You are on page 1of 54
Peter Watcyn-Jones under medyerkan av Anna Wateyn-Jones Bygg upp ditt ordférrad 1 Folkuniversitetets forlag Till eleven Sia har ke let: ‘man arbeta med: genom instruktionema, 4 genom Svningen och skriv svaren med blyertspenna, 2. Kontrollera svaren i facit och rita de fel som du har gjort 3. Ga igenom vningen igen och agna sirskild uppmarksamhet at ord som du inte kan eller som varit felaktiga. 4. Upprepa ‘men tick da ver svaren eller lat ndgon férhdra dig. 5. Sudda ut svaten, 6 Gorsamma dyning en vecka senare. Du ko: hur mycket du redan kommer hag. férvanad over kopieringsavtalet (ven kallat BONUS-avtale material. Engangsmaterial kopieras for undervisningsindamal Kopieving for undervisning dam: lagen om upphovs- ferdra och konst- Teckningar av Sven Nordqvist ‘rede upplagan © 1980 Peter Watcyn-Jones och Folkuniversitetets (Gelag ‘Tryekt hos Berlings Skogs AB, Trelleborg 2002 ISBN 91-7434-243.6 1 Innehall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saker i hemmet 1 Synonymer 1: adjek I: adjektiv Mingduttryck Vad stiger de? Saker i hemmet 3 Vad har de for arbete? Synonymer 2: verb Saker i hemmet 4 positioner 1 13. Affirer, byggnader mm ord 1 Saker i hemmet 5 17 Végskyltar 18 Karaktirsdrag 19. Gruppord 20 Verktyg mm. 21 Prepositioner 2 22 PA landet 23 Synonymer 3: adjektiv 24 Kroppsdelar 25. Mobler mm. 1 26 Sportgrenar 27 Vad siger de? 28 En dialog 29 Motsatsord 3: adjeksiv 30 Mobler mm 2 31 Valj ritt ord 2 32. Vad har de fOr arbete? 2 33 Vem ar vem pi festen? 34 Mobler mm 3 Fyll i de bokstiver som saknas 38 Djurkiten| 39 Klider 1 onymer 4: verb einer ale 7 | Saker i hemmet 1 Hobbyer och andra tidsfordriv 60 al Skriv mumret vid varje bild bredvid det ritte ordet, Tita p& exemple. 6 48. Motsatsord 4: verb 66 49. Vem vann fotbolscupen? a en kv 19 50 Ord som bar pl sk- 6 en dammsugare 51 @ en sked 2 0 7 a elt itermatt 54 Vad siger de? 2 ue 35 Bostider 4 56 Synomymer 5: adiektiv 16 7 en gael 8 en elvisp i en siskanna 0 au 2 8 85 2 86 65 Fil i de ord som saknas 287 67 Diverse 1 88 68 Ordassociationer 3 » Ts © Skimuteckoingar 2 %0 @ 70) Bicker mm 2 11 Diverse 2 93 72. Vad Kallas nyckelpersonen? %4 7B. Fonskaffningsmede! 95 74 Ord som slutar pl ig 96 15 Diverse 3 7 Facit 98