You are on page 1of 15

Tekst omogućio:

Sanjogi prof.biologije Savić Nenad, Palić, Subotica, Srbija

Dramatika života

Tek pre tri godine (1998) naučnici su utvrdili da telomeraza igra odlučujuću ulogu u deljenju
ljudskih ćelija. Pri svakom deljenju, jedan deo telomeraza se potroši. Najkasnije posle 75
deljenja zaliha je iscrpljena, ćelija izumire. Naučnici u Teksasu sada su, međutim, došli do
saznanja da se odumiranje ćelije može sprečiti dodavanjem telomeraze. U laboratorijskim
uslovima, uvođenjem telomeraze zaustavljeno je izumiranje ćelija!

Živeti, znači stariti. Od trenutka kad smo došli na svet, starimo. Starenje je nemenljiv sastojak
našeg života, ali je istovremeno i osnov naših pojedinačnih sudbina. U smislu evolucije, starenje
kod ljudi je svojevrsna pojava, jer Homo sapiens (savremen čovek prim. prev.) živi duže od
gotovo svake vrste sisara na ovoj planeti.
No, zašto ćelije, organi i delovi organa tokom života smanjuju svoje funkcije i na kraju
odumiru, do danas je čak i za nauku delimično ostalo zagonetno. Hormoni u tome - toliko je bar
izvesno - igraju ključnu ulogu. Kad telo proizvodi manje hormona, tad starimo.
Tako se dolazi do pitanja: može li čovek da pomeri tačku od koje počinje starenje time što bi
jednostavno nadomestio nedostajuće hormone? Da li je, čak, moguće i to da se zauvek ostane
mlad?
Malo je pitanja kojima se čovečanstvo toliko zanimalo kao ono koje se odnosi na uzroke
starenja. Otkrićem enzima telomeraze, prvi put se ova zagonetka učinila rešivom. Tek pre tri
godine (1998) naučnici su utvrdili da telomeraza igra odlučujuću ulogu u deljenju ljudskih ćelija.
Pri svakom deljenju, jedan deo telomeraza se potroši. Najkasnije posle 75 deljenja, zaliha je
iscrpljena, ćelija izumire.
Naučnici u Teksasu sada su, međutim, došli do saznanja da se odumiranje ćelije može
sprečiti dodavanjem telomeraze. Oni su kulturu ljudskih ćelija stavili u rastvor telomeraze, s
prvobitnom namerom da ćelije učine otpornijim u borbama protiv bolesti. "Čak ni posle 300
deljenja nije bilo nikakvog znaka istrošenosti ćelija", opisala je to svoje iskustvo s
metuzalemskim efektom Karmen Morales sa Univerziteta Sautvestern Medikal Senter (Teksas)
u časopisu "Nejčer medisin".
Delovanje telomeraze sastoji se u stalnoj nadgradnji takozvanih telomera na krajevima
hromozoma dezoksiribonukleinske kiseline (DNK), nosioca naših naslednih osobina, koji se
udvostručuju pri svakoj deobi ćelije. Telomeri vode računa o tome da struktura hromozoma
ostane stabilna i da se oni ne spoje na krajevima. Doduše, pri svakoj deobi izgubi se i nešto
telomera. Telomeraza je zadužena za to da ih nadomesti. Koliko manje ima telomeraze, utoliko
starenje više odmiče.
Moralesovoj je pošlo za rukom, bar u laboratorijskim uslovima, da uvođenjem telomeraze
zaustavi izumiranje ćelija. "Time je", kako proriču američki stručni časopisi, "označen početak
kraja starenja".
Zanimljivo je da su se pojmovi, pa i činjenice, u vezi sa starošću i starenjem značajno
menjali tokom vremena.
Stari Egipćani su verovali da je najdublja starost koju čovek može da dosegne 110 godina;
Buda je krajnju dosežnu granicu postavljao na 100 godina.
Biblija, naprotiv, nije pokazivala takvu uzdržljivost kad su u pitanju godine. Prema
predanju, Metuzalem je umro - tako bar stoji u Prvoj knjizi Mojsijevoj, Postanje, 5,27 - kad je
imao 969 godina. Avram je u 175. godini još bio u dobrom zdravlju (Postanje 25,7), a njegov sin
Isak umro je tek u 180. godini. Mojsije je već sa 120 godina morao da se oprosti od života.
Psalam 90 govori, pak, kako dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačega do

1
osamdeset godina.

Muške slabosti

Iz cele ove priče o starenju i konačnosti ljudskog organizma, naučnici su posebno izdvojili
činjenicu da se telo muškarca "troši" mnogo brže nego telo žene i tu su stavili znak pitanja.

U pokušaju da na to pitanje odgovore, došli su do zaključka da dva najčešća uzroka smrti


kod muškaraca u zapadnom svetu - srčani infarkt i moždani udar - imaju zajednički imenitelj:
aterosklerozu, sužavanje, zadebljavanje i zakrečavanje arterija usled nataloženih masnih i
krečnjačkih materija u krvnim sudovima.
U sklopu ovih činjenica, glavni faktori rizika ateroskleroze jesu muški pol sam po sebi,
odgovarajuća porodična predistorija bolesti, pušenje, neadekvatan tretman visokog krvnog
pritiska, povećane vrednosti holesterola, suvišni kilogrami i smanjeno kretanje.

Statistička ispitivanja pokazala su da svi navedeni faktori rizika, u neposrednoj


procentualnoj uporedbi, više pogađaju muškarce nego žene. U analizama ovih faktora, već su
izdvojena njihova tri opšta i moguća uzročnika:
1. Nasledne osobine muškog potomstva
2. Hormoni
3. Društvena uloga muškarca
Ovim i još nekim faktorima pripisuje se odgovornost za to što muškarci umiru ranije:
* Smrtnost muškaraca do 25. godine života mnogo je veća nego kod žena.
* Kao novorođenčad, a potom i u ranoj mladosti, muška deca češće imaju zdravstvene
probleme. Tu se, češće nego kod devojčica, javljaju deformacije, oštećenja nastala tokom
porođaja i druga patološka stanja.
U 70. godini života, razlika u proceni prosečnog životnog veka između muškarca i žene svodi
se na dve i po godine. Osnova, dakle, za onu veliku razliku u proceni životnog veka za muškarca
i za ženu nastaje još u mladom dobu.
* Muškarci se, inače, odlikuju nemarnim odnosom prema svom telu. Upadljivo ređe se
obraćaju lekaru nego žene. U poređenju sa njima, samo 50 odsto muškaraca preduzima preglede
za rano otkrivanje kancera. Uglavnom, oni se plaše saznanja da su bolesni.
Dr Anita Šmajser-Rider sa Instituta za socijalnu medicinu Univerziteta u Beču smatra da
muškarci takvo ponašanje "duguju svom statusu muškarca i ulozi muškarca u društvu. Znaci
slabosti", zaključuje ona, "pogotovo u vezi s bolešću, nisu spojivi s ulogom muškarca u
društvu".
* Muškarci se hrane na način mnogo manje zdrav od onog koji usvajaju žene. Sedamdeset
odsto muškaraca između 30. i 50. godine života ima previše kilograma. Hipertonija (visok krvni
pritisak) i povećani holesterol češće su pojave nego kod žena.
* Muškarci se izlažu rizicima u ekstremnim vrstama sportova, ali na drugoj strani, kad je
reč o redovnim vežbama tela i održavanju forme, na opšte iznenađenje manje su dosledni od
žena.
* Muškarci imaju velike emocionalne i socijalne probleme, a istovremeno su mnogo manje
uzdržljivi od žena svojih godina. Na to dr Šmajser-Rider kaže: "Oni moraju da uzimaju na sebe
različite uloge - ulogu oca, zaposlenog čoveka, itd. A te različite uloge povezane su i sa
subjektivnim zdravstvenim stanjem." Vredno je i zapažanje da raspad braka vodi ka povećanju
smrtnosti kod muškaraca, koja je dvostruko veća nego kod žena.
* Muškarcima nedostaje "muški doktor" koji bi ih - kao što je to najčešće slučaj kod žena -
redovno "vodio" od mladosti i dalje kroz zrelo doba, starao se o njima i proveravao njihovo
zdravlje.

2
Krivi su hromozomi

Razume se, osnovni uzrok zbog kojeg muškarci umiru ranije ne treba tražiti u nekoj
subjektivnoj krivici; taj uzrok je u genima.
Hromozomska slika muškarca pokazuje 22 para, plus "polni par" X i Dž. Kod žena je to
kombinacija HH. Kao što se vidi, muškarci imaju samo jedan H hromozom i to ih čini
podložnijim na razne bolesti, smatra profesorka Kristina Manhalter sa Instituta za medicinsku i
hemijsku laboratorijsku dijagnostiku Univerziteta u Beču.
Genetska istraživanja pokazala su da su genetske informacije za važne telesne funkcije
upisane samo na H hromozomu. Oštećenja tog jedinog H hromozoma kod muškarca neizbežno
ostavljaju negativne posledice. Kod žena, oštećenje na jednom od dva HH hromozoma nije tako
strašno, jer drugi H hromozom uglavnom može da tu grešku "poravna".
Cela jedna paleta bolesti koje napadaju samo muškarce ima za uzrok defekt na H
hromozomima. U to spada, na primer, hemofilija (sklonost krvarenju zbog umanjene ili potpune
nesposobnosti zgrušavanja krvi), ili "muška tupavost" - teško oboljenje koje pogađa jednog od
hiljadu muškaraca. Univerzitetski profesor Volfgang Šnedl u bečkom Vilhelmšpitalu smatra da
duševne bolesti srednjeg intenziteta tri puta češće napadaju muškarce. Ali postoji i niz drugih
bolesti zavisnih od muškog hromozoma H kao što je urođeni nedostatak pigmenta očiju,
sužavanje vidnog polja, hiper-gama-globulinemija i spazmična oduzetost ruku i nogu - što su,
doduše, ređe pojave, ali pogađaju muškarce.
Statistike rađanja takođe pokazuju da se više rađaju muška deca, ali da isto tako više muške
dece i umire pri rađanju. Muškarci takođe "vode" i u svim statistikama koje se odnose na
kancerozne bolesti. Ovo posebno važi za rak grla, pluća i polnih organa. Poslednjih godina
značajno se povećava i broj muškaraca koji se žale na smetnje pri spavanju (apneja, privremeni
prekid disanja) koje dovode do gušenja i jutarnjeg umora, a time i do pada u procenama
dugovečnosti.
Činjenica je, takođe, da ima mnogo više muškaraca nego žena koji ne umeju da izađu na
kraj sa životom. Prema navodima Centralnog statističkog ureda u Beču, u poslednjim godinama
gotovo tri puta više muškaraca nego žena počinilo je samoubistvo.
Da bi muškarci produžili životni vek - smatraju naučnici koji se bave ovim pitanjima - oni
moraju iz osnova da menjaju svoj način razmišljanja. Uverenost u sopstvenu neranjivost mora
ostati po strani. Moraju naučiti da, kao žene, bolje osluškuju signale iz svog tela i da se prema
njima odnose s više pažnje.

Vrata u novi svet

Traganje za besmrtnim organskim ćelijama, za izvorom večne mladosti i razlozima starenja


odvija se nesmanjenom dinamikom. Na našem putu ka besmrtnosti, otkrićem telomeraza postali
smo bogatiji za veoma važno saznanje. Dodavanjem telomeraza može se nadoknaditi gubitak
zaštitnih omotača (telomera) na hromozomima. Telomeraza ima to svojstvo da osnovnoj
supstanci svakog života, dezoksiribonukleinskoj kiselini (DNK), nadomešta jedinice telomera.
Ovo otkriće moglo bi biti odlučujući faktor da u budućnosti postane moguće zaustaviti biološki
časovnik ljudi.
Istina, za sada još ostaje briga kako da se dodavanjem telomeraza izbegne opasnost
pretvaranja zdravih ćelija u tumorozne. Prva nastojanja Univerziteta u Teksasu i američke
gensko-farmaceutske industrije u dosadašnjim opitima pokazala su da se ljudske ćelije mogu
podeliti 300 puta bez znaka nastajanja tumora. No, kako će to izgledati posle 500 ili 600 deljenja,
to pitanje je, za sada, otvoreno.
Nasuprot ovome, saznanja koja potiču iz hormonskih istraživanja dozvoljavaju zaključak o
revolucionarnom napretku u nastojanjima da se ljudski vek produži. Hormoni imaju uticaj na
život i umiranje svakog čoveka. Saznanja o njihovim svojstvima i načinu delovanja otvaraju
vrata u fascinantan novi svet.

3
Štajnahova operacija

Doktor Ojgen Štajnah, koji je svoju karijeru tekao kao profesor u Fiziološkoj opitnoj stanici u
bečkom Prateru, danas važi za pionira 20. veka u savremenom načinu izučavanja hormonskog
delovanja. Ne samo da je skinuo mnoge tabue vezane za seksualnost, već je položio i temelje za
analizu hormona. Kao takav, dr Štajnah bi sigurno ušao u anale medicine, da nije bilo onog za
njega "tragičnog problema" zbog kojeg je bio primoran da prekine svoja istraživanja: bio je
Jevrejin. Na početku Drugog svetskog rata emigrirao je u Švajcarsku i, ne vraćajući se nikad
više u Beč, umro u Montreu 1944, u 83. godini života.
Prve značajne opite izveo je dr Štajnah kao pedestogodišnjak kad je mužjacima pacova
odstranio testise i na njihovo mesto presadio ženske organe. Posle operacija, mužjaci su počeli da
se ponašaju kao ženke, i obrnuto.
Kratko vreme posle toga, dr Štajnah je svojim novim otkrićem celoj jednoj generaciji dao
nadu da će moći da produži svoje mladalačko doba. Pri podvezivanju semenovoda (vazoligatura)
starijim opitnim pacovima, Štajnah je zapazio da je ćelijsko tkivo koje se nalazi između semenih
kanala - on je to nazvao "pubertetskom žlezdom" - podstaknuto da obnavlja funkciju. Bio je 1.
novembar 1918. kad je dr Lihtenštern, zajedno sa Štajnahom, uradio prvu vazoligaturu na
čoveku.
Dejstvo je bilo spektakularno i događaj je kao "Štajnahova operacija" obišao svet. Pacijenti
dr Štajnaha neočekivano su sticali novu moć i vitalnost. Došlo je do hiljada novih operacija te
vrste, od kojih su dobro situirani građani onog vremena očekivali oživljavanje seksualne moći i
opšti porast vitalnosti. Čak su se i stotine lekara, najvećim delom univerzitetskih profesora,
među kojima i Štajnahov prijatelj Zigmund Frojd i u ono vreme čuveni ortoped Alfred Lorenc,
podvrgli zahvatu. Lorenc, koji je tada već bio ušao u 72. godinu života, ubrzo posle operacije
ponovo je otvorio svoju ordinaciju i dugo godina potom lečio svoje pacijente sijajući od zdravlja.
Svetski mediji euforično su pisali o "Štajnahovoj eri". Ali naučnik je takođe bio izložen i teškim
kritikama. Klevetali su ga kao zločinca koji krši zakone prirode.
I upravo to je nateralo dr Štajnaha da se okrene usamljeničkom radu na polju istraživanja
"seksualnih hormona", zaposednut idejom da hormone sintetizuje. U tom radu došao je do
saznanja da supstituisanjem hormona dolazi do promene kosmatih delova, kože i same psihe, to
jest da može doći do istinskog podmlađivanja. Štajnah je bio jedan od prvih u svetu koji su
hormone doveli u vezu sa psihom.

Svako želi da dočeka starost, a kad je dočeka, onda se žali na nju. Pitanje je, dakle, da li se može
učiniti stvarnim oksimoron prema kojem ima mladih staraca. Odgovor na ovo pitanje potražili
su austrijski autori Zigfrid Merin, Markus Metka i Georg Kindel. Svoja saznanja o tome objavili
su u voluminoznoj knjizi (345 stranica) o hormonskoj revoluciji, osvrćući se pretežno na
probleme muškaraca za koje je naučno ustanovljeno da u andropauzi ("muški klimakterijum")
doživljavaju mnogo dramatičnije promene nego žene.
Husein Šadli, Sara Knaus...

Husein Šadli iz sela Musaifira u Siriji bio je mudar, star čovek. Svoju zemlju znao je još iz
vremena kad je bila deo Osmanskog carstva i rado je pričao priče o mladom sultanu Abdulu
Hamidu II koga je sreo dok je ovaj bio dečak - muslimanski vladar ugledao je svetlost dana
1876. godine - a znao je i sasvim tačno da navede kako je u oktobru 1918. godine, dok je još
trajao Prvi svetski rat, savez Britanaca, Francuza i Arapa izagnao Turke iz Sirije silom oružja.
Šadli se još rado, i s oduševljenjem, sećao 15. aprila 1946, kad je i poslednji francuski osvajač
napustio njegovu zemlju. Kad je dobri čovek umro u aprilu 1999, bio je star lepih 148 godina -

4
pa je samim tim bio i najstariji čovek na svetu.
List "El Saura" je pisao da je taj čovek, rođen 1851, imao izvanredno pamćenje, da je još
mogao da čita bez naočara i da je imao stotinu unuka, praunuka, čukununuka...
Posle Šadlijeve smrti, "zvaničnu" titulu najstarijeg živog čoveka na svetu preuzela je mnogo
mlađa Amerikanka Sara Knaus Klark sa 118 godina. Ona je umrla u četvrtak 30. decembra
1999. godine, kada je imala 119 godina i kada joj je trebalo još samo dva dana života da bi ušla u
svoj treći milenijum.
O Sari Knaus, razumljivo, zna se mnogo više nego o Šadliju.
Kad je čovečanstvo ušlo u 20. vek, Sara Knaus već je imala 20 godina. Rođena je, dakle
1880. (24. septembra) u Holivudu (Pensilvanija) i život je provela mirno delom kao domaćica,
delom radeći za račun jednog osiguravajućeg društva. Njeni rođaci smatraju da je dugovečnost
dugovala činjenici da je bila mirna osoba, koju "događaji nisu iznenađivali".
Zanimljivo je da "Ginisova knjiga rekorda" ne navodi da je Sara Knaus titulu "najstarije
osobe na svetu" preuzela od Šadlija. Ta čuvena knjiga kaže da je Sara Knaus preuzela titulu
1998. godine, posle smrti Marije-Lujze Febroni Mejer koja je umrla u Kebeku u 117. godini
života. Kad su rođaci ušli da joj to saopšte, samo je rekla: "Pa šta onda?"
Iza Sare Knaus ostala je njena kćer Ketrin koja i sama ima 96 godina, i mnogo unuka,
čukununuka, i tako redom...

Izvor: http://www.nin.co.rs/2002-01/31/21756.html

Komentar Sanjogi instruktora,

Miroslava Kiša- cybermikana:

Ovo istraživanje je objavljeno pre 12 godina i po toj objavi nije mnogo odjeknulo u javnosti.
Preneli su ga neki pisani mediji i sve se zaustavilo na tome. Međutim ono danas ima novu snagu.
Ćelije za svoje gorivo za rad koriste hormon melatonin koji luči pinealna žlezda ili epifiza.
Melatonin se luči uveče po mraku kada spavamo ali samo ako smo ispunili najglavniji uslov a to
je da smo primili dovoljnu količinu sunčevog svetla po danu preko očiju. Na taj način se po danu
luči iz pomenute žlezde seratonin odnosno hormon sreće i zadovoljstva koji potiče lučenje
melatonina u periodu od 2-3h ujutro u najvišim granicama. Melatonin pomaže povećanu
telomerazu ćelija. Stoga je logično zaključiti da povećane količine pospešuju uspešnije mnogo
brojniju telomerazu nego kada su u pitanju manje količine melatonina. Kako starimo sve nam se
slabije luči melatonin a ćelije nemajući svoje pogonsko gorivo lagano izumiru. Sa izumiranjem
ćelija izumire i naše tkivo, koža i ostali organi. Taj proces se zove starenje. Povećanim
primanjem sunčevog svetla preko očiju i radi lučenja hormona seratonina po danu a noću
melatonina koji je ključni faktor pri telomerazi, čovek je u stanju da drastično uspori ili čak
zaustavi propadanje svog organizma, odnosno starenje. Konačno na ovaj pomenuti način
možemo sa sigurnošću dokazati tvrdnje Sanmastera Hire Ratan Maneka da se povećanim
primanjem sunčevog svetla (sangejzingom ili solarnom jogom) usporava starenje ili se čak
zaustavlja a telo se podmlađuje.

Dakle, sangejzingom se dešavaju mnogi hemijski procesi u ljudskom organizmu koji nam
pomažu da budemo usaglašeni sa prirodom i na taj način izlečimo sve postojeće bolesti i
steknemo savršen imunitet da nam ni jedna nova bolest na može ništa. Tu zaslugu najviše
dugujemo melatoninu i podmlađivanju odnosno regeneraciji naših ćelija. Naše ćelije pod tim
uslovima više pamte razne otrove, toksine, slobodne radikale koje napadaju telo i ne
konzumiraju jedne druge te tkivo niti unutrašnji organi ne propadaju niti se troše. One tako
jačaju naš imunitet koji stvara jako biofotonsko polje u i oko našeg tela koje nas štiti od svih
unutrašnjih i spoljašnjih bolesti.

5
Pravilna ishrana je majka svih preduslova uz sigurno gledanje u Sunce kako mi to
preporučujemo. Što više jedete slabiju hranu, (ne kuvanu, ne pečenu, bez zaprške i začina, razne
supe, bujone, voće, povrće, žitarice…) to vam je više aktivna pinealna žlezda kako bi proizvela
više energije u vašem telu umesto što biste je crpeli iz čvrste hrane, te ona više u tim uslovima i
proizvede seratonina a on inhibira više melatonina, koji dalje napaja ćelije kao njihovo pogonsko
gorivo potpomažući dodatno telomerazu koja više radi ovih uslova nema svojstvo da se troši
nego nastavlja dalje da funkcioniše pravilno.

Lučenje seratonina je od izuzetne važnosti posle pravilne i što prirodnije ishrane jer radi svog
svojstva smirivanja, umirivanja, davanja osećaja sreće i zadovoljstva potpomoža pinealnoj žlezdi
da se što pre aktivira a ona tako aktivirana lučeći melatonin igra ključnu ulogu u faktorima koji
sam gore naveo. Suprotno delovanje poput: nezadovoljstva, straha, osećaja krivice, poniženja,
nervoze, neizvesnosti, slabljenje imuniteta organizma… (ono što se danas nameće ljudima
raznim dezinformacijama, čemtreilovima, inekcijama, vakcinama itd. kako bi vladari sveta iz
tame lakši upravljali njima slabeći im pinealnu žlezdu poništavajući na taj način njen kompletan
učinak, kako bi postigli svoj krajnji cilj a to je depopulacija ljudi na ovoj prelepoj planeti).

Sangejzingom i hemijskim procesima koje on potiče aktiviranjem pinealne žlezde zasigurno se


menjaju hromozomi i sam DNK. Te oštećeni lanci DNK bivaju popravljeni i nadograđeni a sve
to u zavisnosti od cirkadijskih ritmova Sunca i čoveka koji je baždaren (podešen) njime. U
pomenutom procesu najveće zasluge imaju upravo seratonin i melatonin koji učestvuju u
proizvodnji dopamina koji je hemijska supstanca kojeg luči hipotalamus ili hipofiza. On ima
svojstvo transmitera i sintetiše adrenalin I noradrenalin.

Ovim navedenim preduslovima i uslovima se zatvara začarani krug i naše telo ostaje
podmlađeno a moguće i doveka mlado, vitko, ažurno, puno elana. Iz navedenog je sasvim logično
da kada se steknu ovakvi uslovi čovek kao perpetum mobile (samoodrživa jedinka prim. prev.)
može trajati večno.

Komentar Sanjogija profesora Nenada Savića

(Jasna potvrda Hirinih tvrdnji od strane veoma stručne osobe)!

Miroslave

Pre 4 meseca sam dostigao 45 minuta gledanja u sunce i neću ga smanjivati dok sam živ. Nemam
osećaj gladi ali kada ne jedem skupi mi se želudac pa moram da jedem malo. Jedem četiri puta
manje nego pre. Ako ujutru i uveče gledam u sunce onda ne doručkujem i ne večeram samo
ručam po malo. Više mi odgovara da gledam indirektno u sunce (gledam dole i dopuštam da mi
svetlost ulazi u oči).

Pinealna žlezda noću luči hormon melatonin koji podstiče stvaranje enzima telomeraze koji
regeneriše kape (telomere) hromozoma i tako nam produžava život.

pročitaj ovaj tekst biće ti jasnije.


pozdrav prof.Savić

Nastavljamo dalje uskoro sa….

6
Beskonačni život i konačna smrt - Nobelova nagrada za medicinu 2009.

Smanjeni unos kalorija usporava

starenje

11.07.2009.

Ograničavanje unosa kalorija za 30% može usporiti proces starenja te smanjiti rizik za bolesti,
sugerira dugotrajna studija provedena na majmunima.

U razdoblju od 20 godina se pokazalo kako životinje kojima nije bio ograničen unos kalorija
imaju 3 puta veći rizik za smrt, objavio je časopis Science.

Životinje koje su konzumirale smanjeni broj kalorija su imale prosječno 50% manje izglede za
obolijevanje od raka, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, a imale su i manji rizik za atrofiju
mozga.

Precizan biološki mehanizam odgovoran za ovakve rezultate nije identificiran, no istraživači


vjeruju kako promjene u metabolizmu smanjuju proizvodnju tzv. slobodnih radikala, molekula
koje nanose oštećenja stanicama, kažu američki znanstvenici s University of Wisconsin.
Link: Pliva Zdravlje

Prema 1933 smrtovnice iz dva casopisa Time Magazine i New York Times, Kinez Li Ching-Yun
je sahranio 23 zene i preko 180 potomaka u vremenu od 256 godina za koje je ziveo..

Da li je on stvarno mogao biti tako star? Mogao je zaboraviti svoj rodjendan. Environmental
Graffiti istrazuje dalje.

7
Tajne za beskonacan zivot

“Odrzavaj miran (usporen rad) srca- metabolizam, sedi poput kornjace, zivahno hodaj kao
golub i spavaj kao pas.” To su bile reci i savet koje je Li dao Wu Li Pei-fu, vojnom diktatoru,
koji ga je uzeo u svoju kucu da bi naucio i spoznao tajnu ekstremno dugog zivota.

Li je odrzavao unutrasnji mir i spokoj uma koji su ga i doveli do neverovatne tajne


dugovecnosti. (Upravo mi solarnom jogom

to radimo , jel tako deluje taj proces u nama i zato

mozemo sa sigurnoscu biti i tvrditi da cemo i mi koji

je upraznjavamo ziveti mnogo duze nego oni koji to

ne rade)!!! Njegova dijeta je u sustini bila uglavnom bazirana na rizi i vinu.

Od 0 Do 256

Neverovatno koliko je malo poznato o Li Ching-Yunovom Ranijem zivotu. Znamo da je rodjen u


pokrajini Szechwan u Kini, gde je i umro. Takodje smo saznali iz jednog zapisa, da je za njegov
deseti rodjendan putovao u Kansu Shansi, Tibet, Annam, Siam i Manchuria sakupljajuci razne
biljke po suncu.

Ocigledno je, po ostalim spisima da je vise od sto godina, Li nastavio prodaju svog lekovitog
bilja, a potom kasnije I prodaju bilja prikupljenih od strane drugih ljudi. On je (prema Tajmsu)
imao sest-incni dug nokat na njegovoj desnoj ruci.

Mozda mislite da je on izgledao star, zgrcen, sa oronulom kozom ili groznog izgleda, ali kako
god bilo izvori iz tog vremena su ostalo zapanjeni njegovom mladolikoscu. Da li sumnjate u sve
ovo? Da li je Li Ching-Yun stvarno bio star kako je on tvrdio, da mu nije rodjendan mozda
upisan pogresno od strane svestenika, ili je cisto preterivanje?

Hajde da detaljnije ovo sagledamo…

Devet zivota Li Ching-Yun

8
Po njegovim zapisima rodjen je 1736. godine i ziveo je 197 godina. Medjutim 1930.
God. profesor i dekan na univerzitetu Minkuo po imenu Wu Chung-Chien, pronasao je spise
koji "dokazuju" da je Li rodjen u stvari 1677. Godine. To su bili zapisi koji su pokazivali kako
mu je Kineski vladar licno slao cestitke za njegov 150. i 200. rodjendan.

Dakle postavlja se pitanje da li je on zaboravio svoj rodjendan? Da li je to cak isti Li Ching-


Yun?

Gledajuci sve to s medicinske i dokumentovane tacke gledista: Jeanne Louise Calment,


francuskinja koja je umrla 1997 godine do sada ima titulu kao osobi koja je najduze zivela na
zemlji i to 122 godina, sto je fenomenalna duzina vremena za ljudski zivot.

To bi znacilo, da ako je dokaz koji je otkrio Wu Chung-Chien bio tacan, Li Ching-Yunova


starosti bi nadmasila sluzbeni rekord za vise od 130 godina. Da li je ovo medicinski moguce,
zakljucite sami?

Najnovije vesti:

NEKI OBLICI ŽIVOTA NA ZEMLJI KOJI SU SLABI ZA PREŽIVLJAVANJE SE GASE


ŠIROM PLANETE!!!

http://www.kurir-info.rs/planeta/pomor-zivotinja-nastavlja-se-sirom-planete-video-68384.php

SAO PAOLO, LONDON - Mrtve ptice pronađene su u još jednoj američkoj državi - Kentakiju,
mrtve ribe u američkoj državi Merilend, u Brazilu i na Novom Zelandu, dok je u Engleskoj
more izbacilo 40.000 mrtvih rakova i drugih morskih životinja.

Na stotine mrtvih ptica - kosova, crvendaća i čvoraka - pronađeno je u razmaku od nekoliko


dana na ulicama dva grada u američkoj državi Kentaki, Mareju i Gilbertsvilu, izvestili su
lokalni mediji.

Portparol nadležne službe u Kentakiju Mark Maračini rekao je da je analiza pokazala da ptice
nisu bile bolesne, niti otrovane, i da bi uzrok njihovog uginuća moglo da bude hladno vreme.
Hladno vreme se smatra uzrokom uginuća i miliona riba u zalivu Čizapik, u američkoj državi
Merilend, kao i 40.000 rakova koji su pronađeni na obalama Taneta u engleskom Kentu. Obala
je puna njihovih mrtvih tela, zajedno sa telima morskih zvezda, jastoga i sunđera....

9
UPOZORENJE:

POSLEDNJE UPOZORENJE JE SVIMA DA NE GLEDAJU UMOM I RAZUMOM. DA NE


KRITIKUJU I NE ŠIRE NEGATIVNE VIBRACIJE. DA NE ZAMERAJU JEDNI DRUGIMA,
NEGO RADIJE DA GLEDA SVAKO SEBE I DA PREISPITUJE SVAKO SEBE.

VRLO LAKO SE MOŽE DESITI DA OVI LJUDI SA OVAKO NISKIM VIBRACIJAMA


POČNU DA SE GASE BAŠ KAO I NEKI OBLICI ŽIVOTA NA ZEMLJI.

AKO BUDETE ŽIVELI U NISKOM STANJU SVESTI- UGASIĆETE SE JEDNOM ZA


SVAGDA.

BUDITE ONO ŠTO JESTE, A TO JE LJUBAV!


ŠIRITE ONO ŠTO TREBA, A TO JE LJUBAV!
ZRAČITE ONIM ŠTO TREBATE, A TO JESTE SAMO LJUBAV!

NAJJAČI OD NAJJAČIH ŠTO SU IKADA HODALI ZEMLJOM ĆE OPSTATI, OSTALI ĆE


SE UGASITI BAŠ KAO I OVE PTICE, RIBE, RAKOVI, SUNĐERI, ZVEZDE... SAMO
NAJJAČI ĆE OPSTATI, A VI STE NAJJAČI SAMO AKO ZRAČITE I AKO JESTE
LJUBAV.
ISKLJUČITE EGO I UKLJUČITE VAŠE SRCE. ISKLJUČITE KRITIKE I ZAMERKE I
UKLJUČITE SE U MEDITACIJE DAVANJA MAJCI ZEMLJI DEO VAŠE ENERGIJE!

GLEDAJTE SRCEM NE UMOM! SVAKI ZAKLJUČAK BEZ IKAKVOG OSNOVA JE UM I


EGO. GLEDAJTE SRCEM.

Opstaće SAMO najjači! Budi ono što jesi, budi i zrači LJUBAV!

Mani se zaključaka, kritike, zamerki... samo budi LJUBAV.

ZAR JE TO NAJTEŽE DANAS BITI?

Osvrt na "MELATONIN i PINEALNU ZLEZDU"

Postavljena je dupoko u nasem mozgu i naziva se pinealna zlezda ili pineal glend. Ova malena
zlezda je snabdevac endokrinog sistema, i upravlja najvecim delom funkacija u nasem telu. Ona
kontrolise i upravlja nasim " telesnim satom" proizvodeci melatonin; hormon koji bi mogao biti
najvece otkrice od pronalaska penicilina, i prekidac za kontrolisanje procesa starenja. Pinealna
zlezda kontrolise takodje nas ciklus spavanja, promene telesne temperature posebno pri promeni
godisnjih doba. Ona govori zivotinjama kada treba da se sele u tople krajeve, upravlja njihovim
odrastanjem. Usporava i ubrzava metabolizam, govori im kada da se najedu radi ulaska u
hibernaciju, i kada da se bude iz nje na prolece.

10
Melatonin je hormon koji ne kontrolise samo kada smo pospani, nego nam pokazuje koliko smo
stari, kada ulazimo u pubertet, i kako se nas imunoloski sistem bori protiv bolesti. Obzirom da
je smestena u sredini naseg mozga,pinealna zlezda nema direktan pristup suncevom svetlu.Nase
oci joj salju direktnu informaciju o dnevnoj (suncevoj) svetlosti ili kada je ugaseno svetlo i kada
je mrak. Sunceva svetlost stimulise pinealnu zlezdu da proizvodi melatonin, po noci kada nema
sunca melatonin se oslobadja u nasem telu kada spavamo. Zaslugom pinealne zlezde i
melatonina, ljudi su mogli da spavaju po noci i da se bude danju mnogo ranije pre nego sto je bio
izmisljen sat ili casovnik.

Ljudski embrioni ne proizvode melatonin pre rodjenja, nego ga dobijaju preko placente. Prvim
danima zivota male babe ga dobijaju preko majcinog mleka. Nivo naseg melatonina raste tokom
naseg detinjstva, onda slabi kada ulazimo u pubertet (secate se kada vam se cinilo da vam vreme
brze prolazi i leti pre ulaska u pubertet), tako da i ostali hormoni mogu preuzeti kontrolu nad
nasim telom. Sto smo stariji nas melatonin pocinje da opada i da se smanjuje drasticno sve do
60- tih godine, tada ga proizvodimo mnogo manje nego u ranim 20-tim godinama. Sa drasticnim
padom proizvodnje melatonina oko 50 godina, nase telo izgleda starije i sve se vise vidi kako
fizicki propada. Naucnici su nedavno otkrili, da oni koji mogu dodatno proizvoditi melatonin,
(MI RADECI SUNGAZING ili SOLARNU JOGU UPRAVO TO RADIMO)!!! ce usporiti
starenje, odbiti bolesti od sebe, i cuvati osecaj celokupnog zdravog i energetskog tela, da ne
spominjem ostale pozitivne stvari koje sve melatonin moze uciniti za nas sada, kao sto je lecenje
nesanice i regulisanje spavanja, eliminacija efekata bezvoljnosti „ sve mi je mrsko“ , i
svakodanevno olaksavanja stresa.

Evo super slika koja pokazuje kako nivo melatonina u krvi opada sa godinama ali to nije zbog
godina vec zbog zakrzljavanja treceg oka. ( U prevodu mozete imati 130 godina a da imate trece
oko poput deteta ).

11
Melatonin je poznat i kao „ regulator, regulatora“ zato sto salje poruke i impulse vrseci kontrolu
nad razlicitim delovima naseg tela. To je ravnoteza izmedju nasih razlicitih hormona koji nam
cuvaju zdravlje, kontrolisu starost. Kada nase razlicite razine hormona postanu neuravnotezene,
to rezultira starenjam.

Sve sto nase telo treba je energija, da bismo mogli trcati, hodati, sedeti, ili cak disati... Svaka
celija u nasem telu zahteva energiju da bi mogla pravilno funkcionisati. Unutar svih nasih
celijskih stanica su mikroskopske strukture koje se zovu Mitohondrije. Mitohondrija se smatra
naponom u celijama, (ono sto im daje energiju i napon za rad) jer pretvaraju energiju u ATP;
stvar koja je najvise potrebna za davanje zivota celijama u nasem telu. U procesu stvaranja
ATPa, trebamo uzeti u obzir i „sagorevanje“ kiseonika. Kako starimo i nase Mitohondrije stare,
i opada im produkcija ATPa usled cega dolazi do nedostatka kiseonika, sto dalje rezultuje
totalnim propadanjem celije u svim njenim delovima. Radi ovoga kada smo stariji poznato je da
nemamo toliko energije kao kad smo bili mladi. I sada stupa na snagu melatonin. On
metabolizuje tiroidnu zlezdu i hormone (komponenta koja obezbedjuje mitohondriji energiju
izmedju ostalih celijskih organela) doturajuci joj vise energije. Kada mitohondrija primi vise
goriva od tiroidne zlezde, ona moze proizvesti vise ATPa dajuci vise energije svakoj pojedinoj
celiji u nasem telu, one onda bez problema koriste kiseonik koji uzimamo u sebe, tako da naše
stanice ne pocnu oksidirati.

12
Postoje mitohondrije i u celijama u pinealnoj zlezdi, koje im daju moc da proizvode i luce
melatonin. Kada pinealna zlezda dobija manje suncevog svetla ona pocinje funkcionisati manje
ucinkovito i tada opada proizvodnja energije u celom telu. Stoga, sa starijom dobi dolazi manjak
energije, sto dovodi do manje melatonina, a opet to dovodi do manje energije i nedostatka
kiseonika, sto uzrokuje starenje. Za zaustavljanje ovog zacaranog kruga, treba samo uzimati
dovoljno veliku dozu svetlosti a melatonin ce dalje zadrzati razinu hormona koji su ukljuceni u
sve ostale funkcije gde su i bili, kada su mladi.

Ovim smo samo zagrebali po povrsini ono sto melatonin u vecoj kolicini moze
uraditi.Kalcifikacija koji negativno utice na pinealnu zlezdu kada se pojavi negde u organizmu
kao za posledicu ima usporavanje i ometanje normalanog rada celija. Na primer, naslage
kalcijuma u krvnim zilama dovode do zacepljenja arterije, sto vrlo cesto moze dovesti do
mozdanog udara ili infarkta. Te iste vrste kalcijum depozita se takodje najcesce mogu naci u
organima kao sto su srce i mozak, te to dovodi do drugih dodatnih komplikacija. Razlog zasto
mala deca (sad citajte i sangejzeri) nisu zahvacena ovim uslovima je taj da je razina melatonina
u njihovom (ljudskom) telu u najvecim kolicinama tokom detinjstva (ili citajte povecanim
primanja suncevih zraka preko ociju).

TRKA za ZIVOT: PRIKAZ PINEALNE ZLEZDE

ZAHVACENE KALCIFIKACIJOM- SVEOBUHVATNI ARANZMAN

Da sumiramo, kada pinealna zlezda vise ne moze da obavlja svoj posao (jel je kalcifikovana ili
potrosena), to rezultira potpunom krahu mitohondrija u celom telu, a poznato nam je da su one
gorivo i napon za zivot nasih celija koje proizvode energiju nasem telu. Kada se mitohondrije
slome (padne im ucinak), to prouzrokuje negativnu lancanu reakciju u celom telu i potpunom
kolapsu drugih organa. Ovo je kolaps koji izaziva starenje, (u nasem narodu poznitiji pojam
„potrosio se“ ili "istrosio se")a, melatonin je mocan alat koji se koristiti kako bi to sprecio, ili
odlozio na duze vreme.

Takodje smo dokazali da je melatonin veoma efektivno oruzije protiv bolest, kao i to da je on
zasluzan za jacanje naseg imunoloskog sistema. To je deo logicnog rasudjivanja kada uzmemo u
obzir efekte koje nedostatak melatonina pokazuje u procesu starenja. Pad funkcija mnogih nasih
13
vitalnih organa vodi u razne bolesti veoma dobro poznate savremenom coveku. Stoga, kako se
starenja nasih pojedinacnih organa usporava kao sto je opisano u prvom delu ovog teksta,
bolesti koje cesto prate starenje nece vise biti u mogucnosti da se prosire i naude nasem telu.
Melatonin ce takodje imati pozitavane razlicite ucinke kod ateroskleroze (kaljenje arterije) kako
sa povecava nivo melatonina u telu, a rezulatat toga je da visak kalcijumske soli koja moze
prouzrokovati veliki spektar problema vise nije prisutana u njima.

Nacin na koji nas melatonin utice na imunoloski sistem je malo slozeniji. Jedna od glavnih celija
imunoloskog sistema su bele krvne celije. Jedan tip su limfociti, a podtip limfocita je poznatiji
kao T celija. One su odgovorne za zastitu naseg tela od virusa i bakterija, ali i za sprecavanje
raznih problema koji prouzrokuju agensi u nasem krvotoku. Te stanice su vrlo fino podesene
tako da ne napadaju bilo koju od celija ili korisne materijale u nasim telima. Bilo bi
katastrofalno ako bi nas imunoloski sistem poceo da ubija celije koje cine tkivo nasih raznih
organa, ili ako bi napale hranjive nutrijante koje proizlaze iz hrane koju jedemo. To se ponekad
i dogadja; poremecaji kao sto je ovaj poznati su kao autoimune bolesti ili bolesti imunoloskog
sistema.

Razlog za autoimune bolesti, a za vecu ucestalost i ozbiljnost bolesti kod starijih osoba je
starenje imunoloskog sistema. Obzirom da T limfociti imaju secanja, a znamo da kada neka
osoba ima vise puta odredjenu zarazu, da je cesto imuna kada je izlozena bakterijama koja je
uzrocnik originalne zaraze. Glavni ucinak starenja na imuni sistem ima to sto se nasi T limfociti
vise ne mogu setiti koje celije su stetne za nas, i posto ih ne mogu vise razlikovati one napadaju
nase telesne celije.

Kao sto je pokazano, da je sama starost ta koja vodi do najveceg dela procesa propadanja o
kojoj je pisano gore, isto je i dokazano kako melatonin moze usporiti proces starenja i njegovih
efekata. A, to nas dovodi do toga da ga nase T celije rasporedjuju u druge razlicite delove naseg
imunoloskog sistema jacajuci ga i snazeci kao sto je bio u mladosti. Uz njih nas imunoloski
sistem radi isto tako efikasno u dobi od 50 godina kao i kada smo bili 10 godina stari, tako da nas
nece zahvatati bolesti povezane sa staroscu zahvaljujuci melatoninu.

Osim sto nam pomaze da zivimo duze i odbija bolesti od nas melatonin nam pomaze i da
smanjimo stres, poremecaj spavanja, zamor svakodnevnice i umor. Stres nije samo apstraktna
ideja, nervoze i napetosti uzrokovane losim osecajima, on je direktno prouzrokovana hemijska
reakcija unutar naseg tela. Ljudi od pocetka covecanstva imaju osnovni instinkt prezivljavanja.
Kada se suoce sa nekom pretecom situacijom, imaju dva izbora „Boriti se ili Podleci“ taj nagon
nas tera da reagujemo ofanzivno ili defanzivno na pretnju. Ono sto se dalje dogadja je to da nas
zivcani sistem stimulise nase nadbubrezne zlezde, koje proizvode adrenalin, sto uzrokuje da nas
metabolizam ubrzava, misici su nam tada napeti, srce kuca brze, cesto uzrokujuci da nas obliva
znoj i da nam se povecava telesna temperatura i visak kiseline u zelucu. To je da naglasimo kako
se problem javlja, na obe razine hemijskoj i emocionalnoj, nasi impulsi nisu u mogućnosti da
rade kako treba tad i onda nam naprave vise stete nego koristi.Melatonin neutralise adrenalin i
druga hormonska uzbudjenja, a time nam daje samo smirivanje i opustanje. To znaci da nema
cvorova i grcenje misica, a ni visak kiseline u zelucu koja stvara ulkus u njemu..

14
S obzirom na problem jet-lag (poremecaj spavanja pri putovanju u druge vremenske zone) i
gubitak energije, odgovor je suvise lak sta treba uraditi u tim situacijama, a to je imati sto vise i
sto boljeg sna. Jet-lag dolazi kada se nas telesni sat tesko privikava na novu vremensku zonu, i
sat na zidu nam govori da je to drugacije vreme od onog u kojem nase telo misli da se nalazi. Jos
jednom, napominjem da kada po danu nemate dovoljno energije to je zato sto se niste dobro
naspavali noc pre. Melatonin nam pomaze pri regulisanju spavanja i uklanja taj problem, tako
kada boravimo duze u nekoj drugoj vremenskoj zoni nam treba vise spavanja.

Melatonin je hormon stacioniran u maloj sicusnoj zlezdi (pinealna ili sisarkasta zlezda) duboko
u sredini nase glave, i ako imate dopunske (velike kolicine) doze, posticicete velike stvari za vas.
Mozemo se radovati gledajuci unazad istorijske beleske gde je pronadjeno da su neki ljudi ziveli
i mnogo vise od svog zivotnog veka, i po nekoliko stotina godina cak.Mocicemo ziveti tih
nekoliko stotina godina imajuci dodatni osecaj kako smo zdravi i mladi, (eliksir vecne mladosti i
dugog zivljenja) sa mnogo manje pretnji raznih bolesti.

Povecanjem melatonina mozemo ostvariti jako puno koristi, pa cak i vise-neposrednih


ciljeva poput dugog i zdravog zivota vise stotina godina,resavanja problema jet-lag-a,
poboljsanje i kvalitet spavanja, takodje i smanjenje stresa u nasim zivotima po pitanju oba
sredstva i hemijska i ona emocionalna. Iako je na proucavanje melatonina i njegovih brojnih
koristi koje on oslobadja i daje organizmu prosao dugi niz godina, mora se ici na jos dalja
ispitivanja, da bi se utvrdila i ostala pozitivna dejstva koja pruza ovaj hormon na dugorocnoj
osnovi.

Bibliography 1. Your Body's Natural Wonder Drug: Melatonin, by Russel J. Reiter,Ph.D. and Jo
Robinson

Copywrite 1995 Bantam Books, Ny, NY

2. The Melatonin Miracle,

3. Melatonin, by Geoffrey Cowley; Newsweek, Aug. 7, 1995

4. The World Book Encyclopedia, World Book, Inc., 1981, Chicago, Il

15