You are on page 1of 1

74Α/10-03-1892 Β.Δ.

α/28-2-1892 περί επέκτασης του δημοτικού δασμού επί των


ωνίων στο δήμο Περαχώρας για μία τετραετία αρχομένης από 1Ιανουαρίου
1892 εις τα προς τοπικήν κατανάλωσιν εκ του εξωτερικού εισαγόμενα ή εξ
άλλων δήμων του κράτους μεταφερόμενα σιτηρά, άλευρα και εμπορεύματα,
ύστερα από τα υπ’ αριθμ. 8 και 9/8-12-1891 ψηφίσματα του δημοτικού
συμβουλίου .