INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, stăpânirea limbii engleze, ca limba străină cu cea mai mare răspândire în lume, este indispensabilă. Acest fapt a fost conştientizat de majoritatea ţărilor din lumea civilizată, limba engleză predându-se intensiv încă de la nivelul claselor ciclului primar de studiu. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără îndoieli şi lacune. Cursul de Limba engleză pentru începători se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un foarte util material pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba engleză. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi vă este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii de verificare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în propoziţii sau scurte texte, de cele mai multe ori dialoguri. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui modul. Profesorii noştri sunt gata să vă ajute în a face primii paşi în cunoaşterea limbii engleze şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR. Vă dorim mult succes!

1

limba engleză reprezintă un domeniu nou.Pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Din punctul de vedere al numărului de pagini. cotidiene. în vederea recapitulării. precedat de semnul „ > ”. citi şi conversa în limba engleză în variate situaţii uzuale. lipsite însă de o sistematizare clară. secţiunile de vocabular sau gramatică: N semnalează cuvintele şi expresiile noi atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii engleze indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite semnalează observaţiile importante. Textul scris cu caractere ro[ii. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. exemple de exerciţii. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. care vă vor ajută să localizaţi mai uşor. pe marginea lecţiilor au fost introduse o serie de simboluri grafice. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului. ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. Cursul EUROCOR pentru începători vă va ajuta să vă familiarizaţi cu regulile gramaticale de bază şi să vă formaţi o arie de cuprindere a vocabularului suficientă pentru a putea scrie. cu siguranţă. care se referă la reguli gramaticale sau de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii engleze 3 (21) indică faptul că problema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz. unul de vocabular şi de temă pentru acasă. 2 . există printre dumneavoastră şi persoane care au avut ocazia de a asimila ceva cunoştinţe în acest domeniu. la pagina 21 a lecţiei 3) Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. precum şi un model de recapitulare.

Imperativul Mesele principale ale zilei... Folosirea lui “for” şi “since”. Verbe neregulate Vremea. Vorbirea indirectă. băuturi. Cumpărături. Acuzativul şi dativul pronumelor personale. Genitivul sintetic (în “’s”). Vremea Exprimarea genitivului cu “of ”. Cumpărături. Substantive care nu se pot număra. Numeralul (continuare). Verbul “to be”. Adjectivele pronominale posesive. Substantivele cu plural neregulat (continuare). Construcţiile “there was/there were”. Bucătăria Trecutul perfect (Past Perfect). Verbul “to have”. Expresia “there is/there are” (continuare) Vremea. Numeralele ordinale. Prezentul continuu (Present Continuous). Adjectivul. Transportul. Mobile şi obiecte de uz casnic Articolul nehotărât “a/an” (continuare). Verbul “to do” Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 1-8. Diateza pasivă. Adjectivele posesive.. Trecutul simplu (Simple Past).as” Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 9-16. Corpul uman Pronumele posesive.as” şi “not so. Construcţiile “as. Prezentul simplu (Simple Present). Numeralul (continuare). Numeralul. Trecutul continuu (Past Continuous) Fructe. Expresiile “a few” şi “a little” Mesele principale ale zilei. şi “no”. “any”. Strada. Construcţia “there is” Exprimarea timpului Prezentul simplu (continuare) – interogativ şi negativ. Prezentarea noastră şi a altora Prepoziţia. Pronumele şi adjectivele demonstrative Zilele săptămânii. Substantivele cu plural neregulat. Pronumele personale. Viitorul simplu (Simple Future). Timpul prezent perfect (Present Perfect). Pronumele interogative Lecţiile 3-4 Tema: Gramatică: Lecţiile 5-6 Tema: Gramatică: Lecţiile 7-8 Tema: Gramatică: Caiet de exerciţii I Lecţiile 9-10 Tema: Gramatică: Lecţiile 11-12 Tema: Gramatică: Tema: Gramatică: Tema: Gramatică: Lecţiile 13-14 Lecţiile 15-16 Caiet de exerciţii II Lecţiile 17-18 Tema: Gramatică: Tema: Gramatică: Lecţiile 19-20 3 .. Îmbrăcăminte Comparativul şi superlativul adjectivelor şi adverbelor. Anotimpurile Folosirea articolului hotărât “the” (continuare). Verbele modale “can” şi “must”. Alimente. Folosirea lui “some”.Structura cursului de Limba engleză pentru începători Lecţiile 1-2 Tema: Gramatică: Oraşul Articolul hotărât “the” şi articolul nehotărât “a/an”. Muncă. Pluralul substantivelor. Camera de baie. Pluralul substantivelor (continuare). Dormitorul Propoziţii la modul condiţional (tipul I).

Vremea Vorbirea indirectă (continuare). Propoziţii la modul condiţional (tipul II). Banca Participiul prezent (Present Participle). Imperativul (continuare). Viaţa la ţară. Armata Forma negativă a verbelor modale (“mustn’t”/“needn’t”). Pronumele relative compuse. Complementul direct şi complementul indirect Călătorii. Propoziţia subordonată relativă Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 17-24. Gerunziul (Gerund) Geografia. Pronumele reflexive. Satul. Prezentul continuu (continuare). Automobile. Vorbirea indirectă (continuare). Pronumele nehotărât.Lecţiile 21-22 Tema: Gramatică: Cinematografia şi arta. Timpul Simple Past (continuare) Criminalitate. Crime şi pedepse. Oraşul Gerunziul (continuare). Construcţia “to be going to” Timpul. Locul de muncă Participiul prezent (continuare). Genitivul sintetic (continuare). Mod de viaţă Propoziţii la modul condiţional (tipul III). Formele pronominale compuse ale cuvântului “any” Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 25-32. Lecţiile 23-24 Tema: Gramatică: Caiet de exerciţii III Lecţiile 25-26 Tema: Gramatică: Tema: Gramatică: Lecţiile 27-28 Lecţiile 29-30 Tema: Gramatică: Tema: Gramatică: Lecţiile 31-32 Caiet de exerciţii IV 4 . Propoziţiile subordonate circumstanţiale de timp. Comparativul şi superlativul adjectivelor şi adverbelor (continuare).

“ea” din limba română. Acest sunet este întâlnit în majoritatea cuvintelor formate dintr-o singură silabă (monosilabice) şi reprezintă vocala u aflată între două consoane. station > [stei[n] – staţie Semnul [i:] desemnează un i lung. ca în exemplul: good > [gud] – bun Semnul [u:] indică un u lung.În caietele destinate începătorilor am utilizat sistemul EUROCOR de transcriere fonetică. Aceasta este una din numeroasele excepţii de la regulile de pronunţie ale limbii engleze. ca în exemplul: bus > [bas] – autobuz Semnul [a] este reprezentarea fonetică a unui a lung prezent în interjecţia românească „aa!”. comparându-le cu sunetele româneşti similare. 5 . in > [in] – în Semnul fonetic [i] indică un sunet moale. după cum urmează: school > [sku:l] – şcoală După cum desigur aţi observat. TRANSCRIEREA FONETICĂ Semnul [a] desemnează un a scurt. în ultimele două exemple grupul de vocale „oo” a fost pronunţat în două feluri diferite. plant > [pla:nt] – plantă [E] este o vocală fără corespondent în limba română. De aceea. se rosteşte e cu deschiderea gurii ca pentru a. cât şi de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale învăţării limbii engleze. ca în exemplul: read > [ri:d] – a citi O scurt se notează prin [o] şi se pronunţă ca un o obişnuit din limba română: shop [o:] desemnează un o lung. semnul [:] notează lungirea vocalei de care a fost ataşat. Se pronunţă ca primul sunet din cuvintele „iute”. asemănănător celui din grupurile de vocale „iu”. „ea”. to fall > [tu fo:l] – a cădea > [[op] – magazin U scurt se notează [u] şi se pronunţă ca un u obişnuit românesc. pentru o maximă exactitate. traffic > [trEfik] – circulaţie Sunetul [i] se pronunţă similar cu i din limba română. Ca şi în cazul tuturor celorlalte vocale. vă recomandăm să consultaţi în permanenţă listele de cuvinte de la sfârşitul caietelor de lecţie. Este situată între e şi a. Vom descrie în continuare simbolurile fonetice folosite. „ei”. pe care l-am conceput ţinând cont atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române. format în centrul gurii.

railway > [reiluei] – cale ferată Aţi observat de asemenea că. floor > [flo:r] – etaj Semnul fonetic [u] desemnează sunetul semivocalic u. este [Ts] şi se pronunţă ca un s cu limba între dinţi.Semnul fonetic [r] se rosteşte ca un r românesc. Sunetul corespunzător se pronunţă fără să atingeţi cerul gurii cu limba şi fără a lăsa limba să vibreze. church > [t[ă:rt[] – biserică Grupul che/chi din limba română este notat cu [k]. key > [ki:] – cheie Veţi recunoaşte grupul ge/gi din limba română în simbolul fonetic [dj]. thick > [Tsik] – gros Restul simbolurilor fonetice se vor citi ca sunetele existente în limba română. care se pronunţă doar când este urmată de o vocală sau când nu este urmată de nici un alt sunet. respectiv [gi]. a obţine – chitară Semnul fonetic [r] nu va fi interpretat ca un r românesc. dar g se aude slab: shopping > [[opin(g)] – cumpărături În mod similar se pronunţă sunetul k din grupul ink: ink > [in(g)k] – cerneală [t[] este notaţia fonetică a grupului de sunete ce/ci din limba română. Acest sunet corespunde de regulă literei w. ca în cuvântul românesc „cuarţ”. Aceste vocale fac parte din silaba accentuată a cuvântului respectiv. şi corespunde unui sunet precedat de obicei de o vocală lungă. aceasta Perechea surdă a acestui sunet. care de asemenea nu are echivalent românesc. 6 . în transcrierea fonetică a cuvintelor care au mai mult de o silabă. dar mult mai slab. get guitar > [get] > [gita:r] – a lua. this > [Dzis] – acesta. unele vocale au fost scrise îngroşat. John > [djon] Notaţia fonetică a grupului ghe/ghi este [ge]. ca în exemplul: visit > [vizit] – vizită Grupul ing se pronunţă ca în limba română. street > [stri:t] – stradă Z pronunţat cu limba între dinţi este un sunet care nu are echivalent în limba română şi care se notează [Dz].

şervet – pâine prăjită – grătar pentru prăjit pâinea – pahar pentru ouă Observaţi felul în care folosim cuvintele noi în propoziţii. un fragment din prima parte a lecţiei 13. Toate cuvintele noi se referă la această temă: plate fork spoon salt salt cellar egg saucer napkin toast toaster egg cup > [pleit] > [fo:rk] > [spu:n] > [so:lt] > [so:lt selăr] > [eg] > [so:săr] > [nEpkin] > [toust] > [toustăr] > [eg kap] – farfurie – furculiţă – lingură – sare (de bucătărie) – solniţă – ou – farfurioară – şerveţel. Can I take this spoon? They must buy a salt cellar. Citiţi propoziţiile cu voce tare şi fiţi atenţi la pronunţie: We have just bought large plates. pentru o corectă şi rapidă asimilare a cunoştinţelor. > [hau meni egz did iu: – Câte ouă ai mâncat i:t fo:r brekfăst] la micul dejun? > [kEn iu: brin(g) mi: ă so:săr] > [du: ui hEv red nEpkins Et hăum] > [put Dză bred intu Dză toustăr] > [Dzi:z eg kaps a:r veri nais] – Poţi să-mi aduci o farfurioară? – Avem acasă şerveţele roşii? – Pune pâinea în prăjitorul de pâine! – Aceste pahare pentru ouă sunt foarte frumoase. precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. We don’t have salt at home.Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită. > [kEn ai teik Dzis spu:n] – Pot să iau această lingură? > [Dzei mast bai ă so:lt selăr] > [ai lav tousts fo:r brekfăst] > [ui: dount hEv so:lt Et houm] – Ei trebuie să cumpere o solniţă. . Azi vă invităm la micul dejun. Bring a few forks. de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în propoziţii. – Adu câteva furculiţe. How many eggs did you eat for breakfast? Can you bring me a saucer? Do we have red napkins at home? Put the bread into the toaster. – Îmi place pâinea prăjită la micul dejun. 7 > [ui: hEv djast bo:t la:rdj pleits] > [brin(g) ă fiu: fo:rks] – Noi tocmai am cumpărat farfurii mari. pentru exemplificare. I love toasts for breakfast. – Nu avem sare acasă. Vă prezentăm în continuare. These egg cups are very nice.

– Bring the >saucers. Traduceţi în limba engleză: 23 de linguri 62 de pahare de ouă o farfurioară de sare 17 furculiţe 12 prăjitoare de pâine 43 de solniţe 99 de farfurii 13 şerveţele 100 de ouă câteva felii de pâine prăjită > twenty-three spoons > sixty-two egg cups > one saucer of salt > seventeen forks > twelve toasters > forty-three salt cellars > ninety-nine plates > thirteen napkins > a hundred eggs > some toasts 8 . – Which >forks do you want to buy? – The >salt cellar is full. – We have brought these >egg cups from England. – How many >plates have you bought? – These >spoons are too big. – Have you already eaten your >toasts? În mod sigur v-aţi însuşit foarte bine cuvintele noi. Câte farfurii ai cumpărat? Aceste linguri sunt prea mari. Îţi place sarea? De obicei mănânc un ou în fiecare zi. Care furculiţe vrei să le cumperi? Solniţa este plină. please. Ţi-ai mâncat deja pâinea prăjită? – I must have >a toaster in the kitchen.Completaţi propoziţiile în limba engleză cu cuvintele noi. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Trebuie să am un prăjitor de pâine în bucătărie. farfurioarele. – Do you like >salt? – I usually eat one >egg every day. Să le reluăm alături de numerale. {erveţelul este sub scaunul tău. Aduceţi. Am adus aceste pahare pentru ouă din Anglia. – The >napkin is under your chair. vă rog.

Iată alte cuvinte noi. > [du iu: laik livin(g) in ăn Egrikalt[ărăl ri:djăn] > [ies ai du:] > [ai Tsin(g)k it iz helTsiăr tu liv in Dză kantri DzEn in Dză siti] – Îţi place să trăieşti într-o regiune agricolă? – Da. I do. I grow wheat. I think it is healthier to live in the country than in the city. – Dar este interesantă viaţa aici? – Da. We have everything here except cinemas. it is. rye and barley. it isn’t. 9 But is the life here interesting? > [bat iz Dză laif hiăr intrăstin(g)] Yes. – Cred că este mai sănătos să la ţară decât la oraş. > [ies it iz] . But is the life here interesting? Yes. Pentru înţelegerea conţinutului. Iar acum să urmărim fiecare propoziţie separat. I only have to fertilize the soil regularly because it is not fertile enough.Iată şi un exemplu de dialog din lecţia 25. it is. rodnic – (în mod) regulat/obişnuit – sănătos – cu excepţia. There are many interesting things to do. I do. în afară de – posibil – interesant Acum vom exersa cuvintele noi într-un dialog. menită a facilita însuşirea noului vocabular şi a face studiul mai plăcut. I think it is healthier to live trăieşti in the country than in the city. acest dialog este urmat de scurte exerciţii de completare şi traducere. Veţi observa şi în acest caz prezentarea grafică atractivă. But isn’t the work too hard? No. Fiţi atenţi la pronunţie: Do you like living in an agricultural region? Yes. Cititi-le cu voce tare şi memoraţi înţelesul lor în limba română: agricultural fertile regularly healthy except possible interesting > [Egrikalt[ărăl] > [fă:rtail] > [regiulărli] > [helTsi] > [iksept] > [posibl] > [intrăstin(g)] – agricol – fertil. Citiţi propoziţiile cu atenţie: A: B: A: B: A: B: A: B: Do you like living in an agricultural region? Yes. Is it possible to grow all kinds of crops here? Certainly.

Completaţi propoziţiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. I only have to fertilize the soil regularly because it is not fertile enough. We have everything here except cinemas.” 10 .There are many interesting things to do. – Eu cultiv grâu. cu excepţia cinematografelor. Is it possible to grow all kinds of crops here? Certainly. – Avem de toate aici. – Trebuie doar să fertilizez pământul în mod regulat pentru că nu este destul de fertil. – Este posibil să cultivi aici toate felurile de cereale? – Desigur. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Aceste vaci nu sunt sănătoase. – Is it >possible to sell these tickets? – We can all come. > [Dzeăr a:r meni intrăstin(g) Tsin(g)z tu du:] > [ui: hEv evriTsin(g) hiăr iksept sinămăz] > [bat iznt Dză uă:rk tu: ha:rd] > [nău it iznt] > [ai ăunli hEv tu fă:rtilaiz Dză soil regiulărli bikoz it iz not fă:rtail inaf] > [iz it posibl tu grău o:l kaindz ăv krops hiăr] > [să:rtănli] > [ai grău ui:t rai End ba:rli] – Sunt multe lucruri interesante de făcut. Satul nostru se află într-o vale fertilă. – Our village lies in a >fertile valley. Citesc întotdeauna ştirile agricole în ziar. – We >regularly go to a football match. But isn’t the work too hard? No. >except Mark. – These cows are not >healthy. “These cows are not healthy. Mergem în mod regulat la meciuri de fotbal. – I always read the >agricultural news in the newspaper. rye and barley. secară şi orz. I grow wheat. – Dar nu este prea grea munca? – Nu. Este posibil să vinzi aceste bilete? Putem veni toţi cu excepţia lui Mark. it isn’t.

când este vorba despre o acţiune pe care am plănuit-o deja şi care va avea loc în mod sigur. care urmează. On Thursday they are working at home. pentru o mai bună înţelegere. în decurs de. cum este prezentată exprimarea viitorului prin utilizarea timpului prezent continuu în lecţia 5. precum şi formarea pluralului în cazul unor substantive neregulate în lecţia 9. – Vineri îţi scriem scrisoarea. Tomorrow we are opening a shop. Să vedem câteva exemple: Tomorrow I’m going to my mother. de exemple de propoziţii/fraze concludente. Pentru indicarea viitorului putem folosi următoarele cuvinte: next in > [nekst] > [in] – următor. > [tămorău aim găuin(g) tu mai maDzăr] > [on fraidi ui: a:r raitin(g) Dză letăr tu iu:] > [tămorău ui: a:r ăupnin(g) ă [op] > [on Tsă:rzdi Dzei a:r uă:rkin(g) Et hăum] – Mâine merg la mama mea. de exemplu. viitor – în. Regulile gramaticale sunt însoţite. Iată. – Mâine vom deschide un magazin. după Aceste cuvinte se folosesc de obicei în următoarele expresii: next week next month next Saturday in an hour in two days in three weeks – săptămâna viitoare – luna viitoare – sâmbăta viitoare – peste o oră – peste două zile – peste trei săptămâni 11 . Acesta poate exprima timpul viitor. peste.De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului. – Joi ei vor lucra acasă. Aceste propoziţii se pot traduce în limba română la timpul prezent sau viitor. În această parte a lecţiei vom învăţa despre un alt tip de situaţii în care se utilizează timpul prezent continuu. On Friday we are writing the letter to you. iar în finalul prezentării sunt propuse exerciţii de traducere.

Citiţi propoziţiile următoare în care figurează aceste expresii: Next Monday I’m taking you to England. Unde merg ei luna viitoare? Vizităm Anglia peste trei săptămâni. – Merg în România peste două zile. Ţinând cont de regulile anterioare. Mâine după-amiază citesc această carte. Sâmbătă nu merg cu maşina la serviciu. El se duce la serviciu miercuri? > Next week we are going to my mother. > I’m going for a walk tomorrow morning. > Is he going to work on Wednesday? Atenţie la deosebirile dintre expresiile de mai jos: in the morning tomorrow morning in the afternoon tomorrow afternoon – dimineaţa – mâine dimineaţă – după-amiaza – mâine după-amiază 12 . > I’m reading this book tomorrow afternoon. > On Saturday I’m not taking the car to work. traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. Mâine dimineaţă merg la plimbare. I’m going to Romania in two days. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Săptămâna viitoare mergem la mama mea. > [nekst mandei aim teikin(g) iu: tu inglănd] > [aim găuin(g) tu rumeiniă in tu: deiz] – Lunea viitoare te duc în Anglia. > Where are they going next month? > We are visiting England in three weeks.

.. four sheep and four deer . În cele ce urmează vom învăţa o altă serie de substantive ce au plural neregulat: 9 (9) 1. Substantive compuse care denumesc ocupaţii şi conţin substantivele man şi woman: postman policeman fireman policewoman > [păustmen] > [păli:smen] > [faiarmen] > [păli:sumăn] postmen policemen firemen policewomen > [păustmăn] > [păli:smăn] > [faiarmăn] > [păli:suimin] – poştaş/poştaşi – poliţist/poliţişti – pompier/pompieri – poliţistă/poliţiste 2. Am avut patru boi şi zece oi. Vezi acele căprioare lângă copaci? > These postmen bring letters to our office. Îţi plac cartofii? Tomatele sunt roşii. Pompierii aceia erau înalţi.. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Aceşti poştaşi aduc scrisori în biroul nostru. > Those firemen were tall. > Do you see those deer near the trees? 13 .. > Do you like potatoes? > Tomatoes are red.. > We had four oxen and ten sheep. Substantive al căror plural se formează prin adăugarea sufixului -es: potato tomato > [păteitou] > [tăma:tou] potatoes tomatoes > [păteitouz] > [tăma:tăuz] – cartof/cartofi – roşie/roşii 3.. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză..Să ne întoarcem acum la problema pluralului neregulat. şi la singular: deer sheep > [diăr] > [[i:p] deer sheep > [diăr] > [[i:p] – caprioară/ caprioare – oaie/oi . Substantive care primesc sufixul -en la plural: ox > [oks] oxen > [oksn] – bou/boi 4. one sheep and one deer . .. Substantive care au aceeaşi formă şi la plural.

“This is the farmer who has already made hay. Acestea sunt ogoare care nu merită să fie arate. ce are rolul verificării finale a vocabularului însuşit. Traduceţi propoziţiile în limba engleză. > Is this the man whose flour has been stolen? > His sister. > How favourable the weather has been! > Farmers who use no fertilizers have small crops. who goes to school.” La sfârşitul primei părţi a acestei lecţii. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 23. > These are fields which are not worth ploughing. > They are the people whom we have sold our crop. Ce favorabilă a fost vremea! Ţăranii care nu folosesc îngrăşăminte au recoltă mică. Acesta este ţăranul care a cosit deja fânul. text. > This is the farmer who has already made hay. Literele scrise accentuat din cuvintele aflate în aceeaşi coloană desemnează un sunet identic. vrea să devină profesoară. urmează obişnuitul exerciţiu de pronunţie. Ei sunt oamenii cărora le-am vândut recolta noastră. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Ce drăguţ din partea ta că ne-ai scos cartofii! Ei sunt oameni cărora le place să trăiască la ţară. Exersaţi pronunţia lor: [i:] meal wheat been seen people [ai] grind rye sky I mind [au] plough how now brown town 14 [i] village river which dig big . care merge încă la şcoală. > How nice of you to dig up our potatoes! > They are people who like living in the country. dialog). urmat de un util exerciţiu de fonetică. Acesta este omul a cărui făină a fost furată? Sora lui. wants to be a teacher. Acest fân este de pe câmpiile care sunt în apropierea râului.Finalul fiecărei lecţii este prevăzut cu un exerciţiu de traducere (propoziţii separate. > This hay is from the meadows which are near the river. În încheiere să recapitulăm întregul material al lecţiei.

John: John: Barbara: There has to be enough sun. În încheiere urmează un exerciţiu de traducere în care am sintetizat cele învăţate până acum. The weather is something to talk about every day and everywhere. When people meet. > Who reads books will learn much. Barbara: Sometimes the weather can give us beautiful things. Acesta este ceva ce nu am văzut niciodată până acum. But sometimes it is too dry and at other times it is too wet. > They planted these potatoes themselves. > He is always talking about his fast car. ce au diverse cerinţe. Cine citeşte cărţi. > If only the weather changed! . > This is something that I have never seen before. cotidiană. They are glad when they can sit in the sun for example. reprezintă elemente extrem de folositoare în comunicarea uzuală. Barbara: But we know that farmers are not easily satisfied. Tom: A lightning can be very impressive. they like to talk about the weather. El vorbeşte mereu despre maşina lui rapidă. El mă duce acasă cu maşina diseară. > He is driving me home tonight. Mâine plecăm la Madrid. De s-ar schimba vremea! 15 > What you say cannot be true. but if it is too dry for too long. the weather is much more important than to those who live in a town or city. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Nu poate fi adevărat ce spui. Aceste exerciţii. for there is nothing that we can change about it. ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul celor două lecţii. favourable weather is necessary for a good crop. the crop will not grow fast enough.Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau gramatică noi. LECŢIA 26 – PARTEA A DOUA Exersaţi accentul şi intonaţia în următoarele dialoguri. Veţi găsi în continuare un fragment din partea a doua a lecţiei 26. I just read in the newspaper that to people who live in the country and earn their money in agriculture. Barbara: That’s right. Mary: Peter: Mary: Peter: Peter. I did. > We are leaving for Madrid tomorrow. Citiţi propoziţiile cu voce tare şi fiţi atenţi la pronunţia cuvintelor şi a silabelor scrise accentuat: John: Barbara. Yes. but it also scares some people. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. va învăţa mult. Ei înşişi au plantat aceşti cartofi. Barbara: The best thing is to be satisfied with the weather. did you listen to what Barbara and John have just said? Yes. Barbara: Is there anybody who doesn’t enjoy looking at a rainbow? And what about a beautiful sunset? Tom: Even a thunderstorm or a shower can be beautiful. too.

......... 16 ...Veţi vedea în continuare un fragment din caietul de exerciţii I... drink coffee in the morning? No........ Acestea sunt: Exerciţiul 9 Ascultaţi caseta şi completaţi propoziţiile cu ajutorul desenelor: 1............................ I ...... These people often go ................ Kate: Can I live there for some days? John: . Do you ..... Kate: Has it many rooms? John: ..... .......... Anne: Bill: What do you ... Răspundeţi la întrebările următoare: Kate: Is it an animal? John: ...... ce are rolul de a evalua modul în care au fost asimilate cunoştinţele lecţiilor 1-8.................................... Anne: Bill: 2.. I don’t.............. do on Saturday? I like to walk in the park... Veţi remarca caracterul interactiv al exerciţiilor...... Exerciţiul 11 Ascultaţi caseta şi completaţi propoziţiile în limba engleză cu adverbele potrivite: 1................ 5.................. şi dispunerea grafică plăcută......... În cadrul acestor caiete au fost folosite alte simboluri grafice......... De data aceasta........ Our father goes to work 3................... drink tea.................. Kate: Can I live in it? John: ... este vorba despre un hotel........... 2... a căror rezolvare se găseşte în cea de-a doua parte a caietului............. Kate: Is it a hotel? John: .... ... Kate: Is it a building? John: ............. Peter goes to school 4..... She goes to her office Exerciţiul 10 Jucaţi „Ghici ce este”..... .................... We usually go to London .........

2 Următoarele cuvinte apar de obicei la plural: contents riches thanks surroundings savings wages 17 – – – – – – conţinut. după ce.1 The Past Perfect Tense – timpul trecut perfect 17.4 Răspunsuri afirmative şi negative Răspunsurile afirmative se alcătuiesc cu ajutorul adverbului yes.3 + verb auxiliar had had + forma a III-a a verbului principal read built + … – după. bogăţie mulţumiri. Negaţiile se formează cu ajutorul cuvântului de negaţie no. dinaintea this book … the house … Formarea interogativului Interogativul se formează prin inversarea ordinii subiectului şi a verbului auxiliar: They had been here before I came. vecinătate economii.1 Utilizare Acest timp se foloseşte pentru a exprima o acţiune din trecut încheiată înaintea unei alte acţiuni tot din trecut. a pronumelui personal.1. – No. – Nu au văzut-o pe Maria înainte ca ea să-i fi vizitat. – No. Cea de-a doua acţiune se exprimă cu ajutorul timpului Simple Past. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 17. RECAPITULAREA LECŢIEI 17 17. I had. recunoştinţă împrejurimi. I had not.1. 17. – Had they been here before I came? 17. în faţă.2 Construcţia propoziţiei subiect She They 17. având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. a verbului auxiliar had şi a adverbului not. 17.1. cuprins avere. a pronumelui personal şi a verbului auxiliar had.5 Structura negativă hadn’t se poate folosi şi în propoziţii afirmative: They hadn’t seen Mary before she visited them. ulterior – înainte. I hadn’t. după aceea.1. Adverbele cel mai des utilizate alături de acest timp sunt: after before 17. bani puşi de o parte salariu .La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a celor mai importante aspecte prezentate.1. Expresia had not se prescurtează hadn’t: Had you been here before I came? – Yes.

6. 1. A lot of aircraft joined the battle. last week b. Your ten minutes’ speech was interesting. Anybody b. 4. 5. I’m afraid it can be anywhere. 5. Anybody can tell you about Jane. None c. Întreabă pe oricine! Poţi primi orice la micul dejun. Have you read yesterday’s newspaper? We met a lot of hostile people there. Anything 2. The … news is very good. a. 3. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. Războiul a început după doi ani de pace. 2. 3. two days’ 3. last week’s c. 6.Tema pentru acasă. Vă puteţi familiariza cu cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 32. B. 2. Alegeţi răspunsul corect dintre cele trei variante şi completaţi propoziţiile următoare: … can tell you where it is. reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii engleze. two day’s c. Voi lua orice carte îmi vei împrumuta. aflată la sfârşitul fiecărei lecţii. a. a. After a … travel we came to Madrid. last weeks’ 18 . two days b. TEMA PENTRU ACASĂ 32 A. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză: 1. 4. Orice soldat cunoaşte aceste fapte. Ne-am întors acasă înfometaţi după patru ore de plimbare. C.

dinaintea – plin. a dărui – a merge. a lua – a preda Forma a II-a Simple Past brought came cut drank drove ate flew forgot gave went had heard kept knew paid put read saw sent sang spoke took taught > [bro:t] > [keim] > [kat] > [did] Forma a III-a Past Participle brought come cut done > [bro:t] > [kam] > [kat] > [dan] – a face. precum şi o listă a verbelor neregulate apărute în lecţiile respective. mai înainte – pasăre – raft. a duce – a sosi.. dineu – la parter.. – toamnă – toamna – brutar – înainte de. a merge (în) jos – fiecare – pompier/pompieri – fotbal – partea din faţă/de – în faţa. în ordine alfabetică şi cu transcrierea lor fonetică. a umbla – a avea – a auzi – a ţine. a se ocupa cu did VOCABULARUL LECŢIILOR 9 {I 10 > [drEn(g)k] drunk > [dran(g)k] after [drouv] > again > [eit] ago [flu:] > autumn > [forgot] in autumn > [got] baker > [geiv] beforeent] > [u bird [hEd] > bookcased] > [hă:r breakfast > [kept] busy [niu:] > cellar > [meid] child/children > [peid] cinema > [put] corner > [red] deer [so:] > dinner > [shăun] (g) driven> [a:ftăr] [drivn] > eaten > [ăgein]. bibliotecă – mic dejun – ocupat – pivniţă. iarăşi. beci – copil/copii – cinema(tograf) – colţ – căprioară. a face rost got given > [beikă ] > [givn] gone > [bifo:r][gan] > had > [bă:rd] [hEd] > heard > [bukkeis] rd] > [hă: kept > [brekfăst] > [kept] > known [bizi] [noun] > ] made > [selăr> [meid] paid > [t[aild]/[t[ildrăn] > [peid] put > [sinămă] > [put] r – a face. a se ridica în picioare – gâscă/gâşte – jumătate/jumătăţi – a lua micul dejun – Poftiţi! Poftim! (când dăm ceva) – Ce mai faci? Cum te mai simţi? – a obţine. cină. a veni – a tăia. a pricepe understood > [andărstud] front write – a scrie wrote > [răut] in front of full to get up goose/geese half/halves to have breakfast here you are How are you? 19 . a păstra – a şti. a mâna – a mânca – a zbura – a uita – a da. acum. [ăgen] > [i:tn] flown > [ăgău] [floun] > > forgotten [o:tăm] > [forgotn] got > [in o:tăm] > [got] r – după. prânz. încă o dată – în urmă (cu). a confecţiona made read > [ko:rnă[red] > r] seen > [diă ]> [si:n] r ] shone > [dină> [shăun] (g) dining-room dinner > [sent] sent > [dainin(g) ru:m] > [sent] sung > [san ] > [sEn ] downstairs > [daunsteărz] > [sEt] sat > [sEt] to go downstairs > [tu gou daunsteărz] > [spăuk] spoken > [spăukn] taken taught > [teikn] > [evri] > r [to:t] > [faiă men]/[faiărmăn] thought > [Tso:t] > [futbo:1] understood > [andărstud] > [frant] written > [ritn] > [in frant ov] > [ful] > [tu get ap] > [gu:s]/[gi:s] > [ha:f]/[ha:vz] > [tu hEv brekfăst] > [hiar iu: a:r] > [hau a:r iu:] – a străluci. căprioare – sufragerie – masă (principală). încărcat – a se scula din pat. jos – a coborî (la parter). a lumina shone – a şedea. după aceea – din nou. a sta aşezat sat > [tuk] every > [to:t] fireman/firemen think – a gândi thought > [Tso:t] football understand – a înţelege. Vă prezentăm un fragment al acestor secţiuni din caietul cu lecţiile 9 şi 10.La sfârşitul fiecărui caiet se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi. a cunoaşte – a plăti – a pune. LISTA VERBELOR NEREGULATE Forma I Infinitiv bring come cut do drink drive eat fly forget get give go have hear keep know make pay put read see send shine sing sit speak take teach – a aduce. a aşeza – a citi – a vedea – a trimite – a cânta – a vorbi – a prinde. a tunde – a bea – a conduce.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu. profesorul personal vă oferă indicaţii de studiu şi recomandări utile în continuarea acestuia. Pe lângă corectarea temelor. folosiţi formularul de la sfârşitul caietului.Pentru trimiterea temelor. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba engleză pentru începători. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru înscriindu-vă la cursul de Limba engleză pentru începători! 20 . Vă prezentăm în continuare prima pagină din formularul de temă pentru acasă corespunzător celui de-al doilea caiet de exerciţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful