STROPOVI – PROJEKTIRANJE I IZVEDBA

Sitnorebrasti stropovi
Za sve konstrukcije je stalna težnja smanjenja njihove vlastite težine. Potrebna debljina ab ploče je oko 1/35 raspona, što kod većih raspona dovodi do vrlo debelih ploča pri čemu je odnos korisnog naspram stalnom opterećenju manji od 0.2. l = 40 cm ; gpl = 0.4 ⋅ 25 = 10.0 kN m 2 l = 14 m ; dpl = 35 ∆g ≈ 2.0 kN m 2 ; g = gpl + ∆g = 12.0 kN m 2

p = 1.5 − 2.5 kN m 2 ⇒ p g = 0.13 − 0.20 Smanjenje stalnog opterećenja kod monolitne izvedbe stropa u armiranom betonu, može se postići izvođenjem sitnorebrastog stropa ili stropa s šupljinama. Sitnorebrasti stropovi proračunavaju se kao gredni nosači (T presjek), pri čemu ploča preuzima tlačna naprezanja. Sitnorebrasti stropovi mogu biti monolitni, polumontažni i montažni. Monolitni sitnorebrasti stropovi rade se uz upotrebu limene oplate, koja se, uz kvalitetno održavanje, može koristiti više puta. Zbog lakšeg skidanja oplate, rebra su obično trapeznog oblika. Sitnorebrasti stropovi raspona 3-6 m moraju imati jedno poprečno rebro za ukrutu, stropovi raspona 6-9 dva, a stropovi raspona 9-12 tri rebra.

Proračun sitnorebrastog stropa izvodi se kao za T nosače, oblika T-presjeka u polju i pravokutnog presjeka na ležaju. Za kontinuirane sitnorebraste stropove ponekad je potrebno proširiti širinu rebra pri ležaju, što se postiže horizontalnim vutama. Rebra se redovito armiraju parnim brojem šipaka armature (dvije ili četiri), od kojih se polovina povija u blizini ležajeva (poprečne sile!), a druga polovina su ravne šipke koje idu uzduž cijelog rebra. Poprečna armatura (vilice) dolazi na razmaku ne većem od 25 cm, a najčešće je oblika takva da može preuzeti i negativne momente u ploči. Ploča sitnorebrastog stropa se ne proračunava ako je λ≤50 cm. Najčešće se armira R mrežom, površine 0.1% presjeka ploče, s nosivim smjerom okomito na rebra. U strop dolaze još i montažne šipke i to jedna u rebro i jedna između rebara. λ-b
3 R-mreža vilica h-hp h hp Ř6/<25 cm

b

λ

b

λ

b

Uobičajene dimenzije: b = 8 ÷ 10 cm ; λ = 40 ÷ 75 cm

;

h = 25 ÷ 35 cm

; hp = λ/10 (najčešće 5 cm)

Razmak između šupljina odabire se prema njihovim dimenzijama i veličini glavnih kosih naprezanja (dimenzioniranje na poprečnu silu). Najmanja debljina ploče kod koje je isplativo izvoditi šupljine je 24 cm. eliptičnog ili pravokutnog oblika) od plastike. Ove ploče. h h . Šupljine se izvode na način da se u ploču umetnu cijevi (kružnog. mogu se izvoditi i stropovi s šupljinama. s obzirom na način armiranja mogu biti nosive u jednom ili dva smjera. ali ne smije biti manji od 6 cm.Stropovi s šupljinama Umjesto izvedbe sitnorebrastih stropova kod potrebnih većih visina presjeka. vodootpornog kartona i sl.

U Omnia ploči je obično sva potrebna armatura za cijelu ploču. armirane mrežastom armaturom i dodatnog betona. 4 cm. debljine min. debljine prema proračunu.prema mogucnostima vibro stola Montažna Omnia ploca ho h .Polumontažni strop sustava “Omnia” Strop se sastoji od montažne ploče (obično napravljene na vibro stolu). Po potrebi je moguće postaviti armaturu i okomito na Omnia ploču te dobiti ploču koja nosi u dva smjera (pri čemu je potrebno pripaziti na statičke visine u svakom pojedinom smjeru). λ ≤ 5h ≤ 75 cm R-nosac h-ho mreža u Omnia ploci λ λ širina Omnia ploce . mreža na spoju mreža u gornjoj zoni (po potrebi) h ≥ 10 cm Naknadno saliveni beton .

.

U svijetu je bilo patentirano i izvođeno čitav niz ovakvih stropova. a to je sustav Isteg. . ostvaruju se znatne uštede u gradivu (prvenstveno oplati) i radu.POLUMONTAŽNI SITNOREBRASTI STROPOVI Sustavima polumontažnih sitnorebrastih stropova. sustav Herbst sustav Avramenko sustav Perković U nastavku će se spomenuti sustav koji je najčešći u našim krajevima i s kojim je izveden čitav niz stropova u razdoblju 60-ih i 70-ih godina XX stoljeća. uz neznatan gubitak na krutosti u odnosu na monolitne sitrnorebraste stropove. kao npr.

Strop mora imati rebra za ukrućenje kao i monolitni sitnorebrasti strop. s tom razlikom što se kontinuirani strop proračunava za opterećenje vlastitom težinom gredica i ploče kao greda na dva ležaja. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka. kao oplata za betonsku ploču. Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. Na njih se postavljaju jahači od tanke žice na koje se oslanja svođena limena ploča. ~ ~ . Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i montaži. Proračun stropa izvodi se kao i za monolitni sitnorebrasti strop. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploče i podvlaka.SUSTAV “ISTEG” Sustav “Isteg” se sastoji od montažnih ab gredica i betonske ploče betonirane na licu mjesta.

Neki podgledi gotovog Isteg stropa .

plino ili pjeno betona. a mogu biti i puni blokovi od laganog. izvode s krutom ab pločom. Ispune mogu biti šuplja tijela koja pak mogu biti betonska ili opekarska. siporexa ili ytong-a. koji ovise o proizvodnim mogućnostima tvornica. U nastavku će se spomenuti nekoliko najčešćih sustava koji se upotrebljavaju u našim krajevima. Ako se izvode bez ploče. npr. u pravilu. Izuzetak su neki sustavi gdje je eksperimentalno dokazano sudjelovanje ispune u nosivosti.STROPOVI S ISPUNAMA Stropovi s ispunama proizvode se po raznim sustavima. omogućiti raspodjelu opterećenja na više rebara kada djeluje koncentrirano ili nesimetrično opterećenje i općenito pridonijeti većoj krutosti stropa. Stropovi s ispunama se proračunavaju ne uzimajući u obzir sudjelovanje tijela ispune. Ovi stropovi se. kojoj je zadatak da primi tlačna naprezanja i poveže nosiva rebra u jednu cjelinu. tada se moraju izvesti gušća poprečna rebra za ukrutu koja će povezati montažna rebra. a to su: sustav “Voljak” sustav Monta sustav Fert sustav “Bijeli dom” sustav “Sivi dom” .

manji mostovi i propusti Nosive gredice sustava su adhezijski prednapete sa 6. te tipom gredica T4 i T6 čini ukupno 8 mogućih rješenja. Primjena Voljak stropa može biti za: . Predložena su dva tipska stropa MK-17 i MK-20.pokrova konstrukcija industrijskih objekata .lijevane na licu mjesta. s kojima se mogu prevladati rasponi do oko 6 m za korisno opterećenje i do 500 kg/m2. Glavni nedostatak ovog sustava je relativno velika težina gredica i ispuna. ispuna od šupljih betonskih blokova i betonske ispune . koji s kombinacijama s jednom ili udvojenim gredicama.kose krovne ploče .SUSTAV “VOLJAK” Sustav “Voljak” je sustav od adheziono prednapetih gredica. Ovaj sustav je bio vrlo popularan u području oko Splita.5 mm. .međukatne i krovne ravne ploče . odnosno 4 snopa pletenih žica od hladno vučenog čelika 3Ø2.

2T4 ili 2T6 . T4 ili T6 MB-30 MB-30 3 17 17 20 12 60 MK-17. 2T4 ili 2T6 11 MB-30 MB-30 17 71 17 20 3 Gredica T6 sadrži 6×3Ø2.Gredica T4 sadrži 4×3Ø2.5 mm adhezijsko prednapetih žica 60 MK-20. T4 ili T6 11 MB-30 MB-30 MB-30 MB-30 12 71 MK-17.5 mm adhezijsko prednapetih žica Vrste stropova od “Voljak” gredica MK-20.

40 l0 max [m] 2T6 6.60 MK-17 T4 3.00 4.Odabiranje konstrukcije vrši se na temelju traženih parametara: raspona (l0).0 4.05 5.40 4.0 3.80 ----2.80 4.40 Montaža se vrši na pripremljene podupore.40 4.80 6.10 3. i dodatnog opterećenja (dodatno stalno + pokretno).40 3.10 l0 max [m] 2T6 6.10 2.50 4.00 3.70 5. Podupori je potrebno dati nadvišenje od 4 mm za svaki metar raspona.30 3.50 3.30 4.40 4.85 l0 max [m] T6 4. MK-20 5 3 MB-30 MK-17 5 7 20 5 7 12 17 12 .35 5.20 4. Gredice su se jednostavno pilile na traženu dužinu.10 3.0 Težina konstr. Tlačna ploča (debljina 3 cm) se armira mrežom po sredini.10 MK-17 2T4 5.85 MK-20 2T4 5.50 5. [kN/m2] TIPOVI KONSTRUKCIJE I MAKSIMALNI RASPONI MK-20 T4 4.60 l0 max [m] T6 5.65 5.30 4.60 3. Za sve raspone potrebna je jedna podupora na sredini raspona.70 4.0 5.80 4.50 5.70 3.10 2.05 3. Vlastita težina konstrukcije je dana tabelarno po tipovima.20 5. Dužina gredica se određuje tako da se rasponu l0 doda 2×7 cm. Opterećenje konstrukcije bez vlastite težine [kN/m2] 2.

te se oni ispunjavaju cementnim mortom. Monta opeka proizvodi se visina 8. Monta 16 • dimenzije 250 x 250 x 160 mm • težina 3. stropnu konstrukciju čine nosive gredice sastavljene od armiranih opeka između kojih se betonira rebro. a iznad ploča. Sam sustav je vrlo razgranat te se oblik opekarske ispune i sustav postavljanja mijenja od proizvođača do proizvođača. 12.MONTA STROP Montažni sustav tipa Monta ima obilježje vrlo dobrog zvučnog i toplinskog izolatora. U žljebove opeke ulaže se nosiva i montažna armatura.6 kg/kom • utrošak 16 kom/m Monta 12 • dimenzije 250 x 250 x 120 mm • težina 3.8 kg/kom • utrošak 16 kom/m .2 kg/kom • utrošak 16 kom/m Monta 8 • dimenzije 250 x 250 x 80 mm • težina 2. U principu.16 i 20 cm.

5 cm i kraka unutrašnjih sila z ≈ 7/8 d.Strop se proračunava kao puna armiranobetonska ploča. 4 Monta blok Armatura 25 12 16 . statičke visine d = h .2.

Primjena Fert stropa može biti za: . Ciglarski uložak s armaturom i betonom unutar ciglarskog elementa čine montažni dio nosivih gredica.industrijske objekte .međukatne i krovne ravne ploče .FERT STROP Montažni sustav tipa Fert ima također obilježje dobrog zvučnog i toplinskog izolatora. Sastoji se od nosivih gredica i ispune od šuplje opeke.nadstrešnice .kose krovne ploče .

(i) STROP S POJEDINAČNIM GREDICAMA S1 .0 m L/200 (L = duljina gredice).šuplji blokovi ≈ 6.0 m u sredini gredici dati nadvišenje L/300. . Kod raspona do 5.5 m posredno preko podvlake.masa stropa ≈ 280 kg/m2 . Ako se gredica izravno oslanja na zid.masa stropa ≈ 320 kg/m2 .102 m3/m2 . armatura na ležaju treba biti usidrena u dužini od najmanje 15 cm.0 cm.5 kom/m2 (blok 250/390/140) Gredice treba podupirati na razmaku do 1. potrebno je i na krajevima izvesti podupore.monolitni beton ≈ 0. Kod toga zid/gredu treba prethodno izravnati. Ako se gredica direktno ne oslanja na zid ili gredu.monolitni beton ≈ 0. U svakom slučaju. te biti horizontalno ukrućene.šuplji blokovi ≈ 8 kom/m2 (blok 250/390/140) Podupiranje FERT stropa (ii) STROP S UDVOJENIM GREDICAMA S2 .116 m3/m2 . Podupore trebaju nalijegati na čvrstu i nepopustljivu podlogu. a kod raspona preko 5. dužina nalijeganja ciglarskog uloška treba iznositi najmanje 5.

63 radni moment nosivosti presjeka Mn (kNm/m') 7. 450 470. veća je za oko 10 % .1/10 1.70 29.18 20.3/10 1.4/10 1.7/10 610.Podaci o tipovima FERT gredica visina stropa d (cm) vrsta tip FERT stropa gredice svijetli otvor Lo (cm) do 280 300.6/10 1.00 540.2/10 1.06 5.14 nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 % nosivost stropa visine d=20 cm.65 15.80 12.5/10 1.00 490.93 26.00 570. 320 340. Ø10 Ø10.08 1. 500 520. 560 580.82 20. u odnosu na d=18 cm. 590 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 2Ø7 / Ø8 Ø10 Ø12 2Ø10 Ø8.18 4.00 400.18 18. Ø14 1. 630 2Ø7 2Ø14 8.59 17.84 28.49 5.97 37.93 42.57 G1 G2 G3 G4 G5 14+4=18 cm S1 G6 G7 G8 G9 G10 S2 16+4=20 cm 0. 420 440.88 24. Ø12 2Ø12 Ø12.8/10 01/10 1.00 460.99 33.11 16.02 10.44 7. 360 380.00 480.59 22.99 25.00 510. 530 550.75 6.00 430.97 3.9/10 47.49 4.26 εa/εb (‰) granični moment nosivosti presjeka Mu (kNm/m') 11.92 2. 390 410. 350 370. 600 armatura dopunska ukupna duljina čeličnog armatura armatura gredice nosača nosača (svedeno na L=Lo+30 Č RA RA 400/500) cm (cm) 500/560 400/500 (cm2/m') do 310 330.

armatura rebra za ukrutu. .IZVEDBA MONOLITNOG DIJELA STROPA Izvedba monolitnog dijela stropa može započeti nakon što stručna osoba utvrdi da su podupore ispravno izvedene. 1 cm ispod vrha stropa. te armatura konzolnih ploča i serklaža). Otpuštanje podupora gredica u uobičajenim uvjetima nakon 7 do 10 dana. koji treba biti ispravno ugrađen. Rebro za ukrutu armirati sa po 2Ø8 u gornjoj i donjoj zoni (vilice Ø6/50 cm). Prije ugradnje betona postaviti svu potrebnu armaturu (zavarena armaturna mreža okomito na gredice. odnosno kad monolitni beton postigne najmanje 70% računske čvrstoće. koja treba biti nepomična za vrijeme betoniranja. Za izradu monolitnog dijela obično se koristi beton MB-30. postaviti zavarene armaturne mreže R-139 po čitavoj površini stropa. Okomito na pravac pružanja gredica. Prije betoniranja podlogu treba očistiti i dobro zasititi vodom. nabijen i njegovan.

R-nosači Presjek FERT stropa Izrađene FERT gredice Ciglarska ispuna .

.Postavljanje gredica s određivanjem međusobnog razmaka gredica Povezivanje armature – strop je spreman za izvedbu tlačne ploče.

6 4.4 2.12 5.36 6.18 4.95 Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) Vlastita težina stropa S1 (gredice.29 6.81 7...99 4.69 7.88 8.2 2.58 8.86 5.62 5.Ukupno eksploatacijsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija visine 14+4=18 cm* kada je sustava slobodno položene grede tip gredice q. beton) iznosi oko 2.16 5.4 4.01 6.67 5.38 4.09 5.33 3.75 8..0 G1 G2 G3 G4 S1 G5 G6 G7 G8 G9 G10 S2 2.98 7.31 7.4 3.45 7.98 5.ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi Lo.6 5.81 4.8 4.09 8.84 5.79 4.87 6.78 7.8 3.6 3.64 7.25 4.69 5.27 7.59 6. (m) .59 6.44 7.51 6.46 9.33 5.6 2.34 8.56 6.09 7.31 5.23 4.85 6.8 6.2 kN/m2 * Nosivost konstrukcije visine 16+4=20 cm.34 6.02 9.24 7.2 4. a stropa S2 oko 3.37 7..15 5.90 4.79 6.15 6.78 8.48 4.svijetli raspon između zidova (greda) 2.69 6.38 8.8 5.90 4.2 5.33 8.11 4.64 9.51 7.22 4.74 5.35 5.0 5.46 4.78 4.84 7.2 3.0 tip stropa 11. približno je za oko 10% veća od one s visinom 14+4=18 cm . blokovi.75 7.47 6.47 5.00 12.45 8.40 4.82 5.74 5.09 6.80 6.97 8.65 5.0 3.31 5.0 4.08 9.60 8.8 kN/m2.89 15.22 5.4 5.96 8.44 9.39 10.60 9.86 4.78 11. (kN/m2) .

025 19.48 g = 5.0 g (kN/m3) d×g (kN/m2) 1.04 5.Primjer proračuna “Fert” stropa Prvi korak je proračun mjerodavnog opterećenja: a) stalno opterećenje d (m) Završna obrada poda Toplinska izolacija Fert strop Podgled (žbuka) b) pokretno opterećenje p =1.5 (kN/m2) 0.0 0.50 0.5 (kN/m2) .00 (kN/m2) (stambeni prostori) c) ukupno eksploatacijsko opterećenje q = g + p = 6.80 0.20 2.

Primjer proračuna “Fert” stropa Drugi korak je određivanje svijetlih raspona: 350 260 500 .

75 7.44 7.98 5.22 4.39 10.6 2.4 5.95 Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) Vlastita težina stropa S1 (gredice.48 4.svijetli raspon između zidova (greda) 2..4 3.69 5. (kN/m2) ..ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi Lo.09 7.09 6.23 4.59 6.58 8.90 4.87 6.02 9.2 2.15 6.36 6.33 8.31 7.15 5.65 5.69 7.8 3.09 5.18 4.67 5.84 5.0 11.86 5.38 8.2 3.09 8.45 8.31 5.6 4.74 5.84 7. približno je za oko 10% veća od one s visinom 14+4=18 cm .33 3.35 5.25 4.89 15.6 3.64 7.2 4.34 6.90 4.99 4.33 5.46 4.86 4.24 7.96 8.2 kN/m2 * Nosivost konstrukcije visine 16+4=20 cm.81 4. beton) iznosi oko 2..00 12.78 4.8 5.85 6. a stropa S2 oko 3.78 11.47 6.60 8.40 4.6 5.27 7.51 7.31 5.2 5.11 4.75 8.62 5..80 6.0 3.8 6.0 G1 G2 G3 G4 S1 G5 G6 G7 G8 G9 G10 S2 2.82 5.60 9.47 5.0 5.78 7.78 8.74 5.12 5.59 6. blokovi.98 7.29 6.Primjer proračuna “Fert” stropa Treći korak je određivanje tipa gredice: tip gredice tip stropa q.81 7.22 5.46 9. (m) .45 7.01 6.38 4.97 8.4 2.56 6.79 6.69 6.51 6.08 9.8 kN/m2.64 9.8 4.44 9.4 4.79 4.16 5.34 8.88 8.37 7.0 4.

Primjer proračuna “Fert” stropa Četvrti korak je propisivanje potrebnih gredica za svako polje: G3 G8 G1 .

Izvođenje polumontažnih stropnih konstrukcija .

autor: Prof. Učvršćivanje letava obavlja se čeličnim čavlima u beton gredica i popr. ležajnice. Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se rijetkim tankoslojnim mortom sastavljenim od 50% Ytong morta i 50% cementa.BIJELI STROP (KROV) Patentirano u Hrvatskoj br. Gredice su nadvišene. blokove i tankoslojni mort. spajanja gredica u dva smjera. po jedna šipka u gornju i donju zonu. potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. Izvođenje započima postavljanjem gredica (na razmaku 65 cm ili manje što se postiže piljenjem blokova) i jednim redom Ytong blokova na svakom kraju. Nakon postavljanja vijenaca.0 m. otvora. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 RA na licu mjesta. širina bloka 25 cm. Dovoljno je zaravnavanje metlom. rebara i/ili pocinčanim čavlima u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima. Proizvođač isporučuje gredice. podupiranje se obavezno izvodi na rasponima većim od 3. Ante Mihanović Bijeli strop je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. Između letava se zavisno o klimatskoj zoni postavlja polistiren debljine 2 cm ili više. Sigurnosti radi tankoslojni mort se može djelomice ili u cijelosti ponoviti. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra u količini od 10 l/m2. jako opterećene ploče ili velikih raspona i uporabe povišenog bijelog stropa konzultirati proizvođače konstrukcije. Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja nije parna brana. P970336A. Dvadeset četiri sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore. Isti je postupak kod izrade krovnih ploča. Potom se postavljaju 4-6 lakobetonskih blokova. Obrada konstrukcije s donje strane vrši se: (1) gletom za poro betone u dva sloja ili (2) impregnacijom a potom bilo kojom žbukom. Sitnozrni beton čini tucanik Ø 0-4 mm. . Tankoslojni mort se ne smije polijevati. Za posebne slučajeve izvođenja stubišta. a zatim poprečno rebro čiju oplatu s donje strane čine ležajnice. Dodir sa zidovima prethodno zaštiti rabic mrežicom. dr. cement i voda.

.

.

. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno .računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. Udvojene gredice mogu prenijeti dvostruko veće opterećenje.BIJELI STROP – OSNOVNI TIP BIJELI STROP – POVIŠENI Dimenzioniranje Bijelog stropa je praktički isto kao i Fert stropa.

po jedna šipka u gornju i donju zonu. Nakon postavljanja vijenaca. a bočno dvije bočnice. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 ili 2Ø10 RA na licu mjesta. Spojevi blokova (i po želji površina bloka) preliju se cementnim mlijekom uz dodatak kamene prašine. Potom se postavlja jedna po jedna kadica (donji dio bloka) te na nju poklopnica (gornji dio bloka).SIVI STROP Patentirano u Hrvatskoj br. . Gredice su nadvišene. dr. širina bloka 25 cm. Izvođenje započima postavljanjem gredica (na razmaku 68 ili 20 cm) i jednim redom blokova na svakom kraju.0 m. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra. Oplatu s donje strane čine mu ležajnice. Dovoljno je zaravnavanje metlom. Ante Mihanović Sivi strop je armirano betonska ploča debljine 15 cm sa šupljinama. autor: Prof. roštiljnog tipa nosivosti. P990191A. koje se izvodi na rasponima većim od 3. Poprečna rebra se izvode na razmaku cjelobrojnih blokova 4-6. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem.

Bijelog stropa.I dimenzioniranje Sivog stropa je praktički isto kao i Fert tj. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. .

osnovni tipovi normalni povišeni puna ploča obrnuti obrnuti .povišeni .SIVI STROP .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful