IBU BAPA y

Ibu bapa merupakan pihak yang paling berperanan dalam kumpulan khidmat pelbagai disiplin.

y

setiap ibu bapa haruslah mempunyai kesedaran tentang perkembangan anak mereka khususnya anak berkeperluan khas.

y

Ibu bapa haruslah mengetahui saluran yang terbaik untuk membesarkan dan membantu anak berkeperluan khas mereka untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.

y

Ibu bapa hendaklah sentiasa mengikuti perkembangan semasa anak mereka serta perkembangan tentang program pendidikan khas yang disediakan di Negara kita.

y

Ibu bapa hendaklah menghantar anak berkeperluan khas mereka untuk menerima pendidikan, rawatan perubatan dan segala program intervensi yang berkaitan.

KOMUNITI y

Komuniti berperanan dalam menerima dan mengambil berat tentang golongan orang kurang upa ya (OKU).

y

Komuniti harus lebih bersifat terbuka dan merendah diri dalam membantu dan menghulurkan bantuan kepada golongan OKU.

y

Komuniti yang bertanggungjawab harus bersedia melibatkan diri dalam segala program yang dianjurkan untuk golongan OKU

BADAN BUKAN KERAJAAN

Terdapat beberapa Badan Bukan Kerajaan yang terlibat dalam menjaga kebajikan golongan OKU. Antaranya ialah :
y

KIWANIS (The Kiwanis Down Syndrome Foundation)
o Satu organisasi yang ditubuhkan untuk membantu golongan Down

Sindrom di Malaysia.
o Ditubuhkan pada 1989 yang dirasmikan oleh Datuk Dr. Siti Hasmah,

isteri mantan Perdana Menteri keempat Negara.
o Aktiviti utama yang dijalankan ialah :

  Mengekalkan dan menaiktaraf Program Pendidikan Khas Melatih guru Pendidikan Khas Memberi kaunseling kepada keluarga yang mempunyai ahli Down Syndrome Mewujudkan kesedaran tentang down syndrome kepada masyarakat y NASOM (The National Autism Society of Malaysia) o Ditubuhkan pada 1986 oleh golongan ibu bapa dan professional. menghebahkan tentang rawatan. Melindungi dan membantu golongan autism Memberikan bantuan dan panduan kepada keluarga yang mempunyai individu autism  o Program yang dijalankan :    Penilaian dan diagnosis Intervensi awal Latihan vokasional Terapi pertuturan Terapi cara kerja Terapi main y KEMENTERIAN KESIHATAN o Peranan : Memberi bantuan perubatan kepada golongan OKU dari segi rawatan dan ubat-ubatan  Menyediakan program-program kesihatan untuk golongan OKU Menyokong dan memberi bantuan terhadap program untuk golongan OKU . kebajikan dan keperluan golongan autism. pendidikan. o Bertujuan untuk : mengenalpasti.

y KEMENTERIAN PENDIDIKAN Menyediakan peluang pendidikan kepada golongan OKU seperti Sekolan Pendidikan Khas dan Sekolah Integrasi Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang secukupnya untuk golongan OLU di sekolah Membantu dalam merancang dan menjalankan program yang berkaitan dengan golongan OKU Menggalakkan penglibatan golongan OKU dal am aktiviti di sekolah (kurikulum dan kokurikulum) .y JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT o Peranan : y y y y Memberi perlindungan dan pemulihan kepada golongan OKU Memberi bantuan dan menjaga kebajikan golongan OKU Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang golongan OKU Merancang dan menjalankan aktiviti serta program yang melibatkan golongan OKU y Membangunkan pelbagai program yang berkait an dan bersesuain dengan golongan OKU.

.

KHIDMAT PELBAGAI DISIPLIN Definisi : Kumpulan professional dari pelbagai kepakaran untuk menilai dan metaksir individu kurang upaya. PIHAK YANG TERLIBAT IBU BAPA KOMUNITI BADAN BUKAN KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT AGENSI KERAJAAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful