You are on page 1of 1

 

DAS ‐ DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 

 
Raspored časova; školska 2018‐2019 
II GODINA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA 
 
DATUM  VREME  sala PREDMET NASTAVNIK 
 
I BLOK  
Četvrtak 18. X 2018.  18‐22  254  Arhitektura kao tekst kulture  Prof. dr Aleksandar Ignjatović 
Petak 19. X 2018.  10‐14  200  Diskurs : Istorija  Prof. dr Milan Ristović 
  16‐20  Diskurs: Ekonomija  Doc.dr  Dejan Molnar 
Subota 20. X 2018.   9‐14  200  Diskurs : Umetnost  Prof. dr Miodrag Šuvaković  
16‐20  Diskurs : Sociologija Prof. dr Mina Petrović
 
II BLOK 
Četvrtak 15. XI 2018.  18‐22  254  Arhitektura kao tekst kulture  Prof. dr Aleksandar Ignjatović 
Petak 16. XI 2018.  10‐14  200 Diskurs : Istorija Prof. dr Milan Ristović
16‐20  Diskurs: Ekonomija  Doc.dr  Dejan Molnar 
Subota 17. XI 2018.  9‐14  200 Diskurs : Umetnost Prof. dr Miodrag Šuvaković 
16‐20  Diskurs : Sociologija  Prof. dr Mina Petrović 
 
III BLOK Arhitektura kao tekst kulture i I, II, III, IV BLOK  diskurs Filozofija 
Četvrtak 6. XII 2018.   18‐22  254 Arhitektura kao tekst kulture Prof. dr Aleksandar Ignjatović
Petak 7. XII 2018.  18‐22  200  Diskurs : Filozofija  Prof. dr Petar Bojanić 
Subota 8. XII 2018.  10‐18 (sa pauzom) 
Nedelja 9. XII 2018.  10‐18 (sa pauzom) 
 
III BLOK diskursi i IV BLOK Arhitektura kao tekst kulture 
Četvrtak 20. XII 2018.  18‐22  254  Arhitektura kao tekst kulture  Prof. dr Aleksandar Ignjatović 
Petak 21. XII 2018.  10‐14  200  Diskurs : Istorija  Prof. dr Milan Ristović 
16‐20  Diskurs: Ekonomija  Doc.dr  Dejan Molnar 
Subota 22. XII 2018.  10‐14  200 Diskurs : Umetnost Prof. dr Miodrag Šuvaković 
16‐20  Diskurs : Sociologija Prof. dr Mina Petrović
 
IV BLOK diskursi I V BLOK Arhitektura kao tekst kulture 
Četvrtak 10. I 2019.  18‐22  254  Arhitektura kao tekst kulture  Prof. dr Aleksandar Ignjatović 
Petak 11. I 2019.  9‐14  200 Diskurs : Istorija Prof. dr Milan Ristović
16‐20  Diskurs: Ekonomija  Doc.dr  Dejan Molnar 
Subota 12. I 2019.  9‐14  200 Diskurs : Umetnost Prof. dr Miodrag Šuvaković 
16‐20  Diskurs : Sociologija  Prof. dr Mina Petrović 
 
V BLOK  
 
SEMINAR 
STVARANJE KONKRETNE UTOPIJE – ARHITEKTURA JUGOSLAVIJE 1948‐1980 
organizacija CZKD, uz podršku I prateći program Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
vreme održavanja : 12 do 15. 11. 2018. godine 
učesnici: Vladimir Kulić, Luka Skansi, Martina Malešić, Merjema Zatrić, Ana Ivanovska Deskova, Vladimir Deskov, Jovan 
Ivanovski, Jelica Jovanović, Bekim Rakmu, Arber Sadiki, Lukasz Stanek, Irena Šentevska 
 
 
Konsultacija tokom januara meseca u petak 11. i subotu 12. Januara