You are on page 1of 72

STOMATOLOGICKÝ KATALÓG

2019
Viac ako 25 rokov spolu
Obsah
Kategória strana

Adhezíva 3
Anestetiká 5
CAD CAM 6
Chirurgia a implantológia 7
Dentálne stoličky 8
Dentálne súpravy 10
Dezinfekčný program 12
Dokončovanie a leštenie 14
Doplnky 15
Dostavbový materiál 18
Endodoncia 19
Hemostatiká 28
Jednorazový program 30
Inštrumenty 29
Leptacie gély 32
Matricový systém 33
Nábytok 35
Odtlačkové hmoty 38
Optika 43
Ortodoncia 45
Prístroje 48
Profylaxia 54
Provizórne materiály 57
Rebazačné materiály 59
Rotačné inštrumenty 60
RTG 63
Rukavice 65
Výplňové materiály 67

3 kongresy ročne
Adhezíva
Vivapen 2ml 86 € Vivapen 2ml 115 €
Fľaštička 5g 82 € Fľaštička 5g 84 €
Adhese Universal Excite F Vivapen
Univerzálne adhezívum pre Svetlom tuhnúce, fluoridy
použitie s etching gélom alebo uvolňujúce jednozložkové
ako samoleptacie adhezívum. adhezívum v praktickom pere, alebo
Po preparácii ošetruje dentín a 5g fľaštičke.
nevzniká senzibilita. Dostupné
v praktickom pere, alebo 5g
fľaštičke.

Set 163 € 50ks 99 €
Primer 3g 60 € 75 € 200ks 339 €
Adhesive 3g 60 €
Heliobond 6g 48 €

Syntac set
Adhezívny systém obsahujúci
Primer 3g, Adhezívum 3g,
Heliobond 6g a príslušenstvo.
Možnosť objednať aj
samostatne jednotlivé položky
zo setu. Heliobond 11g
Samoleptacie adhezívum s Futurabond U SD
výbornou väzbou na dentín aj Duálne tuhnúce, samoleptacie
sklovinu. univerzálne adhezívum v
pratických blistroch.

4+4ml 119 €
142 € 109 € 50ks 90 €
200ks 314 €

Futurabond DC
Duálne tuhnúce samoleptacie
adhezívum zosilnené
nano-plnidlami v praktických
blistroch alebo ako primer a
adhezívum vo fľaštičkách.
Futurabond M 5g Futurabond M+ 5g
Jednozložkové univerzálne Univerzálne adhezívum pre
samoleptacie adhezívum na použitie s etching gélom alebo
dentín aj sklovinu. ako samoleptacie adhezívum.

4+4ml 122 €
50ks 93 €
200ks 328 €

Futurabond NR
Samoleptacie adhezívum s
výbornou väzbou na dentín aj
sklovinu. Dostupné v praktických
blistroch, alebo ako primer a
adhezívum vo fľaštičkáh.
Latit flow Intro kit
gfffgggg

3
Jednoduché riešenie,
ktorému môžete veriť

0057 SK Rev.0 | 02-'18. Copyright ©2018 KERR.
Všetky Vaše adhezívne potreby sa stretli s jednoduchým
riešením. OptiBond Universal je jednokrokové adhezívum
určené pre všetky Vaše rekonštrukcie. Jeho formula spája zlatý
štandard v adhézii, OptiBond GPDM monomér a inovatívny Kerr
ternárny systém rozpúšťadiel. Dodáva silu a postupy, ktorým
môžete stále dôverovať.

Novinka na trhu OptiBond™ Universal - Single-Component Adhesive

SpofaDental a.s. | obchodné zastúpenie v SR | Digital Park II
Einsteinova 23 | 851 01 Bratislava | Tel.: +421 903 243 836
www.kerrdental.com
4
Anestetiká
28 € 28 € 28 € 10,50 €

Septanest Forte
Septanest Veľmi kvalitné anestetikum na Scanodnest Supracain 4%
Veľmi kvalitné anestetikum na báze artikaínu s vyšším obsahom Čisté a kvalitné anestetikum na Anestetikum na báze 4%
báze artikaínu s obsahom adre- adrenalínu pre dlhšie trvajúci báze 3% mepivakainu bez artikaínu v injekčnej forme.
nalínu. Balenie obsahuje 50ks. účinok. 50ks/bal obsahu adrenalínu. 50ks/bal 10ks/bal

35,50 € 35,50 € 35,50 € 7,50 €

Ubistesin 4% Ubistesin Forte 4% Mepivastesin 3%
Injekčné anestetikum na báze Anestetikum s dlhšie trvajúcim 3% roztok mepivakainu bez Lidocain Spray
4% artikaínu s obsahom účinkom vďaka vyššiemu obsa- obsahu adrenalínu. 50ks/bal Anestetický 10% roztok v spreji.
adrenalínu. 50ks/bal hu adrenalínu. 50ks/bal

194 € 57 € 35 €

Ultra Safety Plus
Jednorazové striekačky
na anestézu s
autoklávovateľnou
rúčkou.
Bal 100ks náhradných
Ergoject 2400 Anthogyr striekačka Latit flow Intro kit striekačiek + 1 rukoväť.
Aplikačná pištoľ na Aplikačná striekačka na gfffgggg
intraligamentálnu anestézu. anestetiká s možnosťou
Autoklávovateľná. aspirácie.

11 € 10 €
Septoject ihly Sirio ihly
Sterilne balené ihly na Posilikónované ihly pre
intraligamentálnu anestéziu intraligamentálnu anestéziu
so silikónovou povrchovou v sterilnom balení.
úpravou. 100ks/bal 100ks/bal

Rozmery: Rozmery:
0,3x10; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x12; 0,3x16;0,3x21;
0,3x21; 0,3x25; 0,4x21; 0,3x25; 0,4x16;0,4x25
Latit flow Intro kit 0,4x24; 0,4x35
gfffgggg

5
CAD/CAM

IPS Empress CAD
IPS e.max CAD

IPS Empress CAD HT I8 67 €
IPS Empress CAD HT I10 67 €
IPS Empress CAD HT I12 67 €
IPS Empress CAD LT I10 67 €
IPS Empress CAD LT I12 67 €
IPS Empress CAD LT C14 67 €
IPS Empress CAD Multi I12 86 €
IPS Empress CAD Multi C14 86 €

IPS e.max CAD HT I12 120 €
IPS e.max CAD HT C14 120 €
IPS e.max CAD HT B40 218 €
IPS e.max CAD HT B40L 225 €
IPS e.max CAD LT I12 120 €
IPS e.max CAD LT C14 120 €
IPS e.max CAD LT B32 210 €

54
6
Chirurgia a implantológia
Striekačka 90 €
15ks set 176 € Kužeľ 114 €
5ks set 68 € Granule 123 €

P
TO

Biodentine
Bioaktívna dentínová náhrada na
báze biosilikátovej technológie.
Set obsahuje prášok aj tekutinu.
Rýchle tuhnutie.
Rôzne balenia.
R.T.R.
β-TCP materiál vhodný ako
náhrada kosti po extrakcii.
Rôzne typy.

46 € 30 € 36 €

Hemocollagene
Vysokokvalitné hemostati-
kum v kockách. 25ks/bal
Samostatne sterilne balená
každá kocka.
Octocolagen Gelatamp
Sterilne balený hemostatický Resorbovateľné tampóny na
materiál vo forme kociek. ošetrenie rany po extrakcii s
40ks/bal obsahom koloidného striebra.
Bal 50ks.

920 € Vyžiadajte si cenovú ponuku

IMPLANT CENTER 2
Kompletná implantologická
MONT-BLANC 10400XLED stanica s tromi rôznymi
Implantologický kolienkový módmi.
násadec so svetlom určený na
implantológiu. Prevod 20:1 I-SURGE -implantologické
Maximálne otáčky motora operácie
40 000 ot./min Piezotome -ultrazvuková
Maximálny krútiaci moment chirurgia kosti pred
motora 6.5 N.cm implantovaním
NEWTRON -pre všetky
dentálne ultrazvukové Automatická regulácia výkonu,
zákroky multi-funkčný nožný spínač, široké
spektrum koncoviek, moderný dizajn

1600 € Vyžiadajte si cenovú ponuku
PIEZOTOME CUBE
Vysoko výkonná, spoľahlivá a in-
tuitívna implantologická stanica
v novom, modernom dizajne.
Vďaka unikátnemu D.P.S.I.
systému zariadenie automaticky
prispôsobuje výkon, čím zvyšuje
komfort pacienta a zároveň
urýchľuje, zefektívňuje a uľah-
SERVOTOME čuje prácu chirurga.
Vysokofrekvenčný prúd/elektrokauter pre rezanie mäkkého Zariadenie obsahuje prednasta-
tkaniva/koaguláciu/gingivektómiu/a pod. vené programy podľa príslušnej
Elektróda pre pacienta vo forme náramku. Výkon 30W. časti ústnej dutiny.
V balení 10 rôznych elektród pre všetky operácie.

7
Chirurgické šitie Chirmax Implantáty Anthogyr Axiom
Všetky druhy resorbovateľných aj neresorbovateľných Široké portfólio implantátov od renomovaného
šicích materiálov vrátane ihiel a nití od renomovaného francúzskeho výrobcu Anthogyr. Katalóg produktov a cien
českého výrobcu. Katalóg produktov a cien si vyžiadajte u si vyžiadajte u nášho obchodného zástupcu.
nášho obchodného zástupcu.

Dentálne stoličky
396 € 345 € 388 € 424 €

Cline F Cline K Cline KL Cline F Dental

461 € 382 € 390 € 317 €

Dental KVO Formex Dela V F Dental PL-K

345 € 386 €
Možnosť vyhotovenia
stoličiek v rôznych
farebných
prevedeniach.
Vzorkovník farieb si
vyžiadajte u nášho
obchodného zástupcu.

Dental chkv ATA 2C

8
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

346 € 274 € 602 €

ADA 3D
Možnosť vyhotovenia v rôznych farbách dreva
alebo preglejky
Príplatok za morenie dreva = 10 € / sedák
Príplatok za morenie preglejky = 30 € / sedák Cline FLP
s nožným ovládaním

444 € 497 €

ATA 3D
Možnosť vyhotovenia v rôznych farbách dreva
alebo preglejky
Príplatok za morenie dreva = 10 € / sedák
Príplatok za morenie preglejky = 30 € / sedák Cline FP
RTG stolička s nožným ovládaním

420 € 999 €

IVA 3 Plus

630 € 560 €
P
TO

Salli Expert
Salli Swingfit Salli Multiadjuster s nožným ovládaním

9
Dentálne súpravy

Fínske súpravy 25 rokov na trhu
Svetlo s plynulo nastaviteľnou
intenzitou a farebnou škálou.
Na svetlo je namontované zrkadielko
pre pacienta.

Cena základného
modelu

od 15 600,-
Posuvné rameno s ovládacími
prvkami inštrumentov, kresla,
svetla a trojfunkčnej pištole.
Veľký stolík na modelačné
Ovládací panel pre asistenta s inštrumenty a iné materiály
trojfunkčnou pištoľou, veľkou
a malou odsávačkou a
tlačidlami pre ovládanie kresla

Nastaviteľná výsuvná opierka hlavy

Pľuvátková skrinka na
filtre odpadu, prívod vody do
pľuvátka a poháriku

Nastaviteľná opierka chrbta Výsuvná, nastaviteľná
opierka nôh

Otočná rukoväť a sedadlo
súpravy bez demontáže

Nožný bezdrôtový spínač
s ovládaním kresla a
inštrumentov

Ovládanie polohy kresla

54
Econom program
00 € 00 € 00 € 00 €
Pľuvátková skrinka
Obsahuje prívod vody pre čistenie
pľuvátka a dopĺňanie pohárika.
Nachádzajú sa v nej aj filtre odpadu.
Možnosť dokúpiť separátor amalgámu,
prípadne bojler na ohrev vody pre väčší
komfort pacienta.

Autoklávovateľný silikónový kryt
ovládacích panelov pre maximálnu
hygienu pracovného prostredia.

Možnosť zvoliť si typ aj poradie
inštrumentov. Trojfunkčná pištoľ súčasťou
základného modelu.
Maximum 4 inštrumenty + trojfunkčná pištoľ.

V ponuke aj multimediálne rameno s
displajom.

PRESNÚ CENOVÚ KALKULÁCIU SI
VYŽIADAJTE U SVOJHO OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU

54
Dezinfekčný program
53 € 61 € 36 € 52 €

Orotol Plus
ID 212 / ID 212 forte ID 213 ID 220 Dezinfekčný prípravok pre všet-
Dezinfekčný preparát na Dezinfekčný koncentrát na Dezinfekcia na všetky rotačné ky typy odsávacích zariadení a
inštrumenty. Riedi sa vodou. inštrumenty. Zarobený roztok je inštrumenty. 2,5l roztok. pľuvátok. Riedi sa vodou.
2,5l koncentrátu = 125 l roztoku použiteľný 14 dní. Bal 2,5l. 2,5 l koncentrátu = 125l roztoku

500ml 8€ 500ml 10 € 1l fľaša 30 €
59 € 5l kanister 40 € 5l kanister 40 € 5l kanister 95 €

Dentalrapid Soft SD Pur Dentalrapid SD liquid Dentalrapid soft SD liquid
Dezinfekčný roztok na rýchlu Dezinfekčný roztok na Dezinfekčný roztok bez obsahu Dentasept Ultra ID
dezinfekciu rôznych povrchov a všetky povrchy a zariadenia s alkoholu na citlivé povrchy a Dezinfekčný koncentrát na in-
zariadení. Bez obsahu alkoholu. nižším obsahom alkoholu. zariadenia s neutrálnou vôňou. štrumenty a rotačné predmety.
Bal 5l. Vôňa: citrón, kvety, neutral, fruit 5l koncentrát = 500l roztoku

2l fľaša 20 € 1l fľaša 30 € 500ml 7€ 1l fľaša 9€
5l kanister 39 € 5l kanister 52 € 1l fľaša 13 € 10l kanister 59 €
5l kanister 54 €

Dentodrill ID Dentosuc Daily AD Pur Dentoderm sensitive HD Dermapon Sensitive HC
Dezinfekčný roztok pre všetky Koncentrát na dezinfekciu gel Dermatologicky testované tekuté
rotačné inštrumenty. odsávacích zariadení a pľuvátok. Dermatologicky testovaný mydlo pre citlivú pokožku a
dezinfekčný gél pre citlivú po- časté používanie.
kožku a časté používanie.

3,10 € 24 € 36 € 32 €

Octenidol Aspirmatic Aspirmatic Cleaner
Prípravok na výplach ústnej du- Rotasept
Dezinfekcia určená na dentálne Tekutý prípravok určený na Dezinfekčný prostriedok na
tiny po extrakcii, prípadne iných dezinfekciu odsávacích systémov pľuvátka a odsávacie systémy
zákrokoch. Dezinfekčný a hojivý rotačné nástroje. Neriedi sa.
Bal 2l. a pľuvátok. ako posledná dezinfekcia.
účinok. Bal 60ml. Bal 2l. Bal 2l.

12
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

4€ 3,70 € 72 € 32 €

Desmanol Pure Gigasept AF Forte
Tekutý dezinfekčný prípravok na Esemtan Gigasept instru AF
Koncentrovaný čistiaci prostrie-
báze alkoholu určený na ruky Tekutý prípravok na umývanie Tekutý dezinfekčný prípravok na
dok na dezinfekciu nástrojov s
s prísadami pre regeneráciu rúk s výbornými dermatologický- dezinfekciu a čistenie nástrojov
príjemnou vôňou. Bal 5l.
pokožky. Bal 500ml. mi vlastnosťami. Bal 500ml. bez obsahu aldehydov. Bal 2l.

1l
5l
7€
29 € 33 € 23 € 8,50 €
10l 57 €

Mikrozid universal utierky
Mikrozid AF liquid Mirkozid sensitive liquid Chloramix DT Dezinfekčné utierky, s nízkym
Rýchla alkoholová dezinfekcia na Rýchla postreková dezinfekcia Univerzálny tabletový dezinfekč- obsahom alkoholu, určené na
povrchy a plochy. Nezanecháva malých plôch bez obsahu alko- ný prípravok na báze aktívneho dezinfekciu malých plôch a povr-
škvrny. Ihneď k použitiu. holu. Bal 5l. chlóru. Bal 1kg. chov. Bal 100ks.

22,50 € 9,50 € 15 €
P
TO

Chirosan plus Mirkozid AF utierky
Prášková dezinfekcia na dezin- Utierky na rýchlu dezinfekciu
fekciu a čistenie nástrojov, povrchov a malých plôch.
pomôcok a pre vyššiu Bal 150ks.
dezinfekciu. Bal 500g.

11,80 €

Mirkozid AF utierky JUMBO
Utierky na rýchlu dezinfekciu
povrchov a malých plôch v preve-
dení JUMBO. Dobrá materiálová
znášanlivosť. Rozmer utierky
20x20cm. Balenie 200ks. Optim Blue
Utierky s 0,5% obsahom peroxidu vodíka pre rýchlu a efek-
tívnu dezinfekciu v dávkovacej dóze pre priame použitie.
Excelentne čistí krvavé škvrny a povrchy, ktoré nie sú citlivé na
peroxid. Predĺžená expozícia dezinfekcie na povrchu.
Utierky neobsahujú žiadny alkohol. 160ks/bal

13
Dokončovanie a leštenie
12ks set 15 €
25ks set 30 €
07 00.012
21 € 32 €
300.012

3 KROKOVÉ
LEŠTENIE

Leštiace gumičky set Leštiaci set na amalgám Leštiaci set Nobilis
900.ASS.012
Set leštiacich gumičiek s rôznymi tvarmi a abra- Set leštiacich gumičiek na Leštiace gumičky na kompozit-
ziami. Možnosť kúpiť aj jednotlivo. amalgámové výplne. né výplne v kompletnom sete.
Možnosť kúpiť aj jednotlivo. Možnosť kúpiť jednotlivo.

Set 32 €
Náhradné bal. 100ks 27 €
18 € 26 €

Plastové abrazívne pásky Clean Joy pasta
Pásky na finálne úpravy. Leštiace pasty
Rôzne abrazie: 30, 40, 60 my od renomovaného výrobcu
Abrazia: jemná, stredná, hrubá

CCS 17 €
CCS Pro 21 €

Leštiaci set SF14 CCS Pasta
Dokončovacie a leštiace disky s dlhou životnosťou. Leštiace pasty s rôznou abraziou
Set obsahuje 4x25ks diskov rôznej abrazie Abrazia: 40, 120, 170, 250, Pro-premenlivá abrazia
+ 1ks mandrel. Možnosť objednať aj samostatne.

34 € od 5 do 16 €
Sunshine pásky
Výška Jednostranné Obojstranné
2 mm C 302 302
3 mm F 303 C 303 303
4 mm F 304 C 304 304 G 304 314
6 mm F 306 C 306 306 G 306 316
Optrafine HP pasta 8 mm 308 G 308 318
Profesionálna diamantová pasta Sunshine pásky
vhodná na leštenie všetkých Kovové abrazívne pásky jedno- Hrúbka 0,07 0,09 0,1 0,15 0,2 mm
druhov kompozitov a stranne aj obojstranne sypané. mm mm mm mm
protetických prác. 12ks/bal
F - veľmi jemné C - jemné G - veľmi abrazívne

14
Doplnky
29 € 60 € 7,50 € 25 €

Cavifil Injector Dispenzer D2 Cognoscin Cognoscin Oil
Aplikačná pištoľ na výplňové Praktická dávkovacia 1:1 pištoľ Sprej na zistenie vitality zubu. Olej na mazanie turbín,
materiály v prevedení cavifil. na odtlačkové hmoty a rebazač- Balenie 90g. kolienkových násadcov a mo-
né materiály. torov všetkých typov. 500ml

43 € 10,50 €

Endo Station Go Easy 3
Praktický organizér na
výplachové roztoky, ihly,
striekačky a iné.
Balenie obsahuje samotný
stojan bez roztokov.

Protective pads
Ochranné rúška pre pacienta na
tvár pri pieskovaní. Bal 20ks.

č.1
č.2
3€
4€
87 € 5,50 € 35 €
č.3 5€
č.4 6€

Hygobox
Zmiešavacie misky Miska na dezinfekciu Držiak na podbradníky Hy-Drop
Misky na miešanie odtlačkových inštrumentov s objemom 3L. Retiazka na podbradníky pre Praktické dávkovače na rôzne
hmôt. 4 rôzne veľkosti. Farby: modrá, žltá, antracit, pacientov. roztoky a tekutiny. Aktivuje sa
tyrkys, ružová zatlačením membrány.

18 € 18 € 8€ 8€

Red Detector 2ml
Endo Station GO Glove Chairside stolík Zásobník na vatové Materiál na detekciu kazu.
Box Doplnkový stolík pre väčšinu valčeky Po nanesení sfarbí karézne tka-
Plastový dávkovač na rukavice. kresiel. nivo do červena. Chráni zdravý
Jednoduchá montáž. dentín.

15
Maňuška 17x28x15cm 119 €
Hračky pre Plyšák 25x38x18cm 144 €
ZOO set 100ks 20 €
malých pacientov Farm set 100ks 20 €
Loptičky 100ks 29 €
Hodinky 84ks 18 €
Skateboardy 50ks 28 €
Poníky 50ks 39 €
Prstene 100ks 18 €
Autá / lode 100ks 21 €
Truhličky 100ks 28 €

49 € 9€ 83 € 1l
5l
46 €
196 €

Model zubov s kefkou Dentosol Orange 500ml Traypurol tablety Traypurol Liquid
Pomarančový olej na čistenie Aktívne tablety na čistenie Koncentrovaný čistiaci
Model na demonštráciu
povrchov a inštrumentov. odtlačkových lyžíc a nástrojov. prostriedok na nástroje a
správneho čistenia zubov.
Odstraňuje cement, alginát a Vhodné do ultrazvukovej inštrumenty. Bal 1l a 5l.
Veľká kefka (21,5cm) v balení.
repin. čističky.Bal 50ks.

9€ Mix
Dóza
27 €
5€
0,70 €
Xylitol žuvačky
Sortiment xylitolových žuvačiek
rôznych príchutí.
Bal 200 balíčkov po 2ks.
Bez obsahu aspartamu,
sorbitolu, laktózy a gluténu.
Možné kúpiť aj v praktickej 30ks
dóze jednotlivé príchute.
Fluo spatula Instant Ice
Plastové lopatky na miešanie Jednorazové, praktické chladia-
alginátových hmôt. Bal 6ks. ce vrecká, po jednom stlačení
vrecko chladí cca. 30 min.

16
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

4€ 14,60 € 9€ 13 €

Okuliare light Okuliare Cube Okuliare Spheric Okuliare Evolution

13,80 € 9€ 14 € 14 €

Okuliare Stretch Okuliare Ultra Light Okuliare Total Protection Okuliare Light orange

15 € 13,80 € 14,30 € 8,90 €

Okuliare Evolution
Okuliare Cube Orange Okuliare stretch orange Okuliare Baby orange
Orange

17 € 35 € 20 € 12 €

Transparent

Operator Visor + 10ks Vistatec ochranný štít Small operator visor Comfort relax štít
náhradných štítov + 5 náhradných štítov +2 náhradné štíty + 4 náhradné štíty

17
Dostavbový materiál
163 € 117 € 64 € 67 €

Multilink Automix Speedcem Plus MultiCore Flow Bifix SE 5g striekačka
Duálne tuhnúci kompozitný Kompozitný duálne tuhnúci Zatekavý duálne tuhnúci Kompozitný samoleptací duálne
materiál pre fixáciu koruniek a samoleptací fixačný cement na dostavbový kompozitný materiál tuhnúci fixačný cement na fixá-
sklených čapov. korunky, mostíky a čapy. v 10g striekačke. ciu koruniek, mostíkov a čapov.
Bal 9g striekačka. Bal 9g striekačka. Odtiene: Odtiene: Odtiene:
Odtiene: Yellow, Opaque, Transparent Light, Medium, White Transparent, White Opaque,
Transpa, Yellow, White, Opaque Universal

Set 478 € NOVINKA Set 1972 487 €
Čapy 5ks 66 € Čapy No.4 63 €
Čapy No.6 81 €
Čapy No.9 104 €
Čapy No.12 129 €

Rebilda Post System II
Overená ucelená sada pre post-endodontické ošetrenie a
koreňové dostavby.

Set 167 €
Čapy 10ks 53 €

Glassix + čapy Počet vlákien je rôzny podľa
Sklené dostavbové čapy hrúbky čapu od 4 do 12
v štyroch veľkostiach s vlákien. Tieto vlákna sa dajú
predvrtávakmi a jedným následne pomocou
penetračným vrtákom. Čapy inštrumentu rozdeliť, čím sa
majú pozdĺžnu špirálovitú zaplní celý koreňový kanálik.
ryhu pre zvýšenie retencie s
fixačným cementom.
Výborná svetlovodivosť. Rebilda Post GT System
Počet čapov 4x6ks. Komplexná sada pre koreňové dostavby obsahujúca nové
kompozitné koreňové čapy vystužené zväzkom sklených vlákien.

50ml kartuša 105 €
5ml striek. 30 € 54 €
REF 2001

Structur 3 Preci Post M
Fluorescentný materiál s vysokým leskom povrchu bez Spáliteľné plastové čapy pre najpresnejší dostavbový systém.
leštenia a bubliniek, vynikajúci na zhotovenie koruniek Ambulancia - zubná technika. 2x50 čapov + 2 x vrták.
a mostíkov. Odtieň: A2, A3

18
Endodoncia
75 € 53 € 2,1g
4x2,1g
10 €
32 €
2,1g
4x2,1g
12,50 €
35 €

ApexCal
RTG-kontrastná krémová
Apexit Plus calcium-hydroxidová Calcipast
Calcipast Forte
Calcium-hydroxidový preparát pasta pre dočasnú dezinfekciu RTG-kontrastná calcium
RTG-kontrastná calcium
pre permanentné vyplnenie koreňového kanálika počas hydroxidová
hydroxidová pasta s iodoformom
koreňových kanálikov. endodontického ošetrenia. pasta na plnenie koreňových
a chlórfenolom.
Bal 2x6g + kanyly Bal 2x2.5g kanálikov.

2,1g
4x2,1g
11 €
38 €
5€ 4€ 5€

Calcipast +I
RTG-kontrastná calcium hydro- Hydrocal Zinc Oxide Zinc Oxide Fast
xidová pasta na plnenie kore- Calcium hydroxid v práškovej Zinc oxid v práškovej forme pre Zinc oxid v práškovej forme so
ňových kanálikov s obsahom forme pre výrobu pasty. výrobu pasty.Bal 50g. zrýchleným tuhnutím.
iodoformu. Bal 10g. Bal 50g.

156 € 31 € 3x0,14g 15 €
6x0,14g 25 €
10x0,14g 42 €
10x0,14g+dávkovač 48 €

MTA +
Materiál pre prestavbu a
plnenie koreňových kanálikov
Bioroot RCS na báze calcium hydroxidu.
Bioaktívny, hydrofilný, definitívny Balenie obsahuje prášok aj
výplňový materiál do koreňových
Syntex zmiešavaciu tekutinu.
Materiál na báze epoxidovej
kanálikov. Výborne zateká do
živice určený na plnenie a
laterálnych kanálikov.
pečatenie koreňových kanálikov.
Bal 15g plv + 35x0,2ml liq
Bal 10g

3x0,14g 18 €
6x0,14g 30 € 33 € 37 €
10x0,14g 40 €
10x0,14g+dávkovač 52 €

BIO MTA +
Bioaktívny materiál pre
prestavbu a plnenie koreňových
kanálikov. Balenie obsahuje
prášok aj zmiešavaciu tekutinu.

Matrix MTA+ MTA+ applicator
Praktický dávkovač na MTA+ Kovový aplikátor na MTA+
Priemer koncovky:
0,8mm; 1,2mm

19
MUSÍ SA SKLADOVAŤ V CHLADNIČKE

200g 8€ 200g 3,50 € 200g 3,70 €
Gel 5ml 7€ 400g 6,10 € 400g 6,30 €
Gel 10ml 12 € Gel 2ml 4€ Gel 2ml 4€ 200g 6,50 €
400g 11 €

Gluco-chex 2% Chloraxid Extra 2%
Roztok 2% chlórhexidínu s Chloraxid 2% Chloraxid 5,25%
Roztok 2% hypochloridu s 5,25% roztok hypochloridu Vylepšený 2% hypochlorid s
praktickým adaptérom pre väčšou stabilitou a penetráciou.
adaptérom a dávkovacou sodného s adaptérom a
naberanie striekačkou. striekačkou. striekačkou. V balení aj adaptér a striekačka.

200g
400g
6,50 €
12 €
6,50 € 26,50 € 200g 49 €
500g 63,50 €

Chloraxid Extra 5,25% Citric Acid 40% Parcan 3% 250ml CHX-Endo 2%
Vylepšený 5,25% hypochlorid s 40% kyselina citrónová pre Stabilizovaný 3% roztok 2% chlórhexidín na preplach a
väčšou stabilitou a penetráciou. vyplachovanie koreňových kaná- hypochloridu sodného na dezinfekciu koreňových
V balení aj adaptér a striekačka. likov. Bal 200g. preplach koreňových kanálikov. kanálikov.

200g 34,50 € 50ml 6,50 €
500g 65 € 120ml 11 € 23 € 7,40 €

Endo-Solution Endo-Solution premium Endo-Clear 17%
Histolith 5% 17% EDTA roztok určený na 17% EDTA roztok v balení s
17% EDTA roztok obohatený
5% rotok NaOCl na preplach a použitie pri rozširovaní dávkovacou striekačkou a kon-
o povrchovo aktívne látky.
dezinfekciu pri endodontických koreňových kanálikov. covkami.
Bal 120ml.
zákrokoch.

7€ 3€ 7€ 7€

Cerkamed Elastic tips Endo aspirator Canal clean Methylene chloride
Preplachové kanyly do Odsávačka na roztoky Preparát na preplachovanie a Rýchle rozpúšťadlo na všetky
koreňových kanálikov. pri preplachovaní koreňových sušenie koreňových kanálikov. koreňové výplne.
Bal 20ks. kanálikov. Bal 45ml.

20
2ml 5€ 2ml 4€
5ml 11 € 5ml 7€
10ml 18 € 10ml 13,50 € 28,50 € 19 €
3x10ml 46 €

Endo-Prep Cream Endo-Prep gel MM EDTA Cream
Krém na preparáciu a lubrikáciu
DiaPrep Plus
15% EDTA krém na preparáciu Gélová forma 15% EDTA pre EDTA krém pre
koreňových kanálikov. preparáciu kanálikov. Jeho koreňových kanálikov pri
chemicko-mechanickú
Uľahčuje prácu s koreňovými použitie znižuje riziko zalomenia endodontickej liečbe.
preparáciu koreňových
inštrumentmi. inštrumentu. Bal 2x7g.
kanálikov. Bal 2x6g.

MMPP.02 4,20 € MMPP.02 5,40 €
.04 4,50 € .04 5,90 €
.06 4,50 € .06 5,90 €

Papierové čapy Guttaperčové čapy
Ciachované papierové čapy v Ciachované guttaperčové čapy v
rôznych konicitách (.04 ; .06) a rôznych konicitách (.04 ; .06)
veľkostiach, dostupné aj ako a veľkostiach, dostupné aj ako
sortiment. sortiment.

Pro R 5,40 € Pro R 4,60 € H-file 7€
Pro T 5,20 € Pro T 4,60 € K-file 7€
Reamer 7€

Čapy Reciproc/ProTaper Čapy Reciproc/Protaper
Guttaperčové ciachované čapy v Ciachované papierové čapy v Ručné nástroje Diadent
rôznych veľkostiach, prípadne rôznych veľkostiach, prípadne Ručné koreňové inštrumenty na preparáciu koreňových
ako sortiment. ako sortiment. kanálikov. Rôzne veľkosti a dĺžky (21,25), prípadne sortimenty.
Bal 6ks.

H-file 6€ H-file 6€
K-file 6€ K-file 6€
Reamer 7€ Reamer 6€

Ručné nástroje Medin
Ručné, rotačné inštrumenty na
preparáciu koreňových kanálikov
v rôznych dĺžkach (21,25,31) a
veľkostiach.
Bal 6ks
Ručné nástroje Micro Mega
Ručné koreňové inštrumenty na preparáciu koreňových
kanálikov. Rôzne veľkosti a dĺžky (21,25,29). Bal 6ks.

21
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk
6ks/bal 36 € 6ks/bal 50 €
Set I 36 € Set II 3x2ks 50 €

Unicone
Systém pre opracovanie
koreňových kanálikov s
recipročným pohybom.
Veľkosť: 20,25,40
Dĺžka: 21,25,31mm

Navigator Evo
Ucelený NiTi systém na opracovanie koreňových
kanálikov. Dĺžky 21,25 a 31mm. Bal 6ks.

7€ 12 € 12 € 6€

Endo Stops
Medin Endo Cleaner Stolový merač Farebné silikónové zarážky na
Endoring endo-inštrumenty.
Stojan na endodontické Merač dĺžky koreňových
Merač koreňových inštrumentov Ako jednotlivé farby alebo ako
inštrumenty so špongiou inštrumentov.
na prst. sortiment.

27 € 50ks 18 €
100ks 31 € 26 € 6€

Preplachové ihly s
bočným otvorom
Ihly na preplachovanie s
bočným otvorom pre väčší Endo-Tim
Štetček na aplikáciu preparátov Endo-pack
komfort pacienta. Bal 50ks. Endo-Top Jednorazové striekačky so
Veľkosť: 0,25x25; 0,3x25; Preplachové ihly s bočným do koreňových kanálikov.
Bal 50ks. závitom na všetky preplachové
0,36x25mm otvorom 0,3x25mm. roztoky. Bal 20ks. Objem 5ml.

6,50 € 23 € 9,30 € 38 €
834-001

809-003

Endo organizér
Canal detector Microbrush X Endo Cleaner Organizér na rotačné
Preparát na detekciu Aplikátory s ohybnou hlavičkou Stojan na endodontické inštrumenty, guttaperčové a
vchodov do koreňových do ťažko prístupných miest ako inštrumenty vhodný aj do papierové čapy.
kanálikov v kavite. Objem 2ml. sú koreňové kanáliky. autoklávu. Farba: červená, modrá

22
NO
VI
NK
A

Bezpečnosť

Špeciálna tepelná úprava Kvalita práce
Zvýšená flexibilita
Využiteľnosť
Minimalizované riziko
zalomenia inštrumentu

Tvarovanie koreňového kanálika pomocou 2Shape: TS1 & TS2

5ks/bal 50,50 €
Discovery kit 156 €

Discovery kit obsahuje
10xTS1 a 10xTS2 + vzorka na vyskúšanie
(do vypredania zásob)

54
B5 One Curve 25 .06 L21 : 20949401 60 €
L25 : 20949402 60 €
L31 : 20949403 60 €

Jednonástrojový NiTi rotačný
inštrument pomocou, ktorého prepa-
rujete koreňový kanálik až po apex.

Jednoduchý protokol
» priamy pohyb nadol
až po pracovnú dĺžku
» kontinuálna rotácia
» rýchlosť 300 ot./min.
» krútiaci moment 2,5 N.cm

2,4x
viac odolný
voči cyklickej únave

100%
flexibilný
Perfektné DUO

» Bezkáblový motor, dobre vyvážený v ruke » apexlokátor
a obojručný » kompaktný a robustný dizajn
» Miniatúrna hlavička, 340° rotačné kolienko » 3,5” farebný LCD displej
» Kontinuálna rotácia a reciprokačný pohyb » možnosť použiť samostatne
» Plne prispôsobiteľný ale aj s Dual Move
» Presná lokalizácia apexu » dobíjateľná baterka
Vyžiadajte si cenovú ponuku u nášho obchodného zástupcu

MM Control

2100 €
- endomotor s apexlokátorom
- možnosť nastavenia otáčok a
krútiaceho momentu
- možnosť uložiť 12 programov
- spätný chod
- detekcia prieniku apexu
Endo a Class Recipro LED

960 €

Woodpex III

390 €
- Apexlokátor s presnosťou 98%
- 4,5´´ display
- zvuková signalizácia
- užívateľsky atraktívny dizajn
- vlnová dĺžka 420 - 480 nm
- hmotnosť: 336g
- rozmery: 84x88x112mm

www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

26
SybronEndo Elements Free

Bezdrôtová obturačná jednotka,
vynikajúca pre techniku konti-
nuálnej kondenzácie nahriatou
guttaperčou a obturáciu jedným
pohybom. Elektrický plugger sa
zohreje na 200 °C za menej ako
0,5 sek a má teplotný rozsah 100-
400 °C. Prstencový 360 °
spínač na zlepšenie práce.
Predvídateľné výsledky:
3D výplň vysokej kvality.

Elements Free

Vyžiadajte si cenovú ponuku od
nášho obchodného zástupcu

Apex ID

Kompaktný, moderný, digitálny apexlokátor s unikátnymi
funkciami, ktoré Vám umožňujú zamerať sa nato, čo je
skutočne dôležité - poskytovanie najlepšej starostlivosti
pacientovi.
Nulový bod nastaviteľný užívateľom, priebežná kalibrácia.

Apex ID

750 €
27
Hemostatiká
60 € 46 € 48 € 6€

Gelopack Traumacel New Dent
Sterilné, resorbovateľné hemo- Hemocollagene Sterilné hemostatické
Traumacel Pulvis
statikum. Slúži na zaplnenie Vysokokvalitné hemostatikum Sterilné vstrebateľné
vstrebateľné kocky k zastaveniu
rán po extrakcii a cystektómii. v sterilne balených kockách. hemostatikum v
kapilárneho krvácania.
Bal 50 špongií. Bal 24ks. práškovej forme. Bal 2g.
Bal 50ks.

1,5x5cm
7,5x5cm
69 €
92 € 46 € 5,50 € 5ml
10ml
8€
15 €
12,5x5cm 105 € 3x10ml 38 €

Traumacel TAF Light Orbat Forte Alustat Alustat Gel
Vysoko-účinné hemostatikum Prostriedok na zastavenie Roztok 25% chloridu hlinitého Preparát na zastavenie
vo forme sieťky z oxidovanej krvácania a retrakciu gingívy. na zastavenie krvácania. krvácania vo forme gélu.
celulózy. Bal 10ks. Bal 20ml. Bal 10g.

0,8g 8€
4x0,8g 27 € 10 € 85 €

TCA dent
Alustat Foam Roztok 35% kyseliny trichlór-
Hemostatická pena na octovej na zastavenie krvácania
zastavenie krvácajúcej rany. a urýchlenie hojenia.
Bal 10ml.

Racegel
Adstringentný gél na rýchlu retrakciu gingívy s hemostatickým
účinkom. Efektívne otvára sulkus.
Bal 3x1,4ml + 30 koncoviek

28
Inštrumenty
65 € 65 € 65 € 65 €

117 50 0010 117 50 0020 117 50 0030 117 50 0040
Na horné malé rezáky Na horné premoláre Na horné moláre pravé Na horné moláre ľavé

65 € 65 € 65 € 65 €

117 50 0050 117 50 0060 117 50 0150 117 50 0160
Na horné 3. moláre Na horné korene Na dolné premoláre Na dolné moláre

83 € 65 € 65 € 65 €

117 50 0190/0200 117 50 0250/0260
117 50 0170 117 50 0180 Užšia/širšia pracovná Užšia/širšia pracovná
Na dolné moláre Na dolné 3. moláre časť. Na dolné korene časť. Bajonetové

87 € 65 € 65 € 69 €

117 50 0330/0340/0350 117 51 0610
Extra úzke/ úzke / širšie 117 50 0300 117 50 0310 Na odstránenie
Na dolné korene. Detské, na horné moláre Detské, na dolné moláre koreňových nástrojov
54
29
Inštrumenty
13 € 6€ 20 € 35 €

114 50 0021 133 51 0056 133 50 0116 133 58 0230
Pinzeta zahnutá, vrúbkovaná. Pátradlo dlhé. Parodontologická sonda. Furkačná sonda NABERS.

56 € 18 €

DSS1CN / DSS2CN
Univerzálne parodontologické sondy, pomocou ktorých ošetríte celý
chrup pacienta. DMS-V / DMS-N
DSS1CN vhodná pre frontálny, bukálny a palatálny úsek. Autoklávovateľná rúčka na zrkadielka vyrobená z plastu.
DSS2CN vhodná pre meziálny, distálny úsek. Ergonomická a komfortná.

56 € 45 € 28 €

TIS1CN / TIS2CN
Pevné titánové kyrety, ktoré sú jemnejšie ako titán používaný na Kyreta M23CN
výrobu implantátov. Slúžia na čistenie implantátov. Najoblúbenejší model kyrety, PP12DMS-N
TIS1CN vhodný pre frontálny, bukálny a palatálny úsek. určenej pre ošetrenie celého Periodontálna sonda vyrobená z
TIS2CN vhodný pre meziálny, distálny úsek. chrupu. plastu peek.

270 € 84 € od 35 € 17 €

Easy sharp brúska
Brúska na kyrety, ktorá predĺži
životnosť inštrumentov až
10-násobne. Zaručuje perfektné Olej pre brúsenie
uhly, zabraňuje výbrusom noža. Easy sharp šablóna Bez vône a farby. Konzistencia
V balení je návod na presné Šablóna na manuálne brúsenie oleja napomáha k optimálnemu
nastavenie uhla brúsenia. kyriet. Brúsne kamene brúseniu.

30
Jednorazový program
Classic 2€
Floral 3€
Classic
Floral
6€
7,50 € 19 € 12 €

PVC poháriky Masky na gumičku Podbradníky skladané Podbradníky PG30 80ks
Jednorazové poháriky Jednorazové masky na gumičku Skladané podbradníky Podbradníky v rolke 61x53cm.
rôznych farieb. rôznych farieb. s rozmerom 33x45cm. Rôzne Materiál papier/igelit.
Bal 100ks. Bal 50ks. farby. Bal 500ks. Bal 80ks.

12 € 12 € 2,10 € 14 €

Podbradníky PG30 60ks Podbradníky PG20 Jednorazové odsávačky Odsávačky EM19
Podbradníky v rolke 81x53cm. Igelitové podbradníky v rolke. Flexibilné PVC odsávačky v Chirurgické odsávačky s
Materiál papier/igelit. Rozmer 75x53cm. Rôzne farby. rôznych farebných protišmykovou povrchovou úpra-
Bal 60ks. Balenie 200ks. prevedeniach. vou. Autoklávovateľné.
Bal 100ks. Bal 10ks.

100ks 7€
13 € 2000ks biele 97 € 38 € 5,70 €

Chirurgické odsávačky
EM40 Vatové valčeky Monoart
Univerzálne chirurgické bodové Hygoformic odsávačky 3-dielny návlek na kreslo Valčeky zo 100% bavlny bez
odsávačky. Dĺžka 200mm. Flexibilné jednorazové Univerzálny, hypoalergický pridanej celulózy.
Autoklávovateľné. odsávačky v tvare slimáka. návlek na kreslo. Rôzne farby. Veľkosť: 1, 2, 3
Bal 10ks. Bal 25ks.

20/19 3,30 €
6€ 2,20 € 2,20 € 15/15 3,10 €

Hartman Pehazell B-cellin štvorčeky Pur-Zellin štvorčeky
Buničitá vata bielená, vysoká Vrstvená, obväzová buničina Buničitá bielená vata, delená
Stáčané tampóny
absorbcia. Balenie 1kg. s vysokou belosťou. Tampóny stáčaná do kotúča 4x5cm po
Tampóny z gázy stáčané.
40x50 mm 8 vrstiev. Bal 2x500g. 500ks.
Bal 200ks.

31
www.sanusdental.sk
5x5cm 1,30 € www.zubarskepotreby.sk
7,5x7,5cm 2,50 € 2ml 3,70 €
10x10cm
20x10cm
4,60 €
9,80 €
5ml 5,70 €
10ml 8,50 €
2,80 €

Jednorazové ihly
Jednotlivo balené, jednorazové ihly s kvalitným ostrím, ktoré
Kompresy Jednorazové striekačky znižuje pocit bolesti pri vpichu. Hlavička z transparentného
Nesterilné kompresy vyrobené Jednorazové striekačky v materiálu. Balenie 100ks. Rôzne veľkosti.
zo 100% bavlny. Majú 17 sterilnom balení. Veľkosti: 0,5x16; 0,5x25; 0,6x30; 0,7x30; 0,8x40; 0,9x40; 1,2x40
vlákien a 8 vrstiev. Bal 100ks.

1,50 € 3,5x4,5
7x8
3€
4€
5x200
7,5x200
11,90 €
16,50 €
12,5x18 4,50 € 10x200 21,50 €
15x200 36,20 €
20x200 50,20 €
25x200 69,50 €
30x200 79,80 €

Sterilizačné rolky
Sterilizačné rolky vyrobené z
Ústne lopatky
Miešacie podložky bieleho zdravotného papiera a
Vyšetrovacie, drevené,
Voskované papieriky na polyesteru. Rôzne rozmery.
ústne lopatky.
Balenie 100ks. miešanie materiálov.
Rôzne rozmery.

9x25cm
14x26cm
11,20 €
18,50 € 5,90 € 4€ 10,50 €
19x33cm 31,20 €

Samolepiace Tray paper PVC návleky na obuv Microbrush štetčeky
sterilizačné vrecká Papierové obrúsky pod Návleky z PVC materiálu pre Aplikačné štetčeky na bond.
Vrecká papier/polyester na inštrumenty na tácku. pacientov. Veľkosť: regular, fine, superfine
balenie inštrumentov. Bal 200ks. Bal 250ks. Bal 100ks. Bal 100ks.

10,40 € 132 € 89 € od 11 €

Rubber-Dam
Kofferdamové blany. Optradam
Bal 36ks. Optragate white Latexová membrána pre PVC tácky na inštrumenty
Hrúbka: medium, heavy Retrakčná pomôcka do ústnej maximálnu prehľadnosť Jednorázové tácky na
Príchuť: neutral, mentol, dutiny. Bal 80ks. pracovného poľa. Bal 50ks. inštrumenty vyrobené z PVC.
Veľkosť: regular, small, Veľkosť: regular, small, sortiment Rôzne farby. Bal 100ks.
black mint
sortiment, junior

32
Leptacie gély
30g+2x2g 100 € 2ml 2€
7,30 € 2x2g 19 € 10ml 6,50 €
50ml 22 €
3x10ml 18,50 €
10x2ml 13,50 €

Blue etch
36% kyselina ortofosforečná.
Email preparator Total Etch Jumbo Balenie: 2ml + koncovky; 10ml + adaptér + koncovky;
6g tekutej kyseliny 37% kyselina ortofosforečná. 50ml + adaptér + koncovky; 3x10ml + koncovky (Mega pack);
ortofosforečnej. Bal. = 1x30g + 2x2g. 10x2ml (Monster pack)

2ml + 2ml 27 € 5ml 20 €
121 € 68 € 2ml 15 € 5x2ml 46 €
60ml 74 €

Monobond plus
Monobond Etch & Prime Jednozložkový primer na úpra- Yellow porcelain etch Vococid
Prvý jednozložkový keramický vu všetkých typov povrchov 9,5 % kyselina fluorovodíková 36,1 % kyselina fosforečná.
primer, ktorý leptá a silanizuje reštaurovaných prác. Vytvára určená na leptanie keramiky. Modrá farba pre lepšie rozpozna-
sklokeramické povrchy v jednom pevnú väzbu medzi náhradou a Bal. = 2ml striekačka + 2ml nie počas aplikácie. Balenie =
kroku. Bal. = 5g. cementom. Balenie 5g. silan; 2 ml striekačka. 5ml; 5 x 2ml; 60ml.

23 € Navštívte náš e-shop www.zubarskepotreby.sk a objednávajte z pohodlia Vášho domova.
Množstvo produktov, ľahká navigácia medzi produktami, pravidelné akcie !

Dia Eco Etch 5x5ml
37% kyselina fosforečná na
leptanie skloviny a dentinu.

35 €

Ceramic Etch
5ml kyseliny fluorovodíkovej
na opravu odprsknutých kera-
mických faziet a na leptanie
bezkovovej keramiky.
33
Matricový systém
14 € 9€ 205 €

Kovové pásky ANGER separačné pásky
Veľkosti: 6 x 0,025 7 x 0,03 celuloidové kovové Maximat Plus set
8 x 0,025 5 x 0,05 6 mm 0,05 mm 8 mm 0,05 mm 5mm 0,045 mm 6mm 0,045 mm Univerzálny systém na upevne-
5 x 0,03 6 x 0,05 8 mm 0,075 mm 10mm 0,050 mm 7mm 0,045 mm 8mm 0,045 mm nie kovovej alebo transparentnej
6 x 0,03 7 x 0,05 10mm 0,075 mm matrice v postrannom úseku.

147 € 120 € 53 €

myQuick matrix kliešte
Kliešte zabezpečujúce pevný
Quickmat deluxe set úchop matrice pri jej odstraňo- Aplikačné kliešte
Rozšírená verzia Quickmat systému. Viac matríc a klinkov. vaní po rekonštrukcii. Quickmat

147 € set 4x18ks
refill 18ks
140 €
41 €

myClip 2.0 Fendermate set 4x18 ks
Klinky s integrovanou tvarovanou matricou so zvýrazneným a stenšeným
Univerzálna matrica s integrovanou sponou, ktorá umožňuje umiest-
miestom pre lepší bod kontaktu so susedným zubom.
nenie matrice jednou rukou. Veľkosti: ľavá stredná, ľavá malá, pravá stredná, pravá malá.

3,50 € 36 € 76 € 329 €

Ivory matrice LumiContrast matrice
Veľkosti: malá 2,5cm Matrice so špeciálnou povrcho-
stredná 3,6cm Napínač matríc vou úpravou pre dlhšiu
veľká 3,5cm Napínač matríc Ivory univerzálny životnosť a nulový reflex
Bal. = 20ks. Veľkosť 7cm Veľkosť 6,4 cm svetla.

34
Matricový systém www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk
set 84 €
refill 46 € 210 €

850 S 750 S

Hawe Adapt sekčné
Hawe transparentné cervikálne matrice matrice
Anatomicky tvarované transparentné cervikálne matrice. Matricový systém pre mikro rekonštrukcie. Matrice sú dokonale vy-
Bal. = set alebo refill 150ks. tvarované, ako skutočný zub. Bal. = 200ks set + kliešte.

199 € 13 €

21

SuperMat set Barmans klinky
Univerzálny matricový systém vhodny pre kovové ako aj celuloidové pásky. Umožňuje rýchle Anatomické drevené klinky v
a jednoduché aplikovanie matrice. dvoch veľkostiach: S a L.

Klinky 100ks 12 €
Klinky ružové 200ks 20 €
35 €

7001

5015 5017 5011
5012
100ks 100ks 100ks 200ks
Transparentné klinky
Drevené klinky Klinky, ktoré ponúkajú transparenciu a elasticitu. Anatomický tvar a
Anatomického tvaru v rôznych veľkostiach. Samozrejmosťou je fa- perfektne tvarovaná hlavica umožňujú ľahké vloženie do
rebná kolorácia pre zjednodušenú orientáciu. Veľkosti: XS, S, M L. medzizubného priestoru. Bal. = 100ks. Veľkosti: XS, S, M, L.

55 € set 4x36
refill 36ks
90 €
28 €

826

FenderWedge
Hawe Sycamore klinky Kombinácia oceľového plátu a plastovej klinky. Dostupné v štyroch
Anatomicky tvarované medzizubné klinky. Sortiment 500ks. veľkostiach: XS, S, M, L.

35
Nábytok

Štýlový, kvalitný, kovový nábytok od talianskeho výrobcu ASTRA vhodný do
každej ambulancie. Každá zostava sa skladá zo samostatných modulov, ktoré
je možné nakombinovať podľa priestoru, potrieb a požiadaviek zákazníka. Na
výber je z veľkého množstva materiálov, tvarov a farieb.

Bližšie informácie si vyžiadajte od nášho obchodného zástupcu.

|ASTRA
00 € 00 € 00 € 00 €

54
Odtlačkové hmoty
Vario Putty / Putty soft 44 € Vario Implant 45 €
Putty Soft 5:1 128 € Vario Implant 5:1 78 €

Betasil Vario Putty / Putty Soft /
Betasil Vario Putty Soft 5:1 Betasil Vario Implant / Betasil Vario Implant 5:1
A-silikónová odtlačková hmota pre presné zachytenie detailov. A-silikónová monofázická odtlačková hmota. Vynikajúca presnosť v
Prevedenie 5:1 vhodné do Pentamixu. Veľmi presné odtlačky. jednokrokovom odtlačku. Dodávaná v prevedení 2x 50 ml. alebo
Balenie = 2x380ml + zmiešavacie kanyly; 2x300ml - ručné miešanie. do Penamixu 5:1 = bal. 1x380ml.

Light 35 € Light 15 € Putty Soft 26 €
Medium 35 € Medium 14 € Activator 13 € 45 €
Heavy 13 €

Alphasil perfect Alphasil perfect
Light/Medium/Heavy Putty Soft / Aktivátor
Betasil Vario Light/Medium Odtlačkový materiál typu C pre Vysokoelastický silikón typu C Alphasil Profesional
Korekčný A silikón vhodný pre korekčné odtlačky pre fixnú s jemnou konzistenciou, bal. perfect Set
metódu dvojkrokového a jedno- protetiku a pre čiastočne ozubenú 900ml. Univerzálny aktivátor Activator paste, Light, Putty
krokového odtlačku. 2x50ml. a neozubenú čeľusť. Bal. =150ml. (60ml) pre silikóny typu C. Soft, Miešacie podložky

78 € 45 € 169 € a/
b/
38 €
31 €
a/ 51401 c/ 31 €
d/ 31 €

80096
811503
d/
c/
Virtual Light Body / b/ 811502
Extra Light Body Virtual 380 Mono Fast / 474196

Vysokopresný hydrofilný ko- 380 Heavy body Fast /
Virtual Putty Fast / rekčný materiál s vynikajúcou 380 Heavy body Regular 811511
Regular zatekavosťou pre odtlačenie Hydrofilný vysokopresný
Hydrofilný vysokopresný všetkých detailov. 2x50ml. Zmiešavacie a aplikačné
A-silikón vhodný do Pentamixu.
A-silikón. 2x300ml. V prevedení Fast a Regular. Balenie 5:1 2x380ml. koncovky

X-tra 53 €
7,50 € 6,90 € 6,90 € Clear 32 €

Algistar Chromatic Registrado X-tra 2x50ml/
Algistar Classic Alginátová bezprašná odtlačková Algistar Orthodontics Clear 1x50ml
Alginátová bezprašná odtlačková hmota s farebnou indikáciou Alginátová bezprašná Tvrdá hmota fialovo opáknej/
hmota oranžovej farby - príchuť: tuhnutia odtlačku. Hmota je rýchlotuhnúca odtlačková hmota transparentnej farby na
tropické ovocie. Bal. = 500g. rýchlotuhnúca. 450g. žltej farby. Bal. = 450g. registráciu zhryzu.

38
Odtlačkové hmoty
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

52 € 39 € 85 €

Racegel
Retrakčný gel pre jednoduchšiu
aplikáciu pri retrakcii gingivy.
Obsahuje oxid hlinitý, zastavuje
Virtual CADbite Kristall A50 / A70 krvácanie. Pri kontakte s gingívou
Skenovateľná hmota Transparentná hmota v kartuši 1:1 pre registráciu zhryzu. zväčší svoj objem. Po opláchnutí
na registráciu zhryzu. 2x50ml. Tvrdosť - shore 50 alebo 70. 2x50ml. vodou vytečie. Bal. = 3 striekačky.

31 € 17 €

Easy cord
Retrakčné neimpregnované vlák-
Racestyptine no v šiestich veľkostiach.
Tekutina vhodná na impregnáciu Možnosť objednať aj jednotlivé
retrakčných vlákien. 13 ml. veľkosti.

Putty Soft 2x300ml 63 €
Heavy 2x50ml 42 €
Aqium 3D Light+
Light 2x50ml 42 €
Aqium 3D Putty soft
2-kroková technika Medium 2x50ml 43 €

Aqium 3D Light+
Aqium 3D Heavy
1-kroková technika

Aqium 3D Aqium 3D Medium+
Skenovateľný 3D odtlačkový Aqium 3D Putty soft
silikón. Prvý silikón s vynikajúcou 2-kroková technika
viskozitou aj vo vlhkom prostredí.

8,50 € 7,50 € 6,60 € 8,20 €

Hydrocolor 5 Hydrogum 5
Alginát s chromaticku zmenou Hydrogum Hydrogum Soft Rýchlo tuhnúci aglinát
farby a vysokou stabilitou 5 dní. Elastický bezprašný alginát. Extra elastický bezprašný s 5-dňovou stabilitou.
Bal. = 500g. Bal. = 500g. alginát. Bal. = 453g. Bal. = 453g.

39
Odtlačkové hmoty
10 € 8,90 € 7,80 € 7,50 €

Phase plus
Neocolloid Orthoprint Tropicalgin Rýchlo tuhnúci bezprašný
Vysoko precízny, normálne Extra rýchly bezprašný Rýchlo tuhnúci chromatický chromatický alginát určený pre
tuhnúci bezprašný alginát. ortodontický alginát. alginát s mango príchuťou. snímateľné náhrady, modely a
Bal. = 500g. Bal. = 500g. Bal. = 453g. antagonistov. Bal. = 453g.

Putty 900ml 29 €
42 € 31 €
Putty 900ml 28 €
Light 140ml 14 € Oranwash L 140ml 11 €
Catalyst 60ml 9,70 € Indurent gel 60ml 8€
Set 37 € Set 33 €

Orthogum Hydrorise Extra Light
Špeciálny ortodontický C silikón Veľmi nízko viskózny hydrofil-
pre jednokrokovú techniku. ný A silikón pre fixné protézy.
Zetaflow Zetaplus
Vysoko viskózny C silikón pre fixnú Vysoko viskózny C silikón pre Precízne odtlačky s fixnými Maximálna precíznosť, vysoká
protetiku. Excelentne vyvážená dvojkrokovú techniku alebo ortodontickými aparátmi. odolnosť voči pretrhnutiu.
elasticita a tuhosť. jednokrokovú techniku. Bal 2,46kg. Bal. = 2x50ml.

31 € 32 € Monophase 2x50ml
Maxi Monophase 2x380ml
31 €
130 €

Hydrorise Light
Veľmi nízko viskózny hydrofil- Hydrorise Regular
ný A silikón pre fixné protézy. Stredne viskózny hydrofilný A Hydrorise Monophase / Hydrorise Maxi Monophase
Maximálna precíznosť, vysoká silikón pre fixné a snímateľné Stredne viskózny hydrofilný A silikón. Určený pre fixné a snímateľné
odolnosť voči pretrhnutiu. náhrady. Vysoká odolnosť voči náhrady, implantológiu a monofáznu techniku.
Bal. = 2x50ml. pretrhnutiu. Bal. = 2x50ml. 5:1 je vhodný pre automatické miešacie prístroje.

Hevy 2x50ml 31 € Putty 2x300ml 60 €
Maxi Heavy 2x380ml 130 € Maxi Putty 2x380ml 103 €

Hydrorise Heavy / Hydrorise Maxi Heavy
Veľmi viskózny hydrofilný A silikón pre fixné protézy. Ideálna Hydrorise Putty / Hydrorise Maxi Putty
konzistencia pre jednokrokovú techniku. 5:1 je vhodný pre automa- Hydrofilný A silikón najvyššej viskozity pre fixné protézy.
tické miešacie prístroje. 5:1 je vhodný pre automatické miešacie prístroje.

40
Odtlačkové hmoty
Fast set 2x50ml
Maxi Fast set 2x380ml
23 €
78 € 28 € 29 €

Freealgin Elite HD+ Light Body Elite HD+ Super Light
Stredne viskózny A silikón vhodný ako náhrada alginátu. Vhodný Fast Set Body Fast Set
pre odtlačky dočasných koruniek a mostíkov, ortodontické odtlačky, Veľmi tekutý A silikón pre fixnú Extra tekutý A silikón pre fixnú
snímateľné náhrady, modely antagonistov, chirurgické odtlačky. protetiku. Bal. = 2x50ml. protetiku. Bal. = 2x50ml.

28 € 28 € 28 € 105 €

Elite HD+ Monophase Elite HD+ Maxi
Elite HD+ Light Body Elite HD+ Regular Body Medium Body Monophase
Normal Set Normal Set Stredne tekutý A silikón. Stredne tekutý A silikón urče-
Veľmi tekutý A silikón pre fixnú Stredne tekutý A silikón pre Monofázická technika s jednou ný pre automatické miešacie
protetiku. Bal. = 2x50ml. fixnú protetiku. Bal. = 2x50ml. viskozitou. Bal. = 2x50ml. prístroje 5:1. Bal. = 2x380ml.

46 € 94 € Putty Soft 2x250ml
Maxi Putty Soft 2x380ml
46 €
94 €

Elite HD+ Maxi
Elite HD+ Putty Putty Soft Fast Elite HD+ Putty Soft Normal Set /
Soft Fast Set Veľmi tuhý A silikón určený pre Maxi Putty Soft Normal
Veľmi tuhý A silikón pre fixnú automatické miešacie prístroje Veľmi tuhý A silikón pre fixnú protetiku.
protetiku. Bal. = 2x250ml. 5:1. Bal. = 2x380ml. Balenie 5:1 určené pre automatické miešacie prístroje.

32 € 38 € 38 € 38 €

Colorbite D Colorbite Rock
Occlufast CAD Termochromatický A silikón Extrémne rýchly termochroma-
Occlufast Rock A silikón určený pre registráciu pre registráciu zhryzu. Farebná tický A silikón pre registráciu
A silikón určený pre registráciu zhryzu, vyvinutý na použitie so zmena silikónu indikuje jeho zhryzu. Farebná zmena silikónu
zhryzu. Tvrdosť 95 A. všetkými CAD CAM systémami. tuhnutie. Tvrdosť 45 D. indikuje jeho tuhnutie.
Bal. = 2x50ml. Tvrdosť 95 A. Bal. = 2x50ml. Bal. = 2x50ml. Tvrdosť 95 A. Bal. = 2x50ml.

41
Odtlačkové hmoty
Heavy Soft Fast 2x380ml 182 €
15 € 8€ Putty Fast 2x450ml 113 €

Elite Cord Universal Tray Adhesive V-Posil Heavy Soft Fast / V-Posil Putty Fast
Neimpregnované retrakčné Adhezívum pre A silikóny pre Presný odtlačkový materiál. Silne hydrofilný A silikón pre najvyššiu
vlákno v rôznych veľkostiach: kovové odtlačkové lyžice. presnosť. Dlhá doba spracovateľnosti a zároveň krátka doba
000, 00, 0, 1, 2. Bal. = 10ml. tuhnutia v ústach.

56 € 21 € 7,50 €

V-Posil Light Fast
V-Posil X-Light Fast Kromopan
Presný odtlačkový materiál. Silne hydrofilný A silikón pre najvyššiu V-Posil Adhesive Úplne prvý alginát, ktorý zme-
presnosť. Dlhá doba spracovateľnosti a zároveň krátka doba Adhezívum pre A silikónové nou farby indikuje tuhnutie.
tuhnutia v ústach. Bal. = 2x50ml. materiály. Balenie 10ml. Bal. = 450g.

58 € 6x50ml 69 €
6x380ml 215 €
30 €

AlgiNot Fast Set Luralite
F.I.T.T. Rýchlo tuhnúci odtlačkový Ľahko miešateľná, zink oxidová
Funkčný odtlačkový materiál vo materiál vysokej kvality, jedno- eugenolová pasta s príjemnou
forme gélu používaný pri oprave duché použitie. Cenovo výhodná chuťou. Tuhne na tvrdú
protéz. Bal. = 100g plv+100 liq. náhrada alginátu. konzistenciu. Bal. = 215g báza
+ 15ml separátor. 6x50ml alebo 6x380m. + 65g aktivátor.

Extrude Wash
Extrude Medium
59 €
59 €
0,70 € 6,80 €
Extrude Extra 59 €
Extrude MPV 59 €
Extrude XP Putty 108 €

Extrude Odtlačkové lyžice Odtlačkové lyžice
Overená odtlačková hmota, s ktorou sa ostatné odtlačkové hmoty Perforované plastové lyžice. Perforované lyžice od renomova-
porovnávajú. Päť viskozít, vrátane putty, tým pádom máte všetky Veľkosti: malá, stredná a veľká. ného výrobcu MEDIN.
možnosti pre presné výsledky akoukoľvek technikou, ktorú si zvolíte. Horné alebo dolné. Bal. = 1ks. Horné alebo dolné. Bal. = 1ks.

42
Optika

Leica M320
Mikroskop od jedného z najkvalitnejších vý-
robcov optických prístrojov a zariadení.
- integrovaná Full HD kamera (1080p)
- multifokálny objektív
(ohnisková vzdialenosť 200-300mm)
- jednoduché a rýchle zaostrovanie bez nut-
nosti pohybovania ramenom
- efektívna a komfortná práca
- 3 snímacie módy
- ALC - automatické ovládanie svetla
(prispôsobuje intenzitu svetla na konkrétnu
oblasť a odstraňuje odrazy a presvetlenie)
- pripojenie HDMI a USB - pre monitor
- slot pre pamäťovú kartu
- diaľkové ovládanie

Rozlíšenie:
Foto:10MP; 5MP; 2,5MP
Video: 1080p; 1080i; 720p
Vyžiadajte si cenovú ponuku od nášho obchodného zástupcu
Optika-Lupové okuliare
Vyžiadajte si cenovú ponuku od nášho obchodného zástupcu

K A
I N
O V
N

spot-on cordfree
- ultra-ľahké bezdrôtové svetlo (18g)
- CRI 90
- ľahké ovládanie dotykovým tlačidlom
- 3 stupne intenzity 10000, 15000 a 20000 lux
- doba nabíjania 1h
- súčasťou: nabíjacia stanica + 2 batérie

opt-on 2.7/3.3 TTL
- štýlové ultra-ľahké lupové okuliare (32g)
- nastaviteľný, ergonomický rám
- zväčšenie 2.7x alebo 3.3x
- patentované skosenie šošoviek - nie je nutné okuliare snímať
- nastaviteľná pracovná vzdialenosť - Vario Clips od 25 do 50cm
- možnosť pripevniť LED svetlo za doplatok
- vhodné aj pre ľudí s dioptriami - dioptrické vložky za doplatok

spot-on nxt

- LED svetlo s 3 stupňami intenzity 45 000 lx (3 hodiny), 30 000 lx (6 hodín), 20 000 lx (9 hodín)
- hmotnosť len 7g (okuliare + svetlo = 39g)
- CRI (index podania farieb) 90, slnečné svetlo = 100
- magnetické uchytenie
- dotykom ovládaná batéria s LED indikátormi intenzity a stavu batérie
- nabíjanie prostredníctvom USB pripojenia
- možnosť dokúpiť oranžový filter (prevencia nechcenej polymerizácie materiálov)

Ortodoncia
19 € Veľkosť S
Veľkosť L
1,40 €
1,40 €

Rapid expander
Rozširovač vytvorený z biomedicínskej nehrdzavejúcej ocele. Krabičky na strojčeky
Dodávaný s kľúčom pre endorálnu aktiváciu. Vyrobené z netoxického, nerozbitného plastu. Dve veľkosti.

13 € 16 €

Straight twist drôt Straight flex drôt
Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov. Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov.

od 22 € 42 €

Thermomemoria oblúkové drôty
Memoria anatomické oblúkové drôty Drôty môžu byť permanentne ohnuté s kliešťami v izbovej teplote,
Superelastický nikel titánový drôt. Dostupný v piatich tvaroch. ale po vložení do pacientových úsť pri teplote 370C sa vrátia do ich
Balenie obsahuje 10 ks. prvotného tvaru. Balenie obsahuje 10 ks.

186 € 34 €

Extremo brekety
F1000 samoligovacie brekety Bezniklové brekety vytvorené CAD technológiou v jednom kuse bez
Pasívne samoligovacie brekety, ľahko sa otvoria a zatvoria. zvárania pre dosiahnutie anatomického tvaru.
Laserové značenie brekety. Set = 20ks brekiet/1 pacient. Set = 20ks brekiet/1 pacient.

45
www.sanusdental.sk
Ortodoncia www.zubarskepotreby.sk

35 € 14 €

STEP 2.0 aesthetic
system set
Estetické brekety vytvorené z
kopolymeru zabezpečujú rýchlu a
pohodlnú ortodontickú liečbu.
Set = 20ks brekiet/1 pacient.

33 €

Elastické ligatúry
Vyrobené z vysoko elastického materiálu vstrekovacím procesom.
Použitím mini modulov zabezpečíte lepšiu kontrolu šírenia infekcie.
Bal. = 200ks.

2,60 €

Slide low friction ligatúry
Ligatúry vyrobené z polyuretánovej zmesi. Po nasadení na breketu
vytvorí pasívnu ligatúru na slote, čo zabezpečí aby sa oblúkový drôt Intraorálne ligatúry
mohol voľne posúvať. Bal. = 60ks. Vyrobené z čistého latexu. Balenie obsahuje približne 100 ligatúr.

153 € 153 € 130 € 153 €

Kliešte P1916-00 Kliešte P1915-00 Kliešte P1917-00 Kliešte P1919-00
Kliešte dizajnované pre strihanie Zmenšené rozmery klieští urče- Kliešte pre strihanie ortodontic- Kliešte pre mäkké drôty.
distálneho konca oblúkových ných pre strihanie oblúkových kých drôtov pre fixnú techniku
drôtov. drôtov. akejkoľvek veľkosti.

46
KOMPRESORY | ODSÁVANIE| DIAGNOSTIKA | PROFYLAXIA & PARODONTOLÓGIA | DEZINFEKCIA & HYGIENA

Akčná ponuka -
odlučovače amalgámu do Vašej ordinácie!
Odlučovače amalgámu Dürr Dental -
bezpečne dodržiavajte nové regulačné požiadavky
Zubný amalgám obsahuje až 50% ortuti, a preto sa nesmie uvoľňovať do životného prostredia. Odlučovače
amalgámu Dürr Dental spoľahlivo odstránia amalgámový odpad zo zubného kresla (odpadovej vody z jed-
notky) pomocou presného odstredivého zariadenia spojeného s hydrodynamickým samočistiacim systémom
na udržanie vysokého výkonu. Dürr Dental vyrába toto zariadenie už takmer 30 rokov a ľahko prekonáva
medzinárodnú normu pre separáciu amalgámov (ISO 11143: 2008), ktorá vyžaduje minimálne 95% retenciu
amalgámov. Rovnako prirodzene ponúka Dürr Dental praktickú koncepciu likvidácie. Po oddelení sa amal-
gám automaticky zavádza do zbernej nádoby. Kontajner je potrebné vymeniť len pri dosiahnutí maximálnej
výplne. Likvidácia podlieha zákonným ustanoveniam a je vykonávaná autorizovanými spoločnosťami.

odsávanie
pre suché

CAS 1 Combi - odlučovač amalgámu
pre inštaláciu do súpravy
Cena vr. DPH: 2.100,- EUR
Akčná cena: 1.680,- EUR
Vaša úspora: 420,- EUR

pre mokré
odsávanie

CA 2 - centrálny odlučovač
amalgámu až pre 2 súpravy
Cena vr. DPH: 2.508,- EUR
Akčná cena: 1.908,- EUR
Vaša úspora: 600,- EUR
pre mokré
odsávanie

CA 4 - centrálny odlučovač amalgámu až pre 4 súpravy
Cena vr. DPH: 3.156,- EUR
Akčná cena: 2.088,- EUR
Vaša úspora: 1.068,- EUR

Akcia platí výhradne pre ordinácie na Slovensku, platnosť je obmedzená do 31.12.2018.
Zmeny sú vyhradené.
Viac informácii o produktoch alebo akciách na www.duerrdental.com alebo info@duerr.cz

47
Prístroje
Euronda E10
Nová generácia autoklávov od renomovaného výrobcu.
Moderný dizajn v kombinácii s rokmi overenou spoľahlivosťou
uspokojí aj najnáročnejších užívateľov. Znížená energetická
náročnosť. Novinkou je aj farebné podsvietenie kľuky dverí,
ktoré indikuje aktuálny stav sterilizačného procesu. Na výber
z 5 rozličných sterilizačných cyklov. Možnosť uložiť údaje o
sterilizácii na SD kartu a preniesť ich do E-Data softvéru,
ktorý umožňuje spojenie viacerých autoklávov vďaka čomu
je celý proces sterilizácie systematizovaný a prehľadný.
Súčasťou zariadenia je aj WiFi pripojenie. Systém E-Timer
umožňuje nastaviť spustenie sterilizácie, prípadne testovania
v ľubovoľnom čase. Veľký a prehľadný dotykový E-Touch dis-
play je veľmi prehľadný a jeho ovládanie veľmi jednoduché a
intuitívne. Možnosť dokúpiť integrovateľnú tlačiareň.
Objem komory: 18L
Rozmery: 460x455x610 mm (š x v x h)
Hmotnosť: 47,5kg (18L)
Typ autoklávu: Typ B
5270 €
Cena základného modelu bez tlačiarne

Euronda E9 Next
Model autoklávov vyznačujúci sa svojou spoľahlivosťou a jed-
noduchou obsluhou. Veľmi nízka hlučnosť. Možnosť napojiť
zariadenie priamo na prívod vody, alebo dolievať destilovanú
vodu manuálne na vrchnej časti prístroja. Oproti vyššej rade
E10 disponuje menším dotykovým displayom a postráda fa-
rebnú indikáciu stavu sterilizácie, čo ho robí finančne dostup-
nejším. Rovnako je možné za príplatok dokúpiť integrovateľ-
nú tlačiareň na štítky s informáciami o sterilizačnom cykle.
Objem komory: 18L
Rozmery: 460x455x610 mm (š x v x h)
Hmotnosť: 47,5kg (18L)
Typ autoklávu: Typ B
Cena základného modelu bez tlačiarne 4150 €
AKCIA!!! Cena autokláv + tlačiareň +
balička Euroseal + destilátor Aquadist 4770 €

Statim 2000S
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na
inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných nástrojov
priamo ku kreslu bez nutnosti prekladania. Na výber je z 3
sterilizačných cyklov, ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje sterilizačný
proces od začiatku po koniec. Vďaka technológii Dri-Tec
zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii,
ktoré vypustí do komory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo
vysuší do 10 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 7 minút a cyklus balených inštrumentov trvá približne
11 minút.
Rozmery: 480x415x150 (h x š x v)
Rozmery komory: 280x180x35
Hmotnosť: 21kg
4300 €

48
Statim 5000S
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na
inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných nástrojov
priamo ku kreslu bez nutnosti prekladania. Na výber je z 3
sterilizačných cyklov, ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje sterilizačný
proces od začiatku po koniec. Vďaka technológii Dri-Tec
zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii,
ktoré vypustí do komory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo
vysuší do 15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 9 minút a cyklus balených inštrumentov trvá približne
16 minút.
Rozmery: 555x415x190 (h x š x v)
Rozmery komory: 380x180x75
Hmotnosť: 33kg
5600 €

Statim 2000 G4
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zá-
sobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už
sterilných nástrojov priamo ku kreslu bez nutnosti
prekladania. Na výber je z 3 sterilizačných cyklov,
ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje
sterilizačný proces od začiatku po koniec. Vďaka
technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce
teplo systému po sterilizácii, ktoré vypustí do ko-
mory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo vysuší do
15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 6 minút a cyklus balených inštrumentov
trvá približne 14 minút. Zariadenie je vybavené aj
dotykovým displayom a Wifi, vďaka čomu sa dá
pripojiť do siete pre lepšiu užívateľskú kontrolu.
Rozmery: 495x415x150 (h x š x v)
Rozmery komory: 280x180x35mm
Hmotnosť: 21kg
4750 €

Statim 5000 G4
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zá-
sobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už
sterilných nástrojov priamo ku kreslu bez nutnosti
prekladania. Na výber je z 3 sterilizačných cyklov,
ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje
sterilizačný proces od začiatku po koniec. Vďaka
technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce
teplo systému po sterilizácii, ktoré vypustí do ko-
mory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo vysuší do
15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 9 minút a cyklus balených inštrumentov
trvá približne 18 minút. Zariadenie je vybavené aj
dotykovým displayom a Wifi, vďaka čomu sa dá
pripojiť do siete pre lepšiu užívateľskú kontrolu.
Rozmery: 600x410x190mm (h x š x v)
Rozmery komory: 380x180x75mm
Hmotnosť: 33kg
6100 €

54
230 € 5990 €
SALUS Hydrim C61wd
Prvý sterilizačný kontajner Automatická umývačka
na svete, ktorý udrží nástroje inštrumentov.
sterilné až 30 dní. Stlačením jedného tlačidla
Nie je nutné používať žiadne na dotykovej obrazovke sa
sterilizačné vrecká ani papier, spustí program, ktorý umýva,
čím sú značne znížené nákla- oplachuje, dezinfikuje a suší
dy na samotný sterilizačný všetky dentálne inštrumenty.
proces a uskladňovanie. Špeciálny HIP Ultra čistiaci
Kontajner je určený na roztok sa rýchlo a kompletne
použitie v autokláve Statim odparí, čím zvyšuje efektivitu
5000 G4. Uskladní väčšinu in- umývacieho procesu na roz-
štrumentov do dĺžky 175mm. diel od práškových čistiacich
Životnosť: 2500 cyklov prostriedkov.

3D
4D
650 €
890 € 560 €
Eurosonic Energy
Eurosonic 3D Nerezová ultrazvuková
Eurosonic 4D čistička s
Digitálna ultrazvuková elektro-mechanickým
čistička s konštantnou ovládaním. Pracuje v
teplotou 60ºC a nastavi- rôznych frekvenciách, čo
teľným časovačom od 0 umožňuje homogénne
do 30 minút. LED diódy čistenie v každom mieste
indikujú odpočet času do nádoby. Pracovná teplo-
konca čistenia. ta 60ºC s nastaviteľným
Objem: 3L, 4L časom od 0 do 30 minút.
Objem: 3L

250 € 540 €
Euroseal
Eurosonic Micro Tepelne zatavovacia balička
Kompaktná ultrazvuková inštrumentov v kompaktnom,
ergonomickom prevedení.
čistička s vaňou vyrobenou
Vďaka polykarbonátovému
z nerezu s prednastave- priehľadnému krytu je práca
ným 10 minútovým cyk- ešte presnejšia a
lom. Ideálna pre čistenie jednoduchšia. Ochranný sys-
malých inštrumentov ako tém proti ohoreniu
vrtáky, leštiace gumičky, sterilizačnej rolky. Svetelná a
endonástroje a pod. zvuková signalizácia.
Objem: 0,5L Rozmery: 440x390x315mm
Hmotnosť: 7,1kg

250 € 167 € 12 €
Aquadist
Destilátor vody s kapacitou
4L, ktorý dokáže vyrobiť
0,7L destilovanej vody za
hodinu. Stačí pripojiť do
elektrickej siete a naliať
obyčajnú vodu z
vodovodu.
Rozmery: 230x360 Helix Test
Test určený pre autoklávy
Hmotnosť: 3,5kg
typu B. Bal 250ks farebných Bowie-Dick Test
indikátorov. 1ks test pre autoklávy typu B.

NEUSTÁLE PRE VÁS PRIPRAVUJEME AKCIE NA TIETO PRODUKTY, PRIEBEŽNE SA INFORMUJTE U NÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

1130 € 1390 € 350 €

Bluephase Style Celalux 3 Premium CO2-D
Praktická a dizajnovo zaujímavá Vysoko výkonná LED lampa s Ekonomická rada polymerizačných lámp s maximálnym výkonom
polymerizačná lampa s intenzi- výkonom 1300mW/cm². 2500mW/cm² (Turbo Mód). Rôzne farby.
tou svetla max. 1100mW/cm² Veľmi ľahká (70g). V cene je aj ochranný štít a merač intenzity lampy.

590 € 600 € 270 € 300 €

Alghamix II
Automatická miešačka
Silamat S6 Technomix
GIC Mixer alginátových hmôt s dvomi
Automatická miešačka kapslí s Ekonomicky výhodná miešačka
Miešačka kapslí s časovačom rýchlosťami miešania.
nastaviteľným časom miešania. aplikačných kapslí.
miešania od 1 do 99s.
Kapsla kmitá elipsovito. Rozmery: 220x230x180
Frekvencia 4300 kmit/min Vyžiadajte si aktuálnu akciu.
Frekvencia 4500 kmit/min Hmotnosť: 4kg

1150 € 3200 €

Hurrimix II
Miešačka alginátových hmôt s
20 miešacími programami.
Dokáže zmiešať až 100g
materiálu. Oceľové prevody.
Elektronický zámok.
Rozmery: 31 x 27 x 32 (vxšxh)

Vyžiadajte si aktuálnu akciu.

1250 € 190 €

Pa-On sonda
Elektronická sonda určená na parodontické vyšetrenie pa-
cienta. Vďaka unikátnemu meraciemu hrotu je zaručená
100% presnosť merania aj pri opakovanom meraní toho
Modulmix istého pacienta rôznymi doktormi. Možnosť merať hĺbku
Automatická miešačka vačku, recesiu prípadne attachment loss. Vyšetrenie je
Ecovac
A-silikónov v pomere 5:1. Kompaktný vákuový formovač
oproti klasickej paro sonde úplne bezbolestné a všetky
Dostupný v 6 rôznych farbách. termofólií pre bieliace lyžice, výsledky sa prenášajú do príslušného softvéru, vďaka
pozicionéry a náhryzové dlahy. ktorému viete poskytnúť pacientovi históriu, plán alebo
Vyžiadajte si aktuálnu akciu.
Vhodné pri liečbe bruxizmu. postup jeho liečby.

51
1050 € 2150 €

Newtron Booster
Univerzálny piezoelektrický
UOZK so systémom farebného
kódovania. Každá koncovka je
označená farbou, ktorá repre-
zentuje výkon prístroja, ktorý
treba nastaviť pre maximálny
účinok práce.
Možnosť regulovať množstvo
prívodu vody. Konštantný výkon Newtron P5XS
počas celého ošetrenia. Univerzálny, svetelný, piezoelektrický UOZK so zásobníkom na
vodu, čiže nie je nutné ho pripojiť na prívod zo siete. Nastavi-
teľné množstvo vody privedené ku koncovke. Farebný kódovací
systém. Po pridaní tekutiny F.L.A.G. do zásobníka sa zvýrazní
plak na žlto, čím je čistenie ešte jednoduchšie.

1100 €
air N go easy
Praktický, dizajnovo zaujíma-
vý pieskovač pre dentálnu
hygienu. Jednoduchá údržba
vďaka ľahko rozoberateľnému
telu. Na výber rôzne koncovky
podľa využitia. K zmiešavaniu
vody a piesku dochádza až
pri vyústení koncovky, vďaka
čomu sa pieskovač neupcháva.
Možné pripojiť na rýchlospojku
W&H, Kavo, Sirona, BienAir a
Midwest.

1150 €

Kavo Prophyflex 4
Absolútna novinka od renomovaného výrobcu KAVO. Okrem
pútavého dizajnu disponujú pieskovače Prophyflex 4 otočnou hla-
vicou pre maximálne pohodlie pri práci. Nízka hmotnosť, voliteľ-
ná dĺžka a ergonomický tvar robia z tohto pieskovača ideálneho
pomocníka. 3 pracovné stupne. Vymeniteľný zásobník na prášok,
ktorý sa dá vopred naplniť a uzavrieť pre neskoršie použitie.
Prevedenie: Kavo alebo Sirona

52
Profylaktické ošetrenie TIETO A VEĽA INÝCH KONCOVIEK NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU. VYŽIADAJTE
SI KATALÓG OD NÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Koncovka č.1 Koncovka č.2 Koncovka 1S
ref. F00246

80 € ref. F00247

90 € ref. F00245

90 €

Koncovka 10X Koncovka 10Z Koncovka EX1
ref. F00359
90 € ref. F00254
115 € ref. F02040
135 €
Parodontologické ošetrenie

Koncovka H3 Koncovka TK1-1S Koncovka TK2-1L
ref. F00369
135 € ref. F01001
135 € ref. F02162
135 €
Implantologické ošetrenie

Koncovka PH1 Koncovka IP2L Koncovka IP2R
ref. F00702
120 € ref. F02122
135 € ref. F02123
135 €
2950 € 3360 € 3800 € 2300 €

Sopro Care
Diagnostická kamera s 3 módmi.
c-on Nxt PERIO - zvýrazňuje plak Sopro Life Sopro 617
Intraorálna kamera so vstava- CARIO - zvýrazňuje kariezne Kamera so špeciálnym fluorescent-
ným gyroskopom, vďaka kto- ným svetlom, ktoré umožňuje Základná rada intraorálnych
tkanivo do jasnej červenej
rému sú vyhotovené fotky vždy odlíšiť zdravé tkanivo od kariezneho kamier s vysokou kvalitou
DAYLIGHT - mód, v ktorom slúži
správne orientované. LED svetlo. SOPRO ako kamera s
a vďaka MACRO módu poskytuje obrazu. Vynikajúci pomer
excelentnú kvalitu obrazu aj malých cena/kvalita.
USB pripojenie. 250x zoom. manuálnym zaostrením detailov.

Profylaxia
6ks 2,90 €
25ks 10 € 3,40 € 3,30 € 2,70 €

Baby zubná kefka Blinky detská kefka SOLO kefka soft/medium
Detská zubná kefka pre deti do Blikajúca, detská kefka. Integrovaný Jednozväzková kefka vhodná
Medzizubné kefky 2 rokov. Zdravotne nezávadné časovač meria 1 minútu trvajúce na čistenie ťažko dostupných
Medzizubné kefky rôznych hryzadlo ako rukoväť. blikanie LED svetla, ktoré indikuje priestorov. Rôzne farby.
hrúbok. správnu dĺžku umývania zubov.

40g 17,50 €
1,70 € 9,90 € 82 € 12x40g 155 €

TS1 Remin Pro Forte
Medzizubná niť Thornton Podtlakový čistič pre profesionál- Prípravok pre ochranu chrupu s
Zubná kefka soft normal
ne čistenie jazyka. Bal 25ks hláv, fluoridom a hydroxyapatitom +
Zubná kefka pre dospelých. 4 3v1
25ks rukovätí a 4ks gélu. výťažok z kurkumy a zázvoru.
rady štetôčok. Ergonomická Všestranná medzizubná niť.
Napája sa na odsávačku. Balenie 40g alebo 12x40g.
rukoväť. Rôzne farby. Vhodná na mostíky. Bal 100ks.
Príchuť: zázvor

40g 15 €
25 € 20,20 € CCS
CCS Pro
17 €
21 € 12x40g 165 €

CCS pasta Remin Pro
Clean Joy Proxyt pasta Leštiaca profylaktická pasta. Prípravok pre ochranu chrupu s
Profylaktická pasta na dokončo- Profylaktická pasta. Zrnitosť: 40, 120, 170, 250 fluoridom a hydroxyapatitom.
vanie a leštenie. Bal 100g. Balenie 55ml. PRO - mení abrazitu počas práce Balenie 40g alebo 12x40g.
Zrnitosť: 16, 127, 195 Zrnitosť: 7, 36, Bal 60ml. Príchuť: melón, mäta, jahoda
36 bez fluoridov, 83

54
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk
3x1ml 10€
100ml 9€ 20g 9€
66 € 300ml 13 € 50g 12 €
6x1ml
10x1ml
16 €
24 €

Fluor Protector S Cervitec Liquid Cervitec Gel Fluor Defender
Ochranný lak obsahujúci fluorid. Antibakteriálna ústna voda Ústny gél s obsahom Prostriedok na remineralizáciu
Znižuje hypersenzitivitu a chráni obsahujúca chlórhexidín, xyli- chlórhexidínu, thymolu a fluori- zubnej skloviny. Vytvára ochran-
proti kazu a erózii. Bal 7g. tol a éterický olej. dov. Prevencia hypersenzitivity. nú vrstvu. Zosilňuje sklovinu.

3x1ml
6x1ml
13 €
22 € 15,40 € 2ml
50ml
5,30 €
24,60 €
2ml
50ml
5,30 €
39,30 €
10x1ml 33 € 10x2ml 14,90 € 10x2ml 27,30 €

Protect Light Seal Parodur Gel Glucosite Glucosite Gel
Lak na ošetrenie a prevenciu Gél na prevenciu proti 2% chlórhexidín diglukonát na 2% chlórhexidín diglukonát na
dentínovej hypersenzitivity. parodontitíde. Bal 10ml. vyplachovanie vyplachovanie
Vhodný aj po OZK. Príchuť: limetka, mäta parodontologických vačkov. parodontologických vačkov vo
forme gélu.

2x2g 58 € 10ml 28 €
76 € 5x2g 137 € 48 € 50x0,40ml 107 €
200x0,40ml 316 €

Bifluorid 10 Profluorid Varnish
Fissurit FX Lak s obsahom fluoridov na zníženie
Lak s obsahom fluoridu pre
Biele svetlom tuhnúce pečatidlo citlivosti zubov a pečatenie
ošetrenie abradovaných zubov Grandio Seal
fisúr s fluoridom. dentínových tubulí.
a hypersenzitivitu dentinu. Bal Svetlom tuhnúce nano-hybridné
Bal 2x2,5g. Príchuť: mäta, melón, karamel,
4g+10ml rozpúšťadla. pečatidlo fisúr. čerešňa

15 € 17 € 13 € 26 €

Fluoridačný gél Fluoridačné lyžice Depuralizačné kefky Legased natur
Fluoridačný gél. Doba aplikácie Penové lyžice pre aplikáciu fluo- Kefky na depuralizáciu vyrobené Antibakteriálny prípravok na
60 sekúnd. Bal 500ml. ridačného gélu. Bal 50ks. z nylonu prípadne z prírodnej liečbu áft vo forme roztoku.
Príchuť: mäta, jahoda, čerešňa Veľkosť: S, M, L srsti. Živicová báza. Bal 20ml.
Bal 12ks.

55
Set 235 € 10% 3x2,4ml 47 €
50 € 4ml 88 € 16% 3x2,4ml 47 €
16% 6x2,4ml 100 €
+ príslušenstvo

Perfect Bleach
Bieliaci gel pre diskolorované
vitálne aj nevitálne zuby na
domáce bielenie. Pozorovateľ-
ný účinok už po krátkej dobe.
Príjemná mentolová príchuť.
Vivastyle Paint On Plus Perfect Bleach Office+ Verzia: 10%, 16%
6% peroxid vodíka na domáce Profesionálne ambulantné
bielenie zubov. bielenie. 35% peroxid vodíka.
Bal 20ml+aplikačné štetčeky Vhodný aj na vnútorné bielenie.

1,2ml 5,60 €
10,50 € 35 € 4x1,2ml 19,50 € 7€

LC Dam
Protective pads Gingiválna bariéra na použitie Mirawhite gelée
Rubber Dam liquid Gél s bieliacim účinkom a
Ochranné rúška pre pacienta na pri bielení zubov v ambulancii. Gingiválna bariéra na bielenie
Bal 2g. obsahom xylitolu a fluoridov.
tvár pri pieskovaní. Bal 20ks. zubov. Bal 100ml.

250g 27 €
Sortiment 4x250g 102 €

Air N Go classic
Profylaktický prášok na pieskovanie zubov
pri dentálnej hygiene. Štruktúra zrniek
prášku je špecificky zvolená, aby poskytoval
bezbolestné leštenie a čistenie, ktoré nespô-
sobuje poškodenie zubov, alebo implantátov.
Bal 250g alebo ako sortiment.
Príchuť: mentol, malina, cola, neutral, citrón

113 € 26 € 92 €

Air N Go sáčky
Profylaktický prášok v praktic-
kých dávkovacích sáčkoch.
Obsah jedného sáčku postačuje
na jedno ošetrenie. Bal 50x20g.
Príchuť: mentol, malina, cola,
neutral, citrón
Air N Go Perio Kavo Perio Prášok
Profylaktický prášok určený na Glicínový prášok pre subgingivál-
subgingiválne pieskovanie. ne ošetrenie.
Bal 100g. Bal 4x100g.

56
Provizórne materiály
50ml kartuša 105 € 75g kartuša 108 €
112 € 5ml striek. 30 € 8g striek. 37 € 67 €

Bifix SE
Duálne tuhnúci, samo-adhezívny
Structur Premium Structur 3 Structur 2 upevňovací materiál na báze
Vysoko estetický kompozitný Samo-tuhnúci kompozitný ma- Samo-tuhnúci kompozitný kompozitu. Bal 5g.
materiál na provizórne korunky teriál na provizórne korunky a materiál na provizórne korunky Odtieň: transparent, universal,
a mostíky. Bal 75g kartuša. mostíky. Lesk aj bez leštenia. a mostíky. white-opaque

QM 36 €
QM Plus 41 € 125 € 36 € 30 €

Provicol QM
Provicol QM Plus
Provizorný upevňovací cement Provicol C Provicol Clip Flow
bez eugenolu s hydroxidom Provizórny upevňovací cement v Provizórny upevňovací cement Zatekavý, svetlom tuhnúci
vápenatým. Vhodné pre inlay, kartušiach. vo verzii pre ručné miešanie. výplňový materiál na provizórne
onlay, korunky aj mostíky. Bal 2x65g. Bal 2x25g. výplne. Bal 2x1,8g.
Bal 5ml.

47 € 63 € 11 € 11,50 €

Clip Clip F Cimpat pink Coltosol F
Svetlom tuhnúci výplňový mate- Svetlom tuhnúci výplňový ma- Rýchlotuhnúci provizórny Provizórny materiál s obsahom
riál na provizórne výplne. teriál s fluoridom na provizórne materiál. RTG-kontrastný. fluoridov. RTG-kontrastný.
Bal 2x4g. výplne. Bal 3x4g. Bal 25g. Bal 38g.

7€ 12 € Phospate cement
Prášok 23 €
Tekutina 15 €

Carboxylate cement
Prášok 23 €
Tekutina 22,50 €

e-Temp Provit Hoffman cementy Copper cement
Provizórny cement na dočasné Provizórny cement na Fixačný a podložkový cement
výplne. zinkoxid-eugenolovej báze. pre inlay, onlay, korunky a mos- Prášok 44 €
Bal 30g. Bal 28g. tíky zo zirkónu aj kovokeramiky. Tekutina 18 €

57
System kit 666125 400 € System kit 666065 318 €
5g striekačka 94 € 2g striekačka 41 €
9g striekačka 163 €

Variolink DC Variolink LC
Estetický, duálne tuhnúci Estetický, svetlom tuhnúci
fixačný, kompozitný cement fixačný, kompozitný cement
na fixáciu keramických a na fixáciu keramických a
kompozitných výplní. kompozitných výplní.
Vynikajúca spracovateľnosť Vynikajúca spracovateľnosť
a estetický vzhľad. Materiál a estetický vzhľad. Materiál
sa vyznačuje prirodzenou sa vyznačuje prirodzenou
fluorescenciou a odtieňovou fluorescenciou a odtieňovou
stabilitou. stabilitou.
Dostupný ako kompletný Dostupný ako kompletný
set, alebo ako náhradné set, alebo ako náhradné
Light+ Light Neutral Warm Warm+ balenie (5g alebo 9g). balenie 2g.
Variolink DC 5g Light+ Light Neutral Warm Warm+

Variolink DC 9g

System kit 235 €
23 € 9g striekačka 163 €
Multilink A+B 76 €

Variolink Esthetic Try-In
Glycerínová skúšobná pasta rozpustná vo vode.
Slúži na simuláciu finálneho odtienu Variolink
cementu po nasadení. Bal 1,7g.

165 € 108 €

Multilink Automix
Adhezívny fixačný systém na cementovanie nepriamych náhrad
Multilink Hybrid
vyrobených zo silikátu, oxidovanej keramiky, kovu, kovokeramiky
Abutment a kompozitov. Vhodné na inlay, onlay, korunky, mostíky a endo-
Samotuhnúci adhezívny
dontické čapy. Optimálna estetika.
kompozit na permanentné SpeedCEM Plus
Set obsahuje 9g striekačku v jednej z farieb (Transparent, Ye-
cementovanie lítium-disilikátov, Samoadhezívny, samotuhnúci
llow, Opaque, White), miešacie hroty, koncovky do koreňových
sklokeramiky a zirkónových prác živicový kompozit na
kanálikov, Multilink Primer A+B 2x3g, Monobond Plus 5g, Liquid
na implantáty vyrobené z titánu cementovanie. Bal 9g.
Strip 2,5g, aplikátory na Liquid strip, aplikačné štetčeky, miešacie
a zirkónu. Bal 9g. Farba: transparent, yellow,
opaque podložky, optrastick, príslušenstvo
Farba: HO 0, MO 0

58
Rebazačné materiály
set 156 € Ufi Gel Hard 115 €
QuickMix 7,5g 58 € Ufi Gel Hard C 137 €
Quick Up LC 2g 38 €

Ufi Gel hard / Ufi Gel hard C
Quick Up Tvrdý materiál k priamemu podkladaniu protéz. Pevné, dlhodobé,
Samo-tuhnúci upevňovací materiál na zásuvné spoje a sekundárne celkové alebo čiastočné podkladanie za účelom obnovenia funkcie
prvky snímateľných náhrad. Bal. = set (7,5g QuickMix striekačka + čiastočných alebo celkových snímateľných náhrad.
2g Quick Up LC striekačka + 4ml adhezívum); Bal. = Ufi Gel Hard set (60g plv + 40ml liq. + 20ml kondicionér);
QuickMix striekačka 7,5g; Quick Up LC striekačka 2g. Ufi Gel Hard C set (80g kartuša + 10ml adhezívum).

Ufi Gel SC 172 €
Ufi Gel P 137 €
113 €

Ufi Gel SC / Ufi Gel P
Trvalo mäkký, za studena tuhnúci podkladový materiál na báze silikó-
nu. Špeciálne adhezívum pre extrémne pevnú väzbu medzi silikónom
a protézou. Bal. = Ufi Gel SC set (50ml kartuša + 10ml adhezívum Elite Soft Relining
+ 2x glazúra); Špeciálny A-silikón pre podkladanie čiastočných alebo kompletných
Ufi Gel P set (50ml báza + 50ml katalalyzátor + 10ml adhezívum + protéz. Neabsorbuje vodu, elastická pamäť robí protézu stabilnú.
2x glazúra). Bal. = 50ml kartuša + primer + lak.

97 €
Každoročne pre Vás organizujeme 2 kongresy.
Prvý kongres sa koná v Nitre (hotel Mikado) 12.-13. apríla
2019.
Druhý je v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier vo
Wellness Hoteli Chopok. Organizujeme ho 6.- 7. septembra
2019.

Taktiež robíme množstvo praktických školení, či už na
Slovensku v našich školiacich priestoroch alebo v zahraničí a
Elite Hard Relining to priamo u výrobcov.
Tvrdý rebazačný materiál perfektne tolerovaný pacientami. Ľahké a
rýchle spracovanie. Bez chuti a vôni.
Bal. = 60g plv + 40ml liq. + 10ml kondicionér. Opýtajte sa našich obchodných zástupcov o blížiacich sa
kongresoch a školeniach.

59
Rotačný program Prosím vyžiadajte si cenovú ponuku
od SANUS obchodného zástupcu

Mont blank 10000XL Anthogyr NitiControl
Mont blank 10300XL Mont blank 10200XL Kolienkový násadec červený Endodontický násadec pre
Kolienkový násadec zelený Kolienkový násadec modrý so so svetlom, vhodný na protetickú
Nikel-Titánové koreňové inštru-
preparáciu, rozbrusovanie koruniek
so svetlom, vhodný na endodon- svetlom, vhodný na preparova- menty. Nepotrebujete
a mostíkov, otváranie a preparovanie
tické preparovanie a plnenie. nie kavít a endodonciu. Prevod kavít. Tri chladiace trysky. Prevod komplikované endo-motorové
Prevod 5:1. 1:1, max. 40 000 ot./min. 1:5, max. 200 000 ot./min. systémy.

Sanao 10L Sanao 40L Sanao 200L Sanao 40ST
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Rovný násadec s prevodom 1:1.
5:1. Ergonomický dizajn, dlhá 1:1. Ergonomický dizajn, dlhá 1:5. Ergonomický dizajn, dlhá Ergonomický dizajn, dlhá život-
životnosť, tichý chod. životnosť, tichý chod. životnosť, tichý chod. nosť, tichý chod.

Statis ML / SL /
rýchlospojka Connex LED U.N.I 1:1 LED U.N.I 1:5 LED
Turbínka s keramickými ložiska- Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom U.N.I HP 1:1
mi vyrábaná v dvoch veľkostiach 1:1 LED. 1:5 LED. Rovný násadec s prevodom 1:1.
hlavičky: štandardná a malá. 40 000 ot./min., 55 dBa, 87g. 200 000 ot./min., 55dBa, 90g. 40 000 ot./min., 50 dBa, 79g.

U.N.I TB LED / TB S LED / Royalroad SDC1 /
FIX U.N.I MT BL motor rýchlospojka LX503
Turbínka s LED svetlom s dvomi Bezuhlíkový motor riadený sofis- Turbína s keramickými ložiskami
veľkosťami hlavičky: štandardná tikovanou elektronickou jednot- U.N.I MT motor od japonskeho výrobcu
a malá. kou. 40000 ot./min. Uhlíkový motor 40000 ot./min. YOSHIDA. 59 dB, 61g.
60
Rotačný program
Prosím vyžiadajte si cenovú ponuku
od SANUS obchodného zástupcu

MASTERmatic LUX M05 L
MASTERmatic LUX M20 L MASTERmatic LUX M25 L Mini
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom MASTERmatic LUX M10 L
1:1 LED. Maximálna flexibilita pri 1:5 LED. Veľmi tichá prevádzka 1:5 LED. Malá hlavička pre väčší Rovný kolienkový násadec s
ošetrení. inštrumentu 55 dBa. komfort počas práce. prevodom 1:1 LED.

MASTERtorque LUX
M8700L MASTERtorque LUX
MASTERmatic LUX M07 L Prémiová turbína s extra malou M900L
Kolienkový násadec s prevodom 2.7:1. Maximálna flexibilita pri oše- hlavičkou. Nízka hlučnosť Prémiová turbína s výkonom
trení, možnosť vymeniť 14 rôznych hlavíc. 59dBa, výkon 19 W. 23 W a hlučnosťou 57dBa.

EXPERTmatic LUX E20 L EXPERTmatic LUX E25 L EXPERTmatic E10 C
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom EXPERTmatic LUX E15 L Rovný násadec s prevodom 1:1.
1:1. Efektívna práca vďaka men- 1:5. Keramické ložiská, menšia Kolienkový násadec s prevodom Vnútorné vedenie vody a vzdu-
šej hlavičke. Svetlo 25000 LUX. hlavička. Svetelný 250000 LUX. 5.4:1. Svetelný 25000 LUX. chu.

EXPERTtorque E680 L EXPERTtorque Mini E677L
Turbína so zvýšenou bezpečno- Turbína pre ľahšiu prácu v
sťou a hygienou vďaka vylepše- ťažšie dostupných miestach.
Rýchlospojka Kavo Multiflex LED / bez svetla
nému odsávaciemu efektu, keď Vylepšená hygiena vďaka odsá-
Rýchlospojky pre všetky Kavo turbíny.
sa turbína vypína. vaciemu mechanizmu.

61
Rotačný program
1550 €

3 roky
záruka!

Statmatic
Rýchlo a dôkladne:
Automaticky čistí a maže až tri inštrumenty naraz Čas cyklu je iba 15 sekúnd / inštrument
Unikátny systém starostlivosti o klieštinu Optimálne vyčistí a premaže celý inštrument
Dôkladné dávkovanie mazacieho/čistiaceho spreja Ľahká výmena zásobníka čistiaceho/mazacieho spreja
Minimálne náklady na prevádzku prístroja Telo prístroja z nehrdzavejúcej ocele

2900 €
Statmatic Smart
Automatický systém pre čistenie
a údržbu dentálnych inštrumentov

4 rôzne programy čistenia a údržby

Čas cyklu pre 3 inštrumenty približne 10 min.

USB port pre dokumentáciu
Rozmery 280 x 345 x 300

Statmatic Smart môže byť podľa typu
vybavený jednou, dvoma alebo tromi
násadcami na čistenie inštrumentov

Adaptér na čistenie turbínok môže byť
objednaný samostatne

V balení 250ml dentálny olej, 500ml čistiaci
spray, absorbčné podložky

62
RTG www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

Vyžiadajte si cenovú ponuku u nášho obchodného zástupcu Vyžiadajte si cenovú ponuku u nášho obchodného zástupcu

PSPIX
Skener intraorálnych snímkov. Vista Scan Mini plus
Slúži na digitalizáciu a prenos RTG Skener RTG snímkov na
snímku do vášho PC prostred- digitalizáciu a prenos snímkov
níctvom siete. Platničku, ktorú do príslušného softvéru, ktorý
najprv intraorálnym RTG ožiarite umožňuje snímky spracovať, ar-
následne vložíte do čítačky, ktorá chivovať a prehliadať. Už žiadne
snímok zdigitalizuje a uloží v vyvolávanie snímkov a žiadne
príslušnom softvéri. Tam je možné káble. Vysoká kvalita obrázkov.
snímky kedykoľvek zobraziť a Jednoduché a intuitívne ovlá-
pracovať s nimi. danie.
Rozmery: 154x204x193 (dxhxv) Rozmery: 275x226x243 (vxšxh)
Hmotnosť: 2,6kg Hmotnosť: 7kg

Veľ.1 5100 € Veľ.1 4200 €
4050 € Veľ.2 6030 € Veľ.2 5100 €

Sopix Inside
RVG senzor, ktorý je určený pre
intraorálny RTG X-mind Unity.
Prípája sa priamo k hlavici RTG a
vďaka technológii ACE upravuje
dávku žiarenia podľa potreby.

x-on nxt Sopix²
RVG senzor na digitalizáciu RVG senzor v kvalitnom
RTG snímkov. V cene aj softvér prevedení s ohľadom na
na spracovanie a archiváciu komfort pacienta.
snímkov.
Veľkosť senzoru: 1, 2
Veľkosť senzoru: small, medium

Vyžiadajte si cenovú ponuku u nášho obchodného zástupcu Vyžiadajte si cenovú ponuku u nášho obchodného zástupcu

X-mind Unity
Intraorálne RTG s nastaviteľnými parametrami ako je kV, mA,
expozičným časom kombinovaným s 0,4mm ohniskom. Hlavica X-mind DC
vyrábaná spoločnosťou Toshiba - záruka kvality. Intraorálne RTG s veľmi vysokou kvalitou snímkov. Minimálny
Maximálny expozičný čas 2s. Možnosť vybrať si horné, prípadne expozičný čas 0,02s. Precízne a flexibilné nastavenie, progra-
dolné uchytenie ramena s dĺžkou 40,80 alebo 110cm. movateľný časovač. Rýchly výber tradičného a digitálneho
Použitím s RVG senzorom Sopix inside prístroj automaticky režimu. Vrchné alebo spodné uchytenie. Toshiba hlavica.
meria dávku žiarenia, čím chráni pacienta. (o 52% nižia radiácia) Dĺžka ramena: 40, 80 alebo 110cm.

63
Cena základného
modelu

19 500,-

OPG vyrábané japonskou spoločnosťou YOSHIDA, ktorá
sa vyznačuje kvalitnými a spoľahlivými výrobkami. Vďaka
svojim kompaktným rozmerom sa zmestí aj do najmenších
priestorov. Priamy CMOS senzor v kombinácii s unikátnym
algorytmom prevádza RTG žiarenie na elektrický signál s
minimálnym rušením. Základný model dokáže vytvoriť pa-
noramatický snímok už za 8 sekúnd, čím sa redukuje dávka
žiarenia na pacienta o 50% oproti bežným OPG na trhu.

Možnosť rožšírenia o cephalometrické rameno, prípadne
3D senzor s ktorým je možné zhotoviť trojrozmerný sní-
mok chrupu pacienta. S 3D senzorom je možné pracovať v
dvoch módoch. Dentálny mód snímkuje konkrétnu oblasť s
detailami potrebnými pre endodontickú a implantologickú
liečbu. Snímkovanie v orálnom móde umožňuje snímkovanie
a zobrazenie celého maxilárneho a mandibulárneho oblúka
pri periodontickej liečbe, prípadne širších implantologických
zákrokoch. Cephalo rameno je výborným nástrojom pri
zákrokoch a plánovaní liečby každého ortodonta.
Rukavice Cranberry
1bal. 15 €
akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 13,50 €

Evolve
Nitrilové bezpúdrové rukavice sú najnovšie a najjemnejšie rukavice značky Cranberry.
EvoSoft formula dodáva pocit hodvábu, ale aj pevnosti tým, že prsty rukavíc sú texturované.
Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 300ks. Rukavice modrej farby.

1bal. 9,30 € 1bal. 14,50 €
akcia 9+1 zadarmo akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 8,37 € cena v akcii za bal. 13,05 €

Contour Plus LUV
Nitrilové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E. Vyrobené Nitrilové bezpúdrové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E.
metódou nulového kontaktu s pokožkou pri balení („zero skin“). Jemne parfumované.
Vhodné pre alergikov a citlivú pokožku. Bez púdru. 1 balenie obsahuje 200ks rukavíc.
Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks. Rukavice bielej farby. Veľkosť XS, S, M, L. Rukavice broskyňovej farby.

1bal. 7,70 € 1bal. 9,30 €
akcia 9+1 zadarmo akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 6,93 € cena v akcii za bal. 8,37 €

Original Cyntek
Latexové jemne púdrované rukavice. Latexové bezpúdrové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E
Vyrobené metódou „zero skin“. Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks. zelenej farby. Parfumované mentolom a citrusom. Vyrobené metódou
Rukavice bielej farby. „zero skin“. Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks.
Rukavice bledozelenej farby.

65
JEDINÝ ARGUMENT
PROTI
ADMIRA FUSION
MŮŽE PŘIJÍT
OD VÁS.

Novinka: čistá keramika pro přímé výplně.
Nic než působivé výhody:

1) Žádné klasické monomery, žádné zbytkové monomery!
2) Nesrovnatelně nízká úroveň polymeračního smršťování!
3) Univerzální použití a naprosto známá manipulace!

Možná byste nám teď chtěli říci něco, co může
mluvit proti – pokud něco takového najdete.

VOCO GmbH · Německo · www.admira-fusion.dental
54
VOCO_NORA_0218_Admira Fusion_Kopf_210x297.indd 1 26.04.2018 08:58:26
Výplňové materiály
striekačka 3g 53 €
270 € 63 € caps 10x0,2g 39 €

Compoglass F IPS Empress Direct
Ceramic repair system kit Svetlom tuhnúci výplňový Svetlom tuhnúci kompozit pre priame estetické výplne. Veľmi
Kompletný set pre intraorálne materiál na báze kompoméru v dobré leštiace vlastnosti a vysoký povrchový lesk. Prirodzená
opravy keramických a kompozit- kavifilách v rôznych farebných fluorescencia.
ných výplní. odtieňoch. 20x0,25g.

36 € 22 € 1130 €

IPS Empress Direct
Opaque IPS Empress Direct Color Bluephase Style
Svetlom tuhnúci opákny materiál Materiál pre individuálnu charak-
vhodný pre krytie odhaleného terizáciu priamych a v labora- Bezdrôtová LED polymerizačná lampa od renomovaného výrobcu s
kovového povrchu a diskolorova- tóriu vyrobených kompozitných Polywave technológiou s maximálnym výkonom 1200 mW/cm2.
ného povrchu zubu. Bal. =1,8g. náhrad. Bal. = 1g.

set 8x3g 318 € set 8x2g 218 € striekačka 3g 47 € striekačka 2g 32 €
striekačka 3g 47 € striekačka 2g 32 € caps 20x0,2g 70 € caps 20x0,2g 69 €
set 40x0,2g 139 € set 40x0,2g 136 €
caps 20x0,2g 71 € caps 20x0,2g 69 €

Tetric EvoCeram Tetric EvoFlow Tetric EvoFlow Bulk Fill
Svetlom tuhnúci, univerzálny Tekutý, rádio-opákny svetlom Tetric EvoCeram Bulk Fill Tekutý a vysoko efektívny 4mm
kompozit pre vysoko kvalitné tuhnúci kompozit pre priame Tvarovateľný a vysoko efektívny bulk fill kompozit vhodný ako
výplne vo frontálnom a distál- výplne a cementovanie keramic- 4mm bulk fill kompozit určený prvá vrstva pri výplniach triedy
nom úseku. kých a kompozitných výplní. pre distálny úsek. I. a II.

set 4x4g 59 €
4g 15 € 50 € set 8x3,5g
set 4x3,5g/Evetic bond
169 €
114 €

Te-Econom plus Telio CS Inlay / Onlay
Jednoducho spracovateľný a Svetlom tuhnúci jednozložkový
kvalitný mikrohybridný fotokom- materiál pre provizórne výplne I.
pozit. 4x4g + bond + etch a II. triedy. Evetric
Bal. = 3x2,5g alebo 30x0,25g. Nanohybridný vysokoestetický fotokompozit, ľahko modelovateľný.
+ príslušenstvo.

67
Výplňové materiály
striekačka 2x2g 66 € striekačka 5g 57 € striekačka 4g 78 € striekačka 4g 71 €
caps 16x0,25g 66 € caps 20x0,25g 57 € caps 16x0,25g 78 € caps 16x0,25g 71 €

X-tra base GrandioSO Flow
Zatekavý svetlom tuhnúci pod- GrandioSO Stredne viskózny univerzálny
kladový kompozit. 4mm základ X-tra fil Univerzálny nanohybridný nanohybridný výplňový materiál.
výplne v jednom kroku. Svetlom tuhnúci výplňový mate- výplňový materiál. Vysoký obsah Univerzálne použitie. Obsah
Farby: Universal alebo A2. riál pre distálny úsek. Dostavby plniva: 89% hmotnosti. plniva: 80 % hmotnosti.
Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g. pahýľov pod korunky. Bal. = 4g alebo 16x0,25g. Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g.

striekačka 4g 71 € striekačka 4g 73 € striekačka 2x2g 71 € striekačka 4g 35 €
caps 16x0,25g 71 € caps 20x0,25g 79 € caps 20x0,25g 76 € set 7x4g 235 €

GrandioSo Heavy Flow Polofil Supra
Zatekavý univerzálny nano- Grandio Flow Nelepivý svetlom tuhnúci mik-
hybridný výplňový materiál s Grandio Zatekavý univerzálny nanohyb- rohybridný výplňový materiál.
vysokou viskozitou. Ošetrenie Univerzálny nanohybridný ridný výplňový materiál. NDT Kombinuje prednosti kompozitu
kavít všetkých tried. výplňový materiál. Vysoký obsah technológia zabraňuje nechce- s makro a mikro plnivami.
Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g. plniva: 87% hmotnosti. nému kvapkaniu kompozitu. Bal. = 4g.

striekačka 4g 74 € striekačka 3g 67 €
caps 16x0,25g 74 € caps 15x0,2g 67 €
set + bond 8x4g 590 € set + bond 75x0,2g 355 €
set 128x0,25g 590 € set + bond 5x3g 355 €

Admira Fusion
Amaris / Amaris Flow Univerzálny nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER.
Vysoko estetický svetlom tuhnúci výplňový materiál. Automatický Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky. Najnižšia
prirodzený prechod medzi odtieňmi. Bal. = 4g alebo 16x0,25g. polymerizačná kontrakcia. Vhodný pre frontálny ako aj distálny úsek.

striekačka 2x2g 79 € striekačka 3g 67 € Twinky Star
set 5x2g + príslušenstvo caps 15x0,2g 67 € caps 25x0,25g 94 €
216 € set 40x0,25g 142 €

Twinky Star Flow
striekačka 2g 33 €

Admira Fusion x-tra
Nanohybridný výplňový materiál
typu ORMOCER. Rýchle a vysoko
Admira Fusion Flow kvalitné - spoľahlivé vytvrdzo- Twinky Star / Twinky Star Flow
Zatekavý svetlom tuhnúci nano- vanie 4mm vrstiev. Univerzálna Farebný, svetlom tuhnúci, kompomer s trblietavým efektom. Určený
hybridný výplňový materiál typu farba s chameleónovým pre výplne v mliečnych zuboch. Výborný produkt pre motiváciu det-
ORMOCER. efektom. ského pacienta k návšteve zubného lekára.

68
Výplňové materiály
caps 150ks 360 € caps 150ks 360 €
caps 20ks 54 € caps 20ks 54 €
set 50ks caps 134 € set 50ks caps 135 €

IonoStar Molar
IonoStar Plus Skloionomerný výplňový materiál v kapsliach. Variabilná doba
Rýchle tuhnúci skloionomérny výplňový materiál v kapsliach. Rýchla miešania za účeľom úpravy konzistencie. Modelácia možná ihneď po
doba tuhnutia, iba 2 minúty od zhotovenia výplne. nanesení - materiál sa nelepí k nástroju.
Bal. = caps 20ks (A1; A2; A3; A3,5); caps 150ks (A2; A3); Bal. = caps 20ks (A1; A2; A3); caps 150ks (A2; A3);
set 50 caps (10xA2 + 30xA3 + 10xA3,5). set 50 caps (10xA1 + 10xA2 + 30xA3).

Caps 25x0,25g 77 € caps 48ks 130 € 15g plv. 57 €
set 40x0,25g caps 160 €
set 48 caps 130 € 10ml liq. 41 €

Glasiosite
Svetlom tuhnúci výplňový mate-
riál - kompomer. Odolnosť voči
abrazii, pevnosť v tlaku a zníže-
ná citlivosť na vlhké prostredie. Ionofil Molar AC / Ionofil Molar AC Quick
Bal. = caps 25x0,25g; Skloionomérny výplňový materiál nelepivej konzistencie. Vysoká Ionofil Molar
set 40x0,25g (10xA3 + 10xA4 + odolnosť voči abrazii, vysoká pevnosť v tlaku a ohybu. Skloionomérny výplňový mate-
5xA2 + 5xA3,5 + 5xB3 + 5xC2) Bal. caps 48ks; set 48 caps (8xA1 + 8xA2 + 32xA3). riál vo forme prášku a tekutiny.

caps 20ks 81 €
caps 150ks 510 €
130 €
set 50 caps 188 €
plv+liq. 85 €

Ionolux
Svetlom tuhnúci skloionomérny výplňový materiál. Vynikajúca doba IonoSelect
spracovania, doba tuhnutia individuálne upraviteľná svetleným vytvr- Univerzálny skloionomérny materiál vhodný pre výplne, upevňova-
dením. Bal. = caps 20ks; caps 150ks; set 50 caps; plv + liq. nie, korunkové dostavby, podkladanie kavít. Bal. = set 40 caps.

15g plv. 40 €
10ml liq. 21 € 15g plv. 64 € 75 €

Ionofil Plus
Skloionomérny výplňový Argion
materiál s výbornou konzisten- S vodou miešateľný striebrom
ciou pri nanášaní. Postupné Aqua Ionofil Plus plnený skloionomérny výplňový
uvoľňovanie fluoridov. Skloionomérny výplňový materiál miešateľný s vodou. a dostavbový materiál. Plv 15g.

69
Výplňové materiály
www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

57 € 85 €

Harmonize SonicFill 2
Nanohybridný univerzálny kompozit s technológiou adaptívneho Jednozložkový bulk fill kompozitný systém. Excelentné spracovanie
prispôsobenia zabezpečuje prirodzený vzhľad výplne ešte ľahšie a a modelácia. Veľká hĺbka polymerizácie kompozitu. Vysoká estetika,
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Bal. = 4g. trvácnosť a dlhší čas spracovania.

50 € set 128 €

Vertise Flow
CompoRoller Samoleptací tekutý kompozit doplnený o OptiBond, čo zjednodušuje
Inovatívny kompozitný modelačný inštrument dizajnovaný, aby Vám celý proces rekonštrukcie a skracuje čas práce.
poskytol kompletnú kontrolu pri vrstvení a konturovaní priamej kom- Set obsahuje 4x 2g striekačky A1, A2, A3, B1 + príslušenstvo.
pozitnej výplne.

System kit 136 € set 102 €
Intro kit 70 € refill 45 €
Špička (60ks) 45 €
Gulička (60ks) 45 €
Dláto (60ks) 45 €

OptraSculpt Pad
Tvarovací inštrument určený pre frontálny úsek so špeciálnymi
OptraSculpt Next Generation penovými podložkami, ktoré sú dizajnované pre efektívne, nelepivé
Nová generácia inštrumentu určeného pre distálny úsek. Zjednodu- formovanie a tvarovanie kompozitu.
šená adaptácia vďaka nelepivému efektu. Znížená adhézia kompozi- Bal. = set (inštrument 1ks + pad 4 mm/60ks + 6 mm/60ks);
tu k inštrumentu. Inštrument nezanecháva odtlačky na rekonštrukcii. refill pad 4 mm/60ks; refill pad 6 mm/60ks.

Na sanus stránke http://sanusdental.sk/index.php/stomatologovia/stomatologovia
sme pre Vás pripravili zaujímavé videá, ktoré Vám pomôžu pri každodennej práci.

70
Srdečne Vás pozývame do nášho showroom-u priamo v
budove firmy SANUS v Nitre na Širokej 9, kde si môžete
osobne pozrieť väčšinu prístrojov z nášho portfólia.

V prípade záujmu o produkty firmy SciCan nás môžete navštíviť na našom
referenčnom pracovisku, ktoré je súčasťou kliniky ORADENT, s.r.o. so sídlom
na ulici Mierová 52/A v Bratislave.

www.sanusdental.sk | www.zubarskepotreby.sk
Mgr. Jaroslav Melna Ing. Danka Kmecová
Radomír Romančík 0911 473 503 0904 584 330
0918 112 199
CA NO
TS SL
Dušan Škultéty BJ
PB ZA DK
0903 437 472 LM PP
PO HE
TN MT SN
Róbert Trela RK VT
0903 747 760 MY BB
SE PD BR RV KE
PN ZH ZV MI
Alena Kročanová MA TO PE KA
0905 264 915 TT BS
LC
PK
GA NR LV
Erich Knapp

Peter Vavruš
BA 0905 443 124
DS NZ Milan Števove
0907 047 718
0903 473 506
KN
Miroslav Kasana Radovan Neština
0903 473 505 0903 687 368

Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ceny sú vrátane DPH.
Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.

Centrála Sanus:
Široká 9, 949 05 Nitra
Tel.: 037 655 40 83
Bezplatná linka: 0800 160 555
Email: sanus@sanusdental.sk
info@sanusdental.sk

Pobočka Liptovský Mikuláš:
Školská 1138/3
Tel.: 044 5514 063
Email: sanuslm@sanusdental.sk

Pobočka Bratislava:
Koprivnická 9/A
Tel.: 02 6428 2093
Email: sanusba@sanusdental.sk

Servis:
Roman Pudelka
Tel.: 0911 279 380
Email: servis@sanusdental.sk

Tibor Tóth
Tel.: 0904 033 033
Email: service@sanusdental.sk

54