You are on page 1of 2

MOHAMAD AMIRUL HAYAT BIN MOHAMAD SHAH

CP170028

Tahun 2 – Sem 1
Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir 3
Statistik Untuk Pengurusan 3
Gelagat Organisasi 3
Prinsip Perakaunan 3
Pengurusan Kualiti Menyeluruh 3
15
Tahun 2 – Sem 2
Hubungan Etnik 2
Kreativiti Dan Inovasi 2
Pengurusan Sumber Manusia 3
Sains Pengurusan II 3
Teknologi Pembuatan 3
Prinsip Ekonomi 3
16
Tahun 3 – Sem 1
English For Technical Purpose 2
Pengurusan Pengeluaran Operasi 3
Pengurusan Kewangan Dan Pelaburan 3
Metodologi Penyilidikan 3
Strategi Operasi Untuk Pengurusan Teknologi 3
14
Tahun 3 – Sem 2
Pengurusan Projek 3
Pengurusan Rantaian Bekalan 3
Undang-undang Perniagaan 3
Projek Sarjana Muda I 2
Inovasi Dan Komersialisasi 3
Pengurusan Strategik 3
17
Tahun 4 – Sem 1
English For Occupational Purpose 2
Projek Sarjana Muda II 4
Permindahan Teknologi 3
Teknokeusahawanan 3
Pengurusan Logistik 3
15
MOHAMAD AMIRUL HAYAT BIN MOHAMAD SHAH
CP170028

Tahun 4 – Sem 2
Latihan Industri 8