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 10
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
+ Quy định một số tính trạng sinh dục phụ ở người và động vật. https://daykemquynhon.blogspot.com
+ Sự phân ly không bình thường của cặp NST giới tính trong Giảm phân qua Thụ tinh sẽ tạo thành các
kiểu hình không bình thường, gây nên những hậu quả xấu, điển hình là các hội chứng ở người do NST
giới tính gây nên như: Tớc-nơ (OX), hội chứng 3X – siêu nữ (XXX), Claiphentơ (XXY), ...

II. Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính
Trình bày cơ chế NST xác định giới tính ở người?

N
Ơ
Trả lời

H
- Cơ chế NST xác định giới tính ở người được xác định bởi sự kết hợp 2 cơ chế là phân li của cặp

N
NST giới tính trong GP và tổ hợp NST giới tính trong thụ tinh.

Y
+ ở nam giới khi giảm phân cho 2 loại tinh trùng mang X và mang Y với tỉ lệ ngang nhau; ở nữ

U
giới khi giảm phân chỉ tạo ra 1 loại trứng mang X.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
4.1
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Khi thụ tinh, nếu TB trứng gặp tinh trùng mang X thì hợp tử có cặp NST giới tính XX, phát triển

TP
thành con gái; nếu TB trứng gặp tinh trùng mang Y thì hợp tử có cặp NST giới tính XY, phát triển thành

ẠO
con trai.
Viết sơ đồ về cơ chế hình thành giới tính ở người

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Vì số lượng 2 loại tinh trùng mang X và mang Y chiếm tỉ lệ tương đương nên tỉ lệ con trai và con gái xấp

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
xỉ bằng nhau.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
Giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính và nêu ứng dụng kiến thức về di truyền giới

H
tính trong sản xuất?
ẦN
TR

Trả lời
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính:
B

- Nếu hoocmôn sinh dục tác động vào những giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thể có thể làm
00

biến đổi giới tính tuy cặp NST giới tính vẫn không đổi.
10

VD: dùng metyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái làm cá cái biến thành cá đực.
- Ngoài ra các yếu tố của môi trường như: nhiệt độ, cường độ ánh sáng, nồng độ cacbonic cũng ảnh
A

hưởng đến sự phân hoá giới tính.
Ó

4.2
-H

VD: + ở một số loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 280C sẽ nở thành con đực, còn ở nhiệt độ trên
320C trứng nở thành con cái.
Ý

+ Thầu dầu được trồng trong ánh sáng cường độ yếu thì số hoa đực giảm.
-L

2. ứng dụng kiến thức về di truyền giới tính trong sản xuất:
Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tơí sự phân hoá giới tính người ta có
ÁN

thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.
TO

VD: Tạo ra toàn tằm đực ( tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái ), nhiều bê để nuôi lấy thịt , nhiều bê cái để
nuôi lấy sữa.
ÀN
Đ

Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong
N

thực tiễn? Giải thích và nêu thí dụ?
IỄ

Trả lời:
D

a. CSKH:
4.4
- Ngoài GT do NST quyết định thì các điều kiện bên ngoài, hoocmôn sinh dục cũng ảnh hưởng tới phân
hoá GT
+ Tác động của hoocmôn sinh dục: vào giai đoạn sớm của quá trình phát triển của cơ thể có thể làm biến
đổi GT ( không làm thay đổi cặp NST GT)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 11
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
VD: Cá vàng cái → cá vàng đực khi có sự tác động của metyltestôtêrôn khi còn non
- Điều kiện bên ngoài: ánh sáng, nhiệt độ tác động lên quá trình nở của trứng, của cơ thể non hay thời gian
thụ tinh …
VD: Rùa: to < 28oC trứng→ đực, to > 32oC trứng→cái
b. ý nghĩa:
- Để phù hợp với mục đích sản xuất và tạo ra lợi ích kinh tế cao nhất trong quá trình sản xuất
VD: muốn nuôi lợn để lấy thịt cần nuôi lợn đực…………..

N
Ơ
5.0 NỘI DUNG 5- PHƯỜNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

H
Gọi

N
- 2n: Bộ NST lưỡng bội

Y
U
- a: Số TB tham gia phân bào.

.Q
- x: Số lần nguyên phân.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
I. Bài tập nguyên phân
Dạng 1: Tính số NST, số tâm động, số cromatit qua các kỳ phân bào

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Các yếu tố

Đ
Số NST Số tâm động Số crômatit

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Phân bào

G
NGUYÊN PHÂN

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
KTG 2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
KG 2n(kép) ẦN2n 2n x 2 = 4n
KĐ 2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n
KS 4n(đơn) 4n 0
TR

KC 2n(đơn) 2n 0
B

GIẢM PHÂN
00

KTG1 2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n
KĐ1
10

2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n
5.1 KG1 2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n
A

KS1 2n(kép) 2n 2n x 2 = 4n
Ó
-H

KC1 n(kép) N 2n
KĐ2 n(kép) N 2n
Ý

KG2 n(kép) N 2n
-L

KS2 2n(đơn) 2n 0
n(đơn)
ÁN

KC2 N 0
Dạng 2: Tính số NST
TO

Gọi
- 2n: Bộ NST lưỡng bội
ÀN

- a: Số TB tham gia phân bào.
- x: Số lần nguyên phân.
Đ
N

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN
IỄ

1. Tính số TB con tạo ra a. 2x
D

2. Số NST
- Số NST trong TB mẹ a . 2n
- Số NST TB con a. 2x . 2n
- Số NST môi trường cung cấp a.2n.(2x – 1)
- Số NST chứa nguyên liệu hoàn toàn a.2n.(2x – 2)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 12
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
mới của môi trường
BÀI TẬP GIẢM PHÂN
Dạng 1. Tính số giao tử hình thành và số hợp tử tạo ra
1.Tạo giao tử ( Kiểu NST giới tính : đực XY ; cái XX)
- Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x 4
Số tinh trùng X hình thành = Số tế bào Y hình thành
- Số trứng hình thành = Số tế bào trứng x 1
Số thể định hướng = Số tế bào sinh trứng x 3

N
2 .Tạo hợp tử

Ơ
• Một tinh trùng loại X kết hợp với trứng tạo thành 1 hợp tử XX, còn tinh trùng loại Y kết hợp với

H
trứng tạo thành 1 hợp tử XY

N
- Tinh trùng X x Trứng X → Hợp tử XX ( cái )

Y
- Tinh trùng Y x Trứng X → Hợp tử XY (đực )

U
• Mỗi tế bào trứng chỉ kết hợp với một tinh trùng để tạo thành 1 hợp tử .

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Số hợp tử tạo thành = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
3. Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) :
• Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh : Tổng số tinh trứng hình thành

ẠO
• Tỉ lệ thụ tinh Của trứng = Số trứng thụ tinh : Tổng số trứng hình thành

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Dạng 2: Tính số NST

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
TBSDSK TBSD CHÍN TB ĐƠN BỘI

G
(Vùng sinh sản) (Vùng chín) (Giao tử)

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Số NST 2n 2n n

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
x
Số TB a a. 2 4a. 2x

H
Bộ NST a . 2n * a. 2x . 2n ** 4a. 2x . n ***
ẦN
(**) – (*) = a. 2x . 2n - a . 2n = a.2n.(2x – 1)
TR

Số NST mtcc (***) – (**) = 4a. 2x . n - a. 2x . 2n = a.2x.2n
(***) – (*) = 4a. 2x . n – a . 2n = a.2n(2x+1- 1)
B

Vậy ta có:
00
10

- Số NST môi trường cungcấp cho
a. 2x . 2n - a . 2n = a.2n.(2x – 1)
TBSDSK nguyên phân tạo TBSD chín
A

- Số NST môi trường cungcấp cho
Ó

4a. 2x . n - a. 2x . 2n = a.2x.2n
-H

TBSD chín giảm phân tạo giao tử
- Số NST môi trường cung cấp cho quá
4a. 2x . n – a . 2n = a.2n(2x+1- 1)
Ý

trình tạo giao tử từ TBSDSK
-L
ÁN

BÀI TẬP THI OLIMPIC
2. (1 điểm): Giả sử hai bạn An và Bình có bài tập sau:
TO

Trong tinh hoàn của 1 thỏ đực (2n = 44) có 6 tế bào mầm phân bào liên tiếp 1 số lần và tạo ra
tổng số tế bào con có chứa 2112 tâm động.
ÀN

a. Xác định số lần phân bào của mỗi tế bào mầm.
15-16
Đ

b. Các tế bào con sau quá trình phân bào trên đều trở thành các tinh bào bậc I và đều bước vào
N

quá trình phân bào khác cho ra các tinh trùng. Các tinh trùng đều tham gia thụ tinh tạo ra 3 hợp tử.
IỄ

Xác định hiệu suất tinh trùng.
D

Em hãy giúp hai bạn giải bài tập trên.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 13
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
a. Số lần phân bào của mỗi tế bào mầm:
Tế bào mầm chỉ xảy ra quá trình nguyên phân:
Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào mầm (k nguyên dương)
- Số tế bào con là: 6.2k
- Số tâm động trong các TB con là: 6. 2k. 2n= 2112 tương đương 6. 2k . 44 = 2112
tương đương 2k = 8 = 23 → k=3
Vậy, mỗi tế bào mầm nguyên phân 3 lần liên tiếp.

N
b.

Ơ
Tinh bào bậc 1 chỉ diễn ra quá trình giảm phân:

H
- Số tinh bào bậc I : 6. 2k = 6.8 = 48 (tế bào)

N
- Số tinh trùng là : 48. 4 = 192 (tinh trùng)

Y
- Số tinh trùng được thụ tinh = số hợp tử = 3

U
.Q
- Hiệu suất tinh trùng: H= (3: 192). 100% = 1,56%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Cặp nhiễm sắc thể thứ nhất chứa cặp gen Aa, cặp nhiễm
sắc thể thứ hai chứa cặp gen Bb, cặp nhiễm sắc thể thứ ba chứa cặp gen Dd. Do đột biến, trong loài đã

ẠO
xuất hiện 3 dạng thể dị bội (2n-1) tương ứng với 3 cặp nhiễm sắc thể trên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Theo lí thuyết, các thể dị bội (2n-1) này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
-Có 3 dạng (2n-1) với số loại kiểu gen là:

G
+ Dạng 1: Lệch bội ở cặp NST số 1: Số kiểu gen tối đa là: (A, a).(BB, Bb, bb).(DD, Dd,

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
dd) = 2×3×3 =18.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
12-13 + Dạng 2: Lệch bội ở cặp NST số 2: Số kiểu gen tối đa là: (AA, Aa, aa).(B, b).(DD, Dd,
ẦN
dd) = 3×2×3 =18
+ Dạng 3: Lệch bội ở cặp NST số 3: Số kiểu gen tối đa là: (AA, Aa, aa).(BB, Bb, bb).(D,
TR

d) = 3×2×3 =18
Vậy, theo lý thuyết các thể dị bội (2n -1) này có kiểu gen tối đa tối đa: 18 + 18+ 18
B
00

=54
(Học sinh phải tính ra được 54 loại kiểu gen nhưng không giải thích thì chỉ cho 0,25 0,5
10

điểm)
A

Câu 4 (2.0 điểm)
Ó

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội kí hiệu AaBbDdXY
-H

a. Xác định tên của loài sinh vật trên.
b. Kí hiệu các NST được sắp xếp như thế nào trong các kì của giảm phân: kì cuối 1; kì cuối 2.
Ý
-L

Câu 6 (2.5 điểm)
Có 2 tế bào của một cơ thể ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 6 lần. 25% số tế bào con tiếp tục
ÁN

giảm phân đã tạo ra được 128 giao tử. Hãy xác định:
a. Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân.
TO

15-16 b. Số NST mà môi trường cung cấp cho giảm phân.
ÀN

Thanh c. Giới tính của cơ thể.
hóa a, Bộ NST lưỡng bội kí hiệu AaBbDdXY tương ứng với 2n = 8 => sinh vật đó là 1,0
Đ

ruồi giấm
N

b, Kí hiệu NST được sắp xếp trong các kì của giảm phân:
IỄ

Câu 4 * Kì cuối 1: Tế bào mang các NST kép → bộ NST kép (n) => 16 loại giao tử
D

(2,0 mang bộ NST kí hiệu là: 0,5
đ) AABBDDXX, AABBDDYY, AABBddXX, AABBddYY, AAbbDDXX,
AAbbDDYY, AAbbddXX, AAbbddYY, aaBBDDXX, aaBBDDYY, aaBBddXX,
aaBBddYY, aabbDDXX, aabbDDYY, aabbddXX, aabbddYY.
* Kì cuối 2: Tế bào mang các NST đơn → bộ NST đơn bội (n) => kí hiệu bộ NST 0,5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 14
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
đơn bội có trong 16 loại giao tử là:
ABDX, ABDY, ABdX, ABdY, AbDX, AbDY, AbdX, AbdY, aBDX, aBDY,
aBdX, aBdY, abDX, abDY, abdX, abdY.

a. Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân: 0,75
2 x 8 x ( 26 – 1) = 1008 NST
Câu 6 b. – Số tế bào giảm phân: 25% x 2 x 26 = 32 tế bào 0,5

N
(2,5 - Số NST mà môi trường cung cấp cho giảm phân: 0,75

Ơ
đ) 32 x 8 = 256 NST

H
c. theo câu b số tế bào giảm phân là 32, số giao tử được sinh ra là 128. Có 32 tế 0,5

N
bào giảm phân tạo ra 128 giao tử→ Giới tính đực.

Y
U
Câu 7 (1,0 điểm).

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ba hợp tử của cùng một loài có bộ NST 2n = 8. Hợp tử thứ nhất nguyên phân một số lần tạo ra

TP
số tế bào con bằng 1/4 số tế bào con do hợp tử thứ hai nguyên phân tạo ra. Tổng số tế bào con sinh ra

ẠO
từ hợp tử thứ ba có 512 NST đơn. Quá trình nguyên phân của cả ba hợp tử đã tạo ra số tế bào con có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

tổng số NST đơn là 832.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Xác định số tế bào con do mỗi hợp tử tạo ra và số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

G
- Số tế bào con do mỗi hợp tử tạo ra:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi x là số tế bào con do hợp tử thứ nhất tạo ra. Số tế bào con do hợp tử thứ hai tạo ra là

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
4x.

H
12-13 Số tế bào con được tạo ra từ hợp tử thứ ba là: 512: 8 = 64
ẦN
Quảng Theo điều kiện bài ra ta có: x + 4x + 64 = 104
TR

Bình -> 5x = 104 - 64 = 40 -> x = 40 : 5 = 8
Vậy số tế bào con do mỗi hợp tử tạo ra là:
B

+ Hợp tử thứ nhất : x = 8
00

Hợp tử thứ hai : 4x = 32
10

Hợp tử thứ ba : 64 0,5
- Số lần nguyên phân của mổi hợp tử:
A
Ó

+ Hợp tử thứ nhất: 2x = 8 = 23 . Hợp tử thứ nhất nguyên phân 3 lần
-H

+ Hợp tử thứ hai: 2x = 32 = 25 . Hợp tử thứ hai nguyên phân 5 lần
+ Hợp tử thứ ba: 2x = 64 = 26 . Hợp tử thứ ba nguyên phân 6 lần. 0,5
Ý
-L

Một con gia cầm đẻ được 16 trứng nhưng chỉ có 75% số trứng được nở ra. Số hợp tử hình thành gia
ÁN

cầm con có chứa 936 NST. Số tinh trùng tham gia thụ tinh với số trứng trên có chứa 292500 NST,
hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 0,2%.
TO

a. Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài trên và cho biết đó là loài nào?
b. Xác định số trứng được thụ tinh nhưng không nở và số NST có trong các trứng đó?
ÀN

c. Xác định số trứng không được thụ tinh và số NST có trong các trứng đó?
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 15
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
a. - Số hợp tử hình thành = Số trứng được nở ra = 75% . 16 = 12 (hợp tử)
- Bộ NST lưỡng bội 2n của loài trên là: 936 : 12 = 78 (NST) => Đây là loài gà
b. – Số tinh trùng tham gia thụ tinh: 292500: (78:2) = 7500 (tinh trùng)
- Số trứng được thụ tinh = Số tinh trùng được thụ tinh = 0,2% x 7500 = 15 (trứng)
- Số trứng được thụ tinh nhưng không nở = 15 - 12 = 3 (trứng)
- số NST có trong các trứng được thụ tinh nhưng không nở = 3 x 78 = 234 (NST)
c. - Số trứng không được thụ tinh = 16 – 15 = 1 (trứng)

N
- số NST có trong các trứng không được thụ tinh = 1 x 39 = 39 (NST)

Ơ
H
N
Câu 3: (1,0 điểm)

Y
U
Ở một loài động vật, giả sử có 100 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen Aa tiến hành giảm phân,

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
trong số đó có 5 tế bào xảy ra rối loạn lần phân bào 2 ở tế bào chứa gen a, giảm phân 1 bình thường,
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
các tế bào khác đều giảm phân bình thường. Hãy xác định:
a. Trong tổng số giao tử hình thành, tỉ lệ loại giao tử bình thường chứa gen A là bào nhiêu?

ẠO
b. Trong tổng số giao tử hình thành, tỉ lệ giao tử không bình thường chứa gen a là bao nhiêu?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- 95 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường cho :

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
190 tinh trùng bình thường mang gen A

G
190 tinh trùng bình thường mang gen a.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

0,25

Ư
- 5 tế bào sinh tinh giảm phân rối loạn phân bào 2 ở tế bào chứa gen a cho:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
+ 10 tinh trùng bình thường mang gen A
ẦN
+ 5 tinh trùng không bình thường mang gen a
+ 5 tinh trùng không bình thường không mang gen A và a. 0,25
TR

- Tỉ lệ giao tử bình thường chứa gen A: (190 + 10)/400 = 1/2. 0,25
- Tỉ lệ giao tử không bình thường mang gen a: 5/400= 1/80. 0,25
B
00

Câu 2. (1,0 điểm). Trong 1 cây lúa (2n = 24) người ta thấy số lần nguyên phân của tế bào A nằm ở rễ
và tế bào B nằm ở lá là 8 đợt. Tổng số tế bào con sinh ra sau những lần nguyên phân của cả 2 tế bào
10

trên là 40.
A

a) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào. Biết rằng số lần nguyên phân của tế bào B nhiều
Ó

hơn số lần nguyên phân của tế bào A.
-H

b) Môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn cho quá
Ý

trình nguyên phân của cả 2 tế bào trên?
-L

a) - Gọi số lần nguyên phân của tế bào A, B lần lượt là x, y. (x, y: nguyên dương; x < y).
 x + y =8

ÁN

12-13 - Theo bài ta có hệ phương trình:  x
2 + 2 = 40 ; ( x  y ) .
y 0,25

TO

Nam
ĐỊnh - Giải hệ phương trình:
+ Ta có x + y = 8 → y = 8 – x, thay vào 2x + 2y = 40 ta được 2x + 28-x = 40 → 2x + 28/2x =
ÀN

40 → 2x .2x + 28 = 40.2x → 2x .2x - 40.2x + 28 = 0 (*) 0,25
Đ

+ Đặt 2x = t , phương trình (*) có dạng: t2 - 40t + 256 = 0. Giải phương trình này được t = 8
N

và t = 32.
IỄ

Vì x < y nên 2 x = 8 ; 2y = 32 0,25
D

→ x = 3 ; y = 5. 0,25
b) Môi trường tế bào đã cung cấp: 24.[(23 - 1) + (25 - 1)] = 912.
(Ghi chú: HS có thể giải theo cách khác có thể là biện luận, kết quả đúng vẫn cho điểm tối
đa).
12-13 Câu 2. (2,0 điểm)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 16
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
Quảng https://daykemquynhon.blogspot.com
Bộ NST của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp NST (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khi khảo sát một
Ninh quần thể của loài này, người ta phát hiện 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích bộ NST của 3 thể
đột biến đó thu được kết quả sau:

Số lượng NST đếm được ở từng cặp
Thể đột biến
I II III IV V
a 3 3 3 3 3

N
Ơ
b 3 2 2 2 2

H
c 1 2 2 2 2

N
Y
a. Xác định tên gọi của các thể đột biến trên? Cho biết đặc điểm của thể đột biến a?

U
b. Nêu cơ chế hình thành thể đột biến c?

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

* Tên gọi của 3 thể đột biến

TP
- Thể đột biến a có 3n NST: Thể tam bội .

ẠO
- Thể đột biến b có (2n + 1) NST: Thể dị bội (2n + 1) hay thể tam nhiễm. 0,25

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Thể đột biến c có (2n - 1) NST: Thể dị bội (2n – 1) hay thể một nhiễm. 0,25

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
* Đặc điểm của thể đột biến a: 0,25

G
- Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng => thể

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

đa bội có quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn => kích thước tế bào 0,25

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt.

H
- Thể đa bội khá phổ biến ở thực vật.
ẦN
* Cơ chế hình thành thể đột biến c:
TR

- Trong giảm phân, cặp NST số 1 nhân đôi nhưng không phân ly tạo thành 2 loại giao tử
(n + 1) và (n – 1) NST.
B

- Khi thụ tinh, giao tử (n–1) kết hợp với giao tử (n) tạo thành hợp tử (2n–1) NST => phát
00

triển thành thể dị bội (2n – 1). 0,5
10

(HS trình bày cơ chế bằng sơ ñồ nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
A
Ó

0,5
-H

Câu 4 (1,0 điểm)
a. Một loài thực vật có 2n = 20 NST. Xác định số lượng NST, trạng thái NST trong một tế bào ở kì
Ý

sau nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì sau giảm phân I và kì cuối của giảm phân II.
-L

b. Một tinh bào bậc 1 của ruồi giấm kí hiệu AaBbDdXY. Khi phân bào, tế bào sẽ ở kì nào trong
ÁN

trường hợp tế bào đó mang các NST có kí hiệu sau:
1 - AAaaBBbbDDddXXYY.
TO

AA BB dd YY
2-
ÀN

13-14 aa bb DD XX
Hải 3 - AABBddYY.
Đ

Phòng 4 - abDX.
N

a Các kì Số lượng NST Trạng thái NST
IỄ

Kì sau nguyên phân 20→40 Kép→Đơn
D

Kì giữa giảm phân I 20 Kép
Kì sau giảm phân I 20 Kép
Kì cuối giảm phân II 10 Đơn 0.50
1- Kì trung gian, kì đầu của giảm phân I.
b 2- Kì giữa giảm phân I. 0.50

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 17
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
3- Kì cuối giảm phân I.
4- Kì cuối giảm phân II.
Câu 3 (1,5 điểm)
a) Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? Tại sao những biến đổi trong cấu trúc
nhiễm sắc thể lại gây hại cho sinh vật?
b) Trong một quần thể ruồi giấm, người ta phát hiện các thể đột biến mắt dẹt do đột biến lặp
đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X. Xét 100 tế bào sinh tinh ở một thể đột biến tiến hành giảm phân

N
bình thường. Xác định tỉ lệ giao tử mang nhiễm sắc thể X đột biến được tạo ra.

Ơ
* Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:

H
- Ảnh hưởng của các tác nhân gây đột biến môi trường bên ngoài: vật lí, hóa học, sinh học.

N
- Ảnh hưởng của các tác nhân gây đột biến môi trường bên trong: do rối loạn các quá trình 0,25

Y
13-14

U
sinh lý, sinh hóa bên trong tế bào.
Vĩnh

.Q
* Những biến đổi trong cấu trúc NST gây hại cho sinh vật vì:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
0,25
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Phúc

TP
- Trong quá trình tiến hóa các gen đã được sắp xếp hài hòa trên nhiễm sắc thể.
- Biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp các gen trên đó nên 0,25

ẠO
thường gây hại cho sinh vật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

0,25

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
- Một tế bào sinh tinh có nhiễm sắc thể X đột biến lặp đoạn khi giảm phân cho 4 loại giao tử 0,25

G
trong đó có 2 giao tử bình thường, 2 giao tử mang nhiễm sắc thể X đột biến.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- 100 tế bào giảm phân => 400 giao tử; trong đó có 200 giao tử bình thường, 200 giao tử

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
200 1 0,25
đột biến => tỉ lệ giao tử đột biến: = .
ẦN
400 2
Câu 3 (1.25 điểm)
TR

a. Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1? Nói rằng, người mẹ quyết định giới tính
của con là đúng hay sai? Tại sao?
B
00

b. Một bạn học sinh nói rằng: bố mẹ truyền cho con của mình các tính trạng đã được hình thành
sẵn. Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết ý kiến trên của bạn học sinh có đúng không? Tại sao?
10

c. Cơ thể có kiểu nhiễm sắc thể AaXY, ở một số tế bào, có hiện tượng không phân li của cặp
A

NST XY tại giai đoạn giảm phân II. Theo lí thuyết, hãy viết các loại giao tử có thể được tạo ra.
Ó

a. - Cơ chế xác định giới tính ở người:
-H

Nam: XX, Nữ: XY
Sơ đồ lai: P:
Ý

44A + XX x 44A + XY
13-14
-L

G P: 22A + X 22A + X, 22A + Y 0.25
Quảng
F1: 44A + XX (gái), 44A + XY (trai)
ÁN

Ninh
=> Trên qui mô lớn, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1
TO

- Nói người mẹ quyết định giới tính của con là sai, vì giao tử mang NST Y để tạo
hợp tử XY (phát triển thành con trai) được 0.25
ÀN

hình thành từ người bố.
b. Nói bố mẹ truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn là sai.
Đ

- Vì: Bố mẹ chỉ truyền cho con kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước
N

môi trường. Kiểu gen tương tác với môi trường để hình thành kiểu hình (tính trạng).
IỄ

(HS trả lời đồng nghĩa cũng cho điểm) 0.25
D

c. Các giao tử có thể có: AXX, aXX, AYY, aYY, AX, aX, AY, aY, AO, aO.
0.5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 18
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Câu 7 (1.0 điểm) Một tế bào sinh dục cái sơ khai 2n = 44, trong quá trình phân bào liên tiếp môi
trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 11176 NST đơn mới hoàn toàn, các tế bào này
bước vào vùng chín giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng 50%, hiệu suất thụ tinh của
tinh trùng 6,25%.
a. Tính số đợt phân bào của tế bào sinh dục cái sơ khai nói trên.
b. Tính số hợp tử tạo thành.
c. Tính số tế bào sinh tinh cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

N
a. Số đợt phân bào :
13-14

Ơ
Ta có: 2n (2k - 2) = 11176 (k là số lần phân bào.) →44.2k - 88 = 11176→2k = 256

H
Quảng
→2k = 28 → k = 8 0. 5

N
Ninh
Số đợt phân bào của TBSD cái sơ khai là: 8 lần

Y
b. Số hợp tử:

U
Số TB sinh trứng là 256 = Số trứng được tạo ra.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trứng thụ tinh với hiệu suất 50% nên số trứng được thụ tinh là: 256 x 50/100 = 128

TP
trứng→Số hợp tử = số trứng được thụ tinh = 128

ẠO
c. Số TB sinh tinh trùng là: 0.25
128 hợp tử → 128 tinh trùng, hiệu suất là 6,25% →Số tinh trùng được thụ tinh là: 128

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

0.25

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
x 100/6,25 = 2048 tinh trùng→Số TB sinh tinh trùng là :2048 : 4 = 512 TB

G
Câu 7 (1.0 điểm) Một tế bào sinh dục cái sơ khai 2n = 44, trong quá trình phân bào liên tiếp môi

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 11176 NST đơn mới hoàn toàn, các tế bào này

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
bước vào vùng chín giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng 50%, hiệu suất thụ tinh của

H
tinh trùng 6,25%.
ẦN
a. Tính số đợt phân bào của tế bào sinh dục cái sơ khai nói trên.
b. Tính số hợp tử tạo thành.
TR

c. Tính số tế bào sinh tinh cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.
a. Số đợt phân bào :
B

13-14
Ta có: 2n (2k - 2) = 11176 (k là số lần phân bào.) →44.2k - 88 = 11176→2k = 256
00

0. 5
KHT
→2 = 2 → k = 8
k 8
10

N Số đợt phân bào của TBSD cái sơ khai là: 8 lần
A

b. Số hợp tử:
Ó

Số TB sinh trứng là 256 = Số trứng được tạo ra. 0.25
-H

Trứng thụ tinh với hiệu suất 50% nên số trứng được thụ tinh là: 256 x 50/100 = 128
trứng→Số hợp tử = số trứng được thụ tinh = 128
Ý

c. Số TB sinh tinh trùng là:
-L

128 hợp tử → 128 tinh trùng, hiệu suất là 6,25% →Số tinh trùng được thụ tinh là: 128
x 100/6,25 = 2048 tinh trùng→Số TB sinh tinh trùng là :2048 : 4 = 512 TB 0.25
ÁN

Câu 3 (1,0 điểm).
Ở 1 loài động vật, giả sử xét 100 tế bào sinh trứng và 100 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen Aa.
TO

Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, có 10 tế bào sinh tinh xảy ra sự không phân li nhiễm sắc
thể trong giảm phân II ở các tế bào có chứa gen A, các tế bào khác giảm phân bình thường.
ÀN

a. Có bao nhiêu giao tử đực bình thường được hình thành?
Đ

14-15 b. Trong số các giao tử đực, tỉ lệ giao tử đực bình thường chứa gen A là bao nhiêu?
c. Có bao nhiêu giao tử đực không chứa gen A?
N

Nam
d. Giả sử có 10 hợp tử được hình thành, tính hiệu suất thụ tinh của trứng?
IỄ

Định
a - 90 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra 90 x 4 = 360 giao tử đực
D

- 10 tế bào sinh tinh xảy ra sự không phân li NST trong giảm phân II ở các tế bào 0,25
chứa gen A tạo ra 20 giao tử đực bình thường, 10 giao tử đực chứa gen A và 10 giao
tử đực không chứa gen A và a
- Vậy số giao tử đực bình thường được hình thành là: 360 + 20 = 380 giao tử

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 19
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
b Trong số các giao tử đực, tỉ lệ giao tử đực bình thường chứa gen A là: (90 x 2 )/ 400 0,25
= 45%
c Số giao tử đực không chứa gen A là: 90 x 2 + 10 + 20 = 210 giao tử 0,25

d 100 tế bào sinh trứng tạo ra 100 trứng Hiệu suất thụ tinh của trứng: (10: 100) x 0,25
100% = 10%
Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào
mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
1. Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên

N
2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng

Ơ
a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST

H
N
đơn?

Y
b. Quá trình giảm phân trên hoàn thành thì tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế

U
bào trứng là bao nhiêu?

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia. Hãy

TP
xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.
Hướng dẫn

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

1.Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Ở ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2n= 8

G
Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k>0)

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Theo giả thiết, ta có:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
2k. 2n = 512
ẦN
 2k. 8 =512
→k=6
TR

Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành 6 đợt phân bào.
2.a
B
00

Mỗi tế bào sinh trứng có 2n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đôi NST đơn
thành NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.
10

Mà tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26= 64 tế bào
A

Vậy các tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là : 8.64 =
Ó

512 NST đơn.
-H

b. Xác định số NST đơn trong các trứng tạo thành
Ý
-L

Vì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :
64.1 = 64 trứng
ÁN

Ở ruồi giấm n=4 NST nên tổng số NST trong các trứng tạo thành là
TO

64.4 = 256 NST đơn
c. Số tinh trùng tham gia thụ tinh
ÀN

Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là: 64.25% =
16 trứng
Đ

Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trùng
N
IỄ

Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân
D

liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112.
Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng 1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6
lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.
a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử
b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 20
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
c. Tính số lượng NST môi trường nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

Hướng dẫn.

a. Số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.
Theo các số liệu đã cho trong giả thiết ta có số lượng tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử :
8112 : 78 = 104 tế bào
- Số lượng tế bào con sinh ra từ hợ tử 3: (104 :2,6) x 1,6 = 64 tế bào

N
Ơ
- Số lượng tế bào con của hợp tử 1và hợp tử 2 sinh ra :(104: 2,6) x 1= 40 tế bào

H
- Số lượng tế bào con của hợp tử 1 sinh ra: (40: 5) x 1 = 8 tế bào

N
- Số lượng tế bào con của hợp tử 2 sinh ra: (40 : 5) x 4 = 32 tế bào

Y
b. Số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

U
- Số lần nguyên phân của hợp tử 1: 2k =8 → k= 3

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Số lần nguyên phân của hợp tử 2: 2k= 32 →k=5

TP
- Số lần nguyên phân của hợp tử 3: 2k = 64 → k= 6
c. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

ẠO
- Số NST môi trường nội bào cung cấp cho mỗi hợp tử:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
+ Hợp tử 1: (23 -1) x 78 = 546 NST

G
+ Hợp tử 2: (25 -1) x 78 = 2418 NST

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Hợp tử 3: (26 -1) x 78 = 4914 NST

Ư
Vậy số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân :

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
546 +2418 +4914 = 7878 NST
ẦN
TR

Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi
B
00

trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế
bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.
10

a. Xác định bộ NST 2n của loài
A

b. Tính số chromatic và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân
Ó

I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?
-H

c. Sau khi giảm phân các giao tử được rạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử
Ý

tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?
-L

d. Nếu không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các NSt, không có đột biến thì số loại giao tử nhiều nhất
của loài là bao nhiêu? Điều kiện?
ÁN
TO

Hướng dẫn giải
ÀN

a. Xác định bộ NST 2n
Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài
Đ

k là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai
N

( x, k nguyên dương, x chẵn)
IỄ
D

Theo đề bài:
(2k -1).x + x.2k = 240 (1)
x/ 2 = 2. 2k-1 (2)
Thay 2 vào 1 ta được:
(x/2 -1 )x +x.x/2 = 240

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 21
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
 x2 – x - 240 = 0
 x =16 , k= 3
Vậy bộ NST 2n =16

b. Số cromatic và số NST cùng trạng thái
- Kì giữa nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép
- Kì giữa giảm phân I: 32 cromatic, 16 NST kép

N
- Kì giữa giảm phân II: 16 cromatic, 8 NST kép

Ơ
- Kì giữa nguyên phân :0 cromatic, 8 NST đơn.

H
c. Số tế bào tham gia giảm phân: 23 = 8

N
Số hợp tử : 128 / 16= 8

Y
- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục cái → 8 giao tử cái đều tham gia tạo hợp tử.

U
.Q
HSTT = 8. 100/ 8 = 100%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế báo sinh dục đực → tạo 8.4 = 32 giao tử chỉ có 8 giao tử

TP
tham gia tạo hợp tử →

ẠO
HSTT = 8 . 100/32 =25%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Số loại giao tử tối đa: 2n = 28= 256
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

d.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Điều kiện : các NST có cấu trúc khác nhau

G
Bài 4:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đã đòi hỏi

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
môi trường tế bào cung cấp 3.024 NST đơn. Tỉ lệ số tế bào tham gia vào đợt phân bào tại vùng chín so

H
với số NST đơn có trong một giao tử được tạo là 4/3. Hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 50 % đã tạo
ẦN
ra một số hợp tử. Biết rằng số hợp tử được tạo ra ít hơn số NST đơn bội của loài.
TR

a. 1. Xác định bộ NST 2n của loài
b. 2. Số NST đơn mà môi trường cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của cá tế bào sinh dục đã cho là
B

bao nhiêu?
00

c. 3. Xác định giới tính của cá thể chứa tế bào nói trên. Biết giảm phân bình thường không xảy ra trao
10

đổi chéo và đột biến.
Hướng dẫn làm bài
A

1. Xác định bộ NST 2n của loài
Ó

a.
-H

Gọi a là số lần nguyên phân ở tế bào sinh dục tại vùng sinh sản ( a nguyên dương)
NST cung cấp cho quá trình phát triển của tế bào sinh dục :
Ý

(2a + 1 – 1) 2n = 3024
-L

Số tế bào tham gia đợt phân vào cuối cùng tại vùng chín: 2a
Theo đề bài , ta có: 2a/ n= 4/3
ÁN

→ a =5, n= 24
TO

Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 48
b. 2. Số NST đơn môi trường cung cấp cho giai đoạn sinh sản của tế bào sinh dục : ( 2a – 1) 2n = 31 x
ÀN

48= 1488 NST
Đ

Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho giai đoạn sinh trưởng của tế bào sinh dục :
N

2a x 2n = 32 x 48 =1536 NST
IỄ

c. 3. Gọi b là số giao tử đực tạo ra từ một tế bào sinh dục chín ta có tổng số giao tử tham gia thụ tinh là
D

32xb
Số hợ tử được tạo thành là 32 x b x 50% = 16 x b < 24
Suy ra b =1
Vậy hợp tử được tạo thành là cá thể cái

Bài 5 :
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 22
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Một cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau.
ở kì giữa lân nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực
hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong
đó 75% trứng cung câp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 % . Ở con đực cũng có 2 tế
bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? dự đoán tên loài đó
b. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? số hợp tử được hình thành ?
c. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?

N
Ơ
H
Hướng dẫn làm bài :

N
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

Y
Ở kì giữa nguyên phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành là 24 = 32 tế bào

U
Theo đề bài ta có :

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

32. 2n = 768

TP
→ 2n = 24
Loài đó là lúa, cà chua

ẠO
b. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ( x nguyên dương)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
Theo đề bài, ta có :

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

2x .2n = 3072

Ư
 2x . 24 = 3072

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
 x =6
ẦN
Số hợp tử được tạo thành:
TR

Số trứng dùng cho sinh sản:
64 x 0.75 = 48
B

Số hợp tử:
00

48 x 0.375= 18 hợp tử
10

c. Số tinh trùng được sinh ra
A

18 x 100 /56.25 = 32
Ó

Số tế bào sinh tinh 32 : 4 = 8 tế bào
-H

Số lần nguyên phân2.2x = 8 → x = 2
Bài 6
Ý

Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối
-L

đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi
ÁN

trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ
tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %. . Hãy xác định
TO

a. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai?
b. Số hợp tử được hình thành?
ÀN

c. Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?
Đ
N

Hướng dẫn làm bài
IỄ

a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái
D

- Bộ NST của loài là 2n, ta có 2 n + 3= 2 25
Vậy n =22 → 2n = 44
- Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái, ta có :
44( 2x -1) = 11220, x= 8

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 23
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
b. Số hợp tử tạo thành
- Số tế bào sinh giao tử cái tham gia giảm phân = số giao tử cái tạo ra :
28 = 256 tế bào
- Số hợp tử tạo thành
256 x 25% = 64
- Số tinh trùng tham gia thụ tinh :

N
64 x 100/ 3,125 = 2048

Ơ
- Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra số tinh trùng tham gia thụ tinh

H
2048 : 4 = 512

N
Bài 6

Y
Quan sát tế bào 1 loài sinh vật đang ở kì giữa của nguyên phân, người ta đếm được có 44 NST kép.

U
Khi quan sát 3 nhóm tế bào sinh dục của loài này ở vùng chín của cơ quan sinh sản, ta thấy chúng

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đang phân bào ở các giai đoạn khác nhau và đếm được tổng cộng có 968 NST đơn và NST kép. Số

TP
NST kép xếp thành 2 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo ở các tế bào nhóm I gấp 2 lần số NST kép
phân ly về các cực của các tế bào nhóm II. Số NST đơn đang phân ly về 2 cực của các tế bào ở nhóm

ẠO
III là 704. Trong quá trình phân bào sự phân chia tế bào chất hoàn thành ở kì cuối. Hãy xác định:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
a. Bộ NST lưỡng bội của loài

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
b. Các nhóm tế bào trên đang ở kì nào của quá trình phân bào

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

c. Xác định số tế bào ở mỗi nhóm

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
d. Tổng số NST đơn môi trường cuang cấp cho quá trình phân bào ở 3 nhóm tế bào trên.

H
Hướng dẫn làm bài
ẦN
a. Theo đề bài, ở tế bào 1 loài sinh vật đang ở kì giữa của nguyên phân, người ta đếm được có 44 NST
kép → bộ NST 2n = 44
TR

b. Nhóm tế bào I: NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo → kì giữa của giảm phân II
B

Nhóm tế bào II: các NST kép phân ly về 2 cực → kì sau của giảm phân I
00

Nhóm tế bào III: các NST đơn phân lý về 2 cực → kì sau của giảm phân II
10

c. Gọi x,y,z lần lượt là số tế bào nhóm I,II,III
Ta có:
A
Ó

2y.2n + y.2n + 704 = 968
-H

3y.2n = 968 -704
y= 2, x =4, x= 8
Ý

d. Số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân
-L

( 4+2+8) . 44 = 616
ÁN

Bài 7 :
TO

Ở 1 cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào :
+ Nhóm I : gồm các tế bào sinh dưỡng
ÀN

+ Nhóm II : gồm các tế bào sinh dục ở vùng chín của tuyến sinh dục
Đ

Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là 16. Cùng với sự giảm phân tạo trinh trùng của cac tế bào sinh
dục, các tế bào của nhóm 1 cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc phân bào của 2
N
IỄ

nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi trường nội bào phải cung cấp nguyên
D

liệu tương đương với 4560 NST đơn cho sự phân chia của 2 nhóm tế bào này.
a. Xác định bộ NST của loài
b. ở kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng của nhớm tế bào sinh dưỡng nói trên, môi trường nội bào
cung cấp tương đương bao nhiêu NST đơn ?

Hướng dẫn làm bài
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 24
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
a. Xác định bộ NST của loài
Gọi x là số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y là số tế bào sinh dục ở vùng chín, k là số lần nguyên phân của
mỗi tế bào sinh dưỡng ( k nguyên dương)
Theo đề bài ta có :
x + y = 16 ( 1)
x.2k +4y = 104 (2)
x.2n.(2k – 1) + y.2n. (2k – 1) = 4560 (3)

N
Ơ
Từ (1) ta có : y = 16. Thế vào (2) ta có :

H
x.2k + 4. (16 –x) = 104

N
→x. (2k -4) = 40 → 4x (2k -2 -1) = 5.2 = 10.1

Y
Vì ( 2k-2 -1) = 10 = 5.2 → x = 2 và ( 2k-2 -1) = 5 ( loại)

U
( 2k-2 -1) = 10 =10.1 → x = 10 và ( 2k-2 -1) = 1 → k = 3 (nhận)

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thế k =3 vào (3) ta có 2n =60

TP
b. Số NST đơn ở kì sau trong các tế bào con của nhóm tế bào sinh dưỡng đang thực hiện lần nguyên

ẠO
phân thứ 3 là :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
10. 60. 2. 33-1 = 4800NST
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

NỘI DUNG 6: BÀI TẬP TỰ GIẢI

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
Bài 1. một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra
ẦN
tương đương 570 NST đơn. Xác định:
a.số lần nguyên phân của hợp tử
TR

b.số NST và trạng thái của NST trong 2 tế bào của hợp tử khi trải qua các kì của nguyên phần?
c.tính số tế bào sinh trứng,số tế bào sinh tinh sinh ra tinh trùng thụ tinh nói trên? biết hiệu suất thụ tinh của tinh
B
00

trùng là 6,25% (loài này có 2n=38)
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N

Bài 2. có 1 số trứng và một số tinh trùng tham gia thụ tinh, biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Hiệu
IỄ

suất thụ tinh của trứng là 50%. Có 20 hợp tử được tạo thành. Hãy tính:
D

a.số trứng, số tinh trùng được thụ tinh
b.số tế bào sinh tinh
c.số tế bào sinh trứng và số thể định hướng đã bị tiêu biến
(1 tế bào sinh trứng tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 25
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
Bài 3: Gà: 2n=78. 1TB sinh dục sơ khai đực và 1 TB sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tiếp 5 lần. Các

H
TB con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chin giảm phân bình thường.
ẦN
a. Xác định số lượng giao tử đực và cái được tạo thành.
TR

b, Tính số lượng NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử. (Mấy câu này dễ ẹc)
c. Tính số NST và số thoi phân bào bị tiêu biến trong quá trình giảm phân ở TB sinh dục sơ khai cái.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ

Bài 4: Trong ống dẫn sinh dục có 10 TB sinh dục thực hiện nguyên phân một số lần đòi hỏi MT nội bào cung
D

cấp 2480 NST đơn, các TB con sinh ra đều giảm phân tạo thành các giao tử, MT nội bào cung cấp thêm 2560
NST đơn để hình thành 128 hợp tử. Hiệu suất thụ tinh là 10%.
a. Xác định bộ NST của loài.
b.Xác định giới tính của cá thể tạo ra giao tử đó.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 26
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 6: Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Có một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều

TP
có số lần nguyên phân bằng nhau ở vùng sinh sản tất cả tế bào con tạo ra đều được chuyển chính giảm phân tạo

ẠO
ra 160 giao tử cái và giao tử đực. Xác định:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
a, Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
b, Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng

G
c, Số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

d, Số NST môi trường cung cấp, cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho phát sinh giao tử.

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Bài 7: Quan sát một nhóm tế bào sinh dưỡng của lợn đang phân bào,ở một thời điểm,người ta đếm được tổng
ÀN

số nhiểm sắc thể kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và các nhiễm sắc thể đơn đang phân ly về các
Đ

cực tế bào là 1064, trong đó, số nhiễm sắc thể đơn nhiều hơn số nhiễm sắc thể kép là 152. Số lượng tế bào
N

tương ứng ở mỗi kì là bao nhiêu?
IỄ

a. số nhiễm sắc thể kép đang thuộc kì giữa:
D

b. số nhiễm sắc thể đơn thuộc kì sau:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 27
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
Bài 8: Ở 1 loài, một tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường cung

N
cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mợi . Các tế bào con hình thành từ đọt cuối cùng đều giảm

Y
phân bình thường cho 256 tinh trùng chứa NST giới tính Y

U
- Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Số đợt nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên. Để tạo ra

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
các tế bào con 2n đã có bao nhiêu dây thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân đó.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
Bài 11: Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm tạo ra đc 8 Tế bào mới.
TR

a) Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b) ở kì trung gian 8 Tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động và bao nhiêu cromatit ?
B
00

c) Chuyển sang kì đầu, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu trung tử ?
d) Chuyển sang kì giữa, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu tâm động, bao nhiêu cromatit ?
10

e) Chuyển sang kì sau, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn, bao nhiêu tâm động ?
A

f) Chuyển sang kì cuối, trc khi phân chia tế bào chất, 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm
Ó

động
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Bài 12: Có 1 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 tế bào con. Trong các tế
bào con có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
a) Số hợp tử ban đầu
b) Tên của loài nói trên
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh www.facebook.com/daykemquynhonofficial
10. 28
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
c) Nếu các tế bào con nói trên bước vào chu kì nguyên phân tiếp theo và trải qua nhân đôi nhiễm sắc thể thì số
lượng cromatit trong các tế bào bằng bao nhiêu ?

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO
Bài 13: Một tế bào sinh khai của thỏ cái (2n=44). Sau 1 số đợt nguyên phân liên tiếp môi trường tế bào đã cung

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

cấp 11176 nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
cho trứng. hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Mỗi trứng thụ tinh với tinh trùng tạo ra

G
1 hợp tử.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
a) Tìm số hợp tử đc hình thành

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
b) Số lượng tế bào sinh trứng và sinh tinh trùng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh
c) Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ?
ẦN
d) Để hoàn tất quá trình thụ thai mỗi trường tế bào cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu
TR

nhiễm sắc thể đơn mới tương đương để tạo trứng và tạo tinh trùng ? nếu các tế bào sinh tinh trùng đc tạo ra từ 1
tế bào sinh dục đực.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 29
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 15: Ở người bộ NST 2n = 46. TB sinh dục ở người đang ở kì trung gian (phân bào 1)
a) Xác định NST kép và tâm động của TB
b) Khi bước vào phân bào 1bình thường số NST kép đang phân đi về mỗi cực là bao nhiêu?
c) Khi TB con chuyển sang lần phân bào 2 bình thường

N
Ơ
1. Số NST kép và tâm động ở kì giữa của TB con là bao nhiêu?

H
2. Spps NST đơn và tâm động ở kì sau của TB (ko chỉ TB con ) là bao nhiêu?

N
a) NST kép là 46

Y
Số tâm động là 46

U
.Q
b) 46 n NST kép

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c)

TP
1. 23 NST kép và 23 tâm động

ẠO
2. 92 NST đơn và 92 tâm động

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 30
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
7.0 NỘI DUNG 7- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 242 : Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào
sinh tinh là
A. 16. B. 32. C. 128. D. 64.
Câu 243 : Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhân được thực hiện nhờ
A. trung thể. B. nhân con. C. thoi vô sắc. D. màng nhân.

N
Ơ
Câu 244 : Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo

H
thành là

N
A. 8. B. 12. C. 24. D. 48.

Y
U
Câu 245 : Trong chu kỳ tế bào, ADN và NST nhân đôi ở pha

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
A. S. B. G2. C. G1. D. nguyên phân
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Câu 246 : Kết thúc giảm phân II, mỗi tế bào con có số NST so với tế bào mẹ ban đầu là
A. bằng . B. giảm một nửa.

ẠO
C. tăng gấp đôi. D. ít hơn một vài cặp.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Câu 247 : Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
A. 2k tế bào con . B. k/2 tế bào con.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

k
C. 2 tế bào con. D. k – 2 tế bào con.

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
Câu 248 : Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào bằng cách

H
A. tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo.
ẦN
B. kéo dài màng tế bào.
TR

C. thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào.
7.1 D. cả A, B, C.
B

Câu 249 : Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự
00

A. S, G1, G2, nguyên phân. B. G1, G2, S, nguyên phân.
10

C. G1, S, G2, nguyên phân . D. G2, G1, S, nguyên phân.
A

Câu 250 : Dưới đây là hình vẽ minh họa quá trình nguyên phân ở 1 tế bào của một loài động vật ở các
Ó

giai đoạn khác nhau.
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN

(1) (2) (3) (4)
Đ
N

Trình tự nào dưới đây phản ánh đúng thứ tự diễn ra trong nguyên phân?
IỄ

3 → 2 → 1 → 4. B. 3 → 2 →4 → 1.
D

A.
C. 1 → 3 → 2 → 4. D. 1 → 2 →3 → 4.
Câu 251 : Ở người ( 2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là
A. 92. B. 69. C. 46. D. 23.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 31
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Câu 252 : Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ
A. đầu. B. giữa . C. sau. D. cuối.
Câu 253 : Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST,
mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở
A. kì trước của nguyên phân. B. kì cuối II của giảm phân.
C. kì trước II của giảm phân. D. kì trước I của giảm phân.
Câu 254 : Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát NST vì

N
A. NST tháo xoắn hoàn toàn, tồn tại dưới dạng sợi rất mảnh.

Ơ
B. NST ra khỏi nhân và phân tán trong tế bào chất.

H
N
C. NST chưa tự nhân đôi
D. các NST tương đồng chưa liên kết thành từng cặp.

Y
U
Câu 255 : Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. đầu. B. giữa. C. sau . D. cuối.

TP
Câu 256 : Quá trình giảm phân xảy ra ở

ẠO
B. tế bào sinh dưỡng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
A. hợp tử.
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
C. tế bào sinh dục . D. giao tử.

G
Câu 257 : Một tế bào có bộ NST 2n=14 đang thực hiện quá trình giảm phân, ở kì cuối I số NST trong

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

mỗi tế bào con là

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
A. 7 NST kép. B. 7 NST đơn. C. 14 NST đơn. D. 14 NST kép.

H
Câu 258 : Sự kiện nào dưới đây không xẩy ra trong các kì nguyên phân?
ẦN
A. phân ly các nhiễm sắc tử chị em. B. tách đôi trung thể.
TR

C. tạo thoi phân bào. D. tái bản AND.
Câu 259 : Quá trình giảm phân có thể tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST đó là do
B

(1) xảy ra nhân đôi ADN.
00

(2) có thể xảy ra sự trao đổi chéo của các NST kép tương đồng ở kì đầu I.
10

(3) ở kì sau diễn ra sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng về hai cực của tế bào.
Nhân đôi của ADN kì đầu giảm phân I.
A
Ó

A. 1, 2. B. 1, 3. C. 2, 4. D. 2, 3.
-H

Câu 260 : Nhiễm sắc thể có thể nhân đôi được dễ dàng là nhờ
A. sự tập trung về mặt phẳng xích đạo của nhiễm sắc thể.
Ý
-L

B. sự phân chia tế bào chất.
C. sự tháo xoắn của nhiễm sắc thể.
ÁN

D. sự tự nhân đôi và phân li đều của các nhiễm sắc thể về các tế bào con.
TO

Câu 261 : Trong giảm phân sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
A. kì sau của lần phân bào II. B. kì sau của lần phân bào I.
ÀN

C. kì cuối của lần phân bào I. D. kì cuối của lần phân bào II .
Trong giảm phân II, NST kép tồn tại ở
Đ

Câu 262 :
N

A. tất cả các kì trên. B. kì cuối.
IỄ

C. kì giữa. D. kì sau.
D

Câu 263 : Ở gà có bộ NST 2n=78. Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, tất
cả các tế bào con tạo thành đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong tất cả
các giao tử là 19968. Tế bào sinh dục sơ khai đó đã nguyên phân với số lần là
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 264 : Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 32
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
A. kì trung gian. B. tất cả các kì. C. kì đầu. D. kì sau.
Câu 265 : Hình thức phân chia tế bào sinh vật nhân sơ là
A. nguyên phân. B. nhân đôi. C. phân đôi. D. giảm phân.
Câu 266 : Sự đóng xoắn và tháo xoắn của các NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa
(1) thuận lợi cho sự tự nhân đôi của NST.
(2) thuận lợi cho sự phân li của NST.
(3) thuận lợi cho sự tập hợp các NST tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

N
(4) thuận lợi cho sự tiếp hợp trao đổi chéo.

Ơ
Số nhận định đúng là

H
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

N
Câu 267 : Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là

Y
U
A. 23. B. 46. C. 69. D. 92.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Câu 268 : Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là
A. tế bào cơ tim. B. bạch cầu.

ẠO
C. tế bào thần kinh. D. hồng cầu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Câu 269 : Số NST trong một tế bào ở kỳ cuối quá trình nguyên phân là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
B. n NST đơn. C. 2n NST đơn.

G
A. n NST kép. D. 2n NST kép.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 270 : Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là

Ư
n NST đơn. B. 2n NST đơn.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
A. C. 2n NST kép. D. n NST kép.

H
Câu 271 : Trong quá trình phân đôi của tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền được thực
ẦN
hiện nhờ
TR

A. sự kéo dài của màng tế bào. B. sự co thắt của màng sinh chất.
C. sự tự nhân đôi của màng sinh chất D. sự hình thành vách ngăn.
B

Câu 272 : Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là
00

A. 2n NST đơn. B. 2n NST kép. C. 4n NST đơn. D. 4n NST kép.
10

Câu 273 : Một tế bào nguyên 5 lần liên tiếp, số tế bào con tạo ra là
A

A. 64. B. 16. C. 32. D. 8.
Ó

Câu 274 : Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc bắt đầu xuất hiện ở
-H

A. `kì đầu. B. kì trung gian. C. kì giữa. D. kì sau.
Câu 275 : Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là
Ý
-L

A. sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn.
B. sự phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.
ÁN

C. sự tự nhân đôi và sự phân li.
TO

D. sự đóng xoắn và tháo xoắn.
Câu 276 : Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân
ÀN

bào nguyên phân, ở kì sau có số NST trong tế bào là
24 NST đơn. C. 48 NST đơn.
Đ

A. B. 24 NST kép. D. 48 NST kép.
Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ
N

Câu 277 :
IỄ

A. giữa I. B. đầu II. C. sau I. D. đầu I.
D

Câu 278 : Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bào tạo ra
A. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. B. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
C. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST. D. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.
Câu 279 : Quá trình truyền đạt thông tin di truyền trên ADN được thực hiện thông qua
A. sự trao đổi chất và năng lượng của tế bào.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 33
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
B. quá trình hô hấp nội bào.
C. các hình thức phân chia tế bào.
D. quá trình đồng hoá.
Câu 280 : Từ một tế bào qua giảm phân sẽ tạo ra số tế bào con là
A. 4. B. 8. C. 6. D. 2.
Câu 281 : Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì cuối của nguyên phân là
A. 46. B. 69. C. 92. D. 23.

N
Ơ
Câu 282 :Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa

H
N
A. n NST đơn. B. 2n NST đơn. C. n NST kép. D. 2n NST kép.
Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kỳ

Y
Câu 283 :

U
A. giữa. B. cuối . C. đầu. D. sau.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 284 :Quá trình giảm phân chỉ xảy ra ở các cơ thể

TP
A. đơn bào.
B. đa bào.

ẠO
lưỡng bội có hình thức sinh sản hữu tính.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

C.

Đ
lưỡng bội.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
D.

G
Câu 285 :ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

của loài là nhờ

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
(1) quá trình giảm phân.

H
(2) quá trình giảm phân.
ẦN
(3) quá trình thụ tinh.
TR

Nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.
A. 1, 2, 4. B. 1, 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 3.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 34
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú
Ó
A
10
00
B
TR
ẦN

Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh
H
Ư

10.
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
Giảm phân N
H
Nguyên phân
Ơ

35
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
N
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO

Nguyên phân
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú
Ó
A
10
00

Nguyên phân
B
TR
ẦN

Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh
H
Ư

10.
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
N
H
Ơ

36
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
N
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN
Gọi
- 2n: Bộ NST lưỡng bội
- a: Số TB tham gia phân bào.
- x: Số lần nguyên phân.

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN

N
1. Tính số TB con tạo ra a. 2x

Ơ
2. Số NST

H
- Số NST trong TB mẹ a . 2n

N
- Số NST TB con a. 2x . 2n

Y
- Số NST môi trường cung cấp a.2n.(2x – 1)

U
- Số NST chứa nguyên liệu hoàn toàn mới

.Q
a.2n.(2x – 2)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

của môi trường

TP
BÀI TẬP GIẢM PHÂN
Dạng 1. Tính số giao tử hình thành và số hợp tử tạo ra

ẠO
1.Tạo giao tử ( Kiểu NST giới tính : đực XY ; cái XX)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x 4

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Số tinh trùng X hình thành = Số tế bào Y hình thành

G
- Số trứng hình thành = Số tế bào trứng x 1
Số thể định hướng = Số tế bào sinh trứng x 3

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
2 .Tạo hợp tử

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
• Một tinh trùng loại X kết hợp với trứng tạo thành 1 hợp tử XX, còn tinh trùng loại Y kết hợp với trứng tạo thành 1

H
hợp tử XY
ẦN
- Tinh trùng X x Trứng X → Hợp tử XX ( cái )
- Tinh trùng Y x Trứng X → Hợp tử XY (đực )
TR

• Mỗi tế bào trứng chỉ kết hợp với một tinh trùng để tạo thành 1 hợp tử .
Số hợp tử tạo thành = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh
B

3. Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) :
00

• Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh : Tổng số tinh trứng hình thành
• Tỉ lệ thụ tinh Của trứng
10

= Số trứng thụ tinh : Tổng số trứng hình thành
Dạng 2: Tính số NST
A

TBSDSK TBSD CHÍN TB ĐƠN BỘI
Ó

(Vùng sinh sản) (Vùng chín) (Giao tử)
-H

Số NST 2n 2n n
x
Số TB a a. 2 4a. 2x
Ý

Bộ NST a . 2n * a. 2x . 2n ** 4a. 2x . n ***
-L

(**) – (*) = a. 2 . 2n - a . 2n = a.2n.(2 – 1)
x x

(***) – (**) = 4a. 2x . n - a. 2x . 2n = a.2x.2n
ÁN

Số NST mtcc
(***) – (*) = 4a. 2x . n – a . 2n = a.2n(2x+1- 1)
TO

Vậy ta có:
ÀN

- Số NST môi trường cungcấp cho TBSDSK
a. 2x . 2n - a . 2n = a.2n.(2x – 1)
nguyên phân tạo TBSD chín
Đ

- Số NST môi trường cungcấp cho TBSD
4a. 2x . n - a. 2x . 2n = a.2x.2n
N

chín giảm phân tạo giao tử
IỄ

- Số NST môi trường cung cấp cho quá trình
4a. 2x . n – a . 2n = a.2n(2x+1- 1)
D

tạo giao tử từ TBSDSK

Bài 1. một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo
1. ra tương đương 570 NST đơn. Xác định:
a/ số lần nguyên phân của hợp tử
b/ số NST và trạng thái của NST trong 2 tế bào của hợp tử khi trải qua các kì của nguyên phần?

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 37
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
c/ tính số tế bào sinh trứng,số tế bào sinh tinh sinh ra tinh trùng thụ tinh nói trên? biết hiệu suất thụ tinh của
tinh trùng là 6,25%(loài này có 2n=38)

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Bài 2. có 1 số trứng và một số tinh trùng tham gia thụ tinh, biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Có 20 hợp tử được tạo thành. Hãy tính:

G
a/ số trứng, số tinh trùng được thụ tinh

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

b/ số tế bào sinh tinh

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
c/ số tế bào sinh trứng và số thể định hướng đã bị tiêu biến

H
(1 tế bào sinh trứng tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng)
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Bài 3: Gà: 2n=78. 1TB sinh dục sơ khai đực và 1 TB sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tiếp 5 lần. Các
TB con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chin giảm phân bình thường.
a. Xác định số lượng giao tử đực và cái được tạo thành.
b, Tính số lượng NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử. (Mấy câu này dễ ẹc)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 38
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
c. Tính số NST và số thoi phân bào bị tiêu biến trong quá trình giảm phân ở TB sinh dục sơ khai cái.

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Bài 4: Trong ống dẫn sinh dục có 10 TB sinh dục thực hiện nguyên phân một số lần đòi hỏi MT nội bào cung

G
cấp 2480 NST đơn, các TB con sinh ra đều giảm phân tạo thành các giao tử, MT nội bào cung cấp thêm 2560

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

NST đơn để hình thành 128 hợp tử. Hiệu suất thụ tinh là 10%.

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
a. Xác định bộ NST của loài.

H
b.Xác định giới tính của cá thể tạo ra giao tử đó.
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Bài 6: Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Có một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều
ÀN

có số lần nguyên phân bằng nhau ở vùng sinh sản tất cả tế bào con tạo ra đều được chuyển chính giảm phân
tạo ra 160 giao tử cái và giao tử đực. Xác định:
Đ

a, Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho
N

b, Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng
IỄ

c, Số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng
D

d, Số NST môi trường cung cấp, cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho phát sinh giao tử.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 39
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 7: Quan sát một nhóm tế bào sinh dưỡng của lợn đang phân bào,ở một thời điểm,người ta đếm được tổng

ẠO
số nhiểm sắc thể kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và các nhiễm sắc thể đơn đang phân ly về các

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

cực tế bào là 1064, trong đó, số nhiễm sắc thể đơn nhiều hơn số nhiễm sắc thể kép là 152. Số lượng tế bào

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
tương ứng ở mỗi kì là bao nhiêu?

G
số nhiễm sắc thể kép đang thuộc kì giữa:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

số nhiễm sắc thể đơn thuộc kì sau:

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L

Bài 8: Ở 1 loài, một tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường cung
ÁN

cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mợi . Các tế bào con hình thành từ đọt cuối cùng đều giảm
phân bình thường cho 256 tinh trùng chứa NST giới tính Y
TO

- Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Số đợt nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên. Để tạo ra
ÀN

các tế bào con 2n đã có bao nhiêu dây thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân đó.
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 40
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Bài 11: Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm tạo ra đc 8 Tế bào mới.
a) Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b) ở kì trung gian 8 Tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động và bao nhiêu cromatit ?
c) Chuyển sang kì đầu, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu trung tử ?
d) Chuyển sang kì giữa, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu tâm động, bao nhiêu cromatit ?
e) Chuyển sang kì sau, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn, bao nhiêu tâm động ?
f) Chuyển sang kì cuối, trc khi phân chia tế bào chất, 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm

N
động

Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
Bài 12: Có 1 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 tế bào con. Trong các
ẦN
tế bào con có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
TR

a) Số hợp tử ban đầu
b) Tên của loài nói trên
B

c) Nếu các tế bào con nói trên bước vào chu kì nguyên phân tiếp theo và trải qua nhân đôi nhiễm sắc thể thì số
00

lượng cromatit trong các tế bào bằng bao nhiêu ?
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N

Bài 13: Một tế bào sinh khai của thỏ cái (2n=44). Sau 1 số đợt nguyên phân liên tiếp môi trường tế bào đã cung
IỄ

cấp 11176 nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân
D

cho trứng. hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Mỗi trứng thụ tinh với tinh trùng tạo ra
1 hợp tử.
a) Tìm số hợp tử đc hình thành
b) Số lượng tế bào sinh trứng và sinh tinh trùng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh
c) Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ?

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 41
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
d) Để hoàn tất quá trình thụ thai mỗi trường tế bào cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu
nhiễm sắc thể đơn mới tương đương để tạo trứng và tạo tinh trùng ? nếu các tế bào sinh tinh trùng đc tạo ra từ 1
tế bào sinh dục đực.

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
Bài 15: Ở người bộ NST 2n = 46. TB sinh dục ở người đang ở kì trung gian (phân bào 1)

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

a) Xác định NST kép và tâm động của TB

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
b) Khi bước vào phân bào 1bình thường số NST kép đang phân đi về mỗi cực là bao nhiêu?

H
c) Khi TB con chuyển sang lần phân bào 2 bình thường
ẦN
1. Số NST kép và tâm động ở kì giữa của TB con là bao nhiêu?
2. Spps NST đơn và tâm động ở kì sau của TB (ko chỉ TB con ) là bao nhiêu?
TR

a) NST kép là 46
B

Số tâm động là 46
00

b) 46 n NST kép
10

c)
1. 23 NST kép và 23 tâm động
A
Ó

2. 92 NST đơn và 92 tâm động
-H
Ý

10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480
-L

nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm
2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng
ÁN

trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.
TO

Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó
ÀN

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
Cách giải
Đ

2.
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 42
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L

b. Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên. Một số tế bào sinh dục sơ
ÁN

khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp, có 87,5% tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thành tế bào
sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra, chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh
TO

hình thành 168 hợp tử.
Tính số tế bào sinh dục đực sơ khai và số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh các tinh
ÀN

trùng từ các tế bào sinh dục sơ khai đó.
c. Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả các trứng được tạo ra phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ
Đ

3. khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra ở vùng sinh sản đều trở thành tế bào sinh trứng.
N

Xác định số lần nguyên phân của của mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái.
IỄ

Giải
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 43
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Bài 1 : Tính số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra 1000 hợp tử. Biết hiệu suất thụ tinh
của tinh trùng là 50%, của trứng là 80%.
ÀN
Đ
N
IỄ

4.
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 44
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 2 : Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét ba tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên

ẠO
phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

a. Tính số giao tử sinh ra.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
b. Xác định số NST đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá trình giảm phân là:

G
Hướng dẫn giải :

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

b. Nếu 100% tế bào đều tham gia giảm phân. Tính số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
tử từ tế bào SDSK.

H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H

5.
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 45
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 2 : Tại vùng sinh sản của một ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4 đợt.
Các tế bào con tạo ra đều trở thành các tế bào sinh trứng. Các tế bào này chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận

ẠO
của môi trường 6240 NST đơn. Tính bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR

6.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Bài 2:Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi
trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham
ÀN

gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.
Đ

1.Xác định bộ NST 2n của loài
7. 2.Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì
N
IỄ

giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?
3.Sau khi giảm phân các giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử tạo thành
D

là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?
HSTT = 8 × 100: 32 =25%
Bài 3: Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân
8. liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112. Tỉ lệ số
tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng 1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 46
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2. https://daykemquynhon.blogspot.com
a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử
b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử
c. Tính số lượng NST môi trường nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 47
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
Bài 4 :Một cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau. Ở
kì giữa lần nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực hiện
nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong đó 75% trứng
cung cấp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 % . Ở con đực cũng có 2 tế bào sinh dục sơ khai
tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%
1.Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Dự đoán tên loài đó
2.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? Số hợp tử được hình thành ?
3.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR

9.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 48
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 5: Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa

N
225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung

Ơ
cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%,

H
của tinh trung là 3,125 %. . Hãy xác định

N
1.Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai?

Y
2.Số hợp tử được hình thành?

U
3.Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
10.
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 49
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
Câu 1. https://daykemquynhon.blogspot.com
Một TB sinh dục sơ khai của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào cung cấp nguyên
liệu để hình thành 9690 NST đơn mới. Các TB con nguyên phân lần cuối đều tạo tinh trùng có, có 512 tinh
trùng mang NST Y.
a. Xác dạng bộ NST 2n của loài và số lần nguyên phân.
b. Nếu TB sinh tinh của loài khi phát sinh giao tử không xảy ra đột biến, mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu
trúc khác nhau. Có trao đổi chéo xảy ra tại 1 điểm trên 2 cặp NST, trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời
trên 3 cặp NST và trao đổi chéo tại 2 điểm xảy ra đồng thời trên 1 cặp NST thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại
giao tử.

N
Ơ
H
N
Y
U
11.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR

Câu 10. Một số tế mầm sinh dục của hai cá thể đực và cái của 1 loài đang trải qua quá trình hình thành giao tử.
B

Tại vùng sinh sản, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 99750 NST đơn.Tại vùng chín, tất
00

cả số tế bào này đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương 100320 NST đơn để hình thành trứng và
10

tinh trùng.Biết số lần nguyên phân và số tế bào của cá thể đực đều gấp đôi cá thể cái.
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài (cho biết 2n  50 )
A

b. Xác đinh số lần nguyên phân của mỗi cá thể.
Ó

c. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có sự trao đổi chéo kép tại một cặp NST ở tất cả các tế bào thì
-H

số loại giao tử có thể tạo ra là bao nhiêu?
Ý
-L
ÁN

12.
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 50
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết thúc lần phân bào 3;

H
trong số tế bào con, do tác nhân đột biến có 1 tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra trên tất cả các cặp nhiễm sắc

N
thể.

Y
a.Tìm số lượng tế bào con hình thành?

U
b. Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
c. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra bao nhiêu nhiễm
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
sắc thể đơn mới?

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR

13.
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ

Câu 11. Ở vùng sinh sản trong tuyến dinh dục của 1 cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp
D

nhiều đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều phát
triển và giảm phân hình thành giao tử đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn, giao tử tạo ra được thụ
14. tinh với hiệu suất 10% tạo 64 hợp tử.
- Xác định bộ NST của loài.
- Xác định giới tính của loài đó.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 51
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00

Câu 12.
Một TB sinh dục sơ khai của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào cung cấp nguyên
10

liệu để hình thành 9690 NST đơn mới. Các TB con nguyên phân lần cuối đều tạo tinh trùng có, có 512 tinh
trùng mang NST Y.
A
Ó

a. Xác ddingj bọ NST 2n của loài và số lần nguyên phân.
b. Nếu TB sinh tinh của loài khi phát sinh giao tử không xảy ra đột biến, mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu
-H

trúc khác nhau. Có trao đổi chéo xảy ra tại 1 điểm trên 2 cặp NST, trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời
trên 3 cặp NST và trao đổi chéo tại 2 điểm xảy ra đồng thời trên 1 cặp NST thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại
Ý

giao tử.
-L
ÁN
TO

15.
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 52
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Câu 13. Tại vùng sinh sản của các tế bào sinh dục đực và cái, tổng số tế bào sinh tinh và sinh trứng tạo thành là

ẠO
320. Tổng số NST trong các giao tử đực tạo thành nhiều hơn trong các giao tử cái là 18240 NST. Biết rằng nếu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

không xảy ra trao đổi đoạn và đột biến thì tổng số giao tử tối đa tạo thành là 219 và các tế bào sinh tinh và sinh

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
trứng nói trên đều được tạo thành từ một tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu. Xác định

G
a) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu?

N
b) Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình tạo giao tử nói trên?
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H

16.
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 53
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14. Một tế bào sinh dục sơ khai đực 2n của 1 loài nguyên phân 5 lần liên tiếp, vào kì giữa của lần
nguyên phân cuối cùng trong các tế bào đó người ta đếm được 2496 crômatit.
1. Bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?
2. Giả sử, mỗi NST trong tế bào sinh dục nói trên đều có cấu trúc khác nhau và cấu trúc NST không đổi
trong giảm phân. Cơ thể này có khả năng hình thành bao nhiêu loại tinh trùng?
3. Giả sử, trong bộ NST lưỡng bội của loài có 3 cặp NST có cấu trúc giống nhau, 2 cặp NST có trao đổi

N
chéo đơn và các cặp NST còn lại có cấu trúc khác nhau và giảm phân bình thường không có đột biến.

Ơ
Xác định số loại giao tử được hình thành?

H
4. Nếu các tế bào con được tạo ra từ nguyên phân đều bước qua vùng chín để giảm phân tạo giao tử, các

N
giao tử này qua thụ tinh để hình thành 8 hợp tử.

Y
a. Xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

U
b. Xác định số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân và tổng số NST bị tiêu biến trong quá trình

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

tạo hợp tử của cá thể cái? Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%.

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
17.
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Câu 18. Trong vùng sinh sản của 1 thỏ đực ( 2n = 44 ) có một tế bào sinh dục sơ khai phân chia một số lần liên
tiếp. Có 75% số tế bào con tạo ra chuyển sang vùng chín. Trong tổng số tinh trùng tạo ra có 6,25% số tinh
18. trùng chứa NST Y và 3,125% số tinh trùng chứa NST X thụ tinh với trứng tạo ra 9 hợp tử. Xác định số lần
nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực nêu trên và số NST môi trường cung cấp cho tế bào đó phát sinh
tinh trùng.
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 54
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ

Câu 3
D

Ở một cơ thể đực của 1 loài gia súc, theo dõi sự phân chia của 2 nhóm tế bào: Nhóm 1 gồm các tế bào sinh
19.
dưỡng, nhóm 2 gồm các tế bào sinh dục ở vùng chín của tuyến sinh dục. Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là
16.Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng của các tế bào sinh dục, các tế bào của nhóm 1 nguyên phân một số
đợt bằng nhau. Khi kết thúc phân bào của 2 nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 55
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 4560 nhiễm sắc thể đơn cho sự phân chia của 2 nhóm tế
bào này.
a. Xác định bộ nhiễm sắc thể của loài?
b. Ở kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng của nhóm tế bào sinh dưỡng nói trên, môi trường nội bào cung cấp
tương đương bao nhiêu nhiễm thể đơn?

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Câu 3. Ở lúa 2n = 24 NST, có 2 tế bào sinh dục đực nguyên phân 4 đợt ở vùng sinh sản và 3 tế bào sinh dục
ÀN

cái nguyên phân 2 đợt ở vùng sinh sản để tạo tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn, sau khi trải qua vùng
sinh trưởng, các tế bào sinh dục nói trên đều trải qua giảm phân và sau giảm phân để tạo giao tử. Xác định số
Đ

lượng NST đơn cung cấp cho mỗi loại tế bào nói trên để tạo nên noãn và hạt phấn chín.
N
IỄ
D

20.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 56
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10

Câu 4. Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có tổng số 300 NST đơn phân bào ở vùng sinh sản. Mỗi tế bào đều
nguyên phân một số lần bằng số NST trong giao tử của loài. Có 60% số tế bào con sinh ra bước vào giảm phân.
A

Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1,25% đã tạo ra các hợp tử có tổng số 576 NST đơn. Hãy tính:
Ó

a. Bộ NST 2n của loài.
-H

b. Số cromatit và số tâm động có trong các tế bào ở kì sau I.
c. Nếu trong quá trình giảm phân có 3 cặp NST trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 2 cặp NST trao
Ý
-L

đổi chéo kép thì số loại giao tử tối đa của loài là bao nhiêu?
ÁN
TO

21.
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 57
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 4:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Một số tế bào ở một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt bằng nhau hình thành lên 1024 tế bào con. Các tế

G
bào con. Các tế bào con này tiến hành giảm phân hình thành giao tử. Các giao tử này đều tham gia thụ tinh với

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

hiệu suất 6,25% và đã tạo thành 256 hợp tử.

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
a) Xác định giới tính của cơ thể có tế bào trên?

H
b) Tính số tế bào sinh giao tử của giới kia biết hiệu suất thụ tinh là 25%.
ẦN
c) Xác định bộ NST 2n của loài. Biết ở kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng của các tế bào trên có 8192
TR

cromatit và số đợt phân bào của mỗi tế bào gấp đôi số tế bào ban đầu.
d) Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, nếu xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm trên 3 cặp NST (không có
B

đột biến), thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại giao tử?
00
10
A
Ó
-H

22.
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 58
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
Câu 5. a. Một tế bào sinh dục đực 2n và tế bào sinh dục cái 2n đều nguyên phân một số đợt bằng nhau ( các tế

U
bào sinh ra đều tiếp tục nguyên phân ). Giả thiết rằng các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

giảm phân cho tổng số 80 giao tử bình thường. Cho biết số lượng NST đơn trong các giao tử đực nhiều hơn số

TP
lượng NST đơn trong các giao tử cái là 192. Loài đó tên gì?
b. Ở một loài ong mật 2n = 32. Một ong chúa đẻ một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không thụ tinh,

ẠO
trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ , trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực. Các trứng trở thành

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

ong con đó chứa tổng số 161600NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi, số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
Tìm số ong thợ con và số ong đực con.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10

23.
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Câu 8. Trong một cơ thể sinh vật đơn tính, xét 2 nhóm tế bào sinh dục ở vùng sinh sản: nhóm hai hơn nhóm
24.
một 4 tế bào. Sau một số lần nguyên phân không bằng nhau, cả 2 nhóm bước vào giảm phân, hình thành giao

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 59
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com
tử. Môi trường đã cung cấp cho nhóm một 840 NST đơn cho cả 2 đợt phân bào nói trên , môi trường cung cấp
cho nhóm hai số NST đơn cho cả 2 đợt phân bào ít hơn nhóm một 96 NST. Hiệu suất thụ tinh của các giao tử
được tạo thành từ nhóm một đạt 75%, của nhóm hai là 87,5%. Tổng số NST có nguồn gốc từ bố trong các hợp
tử thu được từ nhóm một là 672 NST và bằng với số NST đơn có nguồn gốc từ mẹ trong các hợp tử thu được từ
nhóm hai. Hãy xác định:
a. Số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b. Số tế bào của mỗi nhóm.
c. Số lần nguyên phân của mỗi nhóm tế bào.

N
d. Cá thể trên thuộc giới tính nào.

Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Câu 8: Trong vùng sinh sản của 1 cơ thể động vật có 4 tế bào sinh dục sơ khai gọi là A, B, C, D. Trong cùng 1
ÀN

thời gian cả 4 tế bào này trải qua sinh sản liên tục để tạo ra các tế bào sinh dục sơ khai khác đã đòi hỏi môi
Đ

trường cung cấp 2652 NST đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao
tử. Trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường cung cấp 2964 NST đơn. Các giao tử tạo ra có 12,5%
N

tham gia thụ tinh tạo được 19 hợp tử. Xác định tên và giới tính của động vật này.
IỄ
D

25.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 60
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10

Câu1. Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật (có giới tính phân biệt) người ta quan sát 10 tế bào phân chia
liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo ra các tế bào đơn bội. Biết rằng trong một tế
A

bào khi kết thúc kì sau của quá trình giảm phân I đếm được 36 crômatit.
Ó

a. Xác định tổng số NST thu được trong quá trình trên.
-H

b. Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Xác định tổng số tế bào thu được sau khi các
hợp tử đều phân chia 2 lần.
Ý
-L
ÁN
TO

26.
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 61
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Hai hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp một số lần không bằng nhau, môi trường nội bào đã cung
cấp nguyên liệu tương đương với 612 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử hai có số lần nguyên phân gấp đôi số lần

ẠO
nguyên phân của hợp tử một. Ở kì giữa của nguyên phân, trong mỗi tế bào có 34 nhiễm sắc thể kép. Hãy tìm:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

b.1/ Số lần nguyên phân của hợp tử một và hợp tử hai.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
b.2/ Số loại giao tử tối đa có thể thu được qua giảm phân.

G
b.3/ Số kiểu hợp tử tối đa có thể thu được qua thụ tinh.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H

27.
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 62
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

Một hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tế bào con bằng 1/3 số nhiễm sắc thể đơn trong bộ nhiễm sắc
thể 2n của loài. Quá trình nguyên phân của tế bào đó môi trường đã phải cung cấp 168 nhiễm sắc đơn mới
tương đương.
a) Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.
b) Tính số lần phân bào của tế bào đã cho.
c) Tính số tâm động có trong tất cả các tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân.

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
28.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN

Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường
TO

nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt
nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.
ÀN

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?
b. Xác định bộ NST 2n của loài?
Đ

c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?
N

29. d. Tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục
IỄ

sơ khai
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 63
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00

Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào
mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
10

1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên
A

2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng
Ó

a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn?
-H

b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu?
c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia. Xác định số
Ý

tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.
-L
ÁN
TO

30.
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 64
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
H
ẦN
TR
B
00

Ở ruồi giấm 2n = 8. Xét 1 TBSDSK đực thực hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào sinh tinh, các
tếbào này giảm phân tạo ra tinh trùng. Các tinh trùng tham gia thụ tinh với tế bào trứng tạo ra được 4 hợp tử.
10

a. Tính tổng số SNT, Crômatit, Tâm động trong các tế bào ở kì giữa,kì sau, kì cuối của giảm phân I và giảm
A

phân II.
Ó

b. Tính số tinh trùng được tạo ra.
-H

c. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.
d. Tính số NST mtcc cho quá trình tạo ra tế bào sinh tinh từ cá TBSDSK.
Ý

e. Tính số NST mtcc cho quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh tạo ra các tinh trùng.
-L

g. Tính số NST mtcc cho toàn bộ quá trình tọa tinh trùng từ tế bào SDSK đực.
h. Tính số tế bào trứng và số thể định hướng được tao ra. Biết rằng Hiệu suất thu tinh của trứng là 50%.
ÁN
TO

31.
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh 10. 65
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú
Ó
A
10
00
B
TR
ẦN

Nguyễn Viết Trung- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 9 và chuyên sinh
H
Ư

10.
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
N
H
Ơ

66
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
N
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN