You are on page 1of 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ


ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια
χρησιμοποιούμε αντιστάσεις ρεύματος που διαθέτουν 1/2″ αρσενική υδραυλική
βόλτα ισχύος περίπου 500w και τις προσαρμόζουμε σε σώματα λουτρού. Η ιδέα
λοιπόν είναι, τέτοιου τύπου αντιστάσεις, με δυνατότητα παραγωγής έως και 1500w,
να προσαρμοστούν στα σώματα καλοριφέρ που ήδη έχουμε σπίτι μας.

Χωρίς λοιπόν να αλλάξουμε σώματα, χωρίς να τα αποσυνδέσουμε από το υπάρχον


δίκτυο θέρμανσης, προκειμένου ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουλέψουν και με
το λέβητα όποτε το κρίνουμε απαραίτητο, προσαρμόζουμε την αντίσταση με το δικό
της θερμοστάτη. Ζεσταίνουμε λοιπόν τοπικά το νερό του σώματος μόνο,
ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύστημα θέρμανσης. Φυσικά αφού το προϊόν έχει
θερμοστάτη μόλις ο χώρος φτάσει τη θερμοκρασία που ορίσαμε η αντίσταση
σταματάει να δουλεύει

Οι τρόποι σύνδεσης της αντίστασης ποικίλουν ανάλογα με το τύπο του σώματος και
το μήκος της αντίστασης. Οι αντιστάσεις είναι ισχύος 500W, 1000W και 1500W.
Γνώμονας για το πια αντίσταση θα επιλέξουμε είναι η θερμική απόδοση του
σώματος που έχουμε και φυσικά, βάση του μήκους της αντίστασης, και το τι είναι
εφικτό να εφαρμόσουμε.

Η επιλογή της αντίστασης βασίζεται στον εξής πίνακα:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ


W
mm KCAL/H

500 400 0-700

1000 670 700-1200

1500 900 1200- και άνω


Είναι βεβαίως προφανές ότι πλέον τα σώματα δε θα παράγουν την ενέργεια που
παρήγαγαν αλλά την ενέργεια της αντίστασης που έχουμε τοποθετήσει. Οι χώροι
θα ζεσταίνονται εξίσου ικανοποιητικά αλλά σε περιπτώσεις που έχουμε μεγάλα
σώματα με κάποια σχετική καθυστέρηση. Για αυτό λοιπόν το λόγο επιδιώκουμε
πάντα να τοποθετούμε τη μεγαλύτερη δυνατή αντίσταση.

Τα σώματα καλοριφέρ που διαθέτουν οι περισσότεροι είναι τύπου panel. Τα


συγκεκριμένα σώματα έχουν τέσσερις οπές 1/2" οι οποίες οδηγούν σε ταυ, είναι
φυσικά αδύνατον η αντίσταση να τοποθετηθεί απ’ ευθείας μέσα στο σώμα, έτσι η
αντίσταση θα πρέπει να συνδεθεί με το σώμα μέσο ενός εξωτερικού βρόγχου, ώστε
να ζεστάνουμε το νεράκι του σώματος.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος σύνδεσης σε αυτά τα σώματα είναι στο πλάι, από την
άλλη πλευρά των διακοπτών φυσικά. Μέσα σε ένα ανοξείδωτο σωλήνα Φ22 και με
το αντίστοιχο σετ χρωμέ ορειχάλκινων εξαρτημάτων σύσφιξης δημιουργούμε το
βρόγχο όπου εμβαπτίζουμε την αντίστασή μας.
Σε περίπτωση που δε διαθέτουμε τον ωφέλιμο χώρο από την πλευρά που θέλουμε
να τοποθετήσουμε τον βρόγχο μας, με δυο γωνιές μπορούμε να φέρουμε τον
βρόγχο μπροστά, προκειμένου να εξοικονομήσουμε λίγα εκατοστά.

Στα σώματα λοιπόν που είναι 90 εκ. ύψος, όπου είναι και τα πιο συνηθισμένα, πάμε
στο πλάι σχεδόν πάντα αφού το μήκος της αντίστασης των 1500W είναι και αυτό
90εκ.

Προσοχή, σε καμία περίπτωση δε τοποθετούμε την αντίσταση από πάνω. Πέρα του
γεγονότος ότι δε θα γίνεται σωστή κυκλοφορία του νερού, υπάρχει κίνδυνος τα
πλαστικά μέρη του θερμοστάτη λόγο της υψηλής θερμοκρασίας να αλλοιωθούν.
Έτσι σε καμία περίπτωση δε τοποθετούμε την αντίσταση με το θερμοστάτη στο
πάνω μέρος του βρόγχου.

Έχουμε όμως αρκετά σώματα τα οποία είναι 60 εκ. ύψους και μεγάλου μήκους.
Τότε θα προσαρμόσουμε το βρόγχο κάτω από το σώμα. Ακόμα και σε σώματα
ύψους 90 εκ. όταν το μήκος τους ξεπερνάει τα 90 εκ. και μπορώ να τοποθετήσω την
αντίσταση των 1500W κάτω από το σώμα, το προτιμούμε διότι θα έχουμε πιο
ομοιόμορφη θερμοκρασία νερού στο σώμα. Στη περίπτωση της από κάτω
σύνδεσης, όταν έχουμε πολύ μεγάλα σώματα είναι εφικτό να τοποθετηθούν και
δύο αντιστάσεις, είτε στον ίδιο βρόγχο, είτε κατασκευάζοντας διπλό βρόγχο.
Για να τοποθετηθεί ο βρόγχος από κάτω, θα πρέπει το σώμα να βγει από τη θέση
του. Ανάμεσα από το διακόπτη και το σώμα θα τοποθετήσουμε ένα ταυ στο κάτω
μέρος και μια προσθήκη πάνω. Από την άλλη πλευρά μια γωνιά στο κάτω μέρος και
έτσι θα μπορούμε να τοποθετήσουμε το βρόγχο μας.

Οι μόνες περιπτώσεις όπου η αντίσταση θα μπορεί να βιδωθεί απ’ ευθείας πάνω


στο σώμα καλοριφέρ, πέρα από τα σώματα λουτρού τύπου πετσετοκρεμάστρας,
είναι ορισμένα κλασσικά, σε σώματα αλουμινίου (φυσικά με τις κατάλληλες
συστολές 1 1/4" ή 1" αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες) και χαλκού. Τα σώματα
αυτά είναι διαμπερή, έτσι η αντίσταση μπαίνει μέσα.

Προσοχή, και εδώ σε καμία περίπτωση δε τοποθετούμε την αντίσταση με το


θερμοστάτη στο πάνω μέρος του σώματος.
Εδώ βέβαια, κυρίως με τα κλασσικά προκύπτουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι το
μήκος της αντίστασης που θέλουμε να τοποθετήσουμε σε σχέση με το μήκος του
σώματος δεν ταιριάζουν. Έτσι αναγκαζόμαστε να τοποθετήσουμε την αντίσταση
στο πλάι. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αρκετά κλασσικά σώματα από την άλλη
πλευρά των διακοπτών, στο πάνω μέρος έχουν ένα εξαεριστικό 1/4" και κάτω είναι
τυφλά, δεν υπάρχει οπή 1/2".

Έτσι αναπόφευκτα προσαρμόζουμε το βρόγχο από την πλευρά των διακοπτών.


Βγάζουμε το σώμα και ανάμεσα στους διακόπτες και το σώμα τοποθετούμε πάνω
ένα ταυ και κάτω ένα σταυρό προκειμένου να τοποθετήσουμε το βρόγχο όπου θα
εμβαπτιστεί η αντίσταση με το θερμοστάτη.
Πέρα όμως από την εφαρμογή της αντίστασης στο υπάρχον σύστημα θέρμανσης
που διαθέτει ο καθένας, που στις περισσότερες περιπτώσεις με κάποιο τρόπο
γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή και τίμια εξήγηση του πως θα
ζεσταινόμαστε πλέον. Αυτό ξεκινάει από μια σωστά διατυπωμένη προσφορά και
σύγκριση του τι είχαμε και του τι θα έχουμε από εδώ και πέρα.

Ένα παράδειγμα προσφοράς:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ:

ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ KCAL/H ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ KW ΑΞΙΑ ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΑΛΟΝΙ 33 / 900 / 700 2900 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500 90,00 1 90,00

ΣΑΛΟΝΙ 22 / 600 / 1200 2457 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500 90,00 1 90,00

ΛΟΥΤΡΟ 11 / 900 / 400 652 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 500 90,00 1 90,00

ΚΟΙΤΩΝ 1 22 / 900 / 600 1765 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500 90,00 1 90,00

ΚΟΙΤΩΝ 2 22 / 900 / 700 2059 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500 90,00 1 90,00

ΣΥΝΟΛΑ 9833 6500 5 0

ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΛΑΪ 30,00 4 120,00

ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΩ 40,00 1 40,00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪ 30,00 4 120,00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ 50,00 1 50,00

ΣΥΝΟΛΟ 780,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Ο Φ.Π.Α.

Όπως διαπιστώνουμε από το παράδειγμα σε ένα σύνολο σωμάτων θερμικής


ικανότητας 9833kcal τοποθετούμε αντιστάσεις συνολικής ισχύος 6,5KW.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι 1KW=859KCAL συμπεραίνουμε τα εξής:

Η ισχύς των σωμάτων είναι 9.833:859= 11,45KW εμείς τώρα τοποθετούμε 6,5KW.
Άρα εάν ο χώρος πριν ζεσταινόταν σε 1 ώρα τώρα θα ζεσταίνεται σε (11,45:6,5=
1,76) 1 ώρα και 76/100 της ώρας δηλαδή σε 1 ώρα και 45 λεπτά (60:100 = 0,6 –
0,6x76=45,6).

Άρα αποδεικνύουμε ότι ναι θα ζεσταθούμε όπως ζεσταινόμασταν και εάν


υποθέσουμε ότι πριν τα σώματα αποδίδανε σωστά (είχαν θερμοκρασία νερού 90 Co
και έξοδο 70 Co προκειμένου να πιάσουν τις αποδόσεις που γράφουν οι
προδιαγραφές, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο…) και ζεσταινόμασταν σε 1 ώρα,
τώρα θέλουμε μια 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ποιο θα είναι πια το κόστος για να ζεσταινόμαστε;


Όταν ένα νοικοκυριό ξεπεράσει τα 2500KW το δίμηνο (όπου εάν δουλεύει με
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης θα τα ξεπεράσει), χρεώνεται 0,16€ το 1 KW. Τα
6,5KW λοιπόν μας στοιχίζουν 1,04€ (0,16x6,5=1,04). Για να αποδώσουμε όμως
όπως 1 ώρα με το παλιό σύστημα θα θέλουμε 1 ώρα και 76/100 της ώρας άρα θα
καταναλώσουμε (1,76x1,04=1,83) 1,83€. Τώρα η κρίσιμη ερώτηση είναι πόσο μας
στοίχιζε η ώρα με το παλιό σύστημα; και πόσο θα μας στοιχίζει με το πετρέλαιο στο
1,40€/lt. Να είστε σίγουροι ότι είναι πάνω από τα διπλά χρήματα.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι το νυχτερινό ρεύμα (2 ώρες το μεσημέρι


και 6 ώρες τη νύχτα) είναι ακριβώς τα μισά χρήματα (0,08€ το 1 KW), εάν δε
διαθέτουμε, καλό είναι να κάνουμε μια αίτηση και να έχουμε. Είναι επίσης
προφανές ότι πέρα του ότι έχουμε απόλυτη αυτονομία σώματος και μόλις στο κάθε
χώρο πιάσουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε η αντίσταση σταματάει να
καταναλώνει, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε και όλες τις αντιστάσεις ταυτόχρονα
ανοιχτές. Έτσι διαπιστώνουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

Προσοχή οι μόνοι που μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το κόστος


κατανάλωσης ανά ώρα, είναι αυτοί που οι πολυκατοικίες τους έχουν αυτονομία με
πίνακα όπου μετρούν τις ώρες κατανάλωσης του καθένα. Σε κάθε άλλη περίπτωση
δε μπορούμε να ξέρουμε πόσες ώρες είναι ανοιχτό το καλοριφέρ. Μπορεί να έχουν
ρυθμίσει το λέβητα να δουλεύει 6-9 το πρωί κάθε μέρα, ο λέβητας δε θα δουλεύει 3
ώρες όμως συνέχεια. Μόλις πιάσει τη θερμοκρασία σταματάει, έτσι δεν έχουμε
ακριβή εικόνα του πόσο μας στοίχιζε η ώρα.

Πρέπει να διευκρινίζουμε ότι τα σώματα πλέον θα αποδίδουν βάση των


αντιστάσεων που έχουμε τοποθετήσει. Στα μεγάλα σώματα (κυρίως για πάνω από
2400kcal), εάν ο βρόγχος είναι στο πλάι, πάνω θα είναι ζεστά και κάτω κρύα, εάν ο
βρόγχος είναι κάτω, θα έχουν μια ομοιόμορφη θερμοκρασία πιο χαμηλή από ότι
πριν. Τι θα αποδίδουν; Θα αποδίδουν 1500W όσο δηλαδή η αντίσταση που έχουμε
προσαρμόσει. Σε πόση ώρα θα ζεστάνουν; Στη διπλή ώρα, στα μισά όμως χρήματα.
Γιατί το νερό μέσα στα σώματα δε πιάνει τις παλιές θερμοκρασίες; Η ενέργεια είναι
αποδιδόμενη στο χώρο (δεν είναι ένας μονωμένος θερμοσίφωνας όπου αποθηκεύει
την ενέργεια), με αποτέλεσμα ποτέ το νερό μέσα στο σώμα, όση ώρα και να είναι
ανοιχτό, δε θα πιάσει όλο τη παλιά του θερμοκρασία.
ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ;

Στη περίπτωση που έχουμε το λεγόμενο μονοσωλήνιο σύστημα, άρα έρχονται δυο
σωλήνες από το δάπεδο, και κάπου έχω θερμοστάτη χώρου που δίνει εντολή στην
ηλεκτροβάνα να ανοίξει, η λειτουργία μας είναι ακόμα πιο εύκολη. Απλά δεν
ανοίγω το θερμοστάτη χώρου μου και ανοίγω τις αντιστάσεις με το θερμοστάτη που
έχω στο κάθε καλοριφέρ. Ο διακόπτης του σώματος παραμένει ανοιχτός, το ζεστό
νερό δε πάει ποτέ κάτω, δε φοβάμαι μη φύγει πίσω στο συλλέκτη. Τον θέλουμε
μάλιστα ανοιχτό, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης και υπερθέρμανσης του νερού, η
διαστολή να πάει στο δίκτυο.

Για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις όπου έχουμε ένα διακόπτη στο πάνω μέρος του
σώματος και ένα στο κάτω, πάλι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όποτε ανοίγουμε
το θερμοστάτη της αντίστασης, κλείνουμε το πάνω διακόπτη του καλοριφέρ. Είναι
φυσικό ότι εάν το ξεχάσουμε ανοιχτό το ζεστό νεράκι θα πάει στο πάνω όροφο. Το
κάτω διακόπτη δε το πειράζουμε ποτέ, τον θέλουμε μόνιμα ανοιχτό για το λόγο που
προαναφέραμε. Όποτε θα θελήσουμε να συμμετέχουμε στη θέρμανση του κτιρίου,
απλά θα ανοίγουμε πάλι τον πάνω διακόπτη.

Η διαχείριση του ρεύματος είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εφιστούμε πάντα τη
προσοχή. Ήδη σε ένα νοικοκυριό με μονοφασικό ρεύμα, εάν ταυτόχρονα
δουλέψουμε τη κουζίνα με φούρνο και μάτια, το θερμοσίφωνα, το πλυντήριο και
μια σκούπα, το πιο πιθανό είναι από την υπερφόρτωση να πέσει η ασφάλεια του
πίνακα. Προφανώς τώρα με τις αντιστάσεις που προσθέτουμε θα πρέπει να
προσέξουμε, ακόμα περισσότερο, τη διαχείριση που θα κάνουμε. Κάθε πρίζα
σηκώνει μέχρι 2,5KW άρα δε τίθεται θέμα καλωδίων του εσωτερικού δικτύου, η
συνολική κατανάλωση είναι αυτή που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Λύσεις
όπως μια σωστή κατανομή στον πίνακα, κάποια ρελέ προτεραιότητας, μια αίτηση
για νυχτερινό ρεύμα, ίσως και μια αίτηση για ενισχυμένο μονοφασικό είναι
πράγματα που θα πρέπει να συζητάμε. Είναι απόλυτα αναγκαίο ένας ηλεκτρολόγος
να κάνει ένα υπεύθυνο έλεγχο, να ελέγξει τα φορτία και να δώσει τις όποιες λύσεις
για μια πιο σωστή λειτουργία του συστήματος.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ;

Ζεσταίνουμε λιγότερα λίτρα νερό, άρα κάνουμε οικονομία.

Ο ηλεκτρικός λέβητας έχει ένα θάλαμο όπου ζεσταίνει το νερό, πρέπει με σωλήνες
να συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο. Αφού αποφεύγουμε αυτά, ζεσταίνουμε λιγότερα
λίτρα νερό και κάνουμε οικονομία. Κάθε σώμα έχει θερμοστάτη όπου σταματάει η
αντίσταση να δουλεύει όταν πιάσουμε θερμοκρασία ή κάποια σώματα δε τα
ανοίγουμε γιατί δε τα χρειαζόμαστε. Ακόμα λιγότερα λίτρα νερού για να
ζεστάνουμε.

Μηδενική απώλεια ενέργειας.

Το νερό ζεσταίνεται σε κάποια θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο καύσης του λέβητα,
μέχρι να έρθει στα καλοριφέρ έχει χάσει κάποια ενέργεια. Με την αντίσταση μέσα
στο σώμα η απώλεια ενέργειας είναι μηδενική. Το 100% της κατανάλωσης
ρεύματος μας αποδίδεται στο χώρο.

Αξιοπιστία.

Στη περίπτωση του ηλεκτρικού λέβητα εάν χαλάσει ένα από τα εξαρτήματα εκ των
οποίων αποτελείται (πλακέτα, κυκλοφορητής, ασφάλεια κ.λ.π.) δεν έχουμε καθόλου
θέρμανση. Στη περίπτωση βλάβης της αντίστασης ή του θερμοστάτη τα υπόλοιπα
σώματα δουλεύουν κανονικά. Η αντικατάσταση μάλιστα του θερμοστάτη ή της
αντίστασης γίνεται πολύ απλά.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Το σώμα καλοριφέρ που ήδη έχουμε, ζεσταίνει τον αέρα του χώρου, ζεσταίνει όμως
και τα δομικά στοιχεία του σπιτιού μέσο της υπέρυθρης ακτινοβολίας που
εκπέμπει. Αποτέλεσμα είναι και να αποδίδεται γρήγορα η θερμοκρασία στο χώρο
ζεσταίνοντας τον αέρα αλλά και να διατηρείται η θερμοκρασία ζεσταίνοντας τα
αντικείμενα. Κερδίζουμε βέβαια και από την αδράνεια του νερού. Μόλις ο χώρος
ζεσταθεί και σταματήσει η αντίσταση, το νερό παραμένει ζεστό μέσα στο σώμα.
Έτσι αποδίδει ακόμα θέρμανση, και σβηστό που είναι, διατηρεί τη θερμοκρασία στο
χώρο.

Τα ηλεκτρικά σώματα κάνουν ένα από τα δύο. Ή ζεσταίνουν μόνο αέρα σαν
κονβέκτορες ή μόνο τα αντικείμενα, εκπέμποντας μόνο υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα
μεν μόλις σβήσουν αμέσως πάγωσε ο χώρος και τα άλλα καθυστερούν πολύ στη
μετάδοση της θερμότητας και πρέπει και αυτά παρά τις μικρές καταναλώσεις να
είναι όλη μέρα ανοιχτά. Το σώμα που ήδη έχουμε, συνδυάζει τις ιδιότητες των
παραπάνω και κερδίζει από την αδράνεια του νερού στη διατήρηση της θερμότητας
άρα και στην οικονομία που κάνει.

Φυσικά και δε μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε την αισθητική του σπιτιού
προσθέτοντας σώματα στα δωμάτια, είτε χαμηλά, είτε ψηλά, είτε και στο ταβάνι…