You are on page 1of 2

Tematica şi obligaţiile pentru Didactica Domeniului

Nivelul II – Modulul psihopedagogic (Master)

EXAMEN: Prezentarea portofoliului disciplinei didactica domeniului va conţine:

1. Alegeți/Extrageți dintr-o o programă de liceu la o disciplină pe care o veí preda două


competențe specifice pe care le considerați mai ușor de dezvoltat la elevi. Argumentați-vă
alegerea.

2. Formulați două obiective operaţionale conform algoritmului lui R. Mager pentru domeniul
cognitiv (modelul lui Bloom).
Nivelul cognitiv poate fi egal și superior nivelului ”Înțelegere” din taxonomia obiectivelor a lui
B. Bloom (exemplu : ”înțelegere” și ”evaluare”).
Veți utiliza verbe de acțiune și veți aplica algoritmul de operaționalizare al lui R. Mager.

3. Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea abilităţilor metacognitive


ale elevilor de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

4. Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea gândirii critice a elevilor


de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

5. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de cunoștințe
declarative, 3-5 exemple de cunoștințe procedurale și 3-5 exemple de cunoștințe condiționale
(conform teoriei tipurilor de cunoştinţe).

6. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de concepte şi
prototipuri care le corespund (conform teoriei prototipurilor).

7. Descrieți un caz de problemă/criză școlară, real sau ipotetic (dar plauzibil), în care să apară
diferite tipuri de atribuiri (conform teoriei atribuirii) ale personajelor implicate (elevi, profesori,
părinți). Subliniați atribuirile diferitelor personaje și precizați ce fel de atribuiri sunt
(interne/externe, stabile/instabile, modificabile/nemodificabile).

8. Prezentați pe scurt o teorie științifică*. Folosind criteriile precizate în curs și bibliografia


recomandată, determinați dacă respectiva teorie este validă, respectiv invalidă din punct de
vedere științific.

*Teoria va fi din domeniul psihologiei educației.

Conf. univ. dr. Florin Frumos,


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației,
Universitatea Al. I. Cuza Iași