You are on page 1of 2

Radni ZADATAK

Radnik Pol Godine Br dece Plata ZADATAK 2
staž 1
Maja zensko 25 3 0 60000 60000 ne
Paja musko 35 10 1 56000 56000 ne
Pera musko 65 32 4 68000 71400 da
Mika musko 51 25 2 48000 48000 ne
Žika musko 32 8 2 50000 50000 ne
Olga zensko 62 28 1 75000 75000 da
Nena zensko 48 30 3 64000 67200 ne

ZADATAK 1 - Korigovati platu tako da svako ko ima ≥3 deteta dobije uvećanu platu za 5%

ZADATAK 2 - Ispitati da li osoba može da ide u penziju (da/ne). Osoba može da ide u penziju ako
≥60 godina ili ako je muškog pola i ima ≥65 godina

ZADATAK 3 - Ispitati da li osoba može da ide u penziju (da/ne), ali pod komplikovanijim uslovom.
penziju ako je zenskog pola i ima ≥60 godina ili radnog staža ≥30 ili ako je muškog pola i ima ≥65
staža ≥35

ZADATAK 4 - Koliko osoba ide u penziju?

ZADATAK 5 - Kolika je ukupna plata osoba mlađih od 40 godina?

ZADATAK 6 - Koliko godina ima najmladji radnik

ZADATAK Uvećanje ZADATAK4 ZADATAK5 ZADATAK6 3 plate ne 3 166000 25 5% ne da ne ne da da ećanu platu za 5% može da ide u penziju ako je zenskog pola i ima komplikovanijim uslovom. Osoba može da ide u je muškog pola i ima ≥65 godina ili radnog .