You are on page 1of 1

Ce este NeXT and CO.?

NeXT and CO. este o asociație de voluntariat non-guvernamentală inființată pe data de


24 august 2011, ce are ca scop principal dezvoltarea si consolidarea societății tinere din cadrul
județului Vâlcea. Prin intermediul diferitelor proiecte desfășurate de-a lungul anilor, asociația a
reușit să infuențeze in mod pozitiv un număr important de persoane cu vârste cuprinse între 13 și
19 ani.

NeXT and CO. înseamna:

 Un grup de 50 de tineri implicați direct in viața și dezvoltarea județului Vâlcea


 Peste 36 de proiecte desfașurate pană în prezent, cele mai multe fiind de dezvoltare
personala si profesionala
 Peste 20 de persoane noi care intra in asociație in fiecare an

Organizația NeXT and CO. este construita pe valori ca morala creștina transparența,
egalitate si incluziune sociala.

Grupul ținta este format din tineri si persoane cu oportunitați reduse pe care le susținem si
încercam sa le ajutăm sa vada noi orizonturi. ,,If you can dream it, you can do it" este crezul
nostru si nimic nu ne va opri din a visa un viitor strălucit!