You are on page 1of 5

Građevinarstvo, projektovanje i turizam

Hasana kikića bb, Gradačac
FAX :035-817-225 Tel: 035-822-101
PDV broj: 209226050001
NLB Bank: 1321900310337786 ID broj: 4209226050001
Raiffeisen Bank:1610250013060030 Matični broj: 1-12000

PREDMET: PONUDA ZA BOŽIĆ MLIN
Broj: 05-P-09/17
Datum: 05.09.2017
Jedini Jedinič
ca na UKUPNO
R.B. OPIS POZICIJE mjere Količina cijena KM
I PRIPREMNI RADOVI
1 Demontaža postojećeg crijepa sa oba obijekta m2 376.50 2.00 753.00
2
Demontaža krovne konstrukciji na dijelu objekta
koji će se doziđivati (horizontalna projekcija) m2 76.00 5.00 380.00
3 Demontaža koruga m 36.00 2.00 72.00
4 Demontaža gipskartonskih ploča na spratu sa
odvozom na deponiju m2 154.00 5.00 770.00
5 Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka m 100.00 1.00 100.00
6 Demontaža streha i opšava m2 83.00 3.00 249.00
UKUONO PRIPREMNI RADOVI: 2,324.00
II ZIDARSKI RADOVI
1 Zidanje zidova giter blokom d=25 cm na terasi m3 3.12 145.00 452.40
2 Zidanje zidova betonskim blokom d=25 cm m3 6.03 130.00 783.90
3 Zidanje pregradnih zidova od giter bloka d=12
cm m2 13.50 32.00 432.00
4
Malterisanje zidova terase i sprata u PCM 1:3:9 m2 159.10 12.00 1,909.20
5 Doziđivanje dimnjaka sa opkom cca 1 m sa
izradom kape dimnjaka pauš. 1.00 250.00 250.00
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 3,827.50
III BETONSKI I AB RADOVI
1 Betoniranje stubova sa betonom MB 30 m3 0.19 230.00 43.70
2 Betoniranje AB ploče, horizontalnih serklaža od
betona MB 30 u potrebnoj oplati m3 11.00 230.00 2,530.00
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI: 2,573.70
IV ARMIRAČKI RADOVI

395.00 2.00 4 Izrada i montaža tačkastih snjegobrana za crijep m 74.50 25.75 UKUPNO TESARSKI RADOVI 3.184.50 3.00 3 Nabavka i ugradnja prozora.000.317.00 3.497.00 3 Opšivanje strehe krova m2 83.š.16 V STOLARSKI RADOVI 1 Nabavka i montaža prozora na terasi.00 50.00 9.00 400. U cijenu uračunata montaža već demontirane građe (horizontalna projekcija) m2 76.743.412.52 1.513.00 16. U cijenu uračunato postavljanje trake ispod koruge m 74.140/140 cm kom 1.16 UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: 1. 60 cm m 6.00 3 Letvisanje krovne konstrukcije novom letvom m2 376. m 9.00 200.00 576.00 400.5 1. PVC petokomorna bijela Dim.00 2 Izrada i montaža vertikalnoh oluka m 36.594.50 UKUPNO FASADERSKI RADOVI: 2.00 3.00 2 Zamijena dotrajele konstrukcije m2 2.00 1. siječenje.00 UKUPNO STOLARSKI RADOVI: 2.310. PVC petokomorna bijela Dim 140/220 cm kom 1.00 360.FARBARSKI RADOVI .50 1.497.50 2 Izarda sljemnjaka za dati pokrov.00 21.80 8 Opšivanje dimnjaka kom 3.00 80. savijanje i ugradnja armature kg 995.00 43.00 550.00 1.00 32.00 5 Izrada limenih opšava za uvalu na spoju sa postojećim krovom r.00 550.00 1.00 16.00 20.182. 1 Nabavka.829.00 UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 12. PVC petokomorna bijela Dim.00 120.00 1.00 6 Izrada i postavljanje čeone daske od lima u boji crijepa m 20.00 VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 1 Pokrivanuje krova crijepom tip Cezar u crnoj boji MAT m2 376.513.000.00 2 Nabavka i ugradnja ulaznih vrata.50 45. PVC petokomorna bijela Dim.00 40.00 7 Izrada i montaža iksne na spoju novog zida i krova.90/140 cm kom 2.00 360.00 4 Nabavka i ugradnja prozora.00 150.00 20.432.00 UKUPNO LIMARSKI RADOVI: 4.00 2.50 VIII FASADERSKI RADOVI 1 Izrada fasade sa stiroporom d=10 cm na zabatnim zidovima dozidanog dijela (samo novi zidovi) Napomena: Obradit će se samo zabatni i novi zidovi u fasaderskim radovima m2 55. 100/210 cm kom 1.00 222.50 IX TESARSKI RADOVI 1 Izrada krovne konstrukcije na ploču.75 X MOLERSKO .00 VI LIMARSKI RADOVI 1 Izrada i montaža novih horizontalnih oluka m 74.

513.395.86 PDV 17%: 6.50 IX TESARSKI RADOVI 3.324.262.310.00 II ZIDARSKI RADOVI 3.827.497. 1 Farbanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja m2 159.50 VIII FASADERSKI RADOVI 2.50 III BETONSKI I AB RADOVI 2.70 IV ARMIRAČKI RADOVI 1.FARBARSKI RADOVI 397.75 REKAPITULACIJA I PRIPREMNI RADOVI 2.829.573.00 VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 12.75 UKUPNO BEZ PDV-a: 36.427.55 Direktor: Sinanović Sakib .594.75 X MOLERSKO .16 V STOLARSKI RADOVI 2.75 UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: 397.164.69 UKUPNO SA PDV-om: 42.00 VI LIMARSKI RADOVI 4.50 397.10 2.

e i turizam .

000.1.00 .