You are on page 1of 38

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Proiect la Finanţe publice:

Analiza statistică privind starea şi evoluţia cheltuielilor


şi veniturilor publice ale Primăriei Municipiului Braşov

1
Cuprins

I. Introducere ...................................................................................................... 3
II. Clasificarea funcţională a cheltuielilor publice ……………………............4
III. INDICATORI DE STRUCTURĂ …………………………………………4
1. Greutatea specifică (cele 2 formule)…………………………………..5
IV. INDICATORI DE DINAMICĂ………………….….....................................8
1. Modificarea absolută şi relativă…………………………………….....8
2. Coeficientul de elasticitate .................................................................. ..9
3. Tabele centralizatoare cu datele obţinute ……………………………..14
4. Interpretarea datelor obţinute………………………………………….16
V. Clasificarea economică a cheltuielilor publice………………………….…..19
VI. INDICATORI DE STRUCTURĂ …………………………………………20
1. Greutatea specifică (cele 2 formule)………………………..................20
VII. INDICATORI DE DINAMICĂ………………….….....................................22
1. Modificarea absolută şi relativă ......................................................... ..22
2. Coeficientul de elasticitate .................................................................. ..24
3. Tabele centralizatoare cu datele obţinute ……………………………..27
4. Interpretarea datelor obţinute………………………………………….29
VIII. Clasificarea veniturilor publice …………………………………………… 30

IX. INDICATORI DE STRUCTURĂ…………………………………………..31


1. Greutatea specifica(cele 2 formule) .................................................... ..31
X. INDICATORI DE DINAMICĂ ................................................................. ..33
1. Tabele centralizatoare cu datele obţinute ………..……………………35
2. Interpretarea datelor obţinute……………………………..…………...36
XI. CONCLUZII………………………………………………………………….37

2
I. Introducere

În elaborarea acestei analize statistice privind starea şi evoluţia cheltuielilor şi veniturilor


publice în cadrul unei instituţii publice pentru o perioadă de 3 ani, am ales ca instituţie de
referinţă Primăria Municipiului Braşov.

Oraşul Braşov este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Braşov. Potrivit
recensământului din 2011, are o populație de 227.961 locuitori, fiind unul dintre cele mai mari
orașe din țară. Acesta se află în centrul țării, în Depresiunea Braşovului, situat la o altitudine
medie de 625 m, în curbura internă a Carpaților, la 161 km de Bucureşti. În apropierea sa se
găsesc localitățile Predeal, Buşteni, Sinaia, Făgăraşi și Sighişoara. Brașovul este orașul aflat la
cea mai mare altitudine din România şi putem spune că a reprezentat, de secole, unul dintre cele
mai importante, puternice și înfloritoare orașe din zonă. Datorită poziției geografice privilegiate
și a infrastructurii sale de astăzi, el permite dezvoltarea multor activități economice, culturale și
sportive.1

Braşovul este atestat documentar în anul 1234 în Catalogul Ninivensis cu numele de


Corona. În a doua jumatate a secolului al XIV-lea, este confirmat drept centru administrativ şi
eclesiastic al Ţării Bârsei (Corona, Kronstadt, Brasso), "oraş liber regal", unul dintre centrele
economice şi culturale ale Transilvaniei.2

Informaţii generale

Primăria municipiului este situată pe Bulevardul Eroilor, nr. 8.


Primar: George Scripcaru
Viceprimari: Răzvan Popa, Adrian Atomei
Administrator public: Gantz Miklos Sandor
Secretar: Nicolae Paraschiv3

1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov,
2
http://www.brasov.ro/istorie-cultura/istoria-orasului/istoria-orasului-2.html
3
http://www.brasovcity.ro/index.php
3
4
II. Clasificarea cheltuielilor publice din punct de vedere funcţional

Indicator(mii lei) Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012


1 Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe 28.667 24.830 29.925
2 Alte servicii publice generale 5.181 6.686 2.725
3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 19.315 12.722 10.501
4 Transferuri cu caracter general 17 2 -
5 Apărare 31 28 25
6 Ordine publică şi siguranţă naţională 7.180 10.683 5.400
7 Învăţământ 155.747 118.830 129.404
8 Sănătate 2.582 2.039 1.867
9 Cultură, recreere şi religie 39.026 36.791 46.961
10 Asigurări şi asistenţă social 22.337 16.964 29.506
11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 66.070 70.792 64548
12 Protecţia mediului 21.354 21.200 24109
13 Acţiuni generale economice şi de muncă - - -
14 Combustibili şi energie 36.852 21.686 36360
15 Agricultură, silvicultură piscicultură şi vânătoare - - -
16 Transporturi 126.850 142.963 186493
17 Alte acţiuni economice 240 12.180 44.263
18 EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-) -26787 -28468 -51530
TOTAL CHELTUIELI PUBLICE 531.449 498396 612087
date preluate de pe : http://www.brasovcity.ro/ (Primăria Braşov/Informaţii financiare)

PIB 2010: 513600 lei

III. Indicatorii de structură

Aceşti indicatori exprimă ponderea fiecărei categorii de cheltuieli publice în total cheltuieli sau
într-o anumită grupă de cheltuieli. Indicatorii privind structura cheltuielilor publice se calculează
pe baza clasificării cheltuielilor publice.

1. Greutatea specifică:
𝑪𝑷𝒊
Formule: g1(%)= 𝒙𝟏𝟎𝟎 din care:
𝑪𝑷𝑻

g(%)= ponderea cheltuielii calculate în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli;

CP = cheltuiala publică a cărei pondere se calculează;

CPT = cheltuiala publică totalã sau volumul cheltuielilor unei anumite grupe de cheltuieli.
𝐂𝐏𝐢
şi : g2 (%)= 𝐏𝐈𝐁 𝐱𝟏𝟎𝟎

Deci, în anul 2010 avem:


5
1. Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe:
28.667
g1(%)=531.449 𝑥100=5,39

28.667
g2(%)= x100 =5,58
513600

2. Alte servicii publice generale:


5.181
g1(%)=531.449 𝑥100=0,97

5.181
g2(%)= x100 =1,01
513600

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi:


19.315
g1(%)=531.449 𝑥100=3,63

19.315
g2(%)= x100=3,76
513600

4. Transferuri cu caracter general:


17
g1(%)=531.449 𝑥100= 0,003

17
g2(%)= x100= 0,003
513600

5. Apărare:
31
g1(%)=531.449 𝑥100= 0,006

31
g2(%)= x100= 0,006
513600

6. Ordine publică şi siguranţă naţională:


7.180
g1(%)=531.449 𝑥100=1,35

7.180
g2(%)= x100=1,40
513600

7. Învăţământ:
155.747
g1(%)=531.449 𝑥100=29,31

155.747
g2(%)= x100=30,32
513600

8. Sănătate:

6
2.582
g1(%)=531.449 𝑥100=0,485

2.582
g2(%)= x100=0,51
513600

9. Cultură, recreere şi religie:


39.026
g1(%)=531.449 𝑥100=7,34

39.026
g2(%)= x100=7,60
513600

10. Asigurări şi asistenţă social:


22.337
g1(%)=531.449 𝑥100=4,20

22.337
g2(%)= x100=4,35
513600

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică


66.070
g1(%)=531.449 𝑥100=12,40

66.070
g2(%)= x100=12,86
513600

12. Protecţia mediului


21.354
g1(%)=531.449 𝑥100=4,02

21.354
g2(%)= x100=4,16
513600

13. Acţiuni generale economice şi de muncă

g1(%)=0

g2(%)=0

14. Combustibili şi energie


36.852
g1(%)=531.449 𝑥100=6,93

36.852
g2(%)= x100=7,17
513600

15. Agricultură, silvicultură piscicultură şi vânătoare

g1(%)=0

7
g2(%)=0

16. Transporturi
126.850
g1(%)=531.449 𝑥100=23,87

126.850
g2(%)= x100=24,70
513600

17. Alte acţiuni economice


240
g1(%)=531.449 𝑥100=0,045

240
g2(%)= x100=0,05
513600

După acelaşi principiu şi aceleaşi formule vom calcula indicatorii de structură şi pentru anul 2011

Indicator(mii lei) Anul 2011 g1 (%) g2 (%)


1 Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe 24.830 4,98 4,29
2 Alte servicii publice generale 6.686 1,34 1,15
3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 12.722 2,55 2,20
4 Transferuri cu caracter general 2 0,0004 0,0003
5 Apărare 28 0,006 0,005
6 Ordine publică şi siguranţă naţională 10.683 2,14 1,85
7 Învăţământ 118.830 23,84 20,54
8 Sănătate 2.039 0,41 0,35
9 Cultură, recreere şi religie 36.791 7,38 6,36
10 Asigurări şi asistenţă social 16.964 3,40 2,93
11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.792 14,20 12,24
12 Protecţia mediului 21.200 4,25 3,66
13 Acţiuni generale economice şi de muncă - 0 0
14 Combustibili şi energie 21.686 4,35 3,75
15 Agricultură, silvicultură piscicultură şi vânătoare - 0 0
16 Transporturi 142.963 28,68 24,71
17 Alte acţiuni economice 12.180 2,44 2,11
18 EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-) -28468
TOTAL CHELTUIELI PUBLICE 498396
PIB: 578551,9 lei

După acelaşi principiu şi aceleaşi formule vom calcula indicatorii de structură şi pentru anul 2012

Indicator(mii lei) Anul 2012 g1 (%) g2 (%)


1 Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe 29.925 4,89 5,09
2 Alte servicii publice generale 2.725 0,44 0,46
3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 10.501 1,71 1,79

8
4 Transferuri cu caracter general 0 0 0
5 Apărare 25 0,004 0,004
6 Ordine publică şi siguranţă naţională 5.400 0,88 0,92
7 Învăţământ 129.404 21,14 22,03
8 Sănătate 1.867 0,30 0,32
9 Cultură, recreere şi religie 46.961 7,67 7,99
10 Asigurări şi asistenţă social 29.506 4,82 5,02
11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 64548 10,54 10,99
12 Protecţia mediului 24109 3,94 4,10
13 Acţiuni generale economice şi de muncă 0 0 0
14 Combustibili şi energie 36360 5,94 6,19
15 Agricultură, silvicultură piscicultură şi vânătoare 0 0 0
16 Transporturi 186493 30,47 31,74889
17 Alte acţiuni economice 44.263 7,23 7,53
18 EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-) -51530
TOTAL CHELTUIELI PUBLICE 612087
PIB 2012: 587400

IV. Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

1 . Modificarea absolută:

a. în expresie nominală: ΔCPTn˭ΔCPTnnˉΔCPTnn-1

2010 : -

2011: ΔCPTn =498396-531.449=-33053

2012: ΔCPTn =612087-498396=113.691

b. în expresie reală: ΔCPTr=ΔCPTrn ΔCPTrn-1


𝐶𝑃𝑇r2010 531.449
ΔCPTr2010= = =5.00941,65
𝐼𝑃𝑟2010 1,0609

𝐶𝑃𝑇r2011 498396
ΔCPTr2011= = =4.71118,25
𝐼𝑃𝑟2011 1,0579

𝐶𝑃𝑇r2012 612087
ΔCPTr2012= = =5.92361,36
𝐼𝑃𝑟2012 1,0333

ΔCPTr2010= -
9
ΔCPTr2011= 4.71118,25-5.00941,65= -29823,4

ΔCPTr2012=5.92361,36-4.71118,25= 121243,11

2. Modificarea relativă:

a. în expresie nominală:

𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−1
ΔCPTn= 𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−1

2010:-
498396−531.449
2011: ΔCPTn= 531.449
x100=6,22%

2012: ΔCPTn= 612087− 498396


498396 x100=22,81%

b. în expresie reală:

𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−1
ΔCPr= 𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−1

2010: -

469786,03−502362,23
2011: ΔCPr= x100 =6,48%
502362,23

592361,67−469786,03
2012: ΔCPr= 𝑥100 = 26,09%
469786,03

c. Coeficientul de elasticitate

𝐶𝑃𝑇𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑛−1
𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑛−1
e= 𝑃𝐼𝐵𝑛−𝑃𝐼𝐵𝑛−1
𝑥100
𝑃𝐼𝐵𝑛−1

1. Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe

2010: -
24830−28667
𝑥100 −13,38
28667
2011: e= 578551,9−513600 = =-1,06
𝑥100 12,65
513600

10
29925−24830
𝑥100 −13,38
24830
2012: e= 587400−578551,9 = =20,52
𝑥100 1,52
578551,9

2. Alte servicii publice generale

2010:-
6686−5181
𝑥100 29,04
2011: e= 5181
578551,9−513600 = = 2,295
𝑥100 12,65
513600

2725−6686
𝑥100 −59,24
6686
2012: e= 587400−578551,9 = = -38,97
𝑥100 1,52
578551,9

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

2010:-
12722−19315
𝑥100 −34,13
2011: e= 19315
578551,9−513600 = = 2,70
𝑥100 12,65
513600

10501−12722
𝑥100 −17,45
12722
2012: e= 587400−578551,9 = = -11,48
𝑥100 1,52
578551,9

4. Transferuri cu caracter general

2010:-
2−17
𝑥100 −88,23
2011: e= 17
578551,9−513600 = = −6,97
𝑥100 12,65
513600

0−2
𝑥100 −100
2
2012: e= 587400−578551,9 = = -65,79
𝑥100 1,52
578551,9

5. Apărare

2010:-
28−31
𝑥100 9,67
2011: e= 31
578551,9−513600 = = 0,76
𝑥100 12,65
513600
11
25−28
𝑥100 −10,71
28
2012: e= 587400−578551,9 = = -7,05
𝑥100 1,52
578551,9

6. Ordine publică şi siguranţă naţională

2010:-
10683−7180
𝑥100 48,78
2011: e= 7180
578551,9−513600 = = 3,86
𝑥100 12,65
513600

5400−10683
𝑥100 −49,45
10683
2012: e= 587400−578551,9 = = -32,53
𝑥100 1,52
578551,9

7. Învăţământ

2010:-
118830−155747
𝑥100 −23,70
2011: e=
155747
578551,9−513600 = = −1,87
𝑥100 12,65
513600

129404−118830
𝑥100 8,89
118830
2012: e= 587400−578551,9 = = 5,85
𝑥100 1,52
578551,9

8. Sănătate

2010:-
2039−2582
𝑥100 −21,03
2011: e= 2582
578551,9−513600 = = −1,66
𝑥100 12,65
513600

1867−2039
𝑥100 −8,43
2039
2012: e= 587400−578551,9 = = -5,55
𝑥100 1,52
578551,9

9. Cultură, recreere şi religie

2010:-
36791−39026
𝑥100 −5,72
2011: e= 39026
578551,9−513600 = = −0,45
𝑥100 12,65
513600

12
46961−36791
𝑥100 27,64
36791
2012: e= 587400−578551,9 = = -18,18
𝑥100 1,52
578551,9

10. Asigurări şi asistenţă social

2010:-
16964−22337
𝑥100 −24,05
2011: e= 22337
578551,9−513600 = = −1,9
𝑥100 12,65
513600

29506−16964
𝑥100 73,93
16964
2012: e= 587400−578551,9 = = 48,64
𝑥100 1,52
578551,9

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

2010:-
70792−66070
𝑥100 7,15
2011: e= 66070
578551,9−513600 = = −0,56
𝑥100 12,65
513600

64548−70792
𝑥100 −8,83
70792
2012: e= 587400−578551,9 = = -5,81
𝑥100 1,52
578551,9

12. Protecţia mediului

2010:-
21200−21354
𝑥100 0,72
2011: e= 21354
578551,9−513600 = = −0,06
𝑥100 12,65
513600

24109−21200
𝑥100 13,72
21200
2012: e= 587400−578551,9 = = 9,02
𝑥100 1,52
578551,9

13. Acţiuni generale economice şi de muncă

2010:-

2011:-

2012:-
13
14. Combustibili şi energie

2010:-
21686−36852
𝑥100 −41,15
2011: e= 36852
578551,9−513600 = = −3,25
𝑥100 12,65
513600

36360−21686
𝑥100 67,66
21686
2012: e= 587400−578551,9 = = 44,51
𝑥100 1,52
578551,9

15. Agricultură, silvicultură piscicultură şi vânătoare

2010:-

2011:-

2012:-

16. Transporturi

2010:-
142963−126850
𝑥100 12,70
2011: e= 126850
578551,9−513600 =
12,65
= 1,01
𝑥100
513600

186493−142963
𝑥100 30,45
142963
2012: e= 587400−578551,9 = = 20,03
𝑥100 1,52
578551,9

17. Alte acţiuni economice

2010:-
12180−240
𝑥100 4975
2011: e= 240
578551,9−513600 =
12,65
= 393,28
𝑥100
513600

44263−12180
𝑥100 263,4
12180
2012: e= 587400−578551,9 = = 173,29
𝑥100 1,52
578551,9

14
3. Tabel centralizator cu datele obţinute în urma calculării indicatoriilor:
A. Indicatorii de structură

Indicator(mii lei) Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012


g1(%) g2(%) g1(%) g2(%) g1(%) g2(%)
1 Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni 5,39 5,58
externe 4,98 4,29 4,89 5,09
2 Alte servicii publice generale 0,97 1,01 1,34 1,15 0,44 0,46
3 Tranzacţii privind datoria publică şi 3,63 3,76
împrumuturi 2,55 2,20 1,71 1,79
4 Transferuri cu caracter general 0,003 0,003 0,0004 0,0003 0 0
5 Apărare 0,006 0,006 0,006 0,005 0,004 0,004
6 Ordine publică şi siguranţă naţională 1,35 1,40 2,14 1,85 0,88 0,92
7 Învăţământ 29,31 30,32 23,84 20,54 21,14 22,03
8 Sănătate 0,485 0,51 0,41 0,35 0,30 0,32
9 Cultură, recreere şi religie 7,34 7,60 7,38 6,36 7,67 7,99
10 Asigurări şi asistenţă socială 4,20 4,35 3,40 2,93 4,82 5,02
11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 12,40 12,86 14,20 12,24 10,54 10,99
12 Protecţia mediului 4,02 4,16 4,25 3,66 3,94 4,10
13 Acţiuni generale economice şi de muncă 0 0 0 0 0 0
14 Combustibili şi energie 6,93 7,17 4,35 3,75 5,94 6,19
15 Agricultură, silvicultură piscicultură şi 0 0
vânătoare 0 0 0 0
16 Transporturi 23,87 24,70 28,68 24,71 30,47 31,75
17 Alte acţiuni economice 0,45 0,05 2,44 2,11 7,23 7,53
18 EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-) -26787 -28468 -51530
TOTAL CHELTUIELI PUBLICE 531.449 498396 612087

15
35 Indicatori de structură

Cheltuielile Autor. Publice şi


30 acţiuni externe
Alte servicii publice generale

Tranzacţii privind datoria


25 publică şi împrumuturi

20 Transferuri cu caracter general

Apărare
15
Ordine publică şi siguranţă
naţională
Învăţământ
10
Sănătate

5 Cultură, recreere şi religie

Asigurări şi asistenţă socială


0 Locuinţe, servicii şi dezvoltare
2010 2011 2012 publică

Indicatori de structură g2(%)

Cheltuielile Autor. Publice şi


1% 0% acţiuni externe
0%
5%
1% Alte servicii publice generale
4%
24%
Tranzacţii privind datoria publică
şi împrumuturi
Transferuri cu caracter general

0% Apărare
29%
7%
Ordine publică şi siguranţă
naţională
0%
4% Învăţământ

12% Sănătate
7%
4% 0%
Cultură, recreere şi religie

16
4. Interpretare:

Conform calculelor efectuate, putem afirma că:

1. În anul 2010 se prezintă cel mai mare procent al greutăţii specifice, adică cota
“Cheltuielilor Autor. Publice şi a acţiunilor externe” din cheltuielile publice totale şi din
PIB-ul înregistrat este mai mare decât în anul 2011 şi 2012. (Iar dintre anul 2011 şi 2012,
anul 2012 înregistrează procentajul cel mai mare.
2. În ceea ce priveşte cheltuielile realizate cu “Alte servicii publice generale” procentajul cel
mai mare este obţinut în anul 2011, apoi de anul 2010 urmând ca în anul 2012 să se obţină
cel mai mare procent.
3. Cheltuielile cu “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” cunosc o scadere
treptată de la an la an, astfel în anul 2010 avem procentajul cel mai mare urmând ca în
anul 2011 şi 2012 acestea să scadă.
4. Cheltuielile legate de “Transferurile cu caracter general” au un procent mic, de 0,003-
0,004% urmând ca în anul 2012 acestea să fie egale cu 0.
5. La fel ca în cazul cheltuielilor legate de transferuri şi cele cu “Apărarea” sunt foarte mici,
astfel în anul 2010 sunt de 0,006%, apoi scad în anul 2011 la 0,005% ca mai apoi în anul
2011 să fie de 0,004%.
6. Cheltuielile cu “Ordine publică şi siguranţă naţională” cunosc o fluctuaţie în aceşti trei
ani, prin urmare, în anul 2010 procentul este de 1,35 respectiv 1,4 de procente, apoi în
anul 2011 se înregistrează cel mai mare procent al acestora în CPT dar şi în PIB (2,14%
şi 1,85%), iar în anul 2012 scad la 0,88% şi 0,92%.
7. Cheltuielile cu “Învăţământul” încep să scadă, astfel în anul 2010 cunoaşte cel mai mare
procent apoi în anul 2011 scade urmând ca în anul 2012 să înregistreze cel mai mic
procent.
8. Procentul obţinut la cheltuielile cu “Sănătatea” este de asemenea şi acesta în scadere, de
unde rezultă că în anul 2010 acesta este cel mai mare, iar în următorii ani să scadă treptat.
9. Cheltuielile legate“Cultură, recreere şi religie” au obţinut aproape acelaşi procentaj în toţi
anii pentru care s-au calculat, diferenţele fiind foarte mici.
10. Cheltuielile cu “Asigurări şi asistenţă socială” au un procent de 4,2% şi 4,35% în anul
2010, urmând să cunoască o scădere a acestuia până la 3,405% şi 2,93% procente ca
mai apoi să crească din nou până la 4,82% şi 5,02%.
11. Cheltuielile legate de “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” au cunoscut în anul 2011
o uşoară creştere de ~1%, urmând ca în anul 2012 acestea să scadă cu ~3%.
12. Cât despre cheltuielile realizate pentru “Protecţia mediului” acestea cunosc o foarte mică
diferenţă de la un an la altul, modificările fiind mai mici de 1% în aceşti 3 ani.
13. În anii 2010, 2011 şi 2012 în ceea ce priveşte „Acţiunile generale economice şi de
muncă” nu s-au înregistrat cheltuieli.
14. Iar referitor la cheltuielile legate de “Combustibilii şi energie” procentele arată că în anul
2011 acestea au scăzut faţă de anul 2010 ca mai apoi în anul 2012 să crească din nou.
17
15. Cheltuielile cu “Transporturile” cunosc o creştere de la an la an .
16. Cheltuielile legate “Alte acţiuni economice” în anul 2010 aproape sunt inexistente,
urmând ca în anul să crească până aproape 2%, iar în anul 2012 să fie de peste 7%.
3. Tabel centralizator privind indicatorii de dinamică

Nr. Indicatori 2010 2011 2012


crt.
1 ∆ CPTn 0 -33053 113.691
2 ∆ CPTr 0 -29823,4 121243,11
3 ∆ CPTn(%) 0 6,22 22,81
4 ∆ CPTr(%) 0 6,48 26,09
5 e- Coeficientul de elasticitate:
6 Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe 0 -1,06 20,52
7 Alte servicii publice generale 0 2,29 -38,97
8 Tranzacţii privind datoria publică şi 0 2,70 -11,48
împrumuturi
9 Transferuri cu caracter general 0 −6,97 -65,79
10 Apărare 0 0,76 -7,05
11 Ordine publică şi siguranţă naţională 0 3,86 -32,53
12 Învăţământ 0 −1,87 5,85
13 Sănătate 0 -1,66 -5,55
14 Cultură, recreere şi religie 0 −0,45 -18,18
15 Asigurări şi asistenţă socială 0 -1,9 48,64
16 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 0 −0,56 -5,81
17 Protecţia mediului 0 -0,06 9,02
18 Acţiuni generale economice şi de muncă 0 0 0
19 Combustibili şi energie 0 -3, 25 44,51
20 Agricultură, silvicultură piscicultură şi 0 0 0
vânătoare
21 Transporturi 0 1,01 20,03
22 Alte acţiuni economice 0 393,28 173,29

Interpretare:

18
MIŞCAREA ABSOLUTĂ ŞI RELATIVĂ
100000

80000

60000

40000

20000

0
CPTn CPTr CPTn(%) CPTr(%)
-20000

-40000

2010 Series2 Series3

COEFICIENTUL DE ELASTICITATE
500
Cheltuielile Autor. Publice şi
acţiuni externe
400 Alte servicii publice generale

Tranzacţii privind datoria


300 publică şi împrumuturi
Transferuri cu caracter general

200
Apărare

100 Ordine publică şi siguranţă


naţională
Învăţământ
0
2010 2011 2012 Sănătate

-100

19
Datorită calculelor efectuate, putem spune că:

1. Modificarea nominală care a avut loc în anul 2011 este sub forma unei micşorări a
cheltuielilor pe când în anul 2012 arată că o creştere explozivă putem spune, cheltuielile
ajungând să se triplească.
2. În ceea ce priveşte modificarea reală a cheltuielilor care au avut loc putem afirma că
acestea au aceeaşi evoluţie ca şi modificarea nominală.
3. Cât despre procentajul calculat pentru aceste două modificări, acesta arată faptul că atât în
anul 2011 cât şi în anul 2012, s-au produs creşteri substanţiale a cheltuielilor, lucru arătat
şi prin calcularea modificării absolute cât şi celei relative.
4. Iar ajungând la analizarea coeficientului de elasticitate pentru aceste categorii de cheltuieli
observăm că unele cheltuieli precum “Cheltuielile Autor. Publice şi acţiuni externe”,”
Asigurări şi asistenţă social”, ”Protecţia mediului”, “Combustibili şi energie”, sau
“Transporturi” dacă în anul 2011 au fost mai mici, în anul 2012 a crescut. Dar urmărind şi
evoluţia celorlalte categorii de cheltuieli putem vedea că acestea au scăzut faţă de anul
2011.
V. Clasificarea cheltuielilor publice din punct de vedere economic:

INDICATORI 2010 2011 2012


I CHELTUIELI CURENTE 472389 389556 505231
1 Cheltuieli de personal 162307 116936 120835
2 Cheltuieli cu materiale şi servicii 199723 156469 199555
3 Dobânzi 18994 12420 10240
4 Subvenţii 57131 45675 36751
5 Fonduri de rezervă 11965 5243 1716
6 Transferuri 17 2 0
7 Asistenţa socială 3208 4422 9036
9 Alte cheltuieli 1266 7301 6859
II CHELTUIELI DE CAPITAL 110094 99271 100201
III ÎMPRUMUTURI 1300 0 0
IV RAMBURSĂRI DE CREDITE 6750 6800 6665
1.045.144 454.539 997.089
CHELTUIELI TOTALE
V PIB 513600 578551,9 587400
VI POPULATIA ROMANIA (milioane) 21,43 19,042 18,91
VII POPULATIA BRAŞOV (mii) 276914 227 961 201950
VIII IP 106,09 105,79 103,33

date preluate de pe : http://www.brasovcity.ro/ (Primăria Braşov/Informaţii financiare)

20
VI. Indicatorii de structură
𝑪𝑷𝒊
Formule: g1(%)=𝑪𝑷𝑻 𝒙𝟏𝟎𝟎 din care:

g(%)= ponderea cheltuielii calculate în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli;

CP = cheltuiala publică a cărei pondere se calculează;

CPT = cheltuiala publică totalã sau volumul cheltuielilor unei anumite grupe de cheltuieli.
𝐂𝐏𝐢
şi : g2 (%)= 𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐈𝐁

Pentru anul 2010, avem:

I. CHELTUIELI CURENTE:
472389
g1(%)=1045144 𝑥100=45,20%

472389
g2(%)= x100=91,98%
513600

1. Cheltuieli de personal
162307
g1(%)=1045144 𝑥100=15,53%

162307
g2(%)= x100=31,60%
513600

2. Cheltuieli cu materiale şi servicii

199723
g1(%)=1045144 𝑥100=19,11%

199723
g2(%)= x100 = 38,89%
513600

3. Dobânzi
18994
g1(%)=1045144 𝑥100=1,82%

18994
g2(%)= 513600 x100 = 3,70%

4. Subvenţii
57131
g1(%)=1045144 𝑥100=5,47%

21
57131
g2(%)= x100 = 11,12%
513600

5. Fonduri de rezervă
11965
g1(%)=1045144 𝑥100=1,14%

11965
g2(%)= 513600 x100 = 2,33%

6. Transferuri
17
g1(%)=1045144 𝑥100=0,0016%

17
g2(%)= 513600 x100 = 0,0033%

7. Asistenţă socială
3208
g1(%)=1045144 𝑥100=0,31%

3208
g2(%)= 513600 x100 = 0,62%

8. Alte cheltuieli
1266
g1(%)=1045144 𝑥100=0,21%

1266
g2(%)= 513600 x100 = 0,25%

II. CHELTUIELI DE CAPITAL


110094
g1(%)=1045144 𝑥100=10,53%

110094
g2(%)= x100 = 21,44%
513600

III. ÎMPRUMUTURI
1300
g1(%)=1045144 𝑥100=0,12%

1300
g2(%)= 513600 x100 = 0,25%

IV. RAMBURSĂRI DE CREDITE


6750
g1(%)=1045144 𝑥100=0,65%

6750
g2(%)= 513600 x100 = 1,31%

22
2011 2012
g1(%) g2(%) g1(%) g2(%)
INDICATORI
85,70 67,33 50,67 86,01
I CHELTUIELI CURENTE
25,73 20,21 12,12 20,57
1 Cheltuieli de personal
34,42 27,04 20,01 33,97
2 Cheltuieli cu materiale şi servicii
2,73 2,15 1,03 1,74
3 Dobânzi
10,05 7,89 3,68 6,26
4 Subvenţii
1,15 0,91 0,17 0,29
5 Fonduri de rezervă
0,0004 0,0003 0 0
6 Transferuri
0,97 0,76 0,91 1,54
7 Asistenţa socială
1,61 1,26 0,69 1,17
9 Alte cheltuieli
21,84 17,16 10,05 17,06
II CHELTUIELI DE CAPITAL
0 0 0 0
III ÎMPRUMUTURI
1,5 1,17 0,67 1,13
IV RAMBURSĂRI DE CREDITE
454.539 997.089
CHELTUIELI TOTALE
V PIB 578551,9 587400
VI POPULATIA ROMANIA (milioane) 19,042 18,91
VII POPULATIA BRAŞOV (mii) 227 961 201950
VIII IP 105,79 103,33

După acelaşi principiu şi aceleaşi formule vom calcula indicatorii de structură şi pentru anul 2011

VII. INDICATORI DE DINAMICĂ


1. Modificarea absolută:
a. în expresie nominală: ΔCPTn=ΔCPTnn-ΔCPTnn-1

2010 : -

2011: ΔCPTn =454.539-1.045.144= -590605

23
2012: ΔCPTn =997.089-454.539=542550

b. în expresie reală: ΔCPTr=ΔCPTrn ΔCPTrn-1


𝐶𝑃𝑇r2010 1.045.144
ΔCPTr2010= = =985148,46
𝐼𝑃𝑟2010 106,09

𝐶𝑃𝑇r2011 454.539
ΔCPTr2011= = =429661,59
𝐼𝑃𝑟2011 105,79

𝐶𝑃𝑇r2012 997.089
ΔCPTr2012= = =964955,97
𝐼𝑃𝑟2012 103,33

ΔCPTr2010= -

ΔCPTr2011= 429661,59-985148,46= -555487,87

ΔCPTr2012=964955,97-429661,59= 5352954,38

2. Modificarea relativă:

c. în expresie nominală:

𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−1
ΔCPTn= 𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑛𝑛−1

2010:-
454.539−1.045.144
2011: ΔCPTn= 1.045.144
x100=-56,51%

2012: ΔCPTn= 997.089−454.539


454.539
x100=119,36%

d. în expresie reală:

𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−1
ΔCPr= 𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑟𝑛−1

2010: -
429661,59−985148,46
2011: ΔCPr= x100 =-56,39%
985148,46
964955,97−429661,59
2012: ΔCPr= 𝑥100 =-124,58%
429661,59

Coeficientul de elasticitate
24
𝐶𝑃𝑇𝑛−𝐶𝑃𝑇𝑛−1
𝑥100
𝐶𝑃𝑇𝑛−1
e= 𝑃𝐼𝐵𝑛−𝑃𝐼𝐵𝑛−1
𝑥100
𝑃𝐼𝐵𝑛−1

I. CHELTUIELI CURENTE

2010: -
389556−472389
472389
𝑥100 −13,38
2011: e= 578551,9−513600 = =-1,06
𝑥100 12,65
513600

505231−389556
𝑥100 −29,69
389556
2012: e= 587400−578551,9 = =19,53
𝑥100 1,52
578551,9

1. Cheltuieli de personal

2010: -
116936−162307
162307
𝑥100 −27,95
2011: e= 578551,9−513600 = =-2,21
𝑥100 12,65
513600

120835−116936
116936
𝑥100 −3,33
2012: e= 587400−578551,9 = =-2,19
𝑥100 1,52
578551,9

2. Cheltuieli cu materiale şi servicii

2010: -
156469−199723
𝑥100 −21,66
199723
2011: e= 578551,9−513600 = =-1,17
𝑥100 12,65
513600

199555−156469
𝑥100 27,53
156469
2012: e= 587400−578551,9 = =18,11
𝑥100 1,52
578551,9

3. Dobânzi

2010:-
12420 −18994
𝑥100 −34,61
2011: e= 578551,9−513600 =
18994
=-2,73
𝑥100 12,65
513600

25
10240−10240
𝑥100 −17,55
10240
2012: e= 587400−578551,9 = =-11,55
𝑥100 1,52
578551,9

4. Subvenţii

2010:-
45675 −57131
𝑥100 −22,05
2011: e= 578551,9−513600 =
57131
=-1,58
𝑥100 12,65
513600

36751−45675
𝑥100 −19,54
45675
2012: e= 587400−578551,9 = =-12,85
𝑥100 1,52
578551,9

5. Fonduri de rezervă

2010:-
5243−11965
𝑥100 −56,18
2011: e= 11965
578551,9−513600 = =-4,44
𝑥100 12,65
513600

1716−5243
𝑥100 −67,27
5243
2012: e= 587400−578551,9 = =-44,56
𝑥100 1,52
578551,9

6. Transferuri

2010:-
2−17
𝑥100 −88,23
2011: e= 17
578551,9−513600 = =-6,97
𝑥100 12,65
513600

0−2
𝑥100 −100
2
2012: e= 587400−578551,9 = =-65,79
𝑥100 1,52
578551,9

7. Asistenţa socială

2010:-
4422−3208
𝑥100 37,84
2011: e= 3208
578551,9−513600 = =-2,99
𝑥100 12,65
513600

26
9036−4422
𝑥100 104,34
4422
2012: e= 587400−578551,9 = =68,65
𝑥100 1,52
578551,9

8. Alte cheltuieli

2010:-
7301−1266
𝑥100 476,7
2011: e= 1266
578551,9−513600 = =-37,68
𝑥100 12,65
513600

6859−7301
𝑥100 −6,05
7301
2012: e= 587400−578551,9 = =-3,98
𝑥100 1,52
578551,9

9. CHELTUIELI DE CAPITAL

2010:-
99271−110094
𝑥100 −9,83
2011: e= 110094
578551,9−513600 = =-0,78
𝑥100 12,65
513600

100201−99271
𝑥100 0,94
99271
2012: e= 587400−578551,9 = 1,52=0,62
𝑥100
578551,9

10. ÎMPRUMUTURI

2010:-
0−1300
𝑥100 −100
2011: e= 1300
578551,9−513600 = =-7,90 2012: e= 0
𝑥100 12,65
513600

11. RAMBURSĂRI DE CREDITE


6800−6750
𝑥100 −9,83
2010:- 2011: e= 6750
578551,9−513600 = =-0,78
𝑥100 12,65
513600

100201−99271
𝑥100 0,74
99271
2012: e= 587400−578551,9 = 1,52=0,06
𝑥100
578551,9

27
3. Tabel centralizator cu datele obţinute în urma calculării indicatoriilor:

2010 2011 2012


g1(%) g2(%) g1(%) g2(%) g1(%) g2(%)
INDICATORI
45,20 91,98 85,70 67,33 50,67 86,01
I CHELTUIELI CURENTE
15,53 31,6 25,73 20,21 12,12 20,57
1 Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu materiale şi 19,11 38,89 34,42 27,04 20,01 33,97
2 servicii
1,82 3,7 2,73 2,15 1,03 1,74
3 Dobânzi
5,47 11,12 10,05 7,89 3,68 6,26
4 Subvenţii
1,14 2,33 1,15 0,91 0,17 0,29
5 Fonduri de rezervă
0,0016 0,0033 0,0004 0,0003 0 0
6 Transferuri
0,31 0,62 0,97 0,76 0,91 1,54
7 Asistenţa socială
0,21 0,25 1,61 1,26 0,69 1,17
9 Alte cheltuieli
10,53 21,44 21,84 17,16 10,05 17,06
II CHELTUIELI DE CAPITAL
0,12 0,25 0 0 0 0
III ÎMPRUMUTURI
0,65 1,31 1,5 1,17 0,67 1,13
IV RAMBURSĂRI DE CREDITE
1.045144 454.539 997.089
CHELTUIELI TOTALE
V PIB 51360 578551,9 587400
POPULATIA ROMANIA
VI (milioane) 18,91 19,042 18,91
VII POPULATIA BRAŞOV (mii) 20190 227 961 201950
VIII IP 1,0579 1,0609 1,0333
∆ CPTn -590605 542550
9 0
∆ CPTr 985148,46 429661,59
10 964955,97
∆ CPTn(%) -56,51% 119,36%
11 0
∆ CPTr(%) -56,39% -124,58%
12 0
Coeficientul de elasticitate (e)
13 0
14 CHELTUIELI CURENTE 0 -1,06 19,53
15 Cheltuieli de personal 0 -2,21 -2,19
Cheltuieli cu materiale şi
16 servicii 28 0 -1,17 18,11
17 Dobânzi 0 -2,73 -11,55
18 Subvenţii 0 -1,58 -12,85
19 Fonduri de rezervă 0 -4,44 -44,56
20 Transferuri 0 -6,97 -65,79
21 Asistenţa socială 0 -2,99 68,65
22 Alte cheltuieli 0 37,68 -3,98
23 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 -0,78 0,62
24 ÎMPRUMUTURI 0 -7,9 0
25 RAMBURSĂRI DE CREDITE 0 -0,78 0,06

0% 0% 1%
Indicatori de structură g1(%)
0% 0%
CHELTUIELI CURENTE
1% 11%
Cheltuieli de personal
5%
2% Cheltuieli cu materiale şi servicii
45% Dobânzi
Subvenţii
19% Fonduri de rezervă
Transferuri
Asistenţa socială
16% Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL

RAMBURSĂ
ÎMPRUMUTURI
CHELTUIELI DE Indicatori de
RI DEstructură g2(%)
0%
CAPITAL CREDITE
Cheltuieli de
19% 1%
personal
Asistenţa Alte 28%
Fonduri
socială cheltuieli
de
1% 1%
rezervă
2%
Subvenţii Cheltuieli cu
10% materiale şi servicii
35%
Dobânzi
3%
Transferuri
0%
29
Indicatori de dinamică
1000000

800000

600000

400000 CPTn
200000 CPTr
0 CPTn(%)
-200000 2010 CPTr(%)
2011
-400000 2012

-600000

Coeficientul de elasticitate
80

60

40

20
2010
0 2011
2013
-20

-40

-60

-80

4. Interpretarea datelor obţinute:

1. În ceea ce priveşte “greutatea specifică” obţinută după formulele folosite, putem spune că
aceasta variază de la an la an, în anul 2010 având 45,20 % şi 91,98%, urmând ca în anul 2011
procentul reprezentând ponderea din cheltuielile totale să crească iar cel reprezentând ponderea
din PIB sa scadă, apoi în anul 2012 rolurile inversându-se astfel “Cheltuielile curente”
30
înregistrând un procentaj mai mic pentru ponderea din cheltuielile totale şi altul mai mare pentru
cel referitor la PIB.
2. Cât despre “Cheltuieli de personal” procentajul reprezentând ponderea sa din cheltuielile
totale cunosc o creştere de ~10% în anul 2011 faţă de 2010, urmată de o scadere bruscă în
anul 2012 de peste 12%, iar referitor la procentele obţinute în legătură cu ponderea
acestor cheltuieli în PIB, se constată o scădere de ~10% din anul 2011 faţa de 2010 iar în
anul 2012 obţinându-se o stagnare a cheltuielilor.
3. “Cheltuieli cu materiale şi servicii” cunosc o creştere în anul 2011 faţă de 2010, urmată de
o scădere a acestora în ceea ce priveşte ponderea lor în cheltuielile totale, iar procentul
obţinut în urma calculării ponderii acestora în PIB se constată o fluctuaţie între aceşti ani
astfel în 2011 procentul se reduce cu ~10% faţă de anul 2010, urmând ca în anul 2012
acesta să crească cu peste 5% faţă de anul precedent.
4. Cheltuielile privind “Dobânzile” cresc uşor în anul 2011 faţă de 2010, apoi în anul 2012
acestea scad. Acest lucru se poate spune şi despre cheltuielile legate de “Subvenţii” care
cunosc şi ele o creştere procentară în anul 2011 faţă de 2010 ca mai apoi în anul 2012 să
cunoască o micşorare a acestora.
5. Cheltuielile cu “Fondurile de rezervă”, “Transferurile”, “Asistenţa socială”, “Alte cheltuieli”
“Împrumuturile” şi “Rambursările” au în aceşti 3 ani, 2010, 2011 şi 2012 o situaţie constantă,
fără modificări majore în ceea ce priveşte greutatea specifică, Împrumuturile tinzând chiar spre
rezultatul 0, obţinut chiar în anii 2011 şi 2012.
6. În ceea ce privesc datele obţinute în urma calculării indicatoriilor de dinamică observăm că
modificarea absolută înregistrată pentru anul 2011 arată faptul că în acest an cheltuielile efectuate
sunt mult mai mici decât în anul precedent, rezultatul fiind unul negativ, iar pentru anul 2012,
modificarea arată că în acest an cheltuielile au fost mult mai mari decât în anul trecut.
7. Cât despre modificarea reală obtinuţă, observăm că în anul 2010 cheltuielile sunt cele mai mari,
urmate apoi de cele din anul 2012, şi în cele din urmă cheltuielile din anul 2011(cele mai mici).
8. Referitor la coeficientul de elasticitate calculat pentru fiecare categorie de cheltuială putem
preciza că rezultatele obţinute arată că e < 1 ceea ce înseamnă ca ritmul de creştere a cheltuielilor
publice este mai mic decât ritmul de creştere a PIB.

VIII. Clasificarea veniturilor publice ale Primăriei Municipiului Braşov

Nr. Venituri Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012


Crt.
1 Venituri curente 479423 414706 427238
2 Venituri fiscale 417377 370566 396072
3 Impozit pe profit 0 832 0
4 Impozit pe venit 191138 2325 6000
5 Impozit si taxe pe proprietate 82038 94575 95540
6 Impozit si taxe pe bunuri 144201 114873 137073
7 Alte impozite si taxe fiscale 2000 0 0
31
8 Venituri nefiscale 62048 44140 56756
9 Venituri din capital 45932 2082 182
10 Operaţiuni financiare 0 0 0
11 Subvenţii 26852 27032 28166
Venituri totale 1462531 1094470 1727299
date preluate de pe : http://www.brasovcity.ro/ (Primăria Braşov/Informaţii financiare)

IX. INDICATORII PRIVIND STRUCTURA VENITURILOR PUBLICE

𝑉𝑖
gi(%)=𝑉𝑇*100,

unde:

gi(%) reprezintă ponderea venitului I în total venituri sau într-o anumită grupă de venituri

Vi reprezintă venitul a cărei pondere se calculează

VT reprezinta venitul total sau volumul veniturilor unei anumite grupe de venituri

Astfel pentru anul 2010 avem:

1. Venituri curente
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 417377
g(%)=𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒*100=479423 ∗ 100 =98,32%

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 62048


g(%)= 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 *100=479423 ∗ 100 =1,68%

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡 𝑝𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 191138


g1(%)= ∗ 100 = 479423*100=39,87%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒 82038


g2(%)= ∗ 100 = 479423*100=17,11%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 2000


g3(%)= *100=479423 ∗ 100 =0,42%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 479423


g4(%)= *100=1462531 ∗ 100 =32,80%
𝑉𝑇

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 45932


g5(%)= *100=1462531 ∗ 100 =3,14%
𝑉𝑇

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑖 26852
g6(%)= *100=1462531 ∗ 100 =1,83%
𝑉𝑇

32
Pentru anul 2011 avem:
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 370566
g(%)=𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒*100=414706 ∗ 100 =89,35%

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 44140


g(%)= 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 *100=414706 ∗ 100 =10,64%

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡 𝑝𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 3157


g1(%)= ∗ 100 = 414706*100=0,33%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒 94575


g2(%)= ∗ 100 = 414706*100=22,80%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 0


g3(%)= *100=414706 ∗ 100 =0
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 414706


g4(%)= *100=1094470 ∗ 100 =37,89%
𝑉𝑇

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 2082


g5(%)= *100=1094470 ∗ 100 =0,19%
𝑉𝑇

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑖 27032
g6(%)= *100=1094470 ∗ 100 =2,47%
𝑉𝑇

Pentru anul 2012 avem:


𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 396072
g(%)=𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒*100=427238 ∗ 100 =92,70%

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 56756


g(%)= 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 *100=427238 ∗ 100 =7,29%

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡 𝑝𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 6000


g1(%)= ∗ 100 = 427238*100=1,4%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒 82038


g2(%)= ∗ 100 = 427238*100=35,05%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 0


g3(%)= *100=427238 ∗ 100 =0
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 427238


g4(%)= *100=1094470 ∗ 100 =39,03%
𝑉𝑇

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 182


g5(%)= *100= ∗ 100 =0,2%
𝑉𝑇 1094470

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑖 28166
g6(%)= *100=1094470 ∗ 100 =2,57%
𝑉𝑇

33
X. INDICATORII PRIVIND DINAMICA VENITURILOR PUBLICE
a. Modificarea nominala si reala a veniturilor publice
1. Modificarea nominala absoluta si relativa

∆𝑉𝑇𝑛 /𝑛−1=VTn-VTn-1

Unde VTn si VTn-1reprezinta veniturile publice exprimate in preturi curente pt. anul 0 si anul
1.
𝑉𝑇𝑛 −𝑉𝑇𝑛−1
∆𝑉𝑇𝑛 /𝑛−1(%)= *100
𝑉𝑇𝑛−1

∆𝑉𝑇2011 /2010=VT2011-VT2010=1094470 − 1462531=-368061 mii lei

∆𝑉𝑇2012 /2011=VT2012-VT2011=1727299 − 1094470=632829 mii lei

𝑉𝑇2011 −𝑉𝑇2010 −368061


∆𝑉𝑇2011 /2010(%)= *100=1462531 ∗ 100 = −25,17%
𝑉𝑇2010

𝑉𝑇2012 −𝑉𝑇2011 632829


∆𝑉𝑇2012 /2011(%)= *100=1094470 ∗ 100 =57,82%
𝑉𝑇2011

I. Modificarea reală absolută şi relativă


𝑉𝑇𝑛𝑛 𝑉
∆𝑉𝑇𝑟 = - 𝐼𝑛𝑛−1
𝐼𝑝𝑛 𝑝𝑛−1

𝑉𝑇𝑟𝑛 −𝑉𝑟𝑛−1
∆𝑉𝑇𝑟 (%)= *100
𝑉𝑟𝑛−1

𝑉𝑇 𝑉 1094470 1462531
∆𝑉𝑇𝑟 = 𝐼𝑝2011 - 𝐼 2010 = − =-344007,26 mii lei
2011 𝑝2010 1,0579 1,0609

𝑉𝑇 𝑉 1727299 1094470
∆𝑉𝑇𝑟 = 𝐼𝑝2012 - 𝐼 2011 = − = 637065,12 mii lei
2012 𝑝2011 1,0333 1,0579

𝑉𝑇𝑟2011 −𝑉𝑟2010 −344007,26


∆𝑉𝑇𝑟 (%)= *100= ∗ 100=-23,52%
𝑉𝑟2010 1462531

𝑉𝑇𝑟2012 −𝑉𝑟2011 637065,12


∆𝑉𝑇𝑟 (%)= *100= 1094470 ∗ 100=58,21%
𝑉𝑟2011

2. Modificarea ponderii veniturilor publice in PIB


𝑉𝑇 𝑉𝑇
∆𝑉𝑇 /𝑃𝐼𝐵(%) = 𝑃𝐼𝐵𝑛 *100-𝑃𝐼𝐵𝑛−1 *100
𝑛 𝑛−1

34
𝑉𝑇 𝑉𝑇 1094470 1462531
∆𝑉𝑇 /𝑃𝐼𝐵(%) = 𝑃𝐼𝐵2011 *100-𝑃𝐼𝐵2010 *100=578551,9 ∗ 100 − ∗ 100 = -98,59%
2011 2010 513 600

𝑉𝑇 𝑉𝑇 1727299 1094470
∆𝑉𝑇 /𝑃𝐼𝐵(%) = 𝑃𝐼𝐵2012 *100-𝑃𝐼𝐵2011 *100= 587400 ∗ 100 − ∗ 100 =104,88%
2012 2011 578551,9

3. . Modificarea veniturilor publice medii pe locuitor exprimate in euro

Euro=4,3 lei

∆𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐 = 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /locn - 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐𝑛−1

∆𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐 = 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /loc2011 - 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐2010 =

=122,16Euro/loc-198,58Euro/loc=-76,42Euro/loc

∆𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐 = 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /loc2012 - 𝑉𝑇𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑙𝑜𝑐2011 =

=182,99Euro/loc-122,16Euro/loc=60,03 Euro/loc

d. Coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut

𝑉𝑇𝑛
𝑉𝑇𝑛−1 ∗ 100
𝑘=
𝑃𝐼𝐵𝑛
𝑃𝐼𝐵𝑛−1 ∗ 100
𝑉𝑇2011 1094470
∗100 ∗100
𝑉𝑇2010 1462531
𝑘= 𝑃𝐼𝐵2011 = 578551,9 =0,66
∗100 ∗100
𝑃𝐼𝐵2010 513 600

𝑉𝑇2012 1727299
∗100 ∗100
𝑉𝑇2011 1094470
𝑘= 𝑃𝐼𝐵2012 = 587400 =1,55
∗100 ∗100
𝑃𝐼𝐵2011 578551,9

e. Elasticitatea veniturilor in raport cu PIB

𝑉𝑇𝑛 − 𝑉𝑇𝑛−1
∗ 100
𝑉𝑇𝑛−1
𝑒=
𝑃𝐼𝐵𝑛 − 𝑃𝐼𝐵𝑛−1
∗ 100
𝑃𝐼𝐵𝑛−1
35
𝑉𝑇2011 − 𝑉𝑇2010 −368061
𝑉𝑇2010
∗100 ∗100
1462531
𝑒= 𝑃𝐼𝐵2011 − 𝑃𝐼𝐵2010 =
578551,9−513600 =-1,98
∗100 513600
∗100
𝑃𝐼𝐵2010

𝑉𝑇2012 − 𝑉𝑇2011 632829


𝑉𝑇2011
∗100 ∗100
1094470
𝑒= 𝑃𝐼𝐵2012 − 𝑃𝐼𝐵2011 =
587400−578551,9 =37,79
∗100 578551,9
∗100
𝑃𝐼𝐵2011

1. Tabel centralizator rezultate venituri


Nr.crt. indicatori 2010 2011 2012
1 VT 1462531 1094470 1727299
4 gvenituri curente(%) 98,32% 89,35 92,70
5 gvenituri din capital(%) 3,14% 0,19 0,2
6 gsubventii(%) 1,83% 2,47 2,57
7 ∆𝑽𝑻𝒏 /𝒏−𝟏 0 -368061 632829
8 ∆𝑽𝑻𝒏 /𝒏−𝟏 (%) 0 −25,17 57,82
9 ∆𝑽𝑻𝒓 0 -344007,26 637065,12
10 ∆𝑽𝑻𝒓 (%) 0 -23,52 58,21
11 ∆𝑽𝑻 /𝑷𝑰𝑩(%) 0 -98,59 104,88
12 ∆𝑽𝑻𝑬𝒖𝒓𝒐 /𝒍𝒐𝒄 0 -76,42 60,03
13 K 0,66 1,55
14 e -1,98 37,79

VENITURILE PUBLICE
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000000

2010 2011 2012

36
2. Interpretarea datelor obţinute:
1. Veniturile totale obţinute în urma activităţii desfăşurate sunt de 1462531 lei pt anul 2010,
apoi mai puţin avem în anul 1094470 lei şi în anul 2012 avem cele mai mari venituri în
valoare de 1727299 lei.
2. În ceea ce priveşte greutatea specifică a “Veniturilor curente” obţinută în urma calculării
indicatorilor de structură putem spune că în anul 2011 a avut loc o scădere a ponderei
veniturilor curente din totalul veniturilor, urmată apoi în anul 2012 de o uşoară revenire.
3. Greutatea specifică a “Veniturilor de capital” arată o reducere de aproape 3% în anul
2011 faţă de 2010, urmată în anul 2012 de o stagnare a acesteia.
4. Cât despre greutatea specifică a “Subvenţiilor” putem spune că spre deosebire de
Veniturile curente sau Subvenţii, aici apare o creştere treptată a acestei ponderi din
veniturile totale.
5. Modificarea absolută înregistrată arată faptul că în anul 2011 veniturile totale au fost mai
mici decât în anul 2010, totuşi deşi acest an diferenţa a fost una negativă, arătând că
activitatea nu a prosperat la fel de mult ca în anul precedent, în anul următor, adică 2012,
în urma calculării acestui indicator s-a arătat că veniturile au crescut cu 637065,12 lei
faţă de anul precedent. La fel ca şi modificarea absolută, modificarea relativă obţinută
arată faptul că în anul 2011 veniturile au scăzut cu peste 25% faţă de anul precedent dar
au crescut cu peste 50% în anul 2012.
6. Asemenea modificării absolute şi modificarea reală prezintă informaţii cu privire la
scăderea veniturilor din 2011 dar arată şi cresterea produsă în anul 2012.
7. Comparativ, datele obţinute arată că în anul 2011 procentul referitor la modificarea
ponderii veniturilor publice în PIB este de - 98,59% iar în anul 2012 această modificare
este mult mai mare arătând 104,88%.
8. Ca şi modificarea ponderii veniturilor publice în PIB, modificarea veniturilor publice
medii pe locuitor exprimate în euro arată o creşte realizată în anul 2012, faţă de anul
precedent, când aceasta avea valoare negativă.
9. Coeficientul de corelare dintre veniturile publice şi produsul intern brut arată în cazul de
faţă o creştere cu aproape o unitate faţă de anul precedent.
10. Iar cât despre coeficientul de elasticitate, în anul 2011 acesta este mai mic decat 1, fapt
ce arată că ritmul de creştere a cheltuielilor publice era mai mic decât ritmul de creştere a
PIB, dar în anul 2012 acest coeficient s-a modificat, înregistrând o valoare mai maire
decât 1, ceea ce înseamnă ritmul de creştere a cheltuielilor publice este mai mare decât
ritmul de creştere a PIB şi deci devansează ritmul de creştere a PIB.

37
XI. CONCLUZII

Analizând datele şi indicatorii obţinuţi în urma realizării acestui proiect am ajuns la concluzia că
majoritatea cheltuielilor pe care le face Primăria Municipiului Braşov sunt cheltuieli curente, iar
investiţiile sunt foarte mici. Dacă s-ar investii în diferite proiecte de susţinere a oraşului, de dezoltare
a acestuia, este probabil ca acesta să se poate dezvolta mult mai repede.

Rezultatele indicatorilor sunt oarecum fluctuanţi, astfel în anul 2011 rezultatele obţinute sunt
mai mici decât în anul 2010, uneori diferenţa dintre aceşti doi ani fiind foarte mare, iar pentru
anul 2012 s-a înregistrat o uşoară stagnare sau la unii indicatori o creştere foarte mică. Aceasta se
datoreză nu numai cheltuielilor şi veniturilor, dar si numărul de locuitori din acest oraş care este
în în scădere.

Municipiul Braşov este un oraş frumos, situat în zona centrală a ţării unde şi în care istoria
şi-a pus amprenta, dându-i un anumit farmec aparte,astfel datorită zonei şi trecutului său Braşovul
este vizitat de turişti dornici să se relaxeze sau să viziteze împrejurimile. Acest fapt a dus la
dezvoltarea oraşului fiind un punct turistic foarte important pentru România. De aceea este important
ca cei care supraveghează şi se ocupă de oraş şi tot ceea ce reprezintă acesta să ştie de ce anume are
nevoie pentru a se dezvolta în continuare.

38