You are on page 1of 2

PENGUMUMAN KEPADA PELAJAR YANG TIDAK DAPAT HADIR KE PEPERIKSAAN

BERTERUSAN KURSUS UNIVERSITI 8 & 15 DISEMBER 2018

Adalah dimaklumkan kepada sesiapa yang TIDAK DAPAT HADIR ke Peperiksaan
Berterusan (PB) Kursus Universiti, sila hubungi Pensyarah/Pengurus Kursus dalam
bidang masing-masing. Mereka juga mesti mengemukakan alasan yang kukuh
dengan memberikan surat/ dokumen yang berkaitan.
Berikut adalah ketetapan butiran untuk rujukan pelajar .

Bil. Kod Nama Kursus Nama No.Tel / Emel
Kursus Pensyarah

1. JUE 100 Preparatory Dr. George Teoh georgeteoh@usm.my
English Boon Sai 04-6532275

2. JUE 200 English 1 Dr. Puvaneswary ampuva@usm.my
a/p Murugaiah 04-6533937

3. JUS 100 Teras Dr. Norhanishah norhanishah@usm.my
Keusahawanan Yunus 04-6532303

Dr. Nailul Morad nmnor@usm.my
Mohd. Noor 04-6533632
4. JUJ 103 Pendidikan Jarak Dr. George Teoh georgeteoh@usm.my
Jauh & Literasi Boon Sai 04-6532275
Komputer
5. JUL 401 Bahasa Malaysia Encik puteranisan_90@yahoo.com
IV Muhammad Asra
Rosnan
6. JUR 101 Etika Profesional Dr. Puvaneswary ampuva@usm.my
a/p Murugaiah 04-6533937

7. JUE 300 English II Dr. A. naga@usm.my
Nagaletchimee 04-6534557
a/p Annamalai
8. JUH102 Pemikiran Kritis Dr. A. naga@usm.my
Nagaletchimee 04-6534557
a/p Annamalai

Pelajar hendaklah menyemak pusat wilayah masing-masing dalam campusonline.
Sekiranya terdapat perubahan pusat wilayah, alamat atau nombor telefon dalam
campusonline, pelajar perlu mengisi borang pertukaran alamat yang boleh dimuat
turun daripada Portal Pembelajaran RPJJ dan hantar segera ke PPPJJ sebelum 23
November 2018.

harap maklum dan terima kasih atas kerjasama.Sebarang pertanyaan.my Sains Puan Ferial Abdul Wahab 04-6532302 ferial@usm. sila berhubung dengan Penolong Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar PPPJJ mengikut rancangan pengajian seperti di bawah: Rancangan Nama Penolong No.my Sekian.my Kemasyarakatan Sains Encik Azimin Dzulkarnaen 04-6532292 azimin_dzul@usm. . Talian E-mel Pengajian Pendaftar Terus Kanan/Penolong Pendaftar Sastera Puan Nazira Zainal Abidin 04-6532293 nazira_za@usm.my Zulkiflee Pengurusan Encik Zamhari Ahmad 04-6533882 zamhari@usm.