You are on page 1of 2

Gro,'rtha *itra keuangau anda

PURCHASE REQUISTTION

\**
Req. No PR-HR-2018lrLl0tt3
Date 22 November 2018
Requestor YOLI.A DESTIARA
Depaftment HR
WHAT ORDER POLO SHIRT
ALL KARYAWAN CABANG >1TH

ALL KARYAWAN CABANG REGIONAL B


UNTUK PENGGANTIAN BA]U > 1 TH
UKURAN (POLO SHIRT)
s 2t
M 75
L 72
XL 30
2XL 18
3XL 3

TOTAL 219

DOCUMENT
NOTES ]"

Prepared by: Approved by (Manager) : Approved by (HOD) :

: YOLLA DESTIARA Name : WIDYA TRESNASARI

K BJ K ?'E

RTYffiTXTts
BY: -------
REGION: 8
HRSS: Indra

No NIK Nama Cabang Join Date Ukuran

1 20140s201086 Mohammad Fahman Amri 0000 Operation 2010512014 M


2 201503091731 Moh, Fardan Taufik 0000 Operation 09/03/2015 XL
3 201505181988 Nurul Irfa 0127 Umbulsari 1B/os/201s M
4 201s0s181999 NurulArifatur Rohmah 0126 Balunq 18/05/201s S
5 201505182009 Ratna Arista Dwi Jayanti 0126 Balunq 18/0s/201s S
6 201505182019 Sulastri 0144 Kalisat 18/0s/201s 3XL
7 201s08102226 Puout Nur Handavani 0136 Gentenq 10/08/2015 S
B 201508102231 Esti Suciana Setiawati 0145 Srono 10/08/2015 S
9 201508102233 Rani Puspitasari 0135 Roqoiampi 10/08/2015 M
10 201508102236 Widayanti Wulansari 0128 Bondowoso 10/08/201s L
11 201508312338 Anindya Eka Putri 0127 Umbulsari 31/08/201s S
72 201s101924s3 Retno Muntyatul Husna 0145 Srono t9l70l20ts M
13 201504042909 Aii Fitria Ramadhani 0135 Roqoiampi 0410412076 M
74 207604042942 Wandha Anqqarayudha 0000 Operation 0410412016 XL
15 201606063181 Dadanq Tri Laksana 0126 Balunq 0610612016 2XL
16 201606063192 Mohamad Irwanto 0135 Roqoiamoi 06106120L6 L
L7 20t507t93253 Firman Firdaus 0145 Srono L9107120L6 M
1B 201607193256 Dananq Afandi 0128 Bondowoso 19107120L6 L
19 207607193257 Candra Noorivandi 0128 Bondowoso 1910712076 L
20 201609013441 Yoqi Ifaotullah Ghozali 0000 rT oU09l20t6 XL
2t 201609263481 Oriza Sativa 0135 Roqoiamoi 2610912016 M
22 201609263483 Devi RisqiAnqqreini 0128 Bondowoso 26t09t20t6 M
23 201610103536 Fadli 0000 Biz Support L0l70tz0r6 M
24 20L6L0t7362L Moh, Reza Kharisma Zain 0126 Balunq t7110120L6 2XL
25 20L612t33824 Nurul Oomariyah 0187 Wonosari Bondowoso t3112120t6 zXL
26 201612133825 Faradhita Ratna Sari 0187 Wonosari Bondowoso L3lt2l20L6 M
27 201612133826 Rubi Diantoro 0143 Aiunq 13112120t6 L
28 20L6t2r33827 Hendra Setiawan 0127 Umbulsari L3lr2l20L6 M
29 201612133828 Muhammad Alfan Alifi 0187 Wonosari Bondowoso t3lt2l20L6 L
30 2017010939s9 Yuli Yanti 0127 Umbulsari 09loLl20L7 M
31 201701093964 Mahdiyatul Fitriyah 0189 Ambulu 0910712077 M
32 20t70L093967 Ratih Linda K. 0190 Tanqqul 09t01t2017 L
33 201701093971 lndra FeriTrisyanto 0189 Ambulu 0910L120L7 XL
34 201701093975 Yulianto 0000 Operation 0910712017 zXL
35 201701093979 Luluk Nadhiroh 0191 Banvuwanqi 0910U20L7 L
36 20t70t234010 Asa Isa Firmansyah 0189 Ambulu 23101t2017 L
37 20L7072340L5 Indrawan 0191 Banvuwanqi 2310u2017 zXL
3B 20t707234016 Triono Suoivanto 0191 Banyuwanqi 2310U20t7 2XL
39 20L707234025 Aqunq Wahyu Saoutro 0187 Wonosari Bondowoso 23lOLl20L7 L
40 20L702134t00 Geti Ayu Susanti 0143 Aiuno L3102120L7 L
47 207702734t02 Nayla Nur Holifah 0144 Kalisat 1310212017 L
42 201702t34L04 Prasatka Setia Yumanta 0127 Umbulsari 13102120L7 XL
43 20L703t44238 Aqunq Wahyu Purnama 0135 Roqoiamoi 1410312017 L
44 207703t44247 Marta Rizky Dwi Putra 0126 Balunq 14103120L7 XL
45 201703t44249 Deddy Arie Aprianto 0144 Kalisat L4103120t7 L
46 20L703t44256 Yasid Arifin 0125 Sumbersari 14103120t7 M
47 20t704034346 Yunita Sari 0192 Sinooiuruh 0310412077 S
48 20L704LO4422 Eka Rima Aqustina 0192 Sinqoiuruh tol04l20t7 S
49 20t704t04427 Nur Aisyah Ayudiah 0136 Gentenq t0104120t7 M
50 20t7050246L5 Maya Rohmatin 0145 Srono 0210512017 M
51 20L706054756 Alilmroni 0125 Sumbersari 0st06t2017 XL
52 201706054778 Eni Suhartina 0128 Bondowoso 05106120t7 M
53 20t706054790 Bassam Afifibawan 0128 Bondowoso 05106120L7 L
54 201707704867 Indah Wulandari 0127 Umbulsari 1010712017 M
55 20t707704868 Eko Prasetyo Budhi 0192 Sinqoiuruh 1010712017 XL
56 201707104876 Arif Bachtiar Dwi Cancerio 0188 Patranq 10107120L7 XL
57 20L708075027 Tiqar Yooa Bimanda 0126 Balunq 07l0Bl20L7 L