You are on page 1of 3

Prof.

Pîslaru Delia Corina

Nume si prenume

Matematica

Geografie
Franceza

Engleza
Romana

Istorie
Chimie
Fizica
nota1
nota2
nota3
nota4
Teza

Media la
fiecare
disciplina

Absente

nota1
nota2
nota3
nota4
Teza

Media la
fiecare
disciplina

9.Sa se determine totalul de abse 4. Să se afle media totală pentru 3. Ed.Redenumiti foaia cu numele vo Total abs. Fizica Completati linia cu absente pe se Religie Logica fiecare materie. Să se afle media totală pentru 5.Completati cu va Tic pune 2 note.Salvati fisierul si copiati-l in dosa sem I Media Sem. Pîslaru Delia Corina Completati numele in E2. 7.Prof. 3 sau 4 la o materie 1. Să se afle media pentru fiecare 2.Determinati media generala in 6. Să se afle cea mai mare medie I cea mai mare din sem II in Q24 8. Să se afle cea mai mică medie o cea mai mica in semII in Q23 Media sem. II Media Anuala SEM I SEM II MIN MAX .

e media pentru fiecare disciplină pe Sem. linia cu absente pe sem I cu valori fictive pentru erie.I și Sem II e media totală pentru sem I în celula O9 ermine totalul de absente in O10 e media totală pentru sem II în celula O19 ati media generala in O21 e cea mai mică medie obținută în Sem I în celula O23 si ca in semII in Q23 e cea mai mare medie obținută în Sem I în celula O24 si e din sem II in Q24 miti foaia cu numele vostru erul si copiati-l in dosarul clasei . Prof. Pîslaru Delia Corina numele in E2. 3 sau 4 la o materie.Puteti e.Completati cu valori fictive notele si tezele.