You are on page 1of 1

Vi är så glada och stolta att du valt att vara med i vår

Team HorseVision!!!

Vänligen fyll i de uppgifter som DU vill ska finnas med som uppgift om dig på vår hemsida.

Godkännande om att ditt namn publiceras på vår hemsida enligt nya lagen (GDPR)

Namn:

Vilken ort bor du på?

Vilket län tillhör du

Hemsida

mail adress

Du får gärna också
bifoga en bild om du
önskar.

Vänligen sätt ett kryss i rutan, för det alternativ som stämmer in på dig:

Jag godkänner att följande information finns om mig på hemsidan.

Jag vill EJ synas på hemsidan.

Tack snälla för din hjälp!

Så snart vi mottagit din blankett uppdateras du på vår hemsida:

Med vänlig hälsning, /Rebecca med Team!