You are on page 1of 2

СВЕТ ОКО НАС – провера знања Ученик:_______________________

1. Допуни.

ЖИВА ПРИРОДА НЕЖИВА ПРИРОДА


људи _________________
______________ ваздух
______________ _________________
_________________ 5

2. Прецртај оно што не представља заједничке особине живих бића.

пливају лете дају потомство


рађају се расту 4
кљуцају излегу се из јаја

3. Милан свакога дана иде на посао аутомобилом, а Марко бициклом. Ко од њих


двојице штити животну средину?

а)Марко б) Милан 3

4. По чему су биљке јединствена жива бића на свету?


___________________________________________________________________ 4

5. Зашто човек гаји биљке?

__________________________________________________________________ 4

6. Камилица је
а) воће. б) поврће. в) лековита биљка. 2

7. Заокружи тачне тврдње:


а) Гајене биљке расту искључиво поред река.
б) Човек једе све биљке које расту у природи.
в) Човек гају биљке тако што их: сади, орезује, ђубри, окопава, бере.
г) Корен причвршћује биљку за подлогу.
д) Животиње не помажу у размножавању биљака. 6
ђ) Из цвета се развија плод код неких биљака.

8. У зависности од тога чиме се хране на које групе делимо животиње?


_____________
_____________
_____________ 3

9. Заокружи домаће животиње.

вук јелен овца коза дивља свиња


мрав кокошка лисица веверица 3
10. Које животиње човек гаји због меса?

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 4

11. Ко се стара о дивљим животињама?

_______________________________________________________________ 3

12. Повежи називе животиња са називима гупа у којима живе.

птице рој

вукови стадо

овце чопор

јелени јато

пчеле крдо 5

13. Шта је по твом мишљењу важно за срећан живот?

_________________________________________________________________ 3

0-9 1
10 – 19 2
20 – 29 3
30 – 39 4
40 – 49 5

Број бодова:______

Оцена:______

Упознат родитељ:____________________