You are on page 1of 1
Sanger famed por paraenpesr £007 ‘va svenskar har paraderats i kinesisk tv under forédmjukande former, samtidigt som svenska journalister konstant férhindras att utféra sitt arbete i Kina. skriver om det vax- ande behovet av atgarder mot statliga kinesiska medier. bd Sty j 7 iss) es Es ey CTE SE Er et oe ad ana rs ise ‘newer Kadhammar enor ‘Stoll, Une an ‘om Gui Minato Jae Olson. Kinesis ambassadons wera frnom llehanda ot ket “Sinping hes present 2015 Annu ert tecken ria oll beskres med | Soar inc. pros Seen aha fee Tetnktonerna order it ‘kommittenspotitiska inka ff komentar Tears il den rad do ska ‘engi ramtnzae ‘Shuang som come Seottndar ge re Deeeaarnschande sero! ‘eter nwa strep Detsker dessutom sans. Di mma briten Peter SCC se i, Hump einen meter amit nor IStomefebtaae ater kina er rt sisi bre ‘gyn ne ‘erksarandes"ps ant ree Scrat inte heen Fel ins rn der Savet 20167 attra” en Tatrott unde arbett me tn Fostngen et underodiska ‘Sverige unt at na roreclton — ‘manaderna ska ber 300 jour ‘Om iunphreys nan tr ec, Ooh might is {lsandet tr raska Press rt amma calling ovr ‘toons nat sedan ‘annem inte hor bg redo tam Sverige. Men hn je osson