You are on page 1of 2

Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția de toamnă 2018

POȘTA VECHE
Ce este Poșta Veche?
Poșta veche este un cartier din sectorul Rîșcani,
municipiul Chișinău. Cartierul a apărut pe locul
satului omonim de la începutul sec. al XIX-lea,
numit după o veche stație de poștă, situată la
periferia târgului Chișinău, la intrarea dinspre
Orhei. În 1912, satul avea cca. 150 de gospodării
cu o populație de circa 600 de locuitori.
Localitatea a fost încadrată în perimetrul
orașului în anii '20 ai secolului al XX-lea. De-a
lungul istoriei, a fost populat în mare parte de
țărani, dar și muncitori la calea ferată,
meșteșugari, negustori, ș.a. Pe alocuri, cartierul
și-a păstrat vechiul aspect: străzi înguste, case
mici cu loturi de pământ, împrejmuite cu garduri
de scânduri ori de piatră.
(www.wikipedia.org)

În căutarea solidarității
Au început să împuște, să ucidă, și gata am
Solidaritate: sentiment care îi lăsat și casă și tot și ne-am mutat într-un sărai
determină pe oameni să-și la Poșta Veche, pe strada Solidarității, sau
acorde ajutor reciproc fosta stradă Профсоюзная.
Nu mă pot abține și o întreb ce semnifică
Fotografie: Doamna Raisa solidaritatea. Doamna Raisa de pe Solidarității
de pe strada Solidarități Tocmai făcusem o scurtă plimbare pe strada ne răspunde scurt și clar: ”Solidaritate?! Acest
Doina. Am cutreierat în lung și lat cuvînt aici nu există”.
_______________________________________ cinematograful abandonat Tcacenco, am citit
Fotografie: Clădirea sectorului de poliție toate inscripțiile de pe pereți. Ne-am imaginat Într-un sfîrșit ne zice și care e istoria clădirii.
Nr.5, Poșta Veche cum arăta cinematograful cînd era plin de Sectorul Nr. 5 al Poliției n-a fost întotdeauna în
viață, iar acum admiram clădirea care se află această clădire. Înainte de poliție, aici era un
exact peste drum de cinematograf. O clădire bar. Soția proprietarului era nemțoaică. Și
drăguță, în stil socialist realist cu 2 etaje care barul îi purta numele. Livia se numea. Pînă la
adăpostește printre altele sediul sectorului Nr. urmă ea a plecat în Germania. El a mai stat o
5 al Poliției și oficiul poștal Nr. 2089. vreme, dar lucrurile nu mai mergeau ca
Clădirea poartă un iz de istorie și devine clar înainte. A vîndut totul și a plecat și el.
oricărui trecător, chiar și celui mai puțin
informat că n-a fost gîndită pentru o clădire Cînd a venit cu traiul la Poșta Veche
tipic administrativă. Tocmai cînd am cinematograful Tcacenco deja nu mai
spulberat orice speranță de a potrivi o legendă funcționa. Dar la etajul întîi mai activa încă
care să elucideze trecutul clădirii, am zărit-o bufetul. Niște femei de la Poșta Veche găteau
venind în direcția noastră pe doamna Raisa. O mîncarea acasă și o vindeau la acel bufet. Apoi
femeie scundă îmbrăcată într-o fustă de un cinematograful a trecut în gestiunea
verde viu aprins și purtînd pe cap o basma Ministerului de Afaceri Interne, astfel poliția
roșie înflorată. proteja clădirea cinematografului. În acea
Doamna Raisa s-a mutat cu traiul la Poșta vreme cinematograful era încă bine păstrat, nu
Veche cînd ”dragul nostru Snegur a pornit era vandalizat. Însă după cîțiva ani, au vîndut
războiul”. Am trăit la Buiucani 25 de ani. cinematograful. Și atunci s-a început
Mama locuia la Vadul lui Vodă într-o casă vandalizarea clădirii. Plăcile de piatră roșie, îi
mică bătrînească. Noi i-am lăsat feciorului zice în rusă armeanskii tuz au fost toate furate.
apartamentul și ne-am mutat la Vadului lui Apoi, proprietarul cinematograful a falimentat
Vodă. Împreună cu bunelul și fiul mai mare iar cinematograful a fost vîndut altcuiva. Al
am reconstruit casa și am făcut reparație doilea proprietar a îngrădit teritoriul
capitală. Am cheltuit pînă la ultimul bănuț cinematografului, și la asta s-a oprit.
pentru reparația casei. Niciun an n-a trecut și
s-a început războiul.

Pagina 1
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția de toamnă 2018

Poșta Veche: istoria unei vieți

Pe data de 14 octombrie, Parcul de la Poșta trase. Au funcționat și încă funcționează scheme
Veche mi-a plăcut pentru prima dată. În întregi. Cîți au fost mințiți că vor trăi asigurați la un
celelalte zile vedeam parcul ca pe un spațiu internat sau la o casă de rugăciuni și și-au vîndut
gol și trist. Îl judecam doar din perspectiva casele pentru 1000 de dolari?
lucrurilor care îi lipseau: întîi de toate În 1983 Ivan Ivanovici primește un cămin de tip
infrastructură, apoi oamenii. Pe 14 octombrie, familial (malasimeică) și se mută de la Poșta Veche
toamna era falnică și domnea jucăușă și în centru. Trăiește pe strada Sadovaia (actuala str.
vivace peste toată Poșta Veche. În parc, Mateevici) împreună cu soția și fiica lor într-o
copacii ademeneau prin coloritul și mireasma singură cameră, fără apă și veceu, timp de 7 ani, apoi
lor și umpleau tot spațiul. Nu mai lipsea în anii 1990 se întoarce cu familia la Poșta Veche.
nimic. Parcul era plin de sine. Cîțiva copii se Primesc pe strada Iazului un cămin de tip familial de
jucau într-o scîrtă de frunze, colo se plimbau 30 metri pătrați dar deja cu toate comoditățile. Abia
niște tineri. Pe o bancă, singuratic și Fotografie: Ivan Ivanovici în parcul de lîngă cînd fiica lui Ivan Ivanovici împlinește vîrsta de 20
melancolic se odihnea un bărbat. Avea o
cinematograful Tcacenco de ani, ei primesc un apartament cu două camere.
geacă sură deshisă la piept și un chipiu pe cap. Pîna la 20 de ani au trăit toți trei într-o singură
Pentru că Poșta Veche e un cartier muncitoresc,
Ivan Ivanovici are 62 de ani și este originar cameră.
în zilele de lucru, nu se prea arătau filme. În
din Ucraina. În Republica Moldova locuiește Iată așa a funcționat puterea sovietică. Dacă acum
schimb întotdeauna erau filme în zilele de
din 1975. A făcut serviciul militar la Tiraspol, în democrație, e nevoie peste tot de bani, atunci era
odihnă. Cumpăra gazeta Chișinăul de seară
apoi s-a stabilit cu traiul în Chișinău, la Poșta nevoie să stai în rînd. Eu am stat 20 de ani în rînd
(Вечерний Кишинёв) și era la curent cu tot
Veche. Aici s-a căsătorit cu o moldoveancă și după apartament la baza auto. Și asta era stimulul
programul cultural din oraș, știa unde și ce film
au crescut împreună o fiică. În 1979, începe să prin care oamenii erau motivați să rămînă la lucru.
se va arăta și în dependență de filmul pe care
locuiască în primul apartament de la Poșta Salariul era mic. În schimb pentru cei tineri se
încă nu l-a văzut, acolo mergea. Duminică,
Veche, în regiunea străzii Criuleni. Întrucît oferea cămin la un preț de doar 3 ruble. În 1975 am
după film, pentru că erau tineri mergeau pe jos.
început să lucrez. Iar în 1976 eram deja înscris pe
locuia foarte aproape de cinematograful Își petrecea soția care trăia pe strada Bender,
Tcacenco, se ducea foarte des la filme. Își listă. După care m-am căsătorit și nu mai puteam să
apoi mergea acasă, în cămin.
amintește că cele mai bune filme erau arătate stau la cămin. Și apoi toți ziceau apartamente
Ivan Ivanovici a terminat 8 clase, rîde și zice că
gratuite. Cum adică gratuite? Noi am lucrat pentru
întîi la cinematografele Patria, Moscova, Iskra în clasa a 9 și a 10 nu el era cel care învăța, dar
de la Botanica și Flacăra de la Buiucani. Apoi acele apartamente. În loc să primim un salariu
profesorii învățau de la dînsul. În Uniunea
filmele erau rulate și la celelate decent, primeam un salariu mic, eu aveam 5 ruble pe
Sovietică era obligatoriu să înveți 10 clase
cinematografe: Șipca la Rîșcani (acum zi, pe cînd trebuia să primesc 10 sau 15 ruble. Iată
pentru ca apoi să poți merge la universitate. Iar
biserică baptistă), Tcacenco la Poșta Veche, și ce însemna apartament gratuit. În fiecare lună ni se
el se întreabă retoric: cum să merg la
rețineau bani din salariu, care erau transferați de
în centru, pe strada Tighina la cinematograful universitate dacă părinții mei erau analfabeți?!
Chișinău. Își amintește că cinematograful baza auto la stat. Și nouă ni se părea că primim
Cînd mă întrebau dacă mi-am făcut temele
Chișinău era aproape de școala Nr. 19, unde a apartamente gratuite. Era și veceu și baie, pentru
pentru acasă, întotdeauna ziceam da. Și atunci
învățat soția sa. Zice că întrucît a învățat la noi asta era confort. În sat așa condiții nu existau. Și
intervenea fratele mai mare care le zicea
școală moldovenească soția cunoaște limba pe așa ne țineau precum calul la căruță.
părinților să mă întrebe cel puțin tabla
cînd el, care a lucrat toată viața șofer cunoaște înmulțirii. Eu le ziceam, dacă nu știți tabla
doar limba moldovenească de șofer, zice în Fotografie: Cinematograful Tcacenco în 2018
înmulțirii cum o să știți dacă zic corect sau
rusă ”шоферской молдавский”. dacă greșesc?
Cît despre cinematografe, pentru că oamenii Întrebat despre cum s-a schimbat Poșta Veche
nu reușeau întotdeauna să ajungă la film cînd în timp, Ivan Ivanovici zice scurt ca apoi să-și
acesta apărea pentru prima dată la desfășoare povestea mai departe: Acum Poșta
cinematografele Patria, Moscova, Iskra sau Veche e toată în construcții. Pe vremuri nu era
Flacăra, deseori aceștia veneau să vadă filmul așa. Cînd am venit să trăim aici în chirie, am
mai tîrziu la cinematograful Tcacenco. Se fost nevoit să merg stradă cu stradă, de la casă
amuză cînd își amintește cum se întîlnea cu la casă și să întreb dacă este vreo cameră care
amicii care au văzut filmul mai devreme și se se dă în chirie. Cel mai des vedeai case pe
apucau să povestească, iar el n-avea habar pămînt, să zicem 10 pe 10, dacă în curte era
despre film, pentru că abia urma să-l vadă. vreo anexă (vremeanka) băteam la ușă și
Cîteodată îi stricau tot cheful de a mai vedea întrebam dacă primesc chiriași. Dacă aveai
filmul. copil mic era foarte dificil să găsești gazdă, a
„Pentru a ajunge la un film nou-nouț adus în trebuit să merg așa cîteva week-enduri la rînd
Moldova trebuia să stai la o coadă tare ca să găsesc o gazdă. Să stai la gazdă în
lungă. Primii care vedeau filmele noi erau cei apartament era foarte scump, cîte 70, 80 de Acest ziar este editat de către Asociația Obștească
din Comitetul Central al partidului și cei din ruble pe lună. Era anul 1978, 1979, salariile ”Comunități Active pentru Democrație
Ministerul Afacerilor Interne. Toți acești erau foarte mici. Așa că trebuia să ne străduim Participativă”
polițiști aveau un club de film și erau primii să găsim o gazdă mai ieftină. În vremelnici
care vedeau filmele. Abia după asta puteam gazda era 40 sau 30 de ruble. Iar acolo înafară
merge și noi la film. Pentru că noi eram doar de lumină nu era nimic. Cărbunii tăi, lemnele
muncitori. Sau cum ne ziceau ei ”hoțî”. De tale, gazul tău. Era greu, dar am trecut și peste
parcă ei erau foarte nevinovați, ca și deputații asta. Acum ce, acum totul e construit și totul se
noștri. Păcat că nu am voie să intru în vinde. Cum se construiește cum deja se vinde.
Parlament și să le zic că adevărații hoți în Dar cine își permite să cumpere aceste
lege ”воры в законе” sunt ei, pentru că ei nu apartamente? Și apoi de ce construiesc anume
pot fi închiși. Dacă cineva stă la dubă, cum aici?! Pentru că la Poșta Veche pămîntul e
poate să afirme că e hoț în lege?! Acei care ieftin, și în plus spre deosebire de Dumbrava
nu sunt întemnițați dar fură miliarde, aceia sau alte localități, toate comunicațiile sunt
sunt hoți în lege.”
Pagina 2