SENARAI TUGAS & KO-KURIKULUM

A. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
i) Mata Pelajaran Yang Diajar (Senaraikan)

Tingkatan / Tahun

B. TUGAS-TUGAS DALAM KO-KURIKULUM SEKOLAH

JAWATAN YANG DIPEGANG

ii) Pasukan Beruniform
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

iii) Sukan / Permainan
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

iv) Persatuan / Kelab
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

C. TUGAS-TUGAS LAIN
…………..…....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…....…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pengesahan Pengetua / Guru Besar

Tandatangan

: ……………………………………………………………..

Nama

: ……………………………………………………………..

Jawatan

: ……………………………………………………………..

Tarikh

: ……………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful