You are on page 1of 2

ALUMNO/A CURSO NOTA COMENTARIO

VIOLETA ROYO TORRENT (violín) 1º G.E 9


ARANTXA CUENU QUESADA (violín) 1º G.E 9
CARLA GARCÍA LARA (violín) 1º G.E 9
CARLA SINISTERRA LOSADA (violín) 1º G.E 9
AITANA CERDÁN FELIP (violín) 1º G.E 9
ITZEL LUQUE USAGRE (viola) 1º G.E 9
SILAN MARINA LEÓN BLASCO (viola) 2º G.E 8
DANIELA MARTINEZ ANTÓN (viola) 2º G.E 8
ENCAR ROMERO (viola-adulta) 2º G.E 7
CELIA SASTRE MARTINEZ (violín) 3º G.E 9
VERA MARTOS PADILLA (viola) 3º G.E 5
PASQUAL BIENIEK LÓPEZ (viola) 4ºG.E 5

ESPICIALIDAD INSTRUMENTAL: VIOLA-VIOLÍN

PROFESOR/A: ÁNGELA COLL


 En la columna de comentario solo si es necesario alguna observación.