You are on page 1of 6

II.

ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

1. A programmodul azonosító adatai

1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben


1.2.. A modul sorszáma 3
1.3. A modul megnevezése Korszerű gépjárművek CAN-buszos motormenedzsment rend-
szere

2. A programmodul célja

A képzési modult eredményesen teljesítő képes lesz a Can–buszos járműelekronikai rendszer mű-
ködését elllenőrízni, hibajelzéseit kiolvasni és feldolgozni és törölni, hibát keresni és javítani.

3. A programmodul követelményei

3.1. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz OBD hibajelek kiolvasását elvégezni.
3.2. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz CAN hálózaton üzem közbeni ellenőrzéseket elvé-
gezni.
3.3. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a modern motormenedzsmentnek, és annak ki-
szolgáló környezetének vizsgálatára.
3.4. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz OBD szabványú CAN rendszerű hibát, vagy hibá-
kat felismerni.
3.5 A képzést sikeresen teljesítő képes lesz OBD szabványú CAN rendszerű hálózaton javítást
végezni, vagy javaslatot tenni a javítás módjára.

4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

4.1. Információs rendszerek felépítése járművekben.

4.2. A zárt láncú irányító, ellenörző elektronika alapelve.

4.3. A zárt láncú irányító, ellenörző elektronika felépítése működése.

4.4. Hardveres és szoftveres kapcsolat teremtése a CAN-buszos rendszerrel.


4.5. Lekérdezések elvégzése.
4.6. Memória, adattár kiolvasása, tartalmának értelmezése.

5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei

5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs


5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Elektronikai és informatikai alapismeretek

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


6. A programmodulban való részvétel feltételei

6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív


6.2. Megengedett hiányzás Az órák 20%-a, 6 képzési óra
6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs

7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja

Ami a Bandi anyagában erről található.


Az egyes fogyatékosságokra vonatkozó sajátosságok a Program általános leírásának 8. pontjában meg-
határozottakkal megyező.

8. A programmodul időtartama

8.1. 30 óra

Szakmai képzés esetén ebből

8.2. Elmélet 15 óra


8.3. Gyakorlat 15 óra

Intenzitás Időtartam
8.4.
Heti két alkalom 5-5 óra 6 nap 3 hét 1 hónap

9. A programmodul megvalósításának módszerei

9.1. Előadás 25 %
9.2. Bemutatás 25 %
9.3. Mérések végzése demo panelen. 25 %
9.4 Mérések kiolvasások valós járművön. 25 %

10. A programmodulba vonható csoportlétszám

10.1. Minimum 12 fő
10.2. Maximum 20 fő

11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer

11.1. Számonkérések formája Egyéni feladat készítés


11.2. Számonkérések rendszeressége A képzési modul végén
11.3. Számonkérések tartalma Tesztlap megoldása.
11.4. A felnőttek tudásszintjének ellenőr- A képzés folyamatában a gyakorlati feladatok, csoportos
zésére szolgáló módszer(ek) munka ellenőrzése, értékelése, önálló feladat közös érté-
kelése

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


11.5. Megszerezhető minősítések Megfelelt
11.6. Megszerezhető minősítésekhez
50% felett
tartozó követelményszintek
11.7. Sikertelen teljesítés következménye Javtó komplex feladat készítése

12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja

Amennyiban az előzetesen megszerzett ismeretek és kompetenciák felmérése alapján megállapít-


ható, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal, akkor
a résztvevő felmenthető az adott képzési modulon való részvétel és záró feladat elkészítés alól.

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei

Követelmények
Programban betöltött sze-
Oktatott témakör Szakmai Oktatói Felnőttképzési Egyéb követel-
rep Végzettség(ek)
gyakorlat gyakorlat gyakorlat mény(ek)
13.1. Elméleti oktató és gyakor- OBD III. rendszer ismerete. felsőfokú elektronika min. 3 év min. 3 év min. 1 év eletronikus tananyag
latvezető tréner Speciális informatikai ismeretek. alklamazással
CAN-busz rendszer ismerete. kapcsolatos gyakorlat

14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei

Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség


14.1. Oktató terem, mérőlabor Elméleti oktatás és 20 fő Demonstrációs panelek, oktató jármű,
gyakorlatok lebo- CAN –buszos hardver és szoftver eszközök.
nyolítása Tanári prezentációhoz 1 db munkaállomás, projektor, vetítő vá-
szon.
Fogasok, szeméttároló.

14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja

Nem OKJ-s képzés, a kérdés nem releváns.


OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja

Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja


15.1. A képzéshez összeállított modulfüzet a CAN-busz rendszerről A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában
15.2. OBD III. szabvány főbb részei. A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


16.1.

17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


17.1. Szerzői munkaközösség Gépjárműelektronika egyszerűen Maróti Kiadó 2009 A képző intézmény beszerzi
a résztvevő költségére
17.2.

18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek)

Nincs

Miskolc, 2010. január 15.

P. H.

Kiss Gábor Dr.Kavecsánszki Gyula


szakképzési igazgatóhelyettes igazgató

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


A MODUL RÉSZLETES TEMATIKÁJA

1. óra Bevezetés
2-3.óra Digitális technikai alapfogalmak
4-5.óra Bináris kódolás
6-7.óra Analóg jelek digitalizálása
8-9.óra Szabványok és jelszintek
10-11óra A leggyakrabban használt BIT-kódolási formák
12-13.óra A CAN-buszrendszer felépítése működése
13-14.óra A CAN-buszrendszer üzenetformátuma
15-16.óra Az adatátviteli sebesség, és osztályozássa
17-18.óra Egyvezetékes adatátviteli rendszer technológiája.
19-20.óra Üzenet fogadás küldés, prioritás.
21-22.óra Villamos zavarok hatása, zavarszűrés.
23-24.óra Differenciális buszrendszer.
25-26.óra Alkalmazott átviteli közegek
27-28.óra Külső hardveres és szoftveres kapcsolatok.
29-30.óra Mérési gyakorlat oktató járműveken.

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)