You are on page 1of 2

Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas

Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
Thư Mời Tham Dự Lễ Tết và Cầu An năm Kỷ Hợi – 2019
Kính bạch chư vị xuất Sĩ, cư Sĩ, và quý Phật tử đồng hương,
Trong bài thơ Xuân Hiện Tại, tác giả ghi rằng:
“An trú niềm tin trong chánh pháp,
Hành giả an nhiên nở nụ cười,
Vững chãi thảnh thơi trong tu tập.
Mừng Xuân Hiện tại thế là vui.”
Mỗi khi năm cũ hết, năm mới đến. Theo văn hóa và truyền thống của người Việt Nam, vào những
ngày đầu xuân của năm mới, Tết là một cơ hội tốt đẹp và thời gian thích hợp để quý vị trở về nhà đoàn tụ
chung vui với những người thân, người thương trong gia đình sau một thời gian dài học tập và làm việc.
Hơn nữa, Tết là một lễ hội văn hóa tâm linh quan trọng cho quý vị cùng nhau đi Chùa hoặc đi nhà Thờ
để tụng Kinh, cầu an, hát đạo ca, Thiền ca, Phật ca, Thánh ca, và nhận lộc đầu năm.
Ở Hoa Kỳ, để công ăn và việc làm của quý vị dễ dàng và tiện lợi, Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Lễ
Đón Giao Thừa vào chiều tối thứ Bảy, ngày 02/02 2019.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẾT của CHÙA PHÁP NHÃN gồm có:
Thứ Bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019
11:00 am Lễ Tất niên 5:00 pm Lễ Sám Hối
6:00 pm Lễ Đón Giao Thừa, mừng Xuân Di Lặc, Chúc Tết, và phát lộc đầu năm
Chủ Nhật, ngày 03 tháng 02 năm 2019
10:00 am Cầu siêu hương linh 10:15 am Tụng Kinh Phước Đức
11:00 am Pháp thoại 12:00 pm Ăn cơm thân mật
Thứ Bảy, ngày 09 tháng 02 năm 2019
10:00 am Cầu siêu hương linh 10:15 am Tụng Kinh Dược Sư
11:00 am Pháp thoại 12:00 pm Ăn cơm thân mật
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019 (Cúng Rằm tháng Giêng)
10:00 am Cầu siêu hương linh 10:15 am Khóa Lễ Cầu An đầu năm
12:00 pm Ăn cơm thân mật 02:00 pm Lễ trao truyền ba Nương Tựa và Năm Điều Đạo Đức.1
Nhân dịp đầu năm, mến kính chúc tất cả quý vị và gia quyến thân tâm an lạc trong chánh pháp.
Tết đến, người người vui Phật pháp
Xuân về, xứ xứ được bình an.
NAM MÔ ĐỨC PHẬT DI LẶC HOAN HỶ, AN VUI, và HẠNH PHÚC.
Trụ trì Chùa Pháp Nhãn
Thầy Thích Trừng Sỹ

1
Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới.
Vietnamese American Buddhist Association of Austin, TX
Phap Nhan Temple - A nonprofit Organization
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
The INVITATION LETTER of ATTENDING TẾT HOLIDAYS
and PRAYING PEACEFUL BLESINGS for the NEW YEAR of the PIG – 2019
To Monastics, lay Buddhists, and everyone,
In the Present Spring poem, the author writes:
“Dwelling confidently in the Dharma,
Practitioners lightheartedly smile
Stably and freely in cultivation.
Celebrating the Present Spring, so is happy.”
Every time the old year ends, the new year comes. According to Vietnamese tradition and culture, on days
of the early new year spring, Tết is a good chance and an appropriate time for you to come back home to reunite
together joyfully with your loved ones and relatives in your families after a long period of your study and work.
Moreover, Tết is a very important spiritual cultural festival for you to go to a Buddhist Temple or a Church for
chanting, praying for well beings, singing Dharma songs, meditation songs, Buddha songs, hymns, and receiving
a lucky new year gift from the Master.
In America, in order that your employment and businesses are easy and convenient, Pháp Nhãn Temple
will hold the Ceremony of Welcoming the Happy Lunar New Year's Eve on Saturday evening, February 2,
2019
TẾT ACTIVITIES SCHEDULES of the PHÁP NHÃN TEMPLE include:
On Saturday, February 2, 2019
11:00 am Performing the Ceremony of the lunar year end
5:00 pm Performing Repentance
6:00 pm The Ceremony of Welcoming the Happy Lunar New Year's Eve, Celebrating Maitreya
Buddha Spring, wishing Tết for you, granting a New Year's lucky gift to you.
On Sunday, February 3, 2019
10:00 am Praying Blessings for the Deceased 10:15 am Chanting the Greatest Happiness and Virtue
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Having cordial lunch
On Saturday, February 9, 2019
10:00 am Praying Blessings for the Deceased 10:15 am Chanting the Sutra of Medicine Master
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Having cordial lunch
On Sunday, February 10, 2019 (Ceremony of the Full Day of Lunar January)
10:00 am Praying Blessings for the Deceased
10:15 am Ceremonial Course of Praying Well Beings for the early new year
12:00 pm Having cordial lunch
02:00 pm Ceremony of transmitting three Triple Gem Refuges and Five Ethical Trainings2 for you.
On occasion of the early New Year, we wish you and your families peace and happiness in the Dharma.

Tết arrives, all people rejoice in the Buddha –dharma
Spring comes, all places fill with peace – joy.
NAMO MAITREYA BUDDHAYA WITH JOY, PEACE, AND HAPPINESS.
The Abbot of Phap Nhan Temple
Venerable Dharma Teacher Thích Trừng Sỹ
2
Please write your full names, DOB, and an ID photo, send them to Phap Nhan Temple so that Master fills them in a Certificate of
Ordination for you.

Related Interests