You are on page 1of 4

AKADEMSKI KALENDAR

UNIVERZITETA U TRAVNIKU
AKADEMSKA2016/2017. GODINA

Datum Godina 2016. Realizator-napomena o


realizaciji

OKTOBAR/LISTOPAD

01.10. Početak akademske 2016/2017.godine


01.10. Promocija udžbenika „Opća i lokalna anestezija u Farmaceutsko
stomatologiji“ zdravstveni fakultet
09.-10.10. 6. Međunarodni naučnostručni simpozij na temu „Kulturno- Fakultet za menadžment i
historijske baštine u razvoju turizma i pratećih djelatnosti“ poslovnu ekonomiju
17.10. Hard Body fitness predavanje Edukacijski fakultet
21.-23.10. 5. Međunarodni naučno-stručni simpozij grafičke tehnologije, Fakultet za tehničke
dizajna, multimedije i informacionih tehnologija studije
„GeTID&teh2016“
24.10. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
25.10. Sjednica Odbora za kvalitet Univerziteta na temu:
„Akreditacija studijskih programa“
27.10. Redovna sjednica Senata UNT**
oktobar Sastanci Timova UNT***
2016.- juli
2017.

NOVEMBAR/STUDENI

01.11. Svi sveti*


01.-30.11. Dani knjige Edukacijski fakultet
04.-06.11 InSSED 2016 (International, sports, science, education, and Edukacijski fakultet
development conference)
07.11. Sastanak odbora za kvalitet Pravni fakultet
12.i 13.11. Andrićevi dani 2016. – Treća međunarodna znanstvena Edukacijski fakultet
konferncija u oblasti književnosti i jezika
14.11. Sastanak predstavnika organizacionih jedinica na temu: Sistem Odbor za kvalitet
kvalitete i osiguranje kvalitete na UNT
21.11 Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
23.11. Redovna sjednica Senata UNT**
24.11. Sjednica Odbora za kvalitet UNT*** Odbor za kvalitet
25.11. Dan državnosti BiH Univerzitet ne radi

DECEMBAR/PROSINAC

09.12. Radionica i predavanje: Učešće studenata u postupku Studentski parlamenti


poboljšanja kvaliteta studija fakulteta
15.12. Sjednica Odbora za kvalitet UNT*** Odbor za kvalitet
22.12. Sastanak odbora za kvalitet Pravni fakultet
24.12. Hanuka – jevrejski blagdan*
25.12. Katolički Božić*
26.12. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
29.12. Redovna sjednica Senata UNT** Analiza dokumenta
„Strategija razvoja UNT 2015-2020“

Godina 2017.

JANUAR/SIJEČANJ

01. i 02.01. Nova Godina-državni praznik Univerzitet ne radi


07.01. Pravoslavni Božić*
12.01. Sjednica Odbora za kvalitet UNT*** Odbor za kvalitet
23.01. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
26.01. Redovna sjednica Senata UNT**
27.- 29.01. Drugi međunarodni simpozij tekstilnog inžinjerstva i modnog Fakultet za tehničke
dizajna Timod 2017 studije

FEBRUAR/VELJAČA

04.02. Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv raka Farmaceutsko


zdravstveni fakultet
16.02. Sjednica Odbora za kvalitet UNT*** Odbor za kvalitet
20.02. Redova sjednica Upravnog odbora UNT
23.02. Redovna sjednica Senata UNT**
24.02. Sastanak Odbora za kvalitet Pravni fakultet
29.02. Tribina Univerziteta u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Pravni fakultet
Hercegovine

MART/OŽUJAK

01.03. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Univerzitet ne radi


02.03. Početak nastave ljetnog semestra studijske 2016/2017.godine
14.- 19.03. 5. Sportske igre studenata Univerziteta u Travniku Studentski parlament
15.03. Sjednica Odbora za kvalitet Odbor za kvalitet
20.03. Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja Farmaceutsko
zdravstveni fakultet
20.03. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
21.03. Dan općine Travnik
23.03. Tribina Univerziteta*****
24.03. Redovna sjednica Senata UNT**
31.03. Sastanak odbora za kvalitet Pravni fakultet

APRIL/TRAVANJ

03.- 05.04. Sajam Univerziteta


07.04 Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja Farmacetsko zdravstveni
fakultet
10.04. Pesah – jevrejski blagdan*
11.04. Promocija časopisa Univerziteta: „Univerzitetska hronika“ U sklopu obilježavanja
Dana Univerziteta
12.04. Dan Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju****
16.04. Katolički Uskrs*
Pravoslavni Uskrs*
19.04. Svečana Sjednica Upravnog odbora UNT
21.04. Sastanak odbora za kvalitet Pravni fakultet
21.04. Svečana Sjednica Senata i Odbora za kvalitet UNT U sklopu obilježavanja
Dana Univerziteta
22.04. Dan Pavnog fakulteta****
23.04.- Promocija diplomanata i magistranatai doktoranata U sklopu obilježavanja
Dana Univerziteta
23.04. Promocija najuspješnijih nastavnika UNT U sklopu obilježavanja
Dana Univerziteta
23.04. Promocija „profesora emeritusa“ U sklopu obilježavanja
Dana Univerziteta
23.04. Dodjela nagrada najuspješnijim studentima u 2015/16.godini U sklopu obilježavanja
„Rektorova nagrada“ Dana Univerziteta

MAJ/SVIBANJ

01.- 02.05. Međunarodni praznik rada Univerzitet ne radi


05.05. Dan Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta****
06.05. Dodjela nagrada Dekana Farmaceutsko
zdravstveni fakultet
10.05. Sjednica Odbora za kvalitet UNT***
10.-20.05. Dani Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije**** Edukacijski fakultet i
Fakultet za tehhnićke
studije
22.05. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
25.05. Redovna sjednica Senata UNT**
26.05. Sastanak Odbora za kvalitet Pravni fakultet
26.- 28.05. Prvi međunarodni naučno stručni simpozij iz oblasti Fakultet za tehhnićke
arhitekture, građevine i sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od studije
požara
31.05. Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv pušenja Farmaceutsko
zdravstveni fakultet

JUNI/LIPANJ

06.06. Promocija naučnog časopisa „VoxStientiae PHARM-HEALT Farmaceutsko


zdravstveni fakultet
06.- 10.06. Dani otvorenih vrata Organizacione jedinice
13.- 17.06. Objavljivanje Konkursa za upis studenata u I, II i III ciklus
studija na Univerzitetu u Travniku u akademskoj
2017/2018.godini
14.06. Sjednica Odbora za kvalitet*** Odbor za kvalitet
17.06. Tribina Univerziteta*****
20.06. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
25.06. Ramazanski Bajram*
26.06. Dan druženja UNT Odbor za kvalitet
29.06. Redovna sjednica Senata UNT**
30.06. Sastanak odbora za kvalitet Pravni fakultet

JULI/SRPANJ

12.07. Sjednica Odbora za kvaitet UNT*** Odbor za kvalitet


24.07. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
27.07. Redovna sjednica Senata UNT**
28.07. Sastanak Odbora za kvalitet Pravni fakultet

AUGUST/KOLOVOZ

01.- 31.08. Ljetni odmor

SEPTEMBAR/RUJAN

01.09. Kurban Bajram*


01.- 23.09. Dopunska nastava i jesenji ispitni rok
18.09. Sjednice organizacionih jedinica u pripremi sjednice Senata
19.09. Sjednica Odbora za kvalitet UNT*** Odbor za kvalitet
22.09. Sastanak Odbora za kvalitet Pravni fakultet
25.09. Redovna sjednica Upravnog odbora UNT
28.09. Redovna sjednica Senata UNT**
30.09. Završetak akademske 2016/2017. godine

* Neradni dan za one koji obilježavaju ovaj blagdan.

** Sjednice Senata UNT će se po potrebi tematizirati sa posebnim programskim


aktivnostima.
*** Sastanci Timova UNT i sjednice Odbora za kvalitet UNT će biti tematizirani
posebnim porgramskim aktivnostima Odbora za kvalitet. Planirani su jednom
mjesečno a prema potrebi će biti zakazivani i u drugim terminima.
**** Program aktivnosti planira organizaciona jedinica kao i promociju diplomanata i
magistranata ukoliko se ne organizira zajednička promocija u okviru Dana
Univerziteta.
***** Tema će biti kandidirana ispred Udruženja studenata.

Senat Univerziteta u Travniku je na sjednici održanoj dana 20.09.2016. godine usvojio


Akademski kalendar Univerziteta u Travniku za akademsku 2016/2017. godinu.

REKTOR

_________________
prof.dr.Rasim Dacić