You are on page 1of 88

SISTEME DE MENTENANTA (UZ INTERN )

1. .
.

- ulterior în
Europa, suprapunându-

scoaterea lui defi-


un domeniu interdisciplinar care, pentru atingerea perfor-mantelor

mediului, al fizicii, al chimiei, etc.

r
-
- restabi

- prevenirea scoaterii automobilulu

- i

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
(exemplu filtru de ulei, filtru de aer, filtru de combustibil);

or din service pentru reparare.

-terminat de

rii

schimb.

automobilului, având ca efect minimizarea costurilor de exploatare.

In figura 1.1-

a max

reprezentând costul dictat de compromisul tehnico-economic.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


CTE

Cmax 1
C2

C
2
C1

Pa P0 PERFORMANTA

Fig. 1.1 - 1
0 la care costul global atinge un

exploatare (C).

total
ilitate (RCM reliability centered maintenance).

Defectarea are loc atunci când un produs (automobil sau subansamblu al

solic

exploatare concretizate în nerespectarea inst

poate fi:
-

- survine în timp iar procesul este ireversibil;


- caz în care sistemul/echipamentul nu-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- când

-
-
importante;
- - susc -

-
componente ale acestuia
-

Defectarea, în
-
-
echipament cu care echipamentul analizat vine în contact direct sau indirect, continuu sau numai
ocazional.

-
-

corective externe oarecare.


Schimbarile care s-

-
s-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


decât în s
continuu sau la intervale de timp judicios stabilite pe baza unor analize aprofundate ale modului de

Mai mult, structura -

sistem care s-
vedere econ

poate pune la punct un sistem de e starea autovehiculului.

subsisteme:
-
-

Identificare

provoca accidente.

ate de

matematice.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


obiectiv principal realizarea unui sistem de
de reducere a cheltuielilor
aferente, utilizând analiza tehnico-

are drept obiective:

- la o calitate

asigure întregul volum al

exploatare, con

corespunzatoare fiecarui autovehicul.

In fig. 1.1-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 1.1

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


realizarea unui sistem

uzurii;

sunt necesare;

seama reducerii opririlor de orice gen etc.


stare p

2.MENTENANTA MOTORULUI.
2.1Mentenanta mecanismukui motor

defecte inexploatare si repararea organelor fixe ale motorului.

tehnice a blocului motor, chiulasei, colec


colec rul automobilului.

- - butorilor la fiecare 50 000 km (sau


la nevoie);
- strângerea chiulasei, la rece, la fiecare 50 000 km (sau la nevoie);
- cu
2.1.1-1
-165 Nm la D 797-05; 180 Nm pentru D
2156 HMN 8; 55-60 Nm pentru Dacia 1310; 120- -60 Nm la
Volkswagen; 75-80 Nm la Nissan;
- re 30 000 km (sau la nevoie);
- strângerea colectoarelor de ad rente, la fiecare 50 000 km (sau la
nevoie);
-
-
-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


10 4 2 (E) 5 7

Fig. 2.1.1-1. Ordinea de


chiulasei la motorul autoturismului Dacia 1310.

2.1.2 Defectele în exploatare ale organelor fixe

Depistarea fenomenului
-

- rateuri ritmice în carburator (la MAS), când arderea s-

- bazinul superior al radiatorului sau în

-întreruperi la aprindere, ca urmare a depunerii apei pe electrozii bujiei (la MAS).

Fisurarea sau spargerea chiulasei sau blocului motor

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

- ntreruperi la aprindere; se

2.1.3. Repararea organelor fixe


Repararea blocului motor. -un solvent, canalele de

7 de asamblare a blocului cu chiulasa.

0,1 mm pe
80%

0,25 mm.
rale 8. Depistarea se face prin
4 bar.

15-20 cm:

- 20 cu diametrul de 8

- - U = 20-25
V, cu electrozi monel
-
70...80°C,

uscarea timp de 4-

10

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

-
- metalizarea cu zinc topit (pulverizat cu aer la 6 bar);
-
-

- (OL 34) de grosime 2-4 mm, se -

4 bar.

Prezoanele rupte în bloc


udate etc.

arborelui cu came 3

intermediare.

-250 mm lungime, fisuri între

Repararea cilindrilor (fig. 2.1.3-1).


2 3),

11

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


1.

0,150 mm.
perpendiculare pe axa cilindru
-
în s

zat este

Fig 2.1.3 1 unei de cilindru


I, II, III- si
l1, l2, l3- planelor de masurare a uzurilor
1-prag de uzura; 2-conicitate; 3-ovalitate

ovalitate la limitele admise.

12

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
0,005-
0,006 0,015-0,020 mm pentru ARO 797-05;
4 bar.

- -au
-au

realeza la

2-3

Repararea chiulasei

riorarea orificiilor filetate .


Cu aj
motorului (admis 0,005-

deteriorate.

- 2.1.3 -
2 mai gros de 0,25-0,50 mm, prin recti

de asemenea, se rect

13

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 2.13.-2 Rectific .

1- 2 - disc abraziv; 3 - 4 - masa electromagnetica a masinii de rectificat

Ghidurile de supapa uzate se ale la

special în locul celor vechi.

- cu supapele respective cu ajutorul

are) (fig. 2.1.3.- 3 -


2.1.3.-3, c) sau

b).

întreprinderile

electrice portabile.

14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 2.13.-3. Frezarea scaunelor de supape: 1 - 2 - dorn: 3 - ghidul supapei.

- . Cele nedemontabile se

ierderi mai mari de 1 bar într-un


minut).
-
zece sufluri.
sunt:
-
înlocuiesc;
-

- a cote majorate

2.1.2 MOBILE

Organele mobile sunt urmatoarele: pistonul, segmentii, boltul de piston, biela, arborele cotit, volantul.
Pistonul realizeaza fazele ciclului motor, el formeaza peretele interior care inchide camera de
ardere.
Are rol in etansarea camerei de ardere impreuna cu segmentii, si de evacuare a caldurii.
Intre piston si cil`indru este un joc pentru deplasarea lui libera.

15

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pentru a nu se mari jocul,se folosesc solutii pentru micsorarea jocului pana la valoarea lui minima.
Segmentii sunt inele elastice cu rol de etansare si de razuire a surplusului de ulei de pe peretii
cilindrului.
Ei se monteaza in canalele de piston si sunt de etansare si de ungere.
Pentru a nu intra uleiul in camera de ardere, segmentii sunt prevazuti cu orificii care corespund cu cele
din piston.
Segmentii transmit caldura de la piston la cilindru.
Boltul de piston face legatura intre piston si biela fiind solicitat la incovoiere si flambaj.
Modul de asamblare al boltului cu biela poate fi: fix in umerii pistonului si liber in bucsa bielei, fix
in biela si liber in piston si flotant liber si in biela si in piston .
Montarea boltului se face prin presare dupa o incalzire uniforma in instalatii speciale.Pentru a nu se
deplasa axial in timpul functionarii, boltul se asigura la capete cu doua sigurante sub forma de segment de
inel,mai rar inel elastic, in capul bielei sau cu pastile in cap din aliaj de aluminiu sau alama. La motoare
cu boltul fix in biela, acesta se asigura cu suruburi.
Jocul sau strangerea la motoare intre bolt si piston este de 0,002-0,008 mm, la cele fixe in biela de 0,02-
0,04 mm.

-
Verificarea pornirii
Verificarea
auditiv, fie cu ajutorul stetoscopului astfel:
-

care conduc la
- torului, care se

- rului presupun uzarea

încovoieri ale biel

16

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Controlul fumului de evacuare, zilnic, vizual sau cu aparataj (fumetru pentru motoare Diesel): fumul
- consum exagerat de combustibil, iar cel albicios - avans prea

face la 50 000 km.

Controlul presiunii în cilindri, la 50 000 km, se face cu ajutorul compre- sometrului sau
compresografului.

d cu con de cauciuc (ce se

- ontarea bujiilor (respectiv injectoarelor);


-

Interpretarea rezultatelor: la MAS, - -10 bar, iar sub 8


bar se impune repararea grupului cilindru-piston-

La motoarele cu aprindere prin compresie D 797-


-

a grupului cilindru-piston- rea motorului. Aceasta,


prin metodele:
-

17

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
introdus în cilindru la presiunea de 45 . 104 N/m2
- piston-
uncte: în PMI
blocului.

me

2.2.2. D -

Griparea pistoanelor

precedat de zgomote caracteristice provocate de efortul bielelor de a smulge pistoanele gripate din

motorului se poat -

sau deloc, pistoanele s- morcat pentru repararea în atelier prin

Griparea pistoanelor poate duce la rizuri pe


-

respectivi.

18

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


respective, blocându-

spectiv este

- -

fantele decalate la un unghi de 12 -

canalele d

ui; apare un zgomot caracteristic (zgârieri) la antrenarea


arborelui cotit.

chiar ruperea bielei, încovoierea sau chiar ruperea arborelui cotit), motorul este oprit imediat.

n demontarea grupului piston-

19

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


cilindri, pistoane, bloc motor.

Ruperea bielei

organelor deteriorate, blocul motor impunând repararea


- - - -
uloarea

Incovoierea sau torsionarea bielei,

Griparea sau
de -
cauze, ca: amestec carburant necorespun

Remedierea: demontarea ambielajului, constatarea

Ruperea arborelui cotit, un fenomen mai rar,

-
tuturor grupurilor.

nente, î

20

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

-
curente ale automobilului. Sunt rep

Inlocuirea pistoanelor

Fiecare piston este adus la PME,

-3 spire.

-se un dispozitiv

al motorului.

r (0,05-0,35 mm la D2156HMN 8).

cilindru este de 0,04- -0,16 mm pentru autocamioane.

mantaua sau fusta pistonului).

Repararea bolturilor de piston

21

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
lând jocurile admise; de asemenea, se

- -
dimensiunilor (mai mici);
- (rectificare-cromare-
- - -tratare
-

superficial duri ficat.

i,
-

Repararea bielei
L dintre axele

Incovoie
-0,05 mm la 100 mm lungime).

22

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Când bielele au
care se face alezarea.

se înlocuiesc cu altele noi, inclusiv sistemul de asigurare.

înlocuirea

Repararea arborelui cotit.


torsionarea, uzarea fusurilor ,
arborelui primar, uzarea filetului pentru rac, uzarea orificiilor filetate de la ,
,
volantului.

supune controlului.

feroflux, numai prin


rectificare.

23

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2.2.3-1 -se pe

încovoierea; acee

-
-se cont de cel mai uzat fus).

0,02-0,05 mm pentru autocamioane.


Fig. 2.2.3-1. Controlul arborelui cotit cu ceasul comparator: / - placa
de control; 2 - prisme; 3 - arbore; 4 - 5-
controlul înco 6

conicitate).

cei, fusul palier central este


mai uzat din cauza dezechilibrului dat de volant.

ectând coaxialitatea lor (fig. 2.2.3-2). La palierul

rectif

cia 1310, se va respecta galetarea (roluirea) fusurilor pe o

24

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ambreiajul.

folosind una din metodele:


-

- 2):

alteia cu diametrul exterior majorat.

0,07-

Filetele uzate

Fig. 2.2.3-2 Rectificarea arborelui cotit: a - rectificarea fusurilor paliere; b - rectificarea fusurilor manetoane; 1 -
arbore cotit;2 - 3 - vârfuri prindere arbore; 4 - discul abraziv; 5 -

cr
se face când motorul este demontat, pentru a se putea efectua

25

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


rificarea

-se la momentul indicat.


-se pentru fiecare semicuzinet în parte.

elii sau ruperii.


ptelor de repa

Ca

gatelor se vor face numai cu prese universale sau speciale.

eventualele pericole de accidentare.


2.2 .

2.2.

se face la rece sau la cald, pentru a permite dilatarea

umplerea cilindrilor cu amestec carburant sau

26

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


tabelul 2.3.1.-2
supape în 2.3.1-1), astfel:
-

1 este adus la PMI,


compresiei (ambele supape sunt

Fig. 2.3.1.-1. Reglarea jocului culbutor-


1 - arbore cu came;
2-
3 - tachet;
4-
5 - culbutor;
6 - ax culbutori cu suport;
7-
8-
9-
10 -

27

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


jocul j

atacate de culbutori (pistoanele la PM1")

motorului.

erea la punct se poate face montând pe volant un disc gradat

hiurilor de

nul

{MAS) (MAC).

2.2.2.Defectele în exploatare ale mecanismului de distributie

supapei, arderea sau deformarea talerului supapei, ruperea supapei, deformarea sau ruperea arcului
supapei.

motorului.

28

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pin

-50 000 km. în caz contrar se pot rupe producând avarii ale

au o int

e face cu stetoscopul

zele pot fi: ungere

Depistarea zgomotelor se poate face în zona de mijloc a motorului prin ascultare cu stetoscopul.

- -le), iar cele


amovibile se înlocuiesc.

este, îndeosebi, urmarea uzurii inegale a

-
impune înlocuirea arborelui cu came sau rectificarea lui.

are loc când jocul termic

29

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


cu rateuri în carburator (pentru supapele de admisie

reglat.

mai grave (supapele arse sau scaunele fisurate) se înlocuiesc, rodându-

Griparea sau blocarea supapei

gripate). Depistarea anomaliei se face prin demontarea bujiilor sau injectoarelor (MAC)

al semnalizatorului acustic.

mului sau în atelier.

Arderea sau deformarea talerului supapei

ar
ghidurile supapelor uzate se înlocuiesc.
Ruperea supapei
fi

-a fost

-a ajuns la
nci remedierea devine

30

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


se produce, în general, din cauza materialului sau tratamentului
- ea,

trebuie oprit imediat pentru a nu se produce avarii grave.

cioc, introdus în locul bujiei.

2.2.3. R

lor;
-

Arborele cu came (fig. 2.3.3 - 1


-

- care la cote de

- uzarea camelor 3,

face prin verificarea curs a


b;
- 4;

- uzarea sau deteriorarea orificiilor filetate de fixare a pinionului de distri

31

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 2.3.3 - 1 al motorului D 2156 HMN 8:

1 - încovoierea arborelui cu came;

2 - uzuri ale fusurilor de reazem;


3 - uzura camelor;

4- rilor;
5 - uzura sau deteriorarea orificiilor filetate pentru fixarea pinionului de dis

decalat cu 90°.

pot prezenta defectele:

- uzuri

pot prezenta defectele:

- butorilor;

Culbutorii

-
respectându-

- lare pe ax impune înlocuirea ei;

- -se

Supapele i,

Defectele posibile ale supapei sunt:

32

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
-
ghidul supapei este de 0,03-0,08 mm;
- uzarea capului tijei; capul uzat s
deteriorare;
-

-
simultan la toate supapele.

corespund se înlocuiesc.

turi, sufluri, rizuri


elor supapelor sau arcuri rupte

Verificarea fazelor ei totale a proceselor.

observându-
constructive ale motorului. A se vedea figura de mai jos.

33

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2.3

2.3.1.

-piston-

l de

-
-distribuitor etc.)

- s
- 797-05 21561
IMN 8;
-
2.5.1.-1, gerea impu

34

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2156 HMN 8),

- 5

iune 5

nou se face obligatoriu la reviziile tehnice sezoniere.


-se

Tabelul 2.5.1.-1

Capacitate, Periodicitatea schimbului, km


Motor l Ulei Calitate ulei Filtru Filtre
suplimentare
D 797-05 15 5 000 M30 Super 2 5 000

D 2156 HMN 8 20 5 000 M30 Super 2 5 000 10 000


manseta de hâr-
tie de la filtrul
centrifugal
ARO-240 5 5 000 M30 1-Extra 5 000 La La motoare
cu filtru brut se
500 km
Dacia 1310 3(3.251) cu 5 000 M20W40-Extra 15 000
filtru 6 000 km (vara)
M15W40-Extra
(iarna)
3(3.5)1 cu 7 500 15W40 15 000
Club filtru 3,5(4) 1
cu filtru
Cielo 3,75 10 000 SF/CC, SF/C 10 000
10W40 I5W40
Dacia Nova 3 10 000 AP1. SAE- 10 000
SF/CC
20W40: 15W40
Logan 3,4 de
la motorul
1,41 15 000 filtru aer
3,4 la motorul 10W40 15 000
de 1,61 10W50 filtru aer
20W50 filtru aer filtru
Logan 1,5 dCi 4,4 1 10 000 15 000
10W40 2 000 km

2.3.2. D

35

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


nivelului de ulei

(admisibil circa 80-

Mi

defectarea pompei de ulei.

Diluarea uleiului din

Diluarea uleiului cu combustibil,


repetate a motorului la rece, amestecului carburant prea bogat, func

folosirea regimului termic normal.

Modificarea
-piston-
periodicitatea schimbului de ulei.

Defectarea pompei de ulei,

rea unui ulei prea vâscos. Acesta poate duce

36

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


de ulei, în ateliere,
autovehiculul fiind remorcat.

Infundarea duzelor de la ajutajele de stropire de la motorul D 797-

automobilul Dacia 1310.

conducta.

2.3.3. R

ompa de ulei, baia de ulei, filtrele, radiatorul de ulei,

Pompa de ulei,
i, ca:

Uzarea corpului
-0,22 mm), se

Uzarea sau deformarea capacelor

- frezare 0,05 mm);


-

supapa);
- fíletele
- 0,05 mm).
Uzarea pinioanelor cromare
90°.

(montându-
ralanti 3,5-4,5 7-8
Baia de ulei poate prezenta defecte, ca:

37

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
- 0,5 0,3 mm la
100 mm lungime);
-

-
Filtrele de ulei
- frezare, pe o adâncime de
maximum 0,5 mm;
-

-
- arcurile decalibrate sau rupte se înlocuiesc;
-

Radiatorul de ulei
-

aliaje moi;
-

- decalibrarea sau ruperea arcului supapei (D 2156 HMN 8): aceste defecte impun înlocuirea lui.

uleiului.
- defecte se înlocuiesc.

2..4

2.4

-
- controlul nivelului lichidului

38

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- verificarea întinderii curelei de ventilator, la 10 000-
mai mare de 15- -

de fixare.

- controlul punctului de congelare a

- înlocuirea termostatului, la 60 000 km;

Dizolvare

Solu

-se motorul în
-10 h; se pune din nou moto
-

Pentru evitarea depunerilor de

2.4.2. D

39

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

ja de ulei.

lor de îmbinare a chiulasei sau blocului motor.


-

- Termosta

- ului

rea unei unduiri slabe în bazinul superior al radiatorului, la


accelerarea motorului.
Remedierea se ex

La ventilator se pot deforma sau rupe paletele.

In unele cazuri, ruperea paletelor ventilatorului poate duce la spargerea radiatorului, ceea ce impune o

Infundarea radiatorului

40

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


presiune.

mare, radiatorul trebuie înlocuit.

I a motorului -

control sau termometru) presupune controlarea

semnalizarea avariilor.

2.4.3. R

3-4 bar;
- -se o abatere de 0,05
mm;
-

-
-
se înlocui

41

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Ventilatorul

- fisurarea sau ruperea paletelor; se impune înlocuirea lor;

Radiatorul

bazinelor de miez, spar

Termostatul l într-

In atelierul de reparat radiatoare, pardoseala va fi din cimen

3. MENTENANTA TRANSMISIEI AUTOMOBILULUI

3.1 INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA AMBREIAJULUI

3.1.1. ambreiajului

42

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


control- verificare
3.1.1-1).

Verificarea cursei libere a pedalei ambreiajului se face periodic, deoarece prin uzarea garniturilor de
frecare, cursa se

Tabelul 3.1.1-1

lichid

Zilnic
rezervorului este astupat

Ungerea axului pedalei 5 000

Verificarea tensiunii arcurilor de readucere de la 10 000

Reglarea cursei libere a pedalei 10 000

moment se -a

-40 mm, corespunz -4 mm între capetele interioare

Reglarea cursei libere a pedalei ambreiajului mecanismului de

De obicei reglarea cursei libere a pedalei se face prin modificarea lungimii ti

43

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 3.1.1-2 Reglarea cursei
libere a pedalei
ambreiajului la mecanismul

3 (fig. 3.1.1-2
2
-3,5 mm la extremitatea furcii ambreiajului.

In cazul ambreiajelor cu m onare hidraulic,

3.1.2. Defectele în exploatare ale ambreiajului

Defectele în exploatare ale ambreiajului se pot manifesta sub forma:

sarea autovehiculului în

Defectul are mai multe cauze:


-
presiune, ceea

fabrica constructoare.
-

- ambreiaj, ca urmare a pierderilor de ulei de la motor pe la palierul principal, a ungerii prea

44

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ulei se înlocuiesc. în acel

Defectul se manifesta la schimbarea treptelor de viteze, când arborele cotit

i de frecare,

- mari a

- i

-
produs este pe

niturilor de fixare a garniturilor de frecare, dereglarea sau ruperea pârghiilor de decuplare.

45

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
iune.
-

defecte.
-

3.1.3. Repararea ambreiajului

In continuare se palelor organe componente


ale ambreiajului.
Discul condus
-

- disc mea de maximum


1mm;
-

Discul de presiune
lucru sau

- urechile ghid

Pârghiile de decuplare

46

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
majorate;

Furca de decuplare

- -
-
-
-s

- i de decuplare deteriorat se

Carcasa ambreiajului

15 mm de capetele fisurilor pe o adâncime de 4

- rin

3.2 INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA CUTIEI DE VITEZE

3.2.1

carterului prin observarea locurilor pe unde au loc pierderile de ulei; controlul cu stetoscopul a

rea
nivelului lubrifiantului; schimbarea lubrifiantului din carter.

47

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Introducerea uleiului în carter se face, în general, printr-

alimentare.

3.2.2. Defectele în exploatare ale cutiei de viteze

Defectele în exploatare ale cutiei de viteze se pot manifesta sub forma: blocarea cutiei de viteze,
-
schimbarea cu zgomot a treptelor la demaraj, cu ambreiajul decuplat complet; zgomotul continuu mai

Blocarea cutiei de viteze.

pieselor uzate ale dispozitiv

-
mai multor cauze, cele mai importante fiind: ruperea manetei de schimbare a treptelor, ruperea furcilor

- Ruperea manetei de schimbare a treptelor de viteze se poate datora oboselii materialului sau a

-
- - cu ajutorul

48

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- aterialului,

r uzate ale dispozitivului de fixare.

peste limitele admise.

Schimbarea cu zgomot a treptelor !a demaraj, cu ambreiajul complet decuplat.


constitui uzura sau deteriorarea sincronizatoarelor.

mului se va face cu

3.2.3. Repararea cutiei de viteze

Carterul cutiei de viteze

majorate;

- e

49

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
- -

Arborele primar

-
rebutarea arborelui;
- care la cota

Arborele intermediar
-

- uzarea
-

- fisurile de or

-
25% din supr

Arborele secundar poate pr

- mensiunile sunt sub limita

50

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- uzura în grosime a canelurilor conduce la înlocuirea arbor

- -

rectificare la cota -

-se apoi la cota

3.2.4. -distribuitor

Înlocuirea uleiului de transmisie dm carterul reductorului-


lubrifiantului dm carterul cutiei de viteze.

3.3. INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA TRANSMISIEI LONGITUDINALE

3.3.1 ansmisiei longitudinale

2 gresarea se face la 5 000


2

51

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


mult 2 500 ual al arborelui longitudinal pentru

3.3.2 Defecte în exploatare ale transmisiei longitudinale

Defectele care apar în exploatarea transmisiei longitudinale pot fi: dezechilibrarea arborilor
longitudinali; ruperea arborilor longitudinali; deformarea sau rupe

Dezechilibrarea arborilor longitudinali.


automobilului.

culisante;
sau de la pinionul de atac al transmisiei principale.

Ruperea arborelui longitudinal sau a crucilor cardanice.


e loc la partea dinspre cutia de
viteze.

ermediar.
-
vibreze.
-au rupt umerii suportului,

3.3.3. Repararea transmisiei longitudinale

52

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Furca cu butuc
-
- -
-

-
-
utilizarea unui arbore cardanic canelat majorat.

- -
cota de repar

-
-

Inelul exterior al rulmentului cu role-ace.

-au rupt umerii suportului,


automobilul trebuie remorcat p

3.4.

53

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ansmisiei principale.

misie din carter

tarea cu ulei de transmisie de

tip.

Schimbarea uleiului de

-un orificiu dispus la


-un orificiu astupat tot cu un

Înlocuirea uleiului deauna la venirea

siei principale cuprinde


re

reglare sau în alt mod.

momentului care trebuie aplicat pinionului pentru a se roti.

- 80°C.

se face cu compensatorii mobili

-
= 0,03-
rotirii libere (10-

54

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Reglarea angrenajului transmisiei principale.

pentru fiecare transmisie.

3.4.2 D

poate prezenta ca defecte:

Deteriorarea sau ruperea pinionului de atac.

te, în mare parte,

arborelui longitudinal.

poate prezenta ca defecte:

55

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ilor carcasei. lor care au fost

speciale de exploatare (trecerea prin terenuri grele, desfundate etc.).

Arborii planetari pot prezenta ca defecte:

Ruperea arborilor planetari.

Pinionul de atac

-
înlocuirea pinionului;

- filetul

- uri indiferent se lungime sau

Coroana transmisiei principale

Pinionul planetar
-

Pinionul satelit

56

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Arborele planetar. Defectele posibile ale arborelui planetar sunt: încovoierea arborelui planetar, uzura în
grosime a canelurilor;
- încovoierea

De
-

-
-

-
refiletare;
- ficare

se vor utiliza numai scule calibrate, interzicându-se folosirea sculelor deteriorate sau uzate.

toare, vor fi ridicate,

57

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


4. MENTENANTA PUNTII DIN FATA, A SISTEMULUI DE DIRECTIE, A
SISTEMULUI DE FRANARE SI A ROTILOR AUTOMOBILULUI.

4.1 INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA PUNTII DIN FATA.

curs de 5 000
60 000
Verificarea nivelului uleiului de transmisie di
de 5 000 20 000 km.

de 20 000

4.1.2. Defectele în exploatare a

-
Incovoie -zise.
-

-propriu-zise. Cauzele acestui defect pot fi: fisuri sau defecte


ctului se face la atelierul de
remorcat, cu puntea din
Ruperea fuzetei sau pivotului.
.

bilul va fi remorcat cu

Ruperea filetului fuzetei.


iale.

58

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


4.1.3. R
Puntea propriu-
- frezare

- g

- frezare
- 100 000 N:
-

de frezare
Fuzetele

-
de st
-

ârfuri, la

4.2. INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA SISTEMUL DE DIRECTIE


4.2.1. Intretinerea sistemului de directie

articul

rm schemei de ungere.
Verificarea jocului la volan

59

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- se

Cauzele

directiei. Modul de reglare a

(melcului) e

- , prin deplasarea
e

Contr

zent sunt utilizate frecvent aparatele electronice.

Ungerea cas

evita avariile.

U, siune prin gresoarele

60

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


4.2.2. D

- manevrarea volanului
-

- -o parte;
-

Manevrarea volanului necesit

ii se produc ca urmare a unui montaj sau reglaj incorect, a gresajului

erea lor.

ensiuni diferite.

teze mai mici de 60 km/h, se

organele sistemului de

61

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


cu viteze reduse, în plus mai intervin:

-o parte.
este deformat, unul din arcurile suspensiei din

atelier.

Fenomenul apare în

Cauzele ce conduc la zgomote anormale pot fi:


u

Ruperea barei transversale sau longitudinale

remorcat.

remorcat.

adâncimea de 4 mm,

62

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

Axul asamblat cu melcul


- cu
unul nou;
-

-
s

- fusul scurt al axul

- -ace

63

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

îndoirea levierului.

consecutive.

4.3 INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA SISTEMULUI DE FRANARE

4.3.1.1

-
- verificarea
-
-
- verificarea uzurii garniturilor de frecare;
-

rii locului prin care

- rezervorul pompei centrale (3-

manometru de control.
-3 bar, la eliberare

- la -

-
pei centrale rupt, orificiul

64

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Verificarea nivelului lichidului din rezervorul pompei centrale. Este necesar ca nivelul lichidului în

trale.

Reglarea jocului j (5 mm la Dacia) se face astf 3


(fig. 4.3.1.1-1 1
3.

Evacuarea aerului din instala


eliminat

Fig. 4.3.1.1- -
2 - piston; 3 - 4 - cilindru; 5 - rezervor; 6 -

-
15 pac, de pe cilindrul
de

Fig. 4.3.1.1-2
A ventilul de aerisire; b - vedere de ansamblu.

fig. 4.3.1.1-2, a) 2,

65

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


liber se introduce într- fig. 4.3.1.1-2, b). Racordul este de
3 4 perpendicular pe ax. Prin
aceste

Fig. 4.3.1.1-3.

ajutorul unei chei hexagonale pentru a-1 r


ichid de
Aceasta operatie se repeta la toate rotile autovehiculului,
incepand, de regula, cu roata cea mai departata de

66

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


aj 4.3.1.1-3

-se reg

A
(fig. 4.3.1.1 - 4

procedându-
4.3.1.1 - 5 2

Fig 4.3.1.1 - 4 Fig. 4.3.1.1 5 Reglarea frânei de


la autoturismele Dacia.

67

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


4.3.1.1 pneumatic

La compresorul de aer

La rezervoarele de aer comprimat,

La regulatorul de presiune, -

mai mult de 0,1 bar.

La garniturile de frecare care la intervalele

4), în
raport cu pârghia 6 (fig. 4.3.1.1-1

0,6 m
-

68

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pentru o reglare sa ocupe o
pozitie concentrica fata de tamburul de frana. Aceasta reglare se
de sprijin.

Fig. 4.3.1.1-1
7

1- 2- melc; 3 - 4- - 6-pârghie; 7-
ax.

69

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


tuate pe drum orizontal, asfaltat, în

4.3.2 Defectele în exploatare ale sistemului de frânare

forme.

Defectul este efectul unor cauze multiple care se

spectiv, pneumatice.
-

la buloanele de pivotare.

tambur.
-

frânare este redus, deoarece freca


-

-
ca, l

area cilindrilor receptori sau pompei

unui lichid nou.

70

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

datoresc:

-
arniturilor cilindrilor sau a conductelor
metalice.

sau a vaporilor din conducte. înlocuirea conductelor sau a racordurilor fisurate sau deteriorate
se face l

l de aer (la oprirea motorului, acul manometrului

de aer.

Cauzele acestei de
inc
-

-o parte.

tambure excentrice; montarea unor garnituri necorespun

71

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


cilindrului de

r la

arborilor planetari; lovirea sau deformarea tamburelor; garniturile de frecare sunt unse, sunt
prea lungi sau prea dure.

de fixare.

4.3.3 Repararea sistemului de frânare

Corpul pompei centrale

72

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

- ându-

Pistonul pompei centrale. njire la cota de

Cilindrul receptor
-

-
-

e;
-

- turi sau
rupturi, indiferent

73

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

calciu max. 0,07%).


Tamburul frânei
-

-
-se prin dopur

4.4. INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA ROTILOR AUTOMOBILULUI

-60 000

74

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


spintecat 4)
2 (fig. 4.4.1-1, a) 3.

a b
Fig. 4.4.1-

interioare 1, 2 3 (fig. 4.4.1-1, b).

rarea se face cu

ajunge IN în partea de jos.


- care

75

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

In figura 4.4.1-2
de 6000-10000 km.

Fig. 4.4.1-2 a autoturism; b - autocamion 4x2; c


autocamion 6x4.

4.4.2. D

76

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-

-au rupt majoritatea buloanelor,

trotuarului sau de alt obstacol.


-

încovoierea sau deteriorarea discu


-

îndelungat.
abricii
constructoare.

frânare.
-

77

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


amerei de aer, provocând spargerea ei.
- mutarea se

- e una din principalele cauze care


duc la deteriorarea anvelopelor.
-

Defectarea unor organe ale sistemul

Pana de cauciuc

vulcanizat.

4.4.3 Repararea
ce c
dezechilibrul produs de masele dezechilibrate.

78

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


In figura 4.4-7
tru echilibrare

Fig. 4.4-7 -3 de echilibrat roti

-
dezechilibrului; perpendicular, deasupra axului de antrenare se mon

Echilib
-

79

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- prin
rotirea în sens invers.

5. MENTENANTA SUSPENSIEI, CADRULUI SI CAROSERIEI AUTOMOBILULUI

5.1 INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA SUSPENSIEI

5.1.1 Intretinerea suspensiei

alunecare).

tice pneumatice este de


0,2 bar.

Autobuzele

suspensiei.

5.1.2 Defectele în exploatare ale suspensiei

Ruperea foii principale de arc. Cauzele care conduc la ruperea foii principale de arc sunt:

80

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


a cele
din spate, în apropierea ochiului de arc sau în dreptul orificiului bulonului central de strângere.

-
Conducerea automobilului devine mai grea întrucât
anvelopei.

cadrului a

Ruperea foilor secundare de arc. In afara cauzelor enumerate la ruperea foii principale,

Ruperea bulonului central de arc.


bridele de arc nestrânse.

Uzarea sau ruperea filetului bridelor sau bulonului de arc.

de arc.

cu cele de la ruperea foilor de arc.

parcurs

Defectarea amortizoarelor.
or sau a arcurilor
acestora.

81

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


In parcurs se reali
defecte, bridele deteriorate

5.1.3 Repararea suspensiei

Arcul în foi
1. modificarea

2.
3.
4. eclisele de prindere fisurate sau rupte se înlocuiesc;
5.

Cercelul arcului
6.
7.

8.
compensatoare la montare;
9.

10.
utilizându-
11. turii la

82

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


12. ectificare la cota

13.

5.2. INTRETINEREA, DEFECTELE IN EXPLOATARE SI REPARAREA CADRULUI SI CAROSERIEI

5.2.1. Înt

mecanice ale

vopselei.

acestora.

În cazul în care s-a pierdut luciul vopselei, aceasta poate fi lustru


speciale, compuse din suspensii de particule abrazive foarte fine.

5.2.2. Defectele in exploatare ale cadrului si caroseriei

Cadrul (sasiul) autovehiculelor se compune din doua longeroane confectionate din tabla
ambutisata, solidarizate cu traverse prin nituire.

Defectiunile mai importante ale cadrului sunt: incovoierea, torsionarea longeroanelor si a


traverselor, fisuri transversale partiale sau totale ale longeroanelor, fisuri longitudinale sau
fascicul de fisuri in locurile de asamblare cu traversele si suporturile, fisuri transversale sau
longitudinale ale traversei sau barei de protectie, uzuri ale gaurilor pentru nituri, ruperea
suporturilor pentru arcuri, etc.

83

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Defectele caroseriei sunt foarte variate, ele depinzand de constructia si materialele utilizate,
precum si de cauzele care le produc.

In cadrul caroseriilor autoportante se semnaleaza ruperea unor elemente mai ales in zona
puntii din fata la punctele de racordare a ansamblului puntii cu cadrul caroseriei.

5.2.3. Repararea cadrului si caroseriei

Indreptarea pieselor cadrului se face la rece pe instalatii hidraulice sau la cald daca incovoierile
sunt mari, folosind instalatii speciale pentru acest scop.

Zonele fisurate se repara prin sudura electrica cu sau fara piese de ranforsare in functie de locul
fisurii, de marimea sa si de solicitarile la oboseala ale cadrului in zona respectiva.

La capetele fisurilor este recomandabil sa se execute gauri de 8...10 mm pentru a opri


inaintarea fisurii.

Gaurile pentru nituri uzate se repara prin incarcare cu sudura si regaurire la cota nominala, sau
se alezeaza la cota majorata si se monteaza nituri de dimensiuni corespunzatoare.

Suporturile de arcuri, fisurate sau uzate, la care jocul lateral dintre suport si arc nu mai poate fi
preluat de saibe, se inlocuiesc. Fixarea lor se face prin nituire la cald.

La repararea caroseriilor, in cazul ruperii unor elemente mai ales in zona puntii din fata la
punctele de racordare a ansamblului puntii cu cadrul caroseriei se recomanda sudura in mediu
de gaz protector (in special CO2) sau procedeul de sudura electrica cu curent continuu.

84

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


CUPRINS
Pag.

1.NOTIUNI GENERALE PRIVIND MENTENANTA 1

2 MENTENANTA MOTORULUI 8

2.1 Mentenanta mecanismului motor 8

2.1.1.Intretinerea defecte in exploatare si reperarea organelor fixe 8


2.1.2. Intretinerea defecte in exploatare si repararea organelor mobile 15

2.2 Intretinerea defecte in exploatare si repararea mecanismului de distributie 26

2.3 Intretinerea defecte in exploatare si repararea instalatiei de ungere 34

2.4 Intretinerea defecte in exploatare si repararea instalatiei de racire 38

3 MENTENANTA TRANSMISIEI AUTOMOBILULUI 42

3.1 Intretinerea defecte in exploatare si repararea ambreiajului 42


3.2 Intretinerea defecte in exploatare si repararea cutiei de viteze 47
3.3 Intretinerea defecte inexploatare si repararea transmisiei longitudinale 51
3.4 Intretinerea defecte in exploatare si repararea puntii spate 53

4. MENTENANTA PUNTII DIN FATA, A SISTEMULUI DE DIRECTIE, A SISTEMULUI


DE FRINARE SI A ROTILOR AUTOMOBILULUI. 58

4.1 Intretinerea defecte in exploatare si repararea puntii din fata 58


4.2 Intretinerea defecte in exploatare si repararea sistemului de directie 59
4.3 Intretinerea defecte in exploatare si repararea sistemului de frinare 64
4.4 Intretinerea defecte in exploatare si repararea rotilor automobilului 74

5. MENTENANTA SUSPENSIEI, CADRULUI SI CAROSERIEI AUTOMOBILULUI. 80

5.1 Intretinerea defecte in exploatare si repararea suspensiei automobilului 80


5.2 Intretinerea,defecte in exploatare si repararea cadrului si caroseriei 83

5. CUPRINS 85
6. BIBLIOGRAFIE 86

85

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


6. BIBLIOGRAFIE
1. Cr. Andreescu, I. M. Oprean, Gr. Danciu, G. Anghelache Diagnosticarea au-

2. Cr. Andreescu, Gr. Danciu, I. M. Oprean

Revista inginerilor de automobile, vol.VII, nr. 1, 1996, p.16-21


3. Cr. Andreescu, Gr. Danciu, I. M. Oprean Contributions to the Diagnosis of the
General Conditions of Automotive Diesel Engines. 1st International Conference on Control and
Diagnosis in Automotive Aplications, 3-4 October 1996, Genova, Italy, Proceedings, p. 285
291
Mihai, Gh. Automobilul de la A la Z, editura

6. A. Blaga, C. Robu
1993
Fiabilitate, mentenabilitate, mente-
Editura ASRO 2002
8. M. Constantinescu Bucu-
1993
9. Gr. Danciu, V. Mateescu, Cr. Andreescu Echipamente electrice auto. Indru-mar de

10. V. Deac
11. C. L. Dunlop A practical guide to maintenance engineering. Butterworths London
1990
-

13. J. C. Francastel
bien. Dounod, Paris 2002

86

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


15. D. Grosu Mentenabilitatea sistemelor tehnice. Editura Academiei Tehnice Mi-litare.

16. J. Heng
17. I. Lespezeanu iculelor. Editura Academiei Tehnice Mili-tare.

18. P. Lyonnet La Maintenance. Mathematiques et methodes. Edition Lavoisier, Paris


1988
19. P. Lyonnet Ingenerie de la fiabilite. Edition Lavoisier, Paris 2006
20. C. Manea, M. Stratulat

22. E. Rakosi

Diagnosticarea automobilelor. Editura Universita-tea Transilvania


v 2005
24. A. Soliman Integrated powertrain diagnostic system: linking on and off board
diagnostic strategies. Ohio State University 1996
25. M. Stratulat, Cr. Andreescu Diagnosticarea automobilului. Editura Societatea

27. M. Stratulat
28. N. Teodorescu, T. Sima, I. Prodea

29. N. Teodorescu

30. A. Tudor
-
mobilelor.

87

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fiabilit
33. I. Verzea
34. G. Zwingelstein Diagnostic des defaillances. Théorie et practique pour les systémes
industriels. Edition Hermès Paris 1996
35. G. Zwingelstein
RCA. Edition Hermès Paris 1996
36. * * * SR EN 60706-2:2007 ver.eng. - Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 2:
voltare
37. * * * SR EN 60706-3:2007 ver.eng. - Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 3:

38. * * * SR EN 60706-3:2007 ver.eng. - Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 5:

39. * * *Revista Auto Tehnica/2008

88

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)