You are on page 1of 6

II.

ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

1. A programmodul azonosító adatai

1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben


1.2.. A modul sorszáma 2
1.3. A modul megnevezése Korszerű gépjárművekben alkalmazott jeladók
működése, mérése

2. A programmodul célja

A képzési modult eredményesen teljesítő képes lesz a járműelekronikai rendszer működését


elllenőrízni, hibajelzéseit kiolvasni és feldolgozni, a jeladók működését ellenőrízni, hibát keresni és
javítani.

3. A programmodul követelményei

3.1. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz megérteni a korszerű járművek felépítését.
3.2. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz üzem közbeni ellenőrzéseket elvégezni.
3.3. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz megérteni a jeladók feladatát és működési elvét.
3.4. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz megérteni a beavatkozó szervek feladatát és mű-
ködési elvét.
3.5 A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a vezérlő és beavatkozó szervekben előforduló
hibák behatárolására és javítására.

4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

4.1. Nyílthurkú irányító, ellenörző elektronika alapelve, motorirányítás.

4.2. A zárt hurkú irányító, ellenörző elektronika alapelve.

4.3. Nem villamos mennyiségek villamos úton történő mérése.

4.4. Passzív jeladók.


4.5. Aktív jeladók.
4.6. Mérési módszerek áramkörön kívül és belül..

5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei

5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs


5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Elektronikai alapismeretek

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


6. A programmodulban való részvétel feltételei

6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív


6.2. Megengedett hiányzás Az órák 20%-a, 6 képzési óra
6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs

7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja

Az egyes fogyatékosságokra vonatkozó sajátosságok a Program általános leírásának 8. pontjában meg-


határozottakkal megyező.

8. A programmodul időtartama

8.1. 30 óra

Szakmai képzés esetén ebből

8.2. Elmélet 15 óra


8.3. Gyakorlat 15 óra

Intenzitás Időtartam
8.4.
Heti két alkalom 5-5 óra 6 nap 3 hét 1 hónap

9. A programmodul megvalósításának módszerei

9.1. Előadás 35 %
9.2. Bemutatás 15 %
9.3. Mérések végzése demo panelen. 35 %
9.4 Mérések valós járművön. 15 %

10. A programmodulba vonható csoportlétszám

10.1. Minimum 12 fő
10.2. Maximum 20 fő

11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer

11.1. Számonkérések formája Egyéni feladat készítés


11.2. Számonkérések rendszeressége A képzési modul végén
11.3. Számonkérések tartalma Tesztlap megoldása.
11.4. A felnőttek tudásszintjének ellenőr- A képzés folyamatában a gyakorlati feladatok, csoportos
zésére szolgáló módszer(ek) munka ellenőrzése, értékelése, önálló feladat közös érté-
kelése

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


11.5. Megszerezhető minősítések Megfelelt
11.6. Megszerezhető minősítésekhez
50% felett
tartozó követelményszintek
11.7. Sikertelen teljesítés következménye Javtó komplex feladat készítése

12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja

Amennyiban az előzetesen megszerzett ismeretek és kompetenciák felmérése alapján megállapít-


ható, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal, akkor
a résztvevő felmenthető az adott képzési modulon való részvétel és záró feladat elkészítés alól.

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei

Követelmények
Programban betöltött sze-
Oktatott témakör Szakmai Oktatói Felnőttképzési Egyéb követel-
rep Végzettség(ek)
gyakorlat gyakorlat gyakorlat mény(ek)
13.1. Elméleti oktató és gyakor- Korszerű gépjárművekben alkal- felsőfokú elektronika min. 3 év min. 3 év min. 1 év eletronikus tananyag
latvezető tréner mazott jeladók működése, méré- alklamazással
se. kapcsolatos gyakorlat

14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei

Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség


14.1. Oktató terem, mérőlabor Elméleti oktatás és 20 fő Demonstrációs panelek, oktató jármű
gyakorlatok lebo- Jeladók.
nyolítása Tanári prezentációhoz 1 db munkaállomás, projektor, vetítő vá-
szon.
Fogasok, szeméttároló.

14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja

Nem OKJ-s képzés, a kérdés nem releváns.


OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja

Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja


15.1. A képzéshez összeállított modulfüzet a jeladókról A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában
15.2. Jeladók, mérőpanelek. A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


16.1.

17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


17.1. Martyn Randall Autóvillamosság mindenkinek Maróti Kiadó 2009 A képző intézmény beszerzi
a résztvevő költségére
17.2.

18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek)

Nincs

Miskolc, 2010. január 15.

P. H.

Kiss Gábor Dr.Kavecsánszki Gyula


szakképzési igazgatóhelyettes igazgató

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


A MODUL RÉSZLETES TEMATIKÁJA

1. óra Bevezetés
2. óra
A gépjármű elektronikus vezérlő és szabályozó rendszerei.
3. óra
4. óra
Hőmérsékletmérés.
5. óra
6. óra A hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő jeladó.
7. óra A beszívott levegő hőmérséklet érzékelő jeladó.
8. óra
Nyomásmérés.
9. óra
10. óra Fordulatszám, gyújtásvezérlő és vonatkozási jeladók.
11. óra Elmozdulás, elfordulás mérők.
12. óra Helyzetérzékelő jeladók (kipufogógázt visszavezető szelepek
13. óra EGR).
14. óra
Levegőmennyiség mérők.
15. óra
16. óra
Lambda-szonda (katalizátor előtti) felépítése, működése.
17. óra
18. óra
Komplett mérési feladatok elvégzése.
19. óra
20. óra Kopogásérzékelő.
21. óra
Gyorsulás-lassulás érzékelők.
22. óra
23. óra
Végrehajtő, beavatkozó elemek.
24. óra
25. óra
Befecskendező szelep és benzinnyomás-szabályozás.
26. óra
27. óra
Gyújtótekercs, fázis-jeladó.
28. óra
29. óra Tesztlap megoldása.

Budai Ferenc tananyagrész

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)