You are on page 1of 43

နည္းပညာ ညီအကို၊ေမာင္ႏွမ အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ

Windows 10 အသံုးျပဳနည္းစာအုပ္ေလးကိုကၽြန္ေတာ္ေလ့လာသိသေလာက္ ျပန္လွယ္ေရးထားတာပါ။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ Windows 10 ကိုလဲေလ့လာဖိုလိုအပ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္တိုပဲ Windows 7
ပဲအသုံးျပဳလာတာ ရံုးခ်ဳပ္က Computer ေတြက Windows 10 အသံုးျပဳထားတာ ကၽြန္ေတာ္ကြန္ပ်ဳတာ
သံုးေတာ့နည္းနည္းအခက္ေတြ႕တယ္ ျပီးေတာ့ Windows 10 ကအသံုးျပဳရတာလဲသြက္လက္တယ္
ဒါေၾကာင့္ေလ့လာျဖစ္တာပါ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ Windows ကိုဝယ္သံုးရေတာ့မယ္ဆိုရင္10 ကိုပဲဝယ္သံုး
က်မွာေပါ့ 10 ပိုျပီးျပည့္စံုတယ္ေလ့ နည္းပညာ ညီအကို၊ေမာင္ႏွမ မ်ားလိုအပ္ရင္ယူပါ ။ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္
တိုင္ေရးထားတဲ့စာအုပ္ေလးလဲ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္အခ်ိန္ရရင္လဲနည္းပညာစာအုပ္ကိုသိသ
ေလာက္ျပန္လည္ေရးသားမွွ်ေဝေပးပါမယ္။ ခုမွေရးတာဆိုေတာ့အခက္အခဲရွိတယ္ဗ်ာအခ်ိန္လဲမအားေတာ့
ေရးသားထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြြ ။

1။ Windows 10 Installing
2။ Office 2016 Installing
3။ Activate လုပန္ ည္း
4။ Desktop icon ေဖာ္နည္း
5။ Driver တင္နည္း
6။ Firwall ပိတ္နည္း
7။ ျမန္မာ Keyboard ထည့္နည္း
8။ Fonts ထည့္နည္း
9။ Start Button သံုးနည္း
10။ Date Time ခ်ိန္နည္း
11။ Step recorder လုပန ္ ည္း
12။ Windows Detraggler လုပန ္ ည္း
13။ Alarms & Clock ႏိုးဆက္လုပ္နည္း
14။ Microsoft Account ဖြင့္နည္း
15။ Microsoft Store သံုးနည္း
16။ Rainbow Drive ခ်ိတ္ဆက္နည္း / Google Drive/ Dropbox /OneDrive/ box ျဖင့္နည္း
17။ Windows Defender အသံုးျပဳနည္း
18။ Photo ျပဳျပင္နည္း
1။
next
Windows 10 ေအာင္ျမင္စာြ တင္ႏိုင္ပါျပီး အစWindows
တက္တာနည္း
နည္းေတာ့ၾကာပါတယ္

လိုအပ္တာရွိရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္ရွိ Facebook မွာလာေရာက္ေလ့လာႏိူင္ပါတယ္


Facebook\\Htoohtoo Skyblue
Myanmarnetwork613.bloge.com
2။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Windows 10 တင္ျပီး၊ ဒါပင္မ့ဲ windows 7 လိုတန္းျပီးအသံုးျပဳလို႕ Windows 10 မွာမရပါဘူး ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ Windows 10 မွာ တင္ျပီးျပီး Activate ကိုလုပ္ရမွာပါ Activateမ ျဖစ္ရင္ Settings ေတြ background ေတြအ
လုပ္လုပ္မွာအဟုတ္ပါဘူး ဒါေၾကာင့္ Activate အရင္ဆံုးလုပ္ပါ windows 10 Activate ကိုကၽြန္ေတာ္ရဲ့ website နဲ႔
Facebook\\Htoohtoo Skyblue မွာတင္ထားပါတယ္ ။ Activate မျဖစ္ေသးတဲ့ပံုကိုၾကည့္က်ရေအာင္

ဒီအထဲကဟာေတြဘာတစ္ခုမွအလုပ္လုပ္မွာအဟုတ္ပါဘူး ဒါေၾကာင့္ Activate


လုပ္က်စိ႔။ု Windows Activate လုပ္တာေတာ့မေျပာေတာ့ဘူး မလုပ္တတ္ရင္ Word သင္ခန္းစာမွာ
ျပထားတယ္ ။ Activate Software မရွိရင္ Facebook ကိုလာခဲ့ပါ Htoohtoo Skyblue
3။
Desktop icon ေတြတင္နည္းေအာက္ကပံုမွာၾကည့္ပါ
လုပ္နည္းတစ္ဆင့္ျခင္းျပထားပါတယ္

Desktop ေပၚ Right Click နိုပ္ > Personalize ကိုနိုပ္ပါ


3။ ကဲဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တ႔အ
ို ေရးၾကီးဆံုးအလုပ္တစ္ခုလုပ္ရေတာ့ အဒါကေတာ့ Driver တင္ရမွာပါ သူမရွိရင္ေတာ့ဘာမွလုပ္
လုပ္မရေတာ့ဘူး Driver အေၾကာင္းကိုေတာ့အေသးစိတ္ကၽြန္ေတာ္မေျပာေတာ့ပါဘူးကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Driverpack
နဲေမာင္းတယ္တင္ထာလဲလြယ္ပါတယ္ အမွတ္ခ်စ္ျပီး Install နိုပ္လိုက္ ကၽြန္ေတာကတင္ျပီးသာျဖစ္ေနလိ႔ပ
ု ါ
4။ ကဲဒီခါ Windows Firewall ပိတ္က်ရေအာင္း Firewall ပိတ္ထားမွ Internet သံုးတဲ့အခါအဆင္ေျပမွာ
Control Panel နိုပါ> Windows Firewall >ေအာက္မွာပံုနဲ႔ျပထားတယ္
5။ ျမန္မာ့ Keyboard & fonts ထည့္နည္းပါ အခုေနာက္ထြက္တဲ့ Windows 10 မွာ ကြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တိုအ
တြက္ ျမန္မာ့ စာထည့္အသံုးျပဳလာတယ္ ဒါကတစ္ကယ္ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္ ကဲျမန္မာ့ keyboard
ထည့္နည္းၾကည့္ရေအာင္ Control panel ကိုသြား > Language > Add a language > ျမန္မာစာ ကိုေတြ႔
ေအာင္ရွာ ပံုမွာျပထားတယ္ > add ျပီးပါျပီး ေနာက္စာမ်က္ႏာွ မွာ Fonts ခ်ိဳန္နည္းလာမည့္။
ျမန္မာစာ ကိုေတြေအာင္ရွာႏိုပ္ပါ
6။ ကၽြန္ေတာ္တ႔ေ ို စာေစာတံုးက Keyboard ထည့္ျပီးသြားျပီး ဒီတစ္ခါ Fonts ထည့္ရမဲ့အလွည့္ ဘာေၾကာင့္Fonts
ထည့္ရတာလဲ Zawgyi install လုပ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး Zawgyi လဲ install လုပ္ရပါမယ္။
ခုေျပာမွာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တ႔ျို မန္မာစာရိုက္ရင္ Ctrl + Shift နိုပ္လို႔ရေအာင္လုပ္ရမွာပါ Windows 10 က
နည္းနညးရႈပ္တယ္ေနာ္ ဒါပင္မ့လ ဲ ြယ္ပါတယ္ ေအာက္မွာပံုနဲ႔ျပထားပါတယ္ ။ Control panel > Language>
Advanced settings > Change Language bar hot keys > Change Key Sequence > Ctrl + Shift >
ok >ျပီးပါျပီး အားလံုးလုပ္တတ္မယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ Htoohtoo Skyblue
အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
ဒီအခါ Start button ဘာေတြလုပ္လ႔ရ
ို လဲဆိုတာ ကိုၾကည္ပါ Start buttonႏိုပါၾကည့္ ။
7
1။ File Explorer က My Computer

2။ Power ကိုနိုပ္ရင္ Sleep > Shut down > prstart လုပ္တာ

3။ All apps ကိုနိုပ္ရင္ ကြန္ပ်ဳတာမွာတင္ထားတဲ့ application စီကိုသြားတာ Software ေတြ


Desktop ေပၚမေရာက္သည္ျဖစ္ေစ မေတြ႔သည့္ျဖစ္ေစအဒီမွာရွာတဲ့ေနရာ

4။ Setting ကေတာ့ အမ်ားၾကီး လုပ္လို႔ရတယ္ Date time ေတြလဲအဒီမွာသြားလုပ္ရတယ္

ဒါေတြကေတာ့လြယ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကစာအျဖစ္ေရးေပးတာပါ ခုမွသံုးတဲ့သူေတြက်ေတာ့ လည္


မွာစိုးလို႔ပါ။
8
Windows 10 မွာ Date &Time ခ်ိန္နည္းေလး ပါ
9 Steps Recorder အေၾကာင္းေလးေလ့လာက်ရေအာင္ ကိုလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေတြကို Photo
Video တို႔လုပ္ထားလို႔ရပါတယ္ လုပ္နည္းေလးပံုမွာျပထားပါတယ္
10 Windows Detraggler လုပ္နည္းေလး Windows 7 မွာဆိုရင္ Detraggler ကို Software တင္ရတယ္
ခုက်ေတာ့ Software တင္စရာမလိုေတာ့ဘူး Windows ကပါျပီးသာျဖစ္ေနတယ္ ဒါေတြကအားသာ
တဲ့အခ်က္ေတြပါ ေအာက္မွာပံုျပထားတယ္
11 Windows 10 မွာပါတဲ့ ႏိုးဆက္ အလန္းေပးတဲ့ဟာလုပ္နည္း ကိုအလုပ္ရမဲ့အခ်ိန္ကိုမွတ္ထားျပီး အခ်ိန္
ျပည့္ရင္ အသံေပးတဲ့ ဟာေလ ေတာ္ေတာ္အသံုးဝင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုအျမဲတန္းႏိုးဆက္လုပ္ထား
တယ္ အသံုးျပဳနည္းကိုရွင္ျပပါမယ္ပံုနဲ႔ေအာက္မွာၾကည္ရေအာင္
On ။။။

နိုပ္ပါ

ကိုလုပ္မဲ့အလုပ္ေရး

ကိုယ့္ထားခ်င္အခ်ိန္ေရြး

ကိုထားခ်င္တဲ့ေန႔ေရြး
ေန႔တိုင္းဆိုရင္အကုန္မွတ္ေပး
12 ဒီတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Microsoft Account တစ္ခုဖြင့္ၾကည္ရေအာင္ Microsoft Account ကိုဘာ
ေၾကာင့္ဖင ြ ္ရတာလဲစို ကၽြန္ေတာ္တို Free Software ေတြစြဲ လို႔ရတယ္ OS နဲပါတ္သက္သမၽွဟာေတြ
ကိုၾကယ္ၾကယ္ဝင့္ဝင့္အသံုးျပဳလို႔ရမွာပါ သတိထားစရာတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ကိုရဲ့ Email password ကို
ေတာ့ေသခ်ာမွတ္ထားပါ windows loin ဝင္ရင္အဒီ ဝင္ရဖိ႔မ ု ်ားတယ္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဒီ
Password နဲံဝင္ရတယ္ လယ္ပါတယ္ ပံုကိုၾကည့္လုိက္ခ်င္ ရွင္သြားမွာပါ ကဲစရေအာင္ဗ်ာ။ Internet
ေတာ့ရွိဖ႔လ
ို ိုအပ္တယ္ေနာ္
အသစ္လုပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Create Onel နိုပ္ပါ
Ok ျပီး

ကိုယ္ထည့္ထားတဲ့ gmail ထဲသာြ း Microsoft စာပို႔ေလ့မယ္စာမွႏိုပ္ Verify


Tihhtut @gmail ထဲဝင္ Code ပါတယ္ ေသခ်ာၾကည့္သြာ ေအာက္ကပံု
ကိုေလ့လာရေအာင္
ကိုလုပ္ထားတဲ့ gmail
Password နဲ႔ဝင္ပါ

ေအာင္ျမင္ပါျပီ
13 Microsoft Store သံုးနည္း Microsoft Account ဖြင့္ထားရပါမယ္ Windows 10 က Facebook
သံုးျပဳခ်င္တယ္သူေတြ broswer ကိုမဝင္ပဲ Facebook Application နဲအသံုးျပဳလိုရပါတယ္ Microsoft က Free
ေပးထားတဲS ့ oftwaer ေတြလဲဒီအထဲကပဲ စြဲလို႔ရတယ္ ေအာက္မွာပံုေလးၾကည္ၾကရေအာင္

Store game
ေတြ ွSoftware
Download လုပ္တ့ေ
ဲ နရာ
14 Photo ေတြျပဳျပင္နည္းေတြလုပ္ၾကည့္ရေအာင္ Windows 10 မွာက ဓါတ္ပံုေတြကို ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ လို႔ရ
တယ္ဗ်ာ သိတ္ေကာင္းတာပဲ ကြန္ေတာ္တို Photoshop နည္းနည္းပါးပါးလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့အ
ဆင္ေျပတယ္ဗ်ာ ကိုယ့္ပံုကိုေသခ်ာျပဳျပင္မယ္ Color ေတြ Effects ေတြလဲထည့္လိုရတယ္
ကိုတိုင္လဲတီးျဖတ္လို႔ရတယ္ ေျပာေနၾကာတယ္ လက္ေတြ႔လုပ္ရေအာင္ ပံုမွာျပထားတယ္။ Photo မွာ
Right click နိုပ္ > Open With > Photo ကိုေရြး
ကဲစမ္းၾကည့္ ကိုစိတ္ၾကိဳက္ ႊTools ေတြသံုးလုပ္ၾကည့္
15
Rainbow Drive အသံုးျပဳရေအာင္ ဘာေၾကာင့္ Rainbow ကိုအသံုးျပဳရလဲဆိုကၽြန္ေတာ္တို Internet ေပၚ
မွာ Date ကိုစာေတြ ရံုးစားေတြ Software ကို သိမ္းထားခ်င္တယ္ Download Link ေတြခ်ေပးခ်င္တယ္
ဟာေတြ google Drive/ Dropbox / OneDrive / Box / pCloud တို႔နဲ႔ပိုရပါတယ္ ။ အဒီလို Drive ေတြ
မ်ားေနေတာ့ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ဝင္ေနရေတာ့ အခ်ိန္ေတြကုန္တာေပါ့ ၊ ဒါေၾကာင္း Drive ေတြအားလံုးကိုတစ္
ေနရာထဲမွာ စုေပါင္းျပီးေပးထားတဲ့ Rainbow Drive ကြန္ေတာ္တို႔သံုးမွအဆင္ေျပက်တာေပါ့ အာက္မ်ာပံု
နဲ႔ ျပထားတယ္ ကဲစလိုက္ၾကရေအာင္၊ အရင္ဆံုး Store ကို Download စြဲရေအာင္။

Store
Open
16
Htoohtoo Skyblue

Download စြဲ
Htoohtoo Skyblue

Gmail
&Password
ကဲၾကည့္လိုက္ တစ္ေနရာထဲမွာစုေပးထားတယ္ အဆင့္ကိုေျပလို႕
Account ခ်ိတ္လို႔ရပါျပီး
Account မရွိရင္ ဖြင့္ပါ
17 Windows Defender Virus Software အေၾကာင္းကိုေလ့လာက်မယ္ windows 7 မွာတံုးက MSE
လို႔ေခၚတယ္ windows 7မွက Software တင္ရတယ္ 8 /8.1/10 မွာက်ေတာ့ Software တင္စရာ
မလိုေတာ့ဘူး Microsoft က windows မွာထဲကထည့္ျပီးသား ကၽြန္ေတာတိုက update လုပ္ရံုပဲ
Update ကလဲလယ ြ ္ပါတယ္ Internet ဖြင့္ Update ႏိုပ္လိုက္ရျပီ။ ပံုမွာၾကည့္ရေအာင္
ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရင္ ရျပီ
18 Microsoft Office 2016 တင္နည္း ကိုကၽြန္ေတာ္တစ္ဆင့္ခ်င္းရွင္းျပထားပါတယ္ Activate လုပ္နည္းလဲပါ
ပါတယ္ Activate Software မရွိရင္ကၽြန္ေတာ္ Account မွာေတာင္းႏိုင္ပါတယ္ ပံုကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းၾကည္ရေအာင္
Htoohtoo Skyblue
windows
Office
Windows 10 ကိုအသံုးမျပဳတတ္ေသးတဲ့ညီအကိုေမာင္မွအတြက္ ႔ရည္ရယ ြ ္ျပီေရးတာပါ အမွားပါရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္
ေလ့လာမႈအားနဲ႔လပုိ ါ စားသားမမွန္တာျဖစ္ျဖစ္ ေမ့က်န္လဲတာပဲျဖစ္ျဖစ္ေျဖ႕ဖတ္ေပးက်ပါလိုေမတၱာရပ္ခံပါတယ္
အားလံုးလဲအဆင္ေျပမယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္မိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ သင္ဆရာ ၊ၾကားဆရာ ၊ျမင္ဆရာ မ်ားကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေနေလးျဖစ္ပါေစ၊၊

ကၽြန္ေတာ္ Facebook Account ေလးလဲအပ္ေပးက်ပါအံုး