You are on page 1of 1

FEDERAZIO-LIZENTZIA

AISIALDIKO TXARTELA
2019. URTEA

DATA BAZKIDE ZENBAKIA

NAN IZENA

LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA

SEXUA JAIOTZE DATA
H = Gizona
M = Emakumea

HELBIDEA POSTA KODIGOA UDALERRIA

LURRALDEA HELBIDE ELEKTRONIKO TELEFONOA MUGIKORRA

Telefonoa edo mugikorra derrigorrezkoa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, eta hura garatzeko 679/2016
(EB) Erregelamenduak, apirilaren 27koak, xedatzen dutenarekin bat etorrita, jakinarazi nahi dizugu inprimaki edo euskarri
informatiko bidez erregistratutako datuak soilik federazio-lizentziarekin lotutako zerbitzuak emateko xedez erabiliko direla, eta
Euskal Mendizale Federazioa jabe duen fitxategi informatiko batean gordeko direla; Datuak Babesteko Agentzian inskribatuta
dago fitxategi hori; edota eskuz (paperean) ere tratatu ahal izango dira. Horrez gain, jakinarazi nahi dizugu, federazioaren
araudian xedatutakoa betez, Euskal Mendizale Federazioak Lizentzia emateko beharrezkoa den dokumentazioa soilik
izapidetuko dutela Lurralde Federazioek, klubekin batera; legez dagokien tratamendua emango diete horiei, eta ematerakoan
zuten xederako erabiliko dira soilik.
Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kanporatzeko, aurre egiteko eta ezeztatzeko eskubideak balia ditzakete,
eskaera Euskal Mendizale Federaziora bidaliz: Errotaburu pasealekua 1, 9.a, 20018 Donostia. Eskari horretan, interesdunaren
izena eta abizenak jasoko dira, bai eta jakinarazpenetarako helbidea, nortasun agiri nazionalaren fotokopia edota
pasaportearena ere. Ordezkari baten bidez egiten bada, horren fede ematen duen dokumentu baten bidez egiaztatu beharko
da. Zehaztutako xederako beharrezkotzat jotzen dira eskatutako datuak. Interesdunak bere datuen tratamendurako
adostasuna adierazten du berariaz, bai eta aipatutako erakunde horiei lagatzeko ere.
Ados

Data: _______________ Izpta: ________________________________

FEDERATZEKO AUKERAK (2019 EMF TARIFAK IKUSTEA)
KLUB HONEK, FEDME AUKERA EZIN DU TRAMITATU (ESPAINAKO FED)

LIZENTZIA LIZENTZIA + ESTATUA
MAILAK BESTE AUKERA BATZUK (GEHITU)
+ESTATUA + PIRINIOAK
EMF AISIALDI-TXARTELA 16,65€ 31,75€ ESPEDIZIOAK 1.248,50€
EMF HAURRA 16,65€ 31,75€ ESKÍ ALPINOA 30,55€
EMF GAZTEA 21,72€ 36,82€ SNOW 40,55€
EMF HELDUA 78,46€ 93,56€ BTT 17,15€
ONURADUN HELDUA 70,10€ 85,20€ PYRENAICA ALDIZKARIA* 8,36€
EMF 65 URTETIK GORAKOA 59,11€ 74,21€ Hauek dute aukera: aisialdi-txartelak, haurrak eta
65 URTETIK GORAKO gazteak
ONURADUNA. 50,75€ 65,85€
AISIALDI-TXARTELA, alta emateko momentuan, 12 urtetik GAZTEA, 2002/01/01 – 2005/12/31 bitartean jaiotakoak
beherakoak HELDUA, 1955/01/01-2001/12/31 bitartean jaiotakoak
HAURRA, 2006/01/01–2007/12/31 bitartean jaiotakoak alta 65 URTETIK GORAKOA, 1954/12/31 baino lehen
emateko momentuan12 urte baino gehiago izan behar dituzte jaiotakoak
AISIALDI-TXARTELAK, HAURRAK ETA GAZTEAK: Gehitu 16 urtekoak (barne) baino txikiagoaren federatzeko baimena
Onuradunak ez du Pyrenaica Aldizkaria ordaintzen (Beste heldu bat adieraztea derrigorrezkoa da , helbide berbera)
Helduaren datuak, hala balegokio, (NAN, izen eta abizenak:
NAN Izen eta abizenak
EMAN DIRUA MENDIGOIZALE ITXARTU TALDEAREN KONTUAN
KUOTA TOTALA
(KUTXABANK ES24 2095 0022 0091 0673 2999)