You are on page 1of 5

5 jednostavnih vježbi za seksi trbušnjake

Izdržaj na stolici

Sjedite na stolicu. Ruke postavite na kraj stolice tako da su prsti okrenuti prema koljenima. Zategnite zadnjicu i
polako je podignite od stolice. Zadržite se u tom položaju dok ne izbrojite do deset pa se polako vratite u sjedeći
položaj. Vježbu ponovite petnaest puta.
Delfin

Zauzmite položaj za sklek, ali se za ovu vježbu morate osloniti na laktove (A). Lagano podignite kukove prema
gore vodeći računa da su leđa ravna, a noge zategnute (B). Ostanite u ovom položaju trideset sekundi (ili manje,
zavisi koliko ste fizički spremni) te se vratite u početni položaj. Vježbu ponovite deset puta.
Pravljenje krugova jednom nogom

Lezite na leđa. Ruke su ispružene pored tijela. Obje noge podignite par centimetara od poda. Nakon toga jednu
nogu podignite prema gore tako da pravi ugao od 90 stepeni u odnosu na pod. Sada tom nogom počnite praviti
male krugove u vazduhu (u pravcu kretanja kazaljke na satu). Uradite deset ponavljanja pa isto ponovite i
drugom nogom. Pokušajte da u toku cijele vježbe ne spuštate noge na pod.

Trbušnjaci sa opterećenjem
Lezite na leđa sa nogama savijenim u koljenima.
U ruke uzmite medicinku (ili teg) te je stavite ispred grudi (1). Podignite se u sjedeći položaj, a istovremeno
medicinku (teg) gurnite prema naprijed. Ruke moraju biti potpuno zategnute (2). Vratite medicinku (teg) nazad
te se i vi vratite u početni položaj. Vježbu ponovite još petnaest puta.

Bicikl

Lezite na leđa sa rukama savijenim iza glave. Koljena približite grudima, a ramena par centimetara podignite od
poda. U vazduhu ispružite desnu nogu, a lijevu savijte pod uglom od 45 stepeni. Istovremeno lijevom koljenu
približite lakat desne ruke. Brzo zamijenite strane tako što ćete desnom koljenu privući lakat lijeve ruke. Uradite
dvadeset naizmjeničnih ponavljanja.