You are on page 1of 2

LYRICS TO TINIKLING SONG

ONE VERSION OF TINIKLING


Tayo’y magsayaw, irog ko, ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo’t lola natin
Ang mga hakbang kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo’y iipitin

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling


Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo’y kay hirap hulihin
‘Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw

At sa tinikling na tigib ng panganib


Ang hindi maingat naiipit
Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig
Ang nakakamit paghakbang ay ligalig

ANOTHER SET OF LYRICS

Tayo irog ko magsayaw ng tinikling


Tulad ng sayaw ng lolo’t lola natin
Ang mga padyak kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo’y iipitin.

At sa tinikling na labis na panganib


Ang hindi maingat ay maiipit
Ngunit mahal ko ganyan din sa pag-ibig
Ang hindi tapat ay maiipit.

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling


Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo’y kay hirap hulihin
‘Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw
VERSION 3

Tayo ay magsayaw, irog, ng tinikling


Katulad ng sayaw, lolo’t lola natin;
Ating mga hakbang ay pakabutihin
At baka maipit ng kawayang taksil.

Dito sa tinikling, wala mang panganib


Pag hindi maingat kusang maiipit;
Ang pusong maharot sa larong pag-ibig,
Natatamong lubos, kawil ng ligalig.

Pag ta’y nagsasayaw giliw ng tinikling,


Sa kawayang kumpas na napakatulin,
Ang mga hakbang mo’y kay hirap hulihin,
Sing ilap ng pusong hilaw sa paggiliw

You might also like