You are on page 1of 3

8.2 Nee, ek het nog nie op ‘n universiteit vir volgende jaar besluit nie. Subject – verb ….

8.4 Die pa sê: “Jy het ‘n interessante keuse gemaak.”

8.6 Die ouers het die seun entoesiasties aangemoedig om hoog te mik.

The given sentence was in lydende vorm Past tense (is), therefore you must now change it to
a normal past tense sentence with “het”

8.8 Nadat hy ‘n lys van universiteite opgestel het, het hy aansoek gedoen.

You had the first part right – well done.

Nadat is a conjunction that starts the sentence, so the 2nd sentence must start with the verb.
You replaced “en” with “nadat”.

8.9 Die ouers motiveer hulle seun sodat hy ‘n wyse besluit kan neem.

(we won’t ask such a hard sentence in FIV)

8.11 Die seun met wie die pa praat, is in graad 12.

8.12 Vandag kyk hy weer noukeurig na die lys.

You have to write a past tense sentence to present tense.

It is a normal STOMPI sentence, so the verb must be 2nd: T verb S ….

9.5 smiddae
9.7 waardeer

9.8 hom (it is a boy)

9.10 tagtig

9.14 daarmee (please don’t add the –r!!!!)

Nice try, Issy!