You are on page 1of 2

Dosarul nr.

2-2168/2018

HOTĂRÂRE

În numele legii

(dispozitiv)

10 decembrie 2018 mun.


Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător Dan Sîrbu

Grefier Ion Bocan

Cu participarea reprezentantului reclamantului XXXXXXXXX, avocatul


XXXXXXXXX, împuternicit în baza mandatului seria MA nr. 1271916 din 21 mai 2018,
în lipsa pârâtului XXXXXXXXX, citat în mod legal, în lipsa intervenientului accesoriu
Agenția de Presă ”Infotag” SRL, citat în mod legal, și în lipsa intervenientului
accesoriu ÎCS ”Pro Digital” SRL, citat în mod legal, însă care a solicitat examinarea
în lipsă

A examinat în ședință de judecată publică cauza civilă intentată la cererea de


chemare în judecată depusă de avocatul Nicolae Fomov în interesele lui Ion Ceban
către XXXXXXXXX, intervenienți accesorii Agenția de Presă „Infotag” SRL și ÎCS
„Pro digital” SRL cu privire la repararea prejudiciului moral, a stabili ca fiind
defăimătoare informația răspândită în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar” din
10 mai 2018, ora 21:11, precum și obligarea dezmințirii informației expuse în cadrul
emisiunii „Eu vreau să fiu primar” din 11 mai 2018, ora 21:11

În conformitate cu art. art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de


judecată

HOTĂRĂȘTE:
Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Nicolae Fomov în
interesele lui XXXXXXXXX către XXXXXXXXX, intervenienți accesorii Agenția de
Presă „Infotag” SRL și ÎCS „Pro digital” SRL cu privire la repararea prejudiciului
moral, a stabili ca fiind defăimătoare informația răspândită în cadrul emisiunii „Eu
vreau să fiu primar” din 10 mai 2018, ora 21:11, precum și obligarea dezmințirii
informației expuse în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar” din 11 mai 2018, ora
21:11.

Se constată ca fiind defăimătoare informația ”Nu, că vorbiți este ok, ce ați


făcut, ce ați reușit? Pentru că, atunci când a trebuit în 2016 să votați cu toții, într-o
cvasi unanimitate înstrăinarea unor imense loturi de pământ din Chișinău...”
răspândită de către XXXXXXXXX în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar” din 10
mai 2018, ora 21:11, cu tematica ”Eu vreau să fiu primar” cu Lorena Bogza din 10
mai 2018, invitați XXXXXXXXX, Alexandr Roșco și XXXXXXXXX.

Se obligă pârâtul XXXXXXXXX să dezmintă afirmațiile expuse în cadrul


emisiunii „Eu vreau să fiu primar” din 10 mai 2018, ora 21:11, cu tematica ”Eu vreau
să fiu primar” cu Lorena Bogza din 10 mai 2018, invitați XXXXXXXXX, Alexandr
Roșco și XXXXXXXXX, prin intermediul unei conferințe de presă, desfășurate la
sediul Agenției de Presă „Infotag” SRL, alte agenții similare sau în cadrul unei
emisiuni similare difuzate de ÎCS „Pro digital” SRL, deținător al postului de
televiziune ”Pro TV Chișinău” în termen de 15 zile, cu următorul conținut: ”Recunosc
că afirmațiile și/sau informațiile răspândite de către XXXXXXXXX cu privire la faptul
că, XXXXXXXXX, în calitate de consilier municipal în mun. Chișinău ar fi votat în
Consiliul Municipal Chișinău în anul 2016 înstrăinarea unor imense loturi de pământ
din Chișinău, sunt false, mincinoase, denigratoare și lipsite de substrat factologic,
lezând onoarea, demnitatea și reputația profesională a lui XXXXXXXXX”.

Se încasează din contul lui XXXXXXXXX, cu domiciliul mun. Chișinău, str.


Andrei Vînaru 24 în beneficiul lui XXXXXXXXX, suma de 1,00 (unu,00) leu cu titlu de
prejudiciu moral.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30


zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei
Chișinău (sediul Centru).

Președintele ședinței, judecător Dan Sîrbu