You are on page 1of 1

Ayat Seribu Dinar Arab

‫﴾ َويَ ْرز ْقه م ْن َح ْيث َل‬٢﴿ ‫ّللاَ يَ ْجعَل لَّه َم ْخ َر ًجا‬ َّ ‫و َمن يَتَّق‬...
َ
َّ ‫سبه ۚ إ َّن‬
‫ّللاَ بَالغ‬ ْ ‫ّللا فَه َو َح‬
َّ ‫علَى‬َ ‫يَ ْحتَسب ۚ َو َمن يَت َ َو َّك ْل‬
﴾٣﴿ ‫ّللا لكل ش َْيء قَد ًْرا‬ َّ ‫أ َ ْمره ۚ قَ ْد َجعَ َل‬

Ayat Seribu Dinar Latin - Ayat Seribu Dinar Rumi

"Wa man yattaqillaaha yaj'al lahuu makhrojan (2) Wa yarzuqhu min haitsu laa
yahtasibu,Wa man yatawakkal'alallaahi fahuwa hasbuhuu,Innallaaha baalighu
amrihii,Qad ja'alallaahu likulli syai in qadran(3)" (QS.ATH-THALAQ: 2-3)

Terjemah Ayat Seribu Dinar

“....Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya


jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-
tiap sesuatu.” (QS. Ath Tholaq: 2-3)