FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHO– PEDAGOGICĂ A ELEVULUI

I. Date personale: 1. numele şi prenumele: 2. locul şi data naşterii 3. domiciliul: II. Date familiale: 1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor: tata: mama: 2. Structura şi componenţa familiei. Tipul familiei: normală tatăl (mama) decedat(ă) părinţi despărţiţi părinţi vitregi

3. Atmosfera şi climatul educativ Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi copii Raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare Dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente Familie destrămată sau pe cale de destrămare 4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: Foarte precare La limită Accesibile III: Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii: 1. caracteristici ale dezvoltării fizice: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. îmbolnăviri: a) anterioare intrării în şcoală: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Bune Foarte bune

………………………………………………………………………………………… ………………………………. handicapuri (senzitive.……………………………………………….. Activitatea independentă a elevului: Citeşte suplimentar din manual Citeşte şi alte cărţi Rezolvă probleme în plus Alte ocupaţii (plastice. Cercuri frecventate de elev: Clasa Cercul Rezultate Clasa II Clasa III Clasa IV 3. coregrafice) .. Rezultate la învăţătură (pe clase): Clasa I Limba şi literatura română Limba franceză Istoria României Educaţie moral-civică Religie Matematică Geografia României şi cunoaşterea mediului înconjurător Educaţie plastică Lucru manual Educaţie muzicală Educaţie fizică Purtare Media generală 2.. IV. Rezultate obţinute de elev: 1. 3.. muzicale. motorii): ………………………………………………………………………………………… ………. sportive. deficienţe.b) pe parcursul şcolarizării: …………………………………………………………………………………….

Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectual: 1. ritmic. Stilul de lucru. exprimare incorectă 6. spirit de observaţie 2. rămâneri în urmă la învăţătură . Memorie: Foarte bună 4. Imaginaţia: Săracă Reproductivă pentru activ. activ. cum lucrează: Sistematic. organizat Inegal. literar artistice Inteligenţă medie Inteligenţă scăzută Inteligenţă foarte scăzută Bună Medie Scăzută Foarte scăzută 5. Limbajul: Vocabular bogat. tehnică Bogată Reproductiv-creativă pt. exprimare frumoasă şi corectă Exprimare uşoară şi corectă Vocabular redus. în salturi Neglijent. copiază temele de la alţii Aşteaptă să i le facă părinţii Mari lacune în cunoştinţe. superficială a materialului de învăţare Percepţie complexă. exprimare greoaie Vocabular foarte greoi. cu fluctuaţii. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive: Predomină mobilitatea vizuală de recepţie a informaţiei Predomină mobilitatea auditivă de recepţie a informaţiei Percepţie difuză. Nivelul de inteligenţă: Inteligenţă Inteligenţă bună foarte bună 3.V.

dar preferă sarcinile executive Caută contactul cu grupul. aşteaptă să fie solicitat Prezent fizic 2. bună Cu abateri de comportament frecvente. stabil. Purtarea în general Exemplară. cuviincioasă. te poţi bizui pe el . izolat. bun organizator şi animator al grupului 2. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el Bun coleg săritor la nevoie. se integrează. sociabil. Conduita la lecţie: Atent. sociabil. vine cu idei şi propuneri Activ. ireproşabilă Corectă.7. puţin comunicativ Participă la activităţi de grup numai dacă este solicitat Este în contact cu grupul. cu iniţiativă. integrarea socială a elevului: 1. serviabil. Conduita elevului la lecţii şi în clasă: 1. Sârguinţa: Foarte sârguincios de obicei Sârguincios Puţin sârguincios Nesârguincios VI. fluctuante Pasiv. participă la lecţie Atenţia şi interesul inegale. relaţii. comunicativ. dar nu grave Abateri comportamentale grave VII. Participă la viaţa de grupuri: Mai mult retras. Conduita în grup. comunicativ. rezervat. Cum este văzut de colegi: Bun coleg.

mobil. cu erori. dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie Lucrează greoi. iritabil. îndrăzneţ 3. uşor adaptabil. guraliv. nesigur. vorbăreţ. rezistent la solicitări. lent. controlat. Trăsături de personalitate: 1. Însuşiri aptitudinale: Lucrează repede. Temperamentul: Puternic exteriorizat. emoţiile îi perturbă activitatea Emotiv. optimist Mai mult trist. nestăpânit. deprimat 4. apropiat VIII. inegal. vioi.Preocupat mai mult de sine. energic. cu tendinţe de dominare a altora Exteriorizat. impulsiv. Colegii îl apreciază pentru: Rezultatele la învăţătură Performanţele extraşcolare Pentru că este prietenos. retras. rezervat la solicitările repetate Hipersensibil. individualist. echilibrat. nestatornic Calm. Emotivitate: Foarte emotiv. mai greu adaptabil. reţinut. egoist 3. anxios Tip combinat 2. Dispoziţie afectivă predominantă: Vesel. uneori agresiv. interiorizat. nu se încadrează în timp . fără reacţii dezadaptive Neemotiv. activ. excesiv de timid. uneori nepăsător. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţătură Rezolvă corect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful