You are on page 1of 1

DemiGod!

AU
Jihan - Hogwarts!au /Jisoo yên lặng nhìn CP: SeungCheol-centric,
Cheol, non-
cuốn sổ tay mà Jeonghan cố giấu phía sau CheolHanHoon
idol!AU,daily life,
lưng, tự hỏi nó có phải quyển mà cậu tìm Prompt: SeungCheol-
fluff, sweet, slight
thấy hôm trước không. Bản thân cũng tự centric mình muốn cậu ấy
angst | "chuyện mỗi
nghĩ làm sao người mình tin tưởng nhất thể hiện năng lực lãnh đạo
ngày"
lại có thể đối với mình mà làm như vậy../ của mình với các á thầ n -
thành viên khác