You are on page 1of 1

Position Paper

John Gregory Agsam

“Premarital sex”

Ang pakikipagtalik sa iyong mahal ng di kasal ay malaking kasalanan sa diyos at sa sarili


marahil, kailangan mo muna magpakasal bago ibigay ang iyong pagkabirhen sa mundong
ibabaw. Ngunit marami padin satin ang nakikipagtalik sa kanilang mahal. Ayon sa isang
artikulo ng business mirror halos 3% ng mga Filipino ang nakikipagtalik sa kanilang
laguyo sa edad na 15 hanggang 24 anyos. Habang 35.5% ang nakikipagtalik na lalaki at
28.7% naman ang nakikipagtalik na babae. Pag-aaral na ang nagpapatunay na dumadami
na ang nakikipagtalik ng hindi kasal. Ayon naman sa akin na tanong kaya daw nila
binibigay ang kanilang birhen sa taong mahal nila ay para daw hindi na sila iwan nito,
Ngunit yun ang isang kasinungalingan marahil, mas tumataas ang chansa na iwan sila ng
taong mahal nila kapag nakuha na ang kanilang pagkbirhen.
Ito ang mga “facts” patungkol sa Premarital Sex

 Premarital sex ay tumaas ang chansa ng paghihiwalay ng magjowa.

 Maraming lalaki at babae ang ayaw pakasalan ang taong nakipagtalik na sa ibang
tao, habang hindi pa sila kasal.

 Nababawasan ang kanilang pagkasabik sa pagpapakasal.

 Malaki ang chansa na maging isang pangit na kasal.

Para sakin ang pakikipagtalik ng hindi pa kasal ay pangit na paraan para pasayahin ang
iyong mahal. Marahil madaming tao satin na umaalis na sa ating buhay kapag nakuha na
nila ang kanilang gusto sa atin. Nakakawala din ito ng sabik sa marami dahil magsasawa
at magsaswa sila. Dapat pagkaingatingatan natin ang ating pagkabirhen at ibigay lamang
ito sa tamang tao. Protektahan ang ating mga sarili upang hindi magsisi at hindi masaktan
sa huli.