You are on page 1of 2

Modificate

 Romani 9:5: “Ai cărora sunt părinţii şi din care după trup este Hristos, Cel ce
este peste toate Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin!”

 1 Ioan 5:20: “Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă
pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în
Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este
adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci.”

 Evrei 1,8: Iar către Fiul: "Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi
toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.

Asemanatoare

 Isaia 43:11: “Eu, Eu sunt Domnul şi nu este izbăvitor afară de Mine!

Fapte 4,12: Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer
nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi.
Fapte 10,43: 43 Toţi prorocii mărturisesc despre El* că oricine** crede în El capătă, prin
Numele Lui, iertarea păcatelor.”

 Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul
Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu
tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. (Isaia 9, 5)

 Ioan 1:1: “La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu
era Cuvântul.”

 Ioan 14,8-9: Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut,
Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe
Tatăl?

 Ioan 20:28: “A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

 Iesire 20,3

Motivul rastignirii
 Ioan 5:18: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai
pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său,
făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu”