You are on page 1of 6

12-16-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
REFLEKSJE DUSZPASTERKIE
Prorok Jan Chrzciciel z dzisiejszej Ewangelii jest KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
postacią wielką i bezkompromisową. (Łk 3,10-18) ks. Andrzej Maślejak
Miał do spełnienia bardzo odpowiedzialną misję proboszcz
przygotowania ludzi na przyjście Chrystusa. On Ks. Robert Wojsław
przygotowywał dusze ludzkie na spotkanie z wikariusz
Bogiem. Mówił ostro i wzywał do nawrócenia. A Ks. Siarhei Anhur
kiedy się mówi o nawróceniu, to trzeba sobie zadać wikariusz
dwa pytania: Na co w życiu czekasz? i drugie
pytanie: Co człowieka w życiu czeka? SIOSTRY MISJONARKI
Na co czekasz - odpowiedź po tym co się stało w CHRYSTUSA KRÓLA DLA
raju, po grzechu człowieka, jest jedna - "Boże POLONII ZAGRANICZNEJ
czekam, abyś wszystko naprawił i wprowadził s. Aleksandra Antonik
pokój do mojej duszy, bo niespokojne jest moje przełożona
serce." s. Małgorzata Polańska
A jaka jest odpowiedź na drugie pytanie - Co
człowieka w życiu czeka? Bracia i siostry - NIEDZIELNE MSZE ŚW.
odpowiedź też jest jedna - każdego człowieka czeka sobota - 4:00pm
Boży sąd. Każdy z nas stanie przed Bogiem. Jaki to Saturday - 5:30pm
będzie sąd - sprawiedliwy, ale również pełen in English
miłosierdzia. Co znaczy - pełen miłosierdzia - Bóg niedziela - 8:00, 9:30,
jest dobry, Bóg kocha człowieka, Bóg wszystko 11:15 (z udziałem dzieci),
przebacza, jeśli tylko człowiek poprosi. Dlatego w 1:00, 7:00
czasie adwentu poproś o miłosierdzie nad tobą i (z udziałem młodzieży)
przebaczenie, tak jak zrobiła to Maria Magdalena,
łotr na krzyżu i tysiące innych ludzi w historii Codzienne Msze ŚW.
Kościoła. od poniedziałku do soboty
Wszyscy ludzie i wszystkie narody potrzebują o 9:00am;
nawrócenia. Dlaczego - bo we współczesnym świecie obserwujemy większe od poniedziałku do piątku
przyzwolenie na grzech. A Boga nie da się oszukać - dlaczego? Bo On o 7:00pm
demaskuje zło i zadaje cios fałszywym przekonaniom. Jakie są te fałszywe
przekonania - że mnie nie obowiazują żadne prawa i normy. Biuro Parafialne czynne:
Trwają obecnie nasze parafialne rekolekcje - dla nas takim adwentowym od poniedziałku do piątku
prorokiem jest ks. Jerzy Molewski, nasz ojciec rekolekcjonista. Postarajmy sie 10:00am -12:00pm
o otwarcie naszych serc, aby rzucone przez niego ziarno padło na żyzną glebę, 1:00pm - 5:00pm
abyśmy mieli siłę żyć prostym i dobrym życiem poświeconym Jezusowi w soboty
Chrystusowi naszemu Panu i Bogu. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Stanisław Zboiński (zmarły w Polsce)


1:00 +Bogusława, Eugeniusz Taranda - od rodziny
1:00 +Irena i Kazimierz Ostaszewscy, Anna, Jan Matuła,
NIEDZIELA – 16 GRUDNIA 2018 Cezary Matuła, Adrian Boruc, Elżbieta, Józef
Zdancewicz
8:00 +Józef Tokarz, Urszula Wojtal 7:00 +Jerzy Gondek (30 rocz. śmierci)
9:30 +Franciszka, Stanisław Olszewski
11:15 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Jakuba Stokłosa
w 1 rocznicę urodzin i o Boże bł. dla rodziców
11:15 +Józef Niksa (2 rocz. śmierci)
1:00 - O pomyślne załatwienie sprawy dla Krystyny z
prośbą o Miłosierdzie Boże dla niej.
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Irena Lisiecka
1:00 +Zofia Karol (zmarły w Polsce)
1:00 +Chester Hajduk
1:00 +Stanisław Zboiński (zmarły w Polsce)
1:00 +Eugeniusz Wieczorek
1:00 +Stanisław Płachyński
1:00 +Rozalia, Paweł, Marianna, Bolesław Sekścińscy
1:00 +Rozalia, Czesław Chojnowscy; Irena Redford WIGILIA DLA
7:00 +Anna, Antoni Kania SAMOTNYCH
PONIEDZIAŁEK - 17 GRUDNIA 2018 Wigilia jest czasem radosnym,
przeżywanym we wspólnocie.
9:00 +Mieczysław Kościuch - w 41 rocz. śmierci - od córki Dlatego zapraszamy osoby
7:00 - O wiarę dla Jakuba Jasnak samotne na wigilię wraz z
WTOREK - 18 GRUDNIA 2018 Kapłanami i Siostrami do naszego domu parafialnego.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 21 grudnia.
9:00 +Danuta Zalewska - od męża i rodziny
9:00 +Anna Łagut
7:00 +Halina, Stanisław Jedynak i zmarli z rodziny POSŁUGA W KOŚCIELE -
ŚRODA - 19 GRUDNIA 2018 LEKTORZY
6:00 - Za Parafian Sobota/Niedziela 12 - 23 - 2018
6:00 +Rafał Gomółka 4:00 - O. Ośko
7:00 - Józef Dzieszko (zmarł w Polsce) - od członków 5:30 - A. Mirek
Klubu Ziemii Sądeckiej 8:00 - A. Szklarska, M. Kaniuch, D. Mandziuk
9:30 - B. Dulemba, A. Bryczkowski, A. Karlic
CZWARTEK - 20 GRUDNIA 2018 11:15 - S. J. Ledzińscy, A. Jakubowicz
9:00 - Dziękczynna za uzdrowienie Marii Jasnak 1:00 - S. Bis, J. Hołownia, K. Grzesiak
7:00 +Kazimirz Grytka (8 rocz. śmierci) 7:00 - P. Skwarek
PIĄTEK - 21 GRUDNIA 2018 KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 12 - 23 - 2018
9:00 - O łaskę wiary i dary Ducha Św. dla Janiny i Jakuba
Jasnak 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 +Henryk Szkolnicki MD - Jacqueline Kolowski 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
7:00 - O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Janinny, 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, J. Szwakopf, M.
Agnieszki i Tomasza Zboińskich z rodziną Wach
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
SOBOTA - 22 GRUDNIA 2018 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
9:00 +Jean i rodzina Gołębiowskich 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
4:00 +Tadeusz Krzyżowski - od rodziny
5:30 +Jan Mikołajczyk SKŁADKA CSA - 9 GRUDNIA 2018
NIEDZIELA - 23 GRUDNIA 2018
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
8:00 +Wanda, Czesław Sieradzki
9:30 +Leonarda, Włądysław Azierski CSA $51,768.00 31,258.00 $20,510.00
11:15 +Ryszard Dzieniak - od dzieci z rodzinami
1:00 - O Boże bł. dla enryka i Weroniki Ochab w 70 rocz.
ślubu
1:00 +Krzysztof Wszędybył Serdeczne Bóg zapłać
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Zofia Korol (zmarła w Polsce) za troskę o Kościół
1:00 +Chester Hajduk
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA GRUDZIEŃ 2018


Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby
zaangażowane w posługę przekazu wiary
TO TAKIE JASNE I PROSTE: potrafiły znaleźć język właściwy dla
To takie jasne i proste. Takie zwyczaje - wiecie. dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
Róznych sposobów na szczęście szukacie po całym świecie
Chodzicie jak w malignie, jak zahypnotyzowani...
Na szczęście jest niedaleko - w was samych, moi kochani! PODSUMOWANIE BAZARU
Pan Bóg te wszystkie sprawy wyjśnił wiele lat temu Serdeczne podziękowanie kierujemy do
Dokładnie i szczegółowo. I wytłumaczył każdemu. wszystkich, którzy, zaangażowali się w
Że szczęścia nie trzeba szukać, że ono w sercu się mieści - przygotowanie i przebieg naszego
Nie w złocie i nie w pieniądzu, który banknotem szelści. Bazaru Świątecznego. Dziękujemy
To takie jasne i proste: Bądź skromny, dobry, uczciwy! Radzie Duszpasterskiej, Radzie
Człowiekiem bądź - a zobaczysz, jaki ty będziesz Finansowej i wszystkim
szczęśliwy! wolontariuszom pracującym przy zorganizowaniu i
Pan Bóg to dawno powiedział do wszystkich ludzi na przebiegu naszego Bazaru. Dziękujemy pani Marii
świecie Zielonka, która była odpowiedzialna za prowadzenie
Tylko, że wy Pana Boga wciąż jakoś słuchać nie chcecie! kuchni oraz wszystkim paniom i panom, którzy jej
pomagali. Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się przy
To takie jasne i proste, takie zwyczajne wiecie. sprzedaży ciast, książek i ozdób świątecznych.
Różnych sposobów na spokój szukacie po całym świecie. Dziękujemy rodzicom, którzy przynieśli ciasta na bazar.
I tu, i tam, i gdzie indziej milion pomysłów się rodzi! Nasze podziękowanie kierujemy również do lekarzy
Wciąż o pokoju mówicie - i wciąż wam wojna wychodzi! dyżurujących podczas Bazaru.
A Pan Bóg te wszystkie sprawy wyjaśnił dawno ludzkości: BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKO!!!
Że pokój - pokój prawdziwy, to tylko kwestia miłości!
To tylko „nie zabijaj”! To tylko „kochaj bliźniego!”
I już masz pokój - sam w sobie. Czy może być coś SERDECZNIE WITAMY!!!
prostszego?
Serdecznie witamy w naszej parafii Ks.
Czy musi ciągle w człowieku tkwić pokusa diabła, Jerzego Molewskiego z Poznania, zastępcę
Żeby człowieka innego dźgnąć nożem - jak Kain Abla?
Pan Bóg to dawno powiedział do wszystkich ludzi na redaktora naczelnego czasopisma "Miłujcie
świecie. się". Księdzu Jerzemu życzymy, aby Boży Duch
Tylko, że wy Pana Boga wciąż jakoś słuchać nie chcecie! poprowadził go w czasie rekolekcji, by jak najlepiej
W Boskich najprostszych słowach tkwi prawda jedna i przygotował nas duchowo na Święta Bożego
druga... Narodzenia.
Bo ja cóż - zwykły śmiertelnik, niewolnik Boży i sługa...
Tyle, że razem z piosenką, by rażniej było - w duecie -
Chodzę od domu do domu, wędruję po całym świecie...
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Melodią do drzwi zapukam, przystanę na chwilę w progu
Zapraszamy na rekolekcje adwentowe,
I ludziom opowiadam raz jeszcze o Panu Bogu
I o tej prawdzie najprostszej, że od nich samych zależy które będą trwać
I własne szczęście - i pokój, że ten szczęśliwy - kto wierzy! od piątku 14 grudnia do wtorku 18 grudnia.
Rekolekcje poprowadzi
ks. Jerzy Molewski, TChR
PASTERKA DLA DZIECI zastępca redaktora czasopisma „Miłujcie się”
Zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu dzieci w PROGRAM:
Wigilię 24 grudnia o godz. 8:40 pm, a po niej na Pasterkę Piątek, 14 grudnia:
dla dzieci o godz. 9:00pm. Prosimy, by na pasterkę dzieci 7:00 pm - Msza św. z nauką
przyszły ubrane w strojach pastuszków, aniołków lub w Sobota, 15 grudnia: 9:00 am, 4:00 pm - Msza z nauką
strojach regionalnych.
Niedziela, 16 grudnia: 8:00, 9:30, 11:15, 1:00, 7:00 -
nauka rekolekcyjna na wszystkich Mszach św.
Poniedziałek, 17 grudnia:
9:00 am, 7:00 pm
Wtorek, 18 grudnia
zakończenie rekolekcji:
9:00 am, 7:00 pm
Spowiedź święta
o 8:30 am i 6:00 pm
Sakrament chorych:
wtorek, 18 grudnia - 9:00 am
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY SYLWESTER PRZY PARAFII ŚW. FLORIANA


CHORYCH I CIERPIĄCYCH Parafia Św. Floriana zaprasza na
Irena, Antoni Popławski, Józef zabawę Sylwestrową
Wasilewski, Anna Celińska, Maria Rożek, Poniedziałek, 31 grudnia 2018
Barbara Grudka, Eleonora, Teresa od 7:00 pm do 2:00 am
Szymański, Anna Rusinowski, Krystyna, Będzie grał zespół „Augustyn Band” z
Helena Czapla, Magdalena Rożek, Bar- Chicago
bara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Bilety: $70 od osoby
Kondracka, Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, w cenie biletu: przekąski, obiad, kawa,
Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław ciasto, szampan
Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Bilety do nabycia:
Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, od wtorku do piątku (313) 871-2778
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena w niedziele po każdej Mszy: (313) 529-1422
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian
B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda, PROGRAM NABOŻEŃSTW W CZASIE ŚWIĄT
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Fran Gun NIEDZIELA 24 GRUDNIA 2018
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion Msza św. o godz. 9:00 rano
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. Koncert Kolęd w wykonaniu dzieci
o godz. 8:40 wieczorem
PASTERKA o godz. 9:00 wieczorem
SKŁADKA NA CATHOLIC SERVICE APPEAL z udziałem dzieci
(CSA) PASTERKA o godz. 12:00 o północy
Składka na charytatywne potrzeby naszej Archidiecezji (pół godziny przed Mszą św. śpiewamy kolędy)
nadal trwa. Nasz cel w tym roku wynosi $51,768. Do
dnia dzisiejszego zebraliśmy 31,258.00 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Do zebrania pozostało jeszcze $20,510.00 NIEDZIELA 25 GRUDNIA 2018
Zwracamy się z ogromną prośbą o włączenie się w tę Msze św. o godz. 9:30, 11:15 rano
akcje. Od kilku lat zawsze prosiliśmy by każda rodzina i 1:00 po południu
przeznaczyła na CSA sume $120.00, którą można (nie ma Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem)
wpłacać w ratach. Bóg zapłać wszystkim, którzy już ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
odpowiedzieli na apel CSA. WTOREK 26 GRUDNIA 2018
Msza św. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY
KOPERTY PARAFIALNE NIEDZIELA 30 GRUDNIA 2018
W holu kościoła są wyłożone Msza św. o godz. 8:00, 9:30, 11:15, 1:00 i 7:00
koperty na roczne składki. Prosimy podczas Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
o ich odbiór. i błogosławieństwo rodzin
KONCERT CHÓRU „POLONEZ”
12:30pm wystąpi Chór Polonez ze swoim repertuarem
kolęd. Chór będzie również śpiewał podczas Mszy Św.
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. CHARBELA o godz. 1:00pm. Serdecznie zapraszamy!!!
W dniach od 13 do 23 maja nasza parafia organizuje
pielgrzymkę do Libanu. W programie pielgrzymki
zwiedzanie miejsc związanych ze św. Charbelem, i
nawiedzenie miejsc biblijnych:
Bejrut, Sydon, Tyr, Bartroun,
Babylos, Dolina Qadisha, grób
św. Charbela.
Więcej informacji na ulotkch.
Opiekun duchowy:
Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Koszt pielgrzymki:
$2500 z Chicago
i $2800 z Detroit
Więcej informacji:
Biuro Parafialne
(586) 977-7267
lub Czarek (630) 292-3332
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Droga Pani Dyrektor, Drogie Grono


Pedagogiczne, Drodzy Rodzice i Uczniowie, GRUPY PARAFIALNE
Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie na Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
szkolny Koncert Kolęd. Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Dziękuję pani dyrektor Jolancie Gmurowskiej za pomysł i
ogromne zaangażowanie w realizację wspólnego Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
kolędowania całej szkoły. Serdeczne podziękowania Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
składam na ręce księdza proboszcza Andrzeja Maślejaka i
księdza Sergiusza za wspólną modlitwę oraz pomoc w
Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
organizacji koncertu i spotkania z Mikołajem. Bardzo Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
dziękuję naszemu sponsorowi "Polish Market" za Lider - Halina Kocz
słodycze.
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom za
przygotowanie dzieci i tak wspaniałą oprawę artystyczną Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
wszystkich kolęd. Z ogromną przyjemnością oglądaliśmy Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
tak pięknie urozmaicone występy wszystkich klas.
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Dziękuję panu Piotrowi Szawiela i pani Kindze Kostreva
za przepiękna oprawę muzyczną i pomoc w Koło Seniorów „Złota Róża”
przygotowaniu dzieci do koncertu. Dziękuje panu Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Józefowi Ledzińskiemu za nagranie całego występu i
Krzysztofowi Stępieniowi za robienie zdjęć. Dziękuję Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Emilce Bieciuk, która przybliżyła nam historię powstania i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
każdej z tych kolęd.
Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom za pomoc w
realizacji tego pomysłu, za przygotowanie dzieci i
przywiezienie ich na koncert. GRUPY NIE PARAFIALNE
Na na zakończenie ogromne podziękowania dla
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
wszystkich dzieci za ich starania, za pilne ćwiczenie kolęd
w szkole i w domu, a najbardziej dziękuje za wspaniały Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
występ i odwagę wystąpienia przed tak liczną Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
publicznością! Proszę wszystkim dzieciom serdecznie Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
podziękować i pogratulować! Wszyscy spisali się na
medal!!! Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Przy tej okazji życzę wszystkim zdrowych i spokojnych Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych chwil w gronie
rodzinnym i niech wszystkie kolędy ponownie
rozbrzmieją przy naszym wigilijnym stole!
Wesołych Świąt,
Joanna Makiej ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
ANGEL’S CORNER CENTER Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Sala Jana Pawła II – Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.