You are on page 1of 1

VOLITI NA HOMCU (ALI V JARŠAH)

Bolj ali manj delovno ljudstvo je še tretjič letos v volilne skrinjice potisnilo lističe, ki nas bodo
bržčas popeljali v svetlejšo bodočnost. A brez skrbi to ne bo še ena kontemplacija o stanju duha,
tudi ne jadikovanje o tem kako bi moralo biti. Živi niso ne krivi ne zaslužni za odločitve o
katerih bo tekla beseda. Tekla bo namreč o volitvah poslancev Kranjskega deželnega zbora (v
kmečki, in splošni kuriji) med letoma 1861 in 1913. Po obsegu in poglavitnih vprašanjih so
nekako najbližje tistim, ki bi jim danes rekli državnozborske.
Najprej pojasnimo izbiro predmeta obravnavane. Odločitev za analizo volitev v kmečki je
povsem pragmatična. Na ta način namreč zajamemo največji možen delež volilnega telesa
tekom dolgega časovnega razdobja ne da bi zgodbo pretirano zapletli. Deželnozborske volitve
so namreč vse do konca Avstro-Ogrske monarhije potekale po kurialnem volilnem sistemu –
različni družbeni razredi so volili ločeno. V kmečki, splošni (uvedena leta 1898), mestni,
trgovsko-obrtni in veleposestniški kuriji. Ker je velika večina prebivalstva volila v kmečki
kuriji z osredotočenjem nanjo dobimo zelo dober vpogled v volilne preference velike večine
Homčanov.
V grobih obrisih začrtajmo še način volitev. Med letoma 1861 in 1898 so bile volitve v kmečki
kuriji indirektne. Na pravolitvah so volivci v občini izvolili volilnega moža, ki je nato v
njihovem imenu volil na poslanskih volitvah (podobni praksi smo še vedno priča na
predsedniških volitvah v ZDA). Po letu 1898 so bile volitve v neposredne. Volilna pravica je
bila v kmečki kuriji vseskozi pogojena s plačevanjem (dovoljšne količine) davkov.1

homec – razpredelnica
razprava – volilni možje – kandidati – volilna udeležba – volitev poslancev - odločitve

1
Drugače je bilo v splošni kuriji, kjer so lahko (poleg vseh ostalih) volili tudi revnejši posamezniki, ki davkov
niso plačevali. Zaradi omejenega prostora se bomo ob njih morebiti ustavili ob drugi priložnosti, že zdaj pa lahko
pa rečemo, da strankarske preference na Homcu v splošni kuriji niso bile dosti drugačne od tistih s katerimi imamo
opraviti v kmečki kuriji.