You are on page 1of 6

II.

ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

1. A programmodul azonosító adatai

1.1. Program megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei


1.2.. A modul sorszáma 1
1.3. A modul megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei

2. A programmodul célja

A képzési modult eredményesen teljesítő képes lesz digitális fényképezőgépet kezelni, alkalmazni a
leképzési törvényszerűségeket, a feladat megoldásához megfelelő objektívet kiválasztani, a kiegé-
szítő eszközöket tudatosan alkalmazni.

3. A programmodul követelményei

3.1. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz belépő szintű, vagy professzionáli digitális fényké-
pezőgépet kezelni.
3.2. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a különböző látószögű és speciális objektíveket
megfelelően alkalmazni.
3.3. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz az elsajátított világítástechnikai alapelveket, fény-
forrásokat alkalmazni.
3.4. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a feladatok megoldásához szükséges kiegészítő-
ket kezelni.
3.5 A képzést sikeresen teljesítő képes lesz alkalmazni a fény természetére vonatkozó fotográfi-
ai méréseket.

4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

4.1. Digitális fényképezőgép típusai, felépítése.

4.2. Digitális fényképezőgép tartozékai, kiegészítői és ezek kezelése, használata.

4.3. Fényképészeti alapismereteinek alkalmazása.

4.4. Különböző látószögű és speciális objektívek alkalmazása.

4.5. A felvételkészítés gyakorlatában alkalmazott mérések.

5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei

5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs


5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


6. A programmodulban való részvétel feltételei

6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív


6.2. Megengedett hiányzás Az órák 20%-a, 6 képzési óra
6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs

7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja

A fogyatékkal élő (bizonyos képességeikben akadályozottak) emberek között nagy arányban fordulhatnak
elő olyanok, akik otthon, esetleg távmunkában végezhető munkát szeretnének végezni, így informatikai
területen kívánják magukat képezni. A képzés személyi és tárgyi feltételeinél valamint a képzésbe való
bekapcsolódás, a képzési folyamatában és a képzés lezárásakor figyelembe kell venni a látásképesség
akadályozottsággal (a színtévesztés kizáró ok lehet), hallásképesség akadályozottsággal, mozgástevé-
kenység akadályozottságal, kommunikációs akadályozottsággal élő résztvevők speciális igényeit.
Az egyes fogyatékosságokra vonatkozó sajátosságok a Program általános leírásának 8. pontjában meg-
határozottakkal megyező.

8. A programmodul időtartama

8.1. 30 óra

Szakmai képzés esetén ebből

8.2. Elmélet 30 óra


8.3. Gyakorlat 0 óra

Intenzitás Időtartam
8.4.
Heti három alkalom 3-3 óra 3,33 nap 3,1 hét 0,78 hónap

9. A programmodul megvalósításának módszerei

9.1. Előadás 50 %
9.2. Bemutatás 45 %
9.3. Teszt írása 5 %

10. A programmodulba vonható csoportlétszám

10.1. Minimum 5 fő
10.2. Maximum 20 fő

11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer

11.1. Számonkérések formája Egyéni feladat készítés


11.2. Számonkérések rendszeressége A képzési modul végén
11.3. Számonkérések tartalma Teszt – az elméleti anyagból

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


11.4. A felnőttek tudásszintjének ellenőr- A képzés folyamatában témaegységenként való szóbeli
zésére szolgáló módszer(ek) számonkérés, és a modulegységet lezáró teszt írása.
11.5. Megszerezhető minősítések Megfelelt
11.6. Megszerezhető minősítésekhez
50% felett
tartozó követelményszintek
11.7. Sikertelen teljesítés következménye Javtó komplex feladat készítése

12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja

Amennyiban az előzetesen megszerzett ismeretek és kompetenciák felmérése alapján megállapít-


ható, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal, akkor
a résztvevő felmenthető az adott képzési modulon való részvétel és záró feladat elkészítés alól.

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei

Követelmények
Programban betöltött sze-
Oktatott témakör Szakmai Oktatói Felnőttképzési Egyéb követel-
rep Végzettség(ek)
gyakorlat gyakorlat gyakorlat mény(ek)
13.1. Elméleti oktató és gyakor- Digitális fényképezés és képszer- felsőfokú művészeti min. 3 év min. 3 év min. 1 év eletronikus tananyag
latvezető tanár kesztés alapismeretei alklamazással
kapcsolatos gyakorlat

14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei

Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség


14.1. Fotográfus műterem Elméleti oktatás és Min. 20 fő A 7. ponban részletezett, a fogyatékosságból eredő speciális igé-
gyakorlatok lebo- nyeinek megfelelően kialakított terem.
nyolítása Fotó stúdió, műtermi felszereléssel, DSLR fényképezőgépek
Számítógépek szükséges operációs rendszerrel és alkalmazá-
sokkal (Adobe Photoshop, Lightroom…)
Fehér tábla.
Hálózati és internet kapcsolat
Tanári prezentációhoz 1 db munkaállomás, projektor, vetítő vá-
szon.
Fogasok, szeméttároló.

14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja

Nem OKJ-s képzés, a kérdés nem releváns.


OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja
15.1. A képzéshez összeállított modulfüzet digitális fotográfiai alapismeretekről A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában
15.2.

16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


16.1.

17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


17.1.
17.2.

18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek)

Nincs

Miskolc, 2010. január 15.

P. H.

Dr.Kavecsánszki Gyula DLA


igazgató

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


A MODUL RÉSZLETES TEMATIKÁJA

1. óra Bevezetés, a fényképezőgépek története, a látás folyamata


Fényképezőgépek
2. óra Nagyformátumú fényképezőgépek
3. óra Középformátumú fényképezőgépek
4. óra Kisfilmes fényképezőgépek
5. óra Digitális kompakt fényképezőgépek
6. óra Digitális tükörreflexes fényképezőgépek
Objektívek
7. óra Objektívek szerkezete, felépítése
8. óra Objektív jellemzői – fényerő, gyújtótávolság, képszög
9. óra Nanylátószögű objektívek
10. óra Alapobjektívek
11. óra Teleobjektívek
12. óra Speciális objektívek
Fényforrások
13. óra Fényforrások, izzók
14. óra Vakuk, riportervakuk
15. óra Műtermi vakuk, körvakuk
16. óra Vakufunkciók
Perifériák
17. óra Kiegészítők, állványok, fotóstáskák, vízalatti tokok
18. óra Memóriakártyák
19. óra Áramforrások
20. óra Nyomtatók
21. óra
Szűrők
22. óra
Beállítások a gépen
23. óra Expozíció vezérlés
24. óra Fénymérési módok
25. óra Fehéregyensúly
26. óra Érzékenység
27. óra Felbontóképesség, tömörítés
28. óra Élességállítás
29. óra A digitális fényképezőgépek karbantartása, hibajalenségek
30. óra Teszt

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)