You are on page 1of 2

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas

Kagawaran ng Filipinolohiya
Sta. Mesa, Maynila

PAGSUSURI SA KUWENTONG
ANG MUNDO SA PANINGIN NG ISANG…

NI: ROGELIO ORDONEZ

Pinal na Papel bilang kahingian sa kursong


FILIPINOLOHIYA AT PAMBANSANG KAUNLARAN

UNANG SEMESTRE
TAONG PANURUAN 2018-2019

Ipinasa nina:

Dee, Mabait

Ipinasa kay:

G. Jasper P. Lomtong

Page 0 of 2
I. PAGKAMULAT NA IBINIGAY NG TEKSTO SA MAMBABASA
II. PANGUNAHING KONSEPTO O KAISIPAN NG MAIKLING KUWENTO
III. IMPLUWENSIYA NG PAMAGAT NG AKDA SA NILALAMAN NG KUWENTO
IV. PAGLALARAWAN NG TAUHAN SA KUWENTO
 KALAGAYAN SA BUHAY
 PANINIWALA
 UGALI
V. PAG-UUGNAY NG MAIKLING KUWENTO
 LIPUNAN
 SOSYO-EKONOMIKO
 POLITIKA
VI. ANG PAGBUO NG MAY-AKDA SA BAWAT PAHAYAG SA KUWENTO
VII. ANG PAG-SANG-AYON/DI PAG-SANG-AYON SA WAKAS NG KUWENTO

Page 1 of 2