You are on page 1of 2

Poslovna informatika

IPI Akademija Tuzla

Vježbe

1. Vježba

2. Vježba

Izračunati
Poslovna informatika
IPI Akademija Tuzla

Napraviti grafikone